Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POROD Nikol Kupková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POROD Nikol Kupková."— Transkript prezentace:

1 POROD Nikol Kupková

2 Porod (=partus) je proces, kterým se z plodu stává samostatný jedinec a zároveň je úspěšným ukončením těhotenství.

3 OBSAH Výživa matky Předporodní období Porodní cesty, síly, mechanismus
Průběh porodu (fáze) Šestinedělí Nepravidelnosti při porodu Operační porod Potrat

4 Výživa matky Kouření je jeden z nejškodlivějších faktorů ovlivňujících vývoj plodu a projevuje se u něho i po narození. Kouření je jedním z faktorů snižujících počet spermií v ejakulátu. Muž, který silně kouří, může ohrozit vývoj plodu prostřednictvím tzv. "pasivního kouření" těhotné, jestliže žena, která sama nekouří, dýchá asi hodinu vzduch v zakouřené místnosti, stoupá v její krvi hladina oxidu uhelnatého tak, jako kdyby sama kouřila. Po vykouření jedné cigarety je možné u plodu ultrazvukem zjistit křečovité pohyby a zvýšenou srdeční akci – stejné známky, jaké jsou při nedostatku kyslíku – hypoxii.

5 Alkohol je možno považovat za jed, který může poškodit vajíčko i spermii ještě před početím a poté ještě i vyvíjející se embryo. Hlavními nebezpečími jsou opožděný duševní vývoj, pomalý růst a poškození mozku, označované za fetální alkoholický syndrom. Alkohol může být též příčinou nitroděložního odumření plodu. Je také známo, že alkohol požívaný v těhotenství může vyvolat různé deformace plodu, od menších ve vývoji obličeje až po těžké poškození mozku a srdce.

6 Drogy poškozují plod a ruší jeho vývoj
Drogy poškozují plod a ruší jeho vývoj. Po opioidech a barbiturátech se u plodu vyvine závislost na droze a odejmutí drogy (po porodu) vyvolá těžkou tělesnou reakci, že je ohrožen i jeho život. Dítě reaguje podobně jako matka, jeho projevy jsou však nebezpečnější. Při užívání hašiše, kokainu, halucinogenů a amfetaminu vzniká jen psychická, nikoliv tělesná závislost a odnětí drogy není provázeno tělesnými krizovými stavy. Kokain může vyvolat u plodu deformaci. V dělící se buňce se může později (během čtyř týdnů) uplatnit zákon "vše nebo nic", tj. buď embryo zahyne, nebo není vážně poškozeno. Větší ohrožení vzniká při závislosti matky. Cévy děložní svaloviny i cévy plodu se vlivem drogy zužují. Důsledkem bývají předčasné děložní stahy, snížení průtoku krve až i předčasné odloučení lůžka. Riziko poruchy placenty je u matek závislých na drogách 10krát vyšší než u zdravých žen. Více než 30 % těhotenství drogově závislých těhotných končí potratem. Častější jsou vývojové vady ledvin a močových cest, vrozené srdeční vady, poruchy vývoje centrálního nervstva a trávicího ústrojí. V postnatálním vývoji dětí drogově závislých matek jsou častější poruchy psychického vývoje.

7 Předporodní období Jako předporodní období jsou označovány poslední 3 až 4 týdny těhotenství před porodem. V této době se dokončují přípravy mateřského organismu k vypuzení plodu z dutiny děložní do porodních cest. Dochází k rozvoji dolního segmentu a zrání děložního hrdla.

8 Porodní cesty, síly, mechanismus
Porodní cesty jsou prostor, jímž při porodu prochází plod. Jsou tvořeny kostěnou pánví a na ni se upínajícími svaly a vazy. Podle toho rozeznáváme porodní cesty tvrdé (kostěné) a porodní cesty měkké, představované tkáněmi, které se podílejí na anatomické skladbě děložního hrdla, pochvy, pánevního dna a hráze.

9 Síly, které otevírají porodní cesty a vtlačují plod do porodních cest, jsou označovány jako “porodní síly”. Představují je stahy děložní svaloviny a tlak břišního lisu. Porodní mechanismus je způsob, jakým plod a jeho části procházejí porodními cestami (postup: vstup do pánevního vchodu, sestup porodním kanálem, výstup z porodních cest). Je dán nutností, aby se plod přizpůsobil prostorovým poměrům porodních cest, zejména tvrdých porodních cest.

10 Porodní cesty tvrdé Tvrdé porodní cesty představuje pánev (tvoří ji dvě pánevní kosti, mezi něž je vzadu vklíněna křížová kost). Pánev je směrem dolů otevřená, přechází v tzv. malou pánev. Rovina, v níž velká pánev přechází v kostěný porodní kanál, se nazývá pánevní vchod. Tento oválný tvar pánevního vchodu přejde níže v tzv. pánevní šíři. Pod rovinou pánevní šíře změní porodní kanál znovu svůj tvar v tzv. pánevní úžině a vše končí oválným východem z kostěné pánve.

11 Porodní cesty měkké Představují za porodu souvislý porodní kanál, nahoře ukončený děložní dutinou. Je tvořen měkkými tkáněmi, na konci těhotenství prosáklými a poddajnými. Po dobu těhotenství mají tyto tkáně jiné uspořádání a jinou funkci: děložní hrdlo uzavírá děložní dutinu, pochva je štěrbinovitá a její přední stěna leží na zadní, ta spočívá na vazivově-svalové vrstvě hráze.

12 Průběh porodu (fáze) Začátek porodu I. doba porodní: otevírací
II. doba porodní: vypuzovací III. doba porodní: porod placenty IV. doba porodní: postplacentární

13 Začátek porodu Porod začíná ve chvíli, kdy se děložní sval začne po pravidelných přestávkách stahovat. Během každého stahu děložního svalu rodička ucítí v dolní polovině břicha tupý tlak trvající přibližně 20–30 sekund.

14 Otevírací fáze První doba porodní je fáze porodu, při níž dochází za pomoci děložních stahů k otevírání a zkracování děložního hrdla až do úplného zániku a vytvoření souvislého porodního kanálu. Doba mezi stahy se postupně zkracuje a délka stahů prodlužuje, přesné časové parametry jsou však u každé ženy jiné. První doba porodní trvá zhruba hodin u prvorodičky a hodin u vícerodičky (multipar). Vlivem pravidelných stahů dochází ke zkracování děložního hrdla, až se zkrátí na velikost prstenu. Tomuto prstenu říkáme děložní branka. V průběhu první doby porodní může dojít k prasknutí vaku blan a odtoku plodové vody. Nejpozději k tomu době během druhé doby porodní, častěji však bývá před jejím započetím porodníkem vak blan protržen.

15 Vypuzovací fáze Druhá doba porodní je dobou vypuzování dítěte z dělohy. Žena cítí děložní stahy a silné nucení na tlačení. Před začátkem tlačení by měla být zašlá děložní branka (zbytek děložního hrdla), jinak hrozí poranění matky i dítěte, a měla by být dorotovaná hlavička, aby dítě vycházelo čelem k matčině hrázi. Je-li dítě v poloze záhlavím, dochází nejdříve k porodu hlavičky, poté ramínek a zbytku tělíčka, je-li dítě v poloze koncem pánevním, vychází nejdříve zadeček a nožičky. Dítě v poloze příčné nelze spontánně porodit a dochází k operativnímu ukončení porodu (zpravidla plánovaný císařský řez). U prvorodiček trvá 1 až 1 1/2 hodiny, u vícerodiček 20 až 30 minut.

16 Porod placenty Placenta se odloučí a vyjde během několika minut až několika hodin po porodu dítěte. Nevyjde-li, musí být odstraněna chirurgicky pod narkózou. Zahrnuje sled tří dějů: odloučení lůžka, vypuzení (porození) lůžka a zástavu krvácení. Trvá 15 až 30 minut. Při odlučování lůžka dochází ke krvácení – krevní ztráta bývala 100 až 350 ml. Při dnešním způsobu tzv. aktivního vedení třetí porodní doby se krevní ztráta snižuje na 50 až 100 ml a trvání se zkracuje na 3 až 5 minut.

17 Postplacentární fáze Je to období prvních dvou – tří hodin po vypuzení placenty, kdy nedělka (žena po porodu) musí ještě být trvale sledována, neboť v této první fázi šestinedělí se mohou dostavit osudná krvácení.

18

19 Šestinedělí Šestinedělí je období šesti týdnů po porodu, ve kterém se organismus ženy, zejména její porodní cesty vracejí do původního stavu jako před těhotenstvím. Podle toho jak byl na těhotenství, porod a šestinedělí organismus správně připravený, bude nyní žena zvládat či překonávat toto období. Tělesným cvičením zlepšíme krevní oběh celého těla a zesílením svalové práce působíme příznivě na upravování dělohy.

20 Nepravidelnosti při porodu
Úzká pánev- toto označení se přenáší na všechny nepravidelnosti malé pánve Nepravidelnosti zevních rodidel- hlavně hypoplazie Nepravidelnosti děložního hrdla-zpomalené zkracování a rozvinování hrdla a branky, díky pozánětlivým změnám a operacích

21 Slabá děložní činnost- projevuje se slabými děložními stahy v delších intervalech a s kratším trváním, porod je zpomalený, děložní hrdlo a branka se pomalu rozvíjejí, sestup hlavičky vázne, někdy se porod zastaví. Silná děložní činnost- projeví se intenzivními kontrakcemi v kratších intervalech (5krát za 10 minut) a někdy i déle trvajícími, tím je redukován průtok krve děložní stěnou, sníží se možnost látkové výměny mezi mateřskou a plodovou krví v placentě. To má za následek hypoxii. Nekoordinovaná děložní činnost- vytvoří-li se v děložní stěně dvě i více center vzruchu, šíří se z nich kontrakční vlny různými směry, takže výsledný efekt děložní činnosti se nakonec jeví jako slabá děložní činnost.

22 Nepravidelnosti porodního mechanismu-nepravidelnosti se vyskytují při naléhání a vstupování hlavičky do pánevního vchodu a také při sestupu porodním kanálem. Nitroděložní tíseň plodu- (hypoxie) je důsledek placentární poruchy výměny plynů mezi matkou a plodem. V krevním oběhu plodu je nedostatek kyslíku a nadbytek oxidu uhličitého, což vyvolá změny v srdeční akci plodového srdce. Další nepravidelnosti: porodní šok, embolie plodové vody, poranění za porodu….

23

24 Operační porod Nejsou-li podmínky pro porod přirozenými cestami, ukončí se těhotenství buď v zájmu matky, nebo v zájmu plodu operací (– císařským řezem). V jiných případech se vyskytují komplikace až v průběhu porodu, vyžadující ukončení pro ohrožení plodu nebo rodičky. Při volbě druhu výkonu záleží na pokročilosti porodu, buď císařský řez, nebo vybavení plodu extrakcí kleštěmi nebo vakuumextraktorem. I po porodu plodu je třeba někdy provést operaci ve třetí porodní době.

25 CÍSAŘSKÝ ŘEZ Je to operační výkon, při němž lékař vyjme plod z dělohy břišní cestou. K provedení císařského řezu se lékaři rozhodnou tehdy, jestliže by normální porod představoval nebezpečí pro matku nebo pro plod. Císařský řez se provádí v narkóze. Celý výkon je proto zcela bezbolestný a trvá obvykle 40–50 minut. Lékař otevře břišní dutinu, pronikne do dělohy a z ní velmi šetrně vyjme plod. Zároveň vyjme i plodový koláč a blány plodového obalu. Pak všechny operační rány pečlivě sešije.

26

27 EXTRAKCE KLEŠTĚMI Kleště mají dvě části, zvané kleštiny. Nejprve se zavádí levá, pak pravá mezi obvodem hlavičky a poševní stěnou, pak se lžíce spojí v zámku a obejmou hlavičku. Za kontrakcí je kleštěmi hlavička vytahována. K operaci se přistupuje za podmínek normální pánve, rozvinuté branky, odteklé plodové vody, dorotované hlavičky a živého plodu. Indikací ze strany matky je prodloužená druhá porodní doba, nemožnost využití břišního lisu, únava. Ze strany plodu je to obvykle hypoxie plodu.

28 VAKUUMEXTRAKCE Je to novější způsob extrakce plodu tahem za pelotu, přisátou uměle vyvolaným podtlakem na hlavičku. Může se užít i při brance nerozvinuté. Operace slouží k šetrnému vybavení plodu, např. při eklampsii, při kardiopatiích rodičky, plicních a očních komplikacích rodičky. Tah v pánevní ose se také vykonává zároveň s děložními kontrakcemi.

29

30 Potrat (abortus) Potrat (zejména časný) může proběhnout jednodobě, potratí se celé plodové vejce i s deciduou capsularis, nebo dvoudobě, kdy plodové vejce pukne, potratí se pouze plod sám nebo plod v amniovém obalu a zbytek plodového vejce je vypuzen druhotně. Příznaky potratu. Časný potrat se ohlásí bolestmi (z děložních stahů) a krvácením. Potrat pozdní začíná bolestmi, pak odteče plodová voda. Zároveň nebo o něco později je vypuzen plod a nakonec plodové obaly.

31 SAMOVOLNÝ POTRAT- Samovolný potrat nebyl vyvolán ani těhotnou ženou, ani druhou osobou. Podle toho, kdy nastal, je časný – v prvních 12. týdnech gravidity, a pozdní, mezi 13. a 28. týdnem gravidity. INTERUPCE-Jedná se o operační výkon k ukončení nechtěného těhotenství. - př. Miniinterrupce se provádí do 8. týdne těhotenství. Přes roztažené děložní hrdlo se do dělohy vsune plastická trubička s ostrým hrotem. Je připojena na silnou vývěvu, podobnou vysavači, ale s 29krát silnějším účinkem. Vývěva roztrhá dítě na kousky a vysaje jej do nádoby. Poté se do dělohy vsune kyreta (ocelový nůž zakulaceného tvaru), aby se vyškrábla placenta a zbytky dítěte.

32 http://video. google. com/videoplay

33 THE END Režie: Nikol Kupková Scénář: Sylva Roháčková Poděkování:
Křupkovi za fotky ;o)


Stáhnout ppt "POROD Nikol Kupková."

Podobné prezentace


Reklamy Google