Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik českého státu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik českého státu."— Transkript prezentace:

1 Vznik českého státu

2 Sjednocovací proces slovanských kmenů na našem území-
od pol.9.stol.- konec 10.stol. Pestré kmenové složení Chybí informace (území snad včleněno do Velké Moravy), Legendy (ústní tradici první písemně zachytil kronikář Kosmas)- praotec Čech, Krok a jeho dcery,bájná knížata,… 845 v Řezně přijalo křest 14 českých velmožů Křest Bořivoje a Ludmily na Moravě

3 Kmeny v Čechách

4 Kronika česká Chronica bohemorum
Vzácný zdroj informací pro historiky a inspirační pramen umělců Zábavné, barvité líčení Vysoká slovesná úroveň První souhrnná zpráva o naší minulosti Vznikala Psána latinsky

5 Kosmas- první autor českého původu, jehož jméno známe
Zachytil minulost Čechů od mytických dob po svou vlastní současno Žil asi v l.1045 – 1125 Přežil osm přemyslovských knížat a zemřel po nástupu devátého Děkan (hospodářský správce kapituly) Scestovalý, vzdělaný

6 Bořivoj- první historicky doložený kníže
V čele rodu Přemyslovců, kteří vládli kmeni Čechů (střední Čechy) Přijal s manželkou Ludmilou na Moravě křest (biskup Metoděj) Založil Pražský hrad- asi konec 9. stol.- zabezpečoval důležitý vltavský brod-obchodní cesta

7 Pražský hrad v 10.století

8 Křest Bořivoje- Velislavova bible

9 Kníže Václav Vnuk Bořivoje a Ludmily Posílil vliv křesťanství
Podvolil se saskému králi Jindřichu I.- platil „mírový poplatek“ Vznikla opozice- bratr Boleslav- snad nesouhlas se zahraniční politikou 28. září 935 Václav vylákán na hrad Boleslav (křtiny Boleslavova syna)- zavražděn-první známý atentát

10 Vznik svatováclavské tradice
Václav rychle zpopularizován, prohlášen svatým, vznik legend, 12. stol.- svatováclavský chorál, zesílení významu panovnického rodu ! Z ochránce rodu časem přerostl v celonárodního patrona

11 Svatý Václave, vévodo české země kněže náš pros za ny Boha svatého ducha! Kyrieleison! Nebeské jest tvorstvo krásné Blazě tomu, ktož tam pójde: v život věčný, oheň jasný svatého ducha! Kyrieleison! Pomoci tvé žádámy, smiluj sě nad námi, utěš smutné, otžeň vše zlé, svatá Václave! Kyrieleison

12

13 Boleslav I, zvaný Ukrutný či Bratrovrah
Po dlouholeté válce přinucen opět platit mírový poplatek německému králi 955- pomohl zastavit invazi Maďarů v bitvě na řece Lechu Dcera Mlada- založila první klášter v Čechách- svatojiřský na Pražském hradě

14 První české mince- stříbrné denáry

15 Boleslav II.,zvaný Pobožný
R zasloužil se o založení pražského biskupství (první biskup- Sas Dětmar)- české území přestalo být podřízeno biskupství v Řezně- velmi důležité pro postavení státu Kníže – mocenský spor s druhým biskupem- Slavníkovcem Vojtěchem.

16 Vojtěch zemřel mučednickou smrtí při šíření křesťanství 23
Vojtěch zemřel mučednickou smrtí při šíření křesťanství 23. dubna 997 mezi pobaltskými Prusy Brzy prohlášen za svatého Pohřben v polském Hnězdně- r.1000 zřízeno arcibiskupství Poslední hrozbu Přemyslovců ve sjednocovacím procesu země představoval sebevědomý rod Slavníkovců

17

18 r.995 byli Slavníkovci na rodovém sídle
Libici (u Chlumce nad Cidlinou) vyvražděni Unikli jen Vojtěch, jeho nelegitimní bratr Radim (foto) a hlava rodu Soběslav Sjednocování Čech bylo završeno !

19

20 Český stát v 11. století Po smrti Boleslava II., kolem r potíže, které ohrozily existenci mladého státu Boleslavovi synové Boleslav III., Oldřich, Jaromír- mnohaleté mocenské boje, nevybíravé prostředky (věznění, kastrace, oslepení, vražda,…) Využil polský král Boleslav Chrabrý (bratranec)- dosadil údajného Přemyslovce Vladivoje („loutkový kníže“) Oslabeno státoprávní postavení českého státu- české knížectví uděluje německý král v léno.

21 Z bojů vyšel vítězně Oldřich
Připojil Moravu Založil sázavský klášter (staroslověnská liturgie, opat sv. Prokop) Zachránil rod před vymřením: zapudil manželku a zplodil s konkubínou Boženou syna Břetislava

22 Oldřich a Božena sv. Prokop

23 Břetislav, zvaný český Achilles
Kvůli nelegitimitě svého původu oženil se s německou šlechtičnou Jitkou ze Schweifurtu (únos z kláštera) Výprava do Polska- velká kořist + zmocnil se ostatků sv. Vojtěcha- chtěl dosáhnout zřízení arcibiskupství ? V odvetné válce byl potrestán (válku prohrál zradou)

24 Břetislavova dekreta- vydal první český zákoník: směřoval proti přežívajícím pohanským zvykům
Zákoník odmítal mnohoženství, manželství podle něj mělo být nerozlučné, neposlušné občany posílal do otroctví, zakazoval další zakládání krčem, odmítal trh a veškerou práci v neděli a ve svátek. Mrtví museli být pochováváni pouze na hřbitovech.

25 Břetislav unáší Jitku z kláštera

26 Břetislavův náhrobek v chrámu sv. Víta
Břetislav měl pět synů. Proto vydal tzv. Břetislavův stařešinský zákon, který stanovil vždy nejstaršího Přemyslovce knížetem. Jen Morava byla rozdělena na části, které zpravovali mladší synové.

27 Smrt Břetislava v Kosmově kronice
Kníže Břetislav, s boží pomocí si podrobil celé Polsko, a ne jen dvojnásobný vítěz, ale potřetí se rozhodl vtáhnout do Uher, a zatímco vytáhl napřed a očekával své vojsko, na hradě Chrudimi byl stižen prudkou nemocí. A když cítil, že se nemoc více a více zhoršuje a z jeho těla že síly vyprchávají, svolal ty, kteří snad ho měli rádi, předáky země, ke kterým, když se kolem shromáždili, promluvil těmito slovy: Protože mě můj osud volá a černá smrt již před očima poletuje, chci vám přikázat a vaší důvěře doporučit, kdo má po mně vládnout zemi. Jak sami víte, bohem mi bylo dáno 5 synů, mezi něž se mi nezdá správné rozdělit české království, protože "veškerá rozdělená království jsou zpustošena". A proto vás při Pánu žádám a zapřísahám při vaší věrnosti, aby mezi mými syny potomek vždy nejstarší nejvyšší moc a trůn obdržel v knížectví a všichni bratři jeho, kteří jsou panovnického rodu, aby byli jemu podvoleni. Pravil to a v rukou okolostojících zanechal tělesné údy a jeho duch k nebi odešel. 10. ledna 1055.

28

29 Vratislav II. Druhý syn Břetislava Založil druhé biskupství-
v Olomouci Kvůli sporům s bratrem Jaromírem, pražským biskupem, přenesl sídlo na Vyšehrad V zápase mezi císařem a papežem zůstává věrný císaři a za vojenskou pomoc ve válce v Itálii dostává 1085 titul krále (pro svou osobu)

30 Kodex vyšehradský – snad při příležitosti korunovace

31


Stáhnout ppt "Vznik českého státu."

Podobné prezentace


Reklamy Google