Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

European Commission Enterprise and Industry Mezinárodní inovace v oblasti zplyňování a pyrolýzy Seminář „Nové technologie pro energetické využití odpadů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "European Commission Enterprise and Industry Mezinárodní inovace v oblasti zplyňování a pyrolýzy Seminář „Nové technologie pro energetické využití odpadů."— Transkript prezentace:

1 European Commission Enterprise and Industry Mezinárodní inovace v oblasti zplyňování a pyrolýzy Seminář „Nové technologie pro energetické využití odpadů pyrolýzou a zplyňováním “ 5.12.2013 Business Hotel Jihlava

2 Srovnání ČR s inovativně zaměřenými ekonomikami 2010 - 2011 Zdroj: WEF - The Global Competitiveness Report 2010 - 2011

3 Srovnání ČR s inovativně zaměřenými ekonomikami 2012 - 2013 Zdroj: WEF - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013

4 Srovnání ČR s inovativně zaměřenými ekonomikami 2013 - 2014 Zdroj: WEF - The Global Competitiveness Report 2013 - 2014

5 Srovnání ČR s inovativně zaměřenými ekonomikami 2010/112012/132013/14

6 Počet patentových přihlášek v ČŘ pouze cca. 10% EP validovaných pro ČR vlastní domácí přihlašovatelé

7 Technologické centrum Akademie věd České republiky vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou pracoviště Akademie věd ČR Fyzikální ústav, Mikrobiologický ústav,Ústav chemických procesů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav molekulární genetiky a společnosti Technology management, s. r. o.Fyzikální ústavMikrobiologický ústavÚstav chemických procesůÚstav fyziky plazmatuÚstav molekulární genetikyTechnology management, s. r. o Technologické centrum AV ČR MISE podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA) připravovat analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace podporovat vznik a rozvoj malých inovačních firem uskutečňovat mezinárodní technologický transfer

8 Národní informační centrum pro evropský výzkum Zabezpečuje činnost národních kontaktních pracovníků (NCP) pro 7. rámcový program (7. RP) EU, kteří organizují hromadné informační a školicí akce o 7. RP a poskytují odborné konzultace jednotlivým týmům, které se účastní přípravy a řešení konkrétních projektů 7. RP, zvláštní pozornost je přitom věnována malým a středním podnikům.národních kontaktních pracovníků (NCP) Strategické studie Centrum připravuje koncepční podklady pro státní správu a její poradní orgány, koordinuje národní a regionální projekty zaměřené na návrh výzkumných priorit, strategických výzkumných směrů, přípravu výzkumných a inovačních politik a inovačních strategií. Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu Hlavním úkolem CZELO je napomáhat úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím rámcových programů pro výzkum a vývoj EU. Kancelář poskytuje služby výzkumníkům ze všech oborů a vývojových organizací v České republice. Transfer technologií Realizován v rámci projektu Enterprise Europe Network (EEN). Projekt je podporován Evropskou unií z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Technologické centrum AV ČR

9 Technologické inovační centrum ČKD Praha Inovační centrum a podnikatelský inkubátor (ICPI) je zařízení vybudované za účelem podpory firem nacházejících se v počátečních stádiích vývoje a tím i podpory rozvoje podnikání a ekonomického prostředí v pražském regionu. Mladým, inovativním, rozvíjejícím se firmám poskytuje ICPI nejen pronájem kancelářských a laboratorních prostor za výhodné ceny, ale také soubor vzájemně se doplňujících podnikatelských a administrativních služeb, které jim pomáhají překonat počáteční problémy a dosáhnout úspěchu na trhu. Projekt Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru byl připraven a realizován sdružením Technologické Inovační Centrum ČKD Praha (TIC ČKD Praha), jehož členy a zakladateli jsou ČKD NOVÉ ENERGO, a.s., Technologické centrum Akademie věd ČR a Energieteam Consult GmbH. Díky tomuto projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj a Hlavním městem Prahou v rámci Jenotného programového dokumentu - Cíle 2, byl ze staré tovární haly v Praze 9 -Vysočanech vybudován architektonicky zajímavý objekt s moderním zázemím sloužící rozvoji podnikání v Praze. Dalšími partnery projektu jsou Hospodářská komora hlavního města Prahy, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze a Městská část Praha 9. Technologické centrum AV ČR

10 TT v rámci projektu Enterprise Europe Network Celoevropská síť služeb pro podporu inovačního podnikání: Enterprise Europe Network Zahrnuje:  550 hostitelských organizací sdružených v 85 konsorciích  Působí ve 44 zemích – členské státy EU, asociované země a tzv. třetí země;  > 4000 profesionálních pracovníků; Vytváří:  Potenciál pro předávání zkušeností a informací  Prostředí pro trvalé zvyšování znalostí  Přímé napojení na Evropskou komisi a ostatní instituce EU Poslání:  Poskytování služeb a informací pro podnikatele z jednoho místa  Spolupráce s podnikateli, znalost jejich potřeb a problémů, operativní přizpůsobení potřebám podnikatelů  Zpětná vazba z podnikatelského prostředí Evropské komisi  Vzájemné propojení a spolupráce všech konsorciálních partnerů – účastníků sítě

11 Enterprise Europe Network v ČR V ČR bylo ustaveno konsorcium 11 institucí s dlouholetými zkušenostmi v síti EIC, IRC a v poradenství k Rámcovým programům EU pro VaV 1. Technologické centrum AV ČR – koordinátor 2. Centrum pro regionální rozvoj ČR 3. BIC Plzeň 4. Jihomoravské inovační centrum Brno 5. BIC Ostrava 6. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje 7. Agentura regionálního rozvoje Liberec 8. Regionální hospodářská komora Brno 9. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 10. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 11. Výzkumný ústav textilních strojů Liberec Asociovaní partneři projektu  CzechInvest  Hospodářská komora ČR  Asociace inovačního podnikání ČR  Asociace regionálních rozvojových agentur ČR

12 Metodika sítě EEN Aktivity sítě jsou rozděleny do 3 hlavních linií: A. Služby pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků: informace o trhu, financích, legislativě, spolupráci, mezinárodních vazbách a službách; vyhledávání obchodní spolupráce; zpětná vazba: podnikatel – EK; B. Inovace, transfer technologií a znalostí: informace o inovačních aktivitách, výzkumných výsledcích, nových technologiích, relevantní legislativě, podpůrných programech; zprostředkování technologické spolupráce, partnerství; C. Podpora účasti MSP v rámcových programech EU pro výzkum: informace o výzvách; pomoc při identifikaci témat a vyhledávání partnerů; projektové poradenství; informace v oblasti ochrany duševního vlastnictví;

13 Podpora MSP a technologického transferu  Poradenství: - legislativní otázky, - informace o trhu ČR i EU, - financování rozvoje firem, - mezinárodní obchodní spolupráce, - k projektům v programech EU pro podporu podnikání;  Technologická spolupráce: - informace o technologiích, - evropská on-line databáze nabídek a poptávek technologií, - evropská on-line databáze služeb a výrobků;  Asistence: - při veletrzích a prezentačních akcích, - při technologických burzách, - při obchodních organizovaných setkáních, - při zajištění expertů/řečníků pro organizované akce klastrů;

14 Databáze inovativních technologií Databáze Inovativních technologií, Databáze technologických nabídek a poptávek, Databáze BBS (Bulleting Board System): Databáze obsahuje cca. 7000 technologických nabídek a poptávek. Technologie nabízené/poptávané prostřednictvím databáze musí mít „inovační potenciál“. Prostřednictvím databáze lze nabízet/poptávat celé spektrum typů spolupráce: License Agreement Technical Co-operation - Joint further development, Testing of new applications, Adaptation to specific needs Joint Venture Agreement Manufacturing Agreement (Subcontracting & Co-contracting) - Transfer of knowledge in new raw materials, New way to use an existing production line, Change in the partner sought's currently used technologies (installations, process, facilities), Absolutely novel process Commercial Agreement with Technical Assistance - Assembly, Engineering, Technical consultancy, Quality control, Maintenance Financial Resources Jednotlivé technologické profily jsou zadávány do databáze pracovníky sítě Enterprise Europe Network a text je koncipován podle stejného vzoru – lepší orientace při vyhledávání.

15 Databáze inovativních technologií Mobile gasification of PAH-polluted wood (PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) ref. no. 11 FR 38m9 3LVH A French company has developed a mobile gasification unit to solve the waste management problem of PAH-pollutec wood (PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon), like wooden beams on railways (called railway ties) or wooden poles used for telecoms. PAH-polluted wood is declared in France by regulator as a dangerous waste to be eliminated because it is highly nocive. Incineration is a possible path but a more efficient valorisation is required with regards to energy ratio outpout and also to carbon credits. Gasification,which is a high temperature pyrolise combined with partial oxidation, is proposed to valorise as syngas this particular PAH polluted biomass. Gasification is believed to offer a better energy conversion ratio than incineration (30% as power, 45% as heat) and it is also believed to be more carbon neutral. Two options shall be proposed for valorisation : a) syngas sold for industrial processes and installations b) Heat and power from a micro-turbine in a CHP-like installation where the syngas is fed in. …… Country: France Type: OFFER

16 Databáze inovativních technologií Mobile gasification of PAH-polluted wood (PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon)

17 Databáze inovativních technologií Technology for the full mineralization of solid and semi - solid organic waste in pyrolysis process ref. no. 10 PL 64BF 3G9I A company from Southern Poland specializing in environmental protection developed and offers a technology for the ecological mineralization of solid and semi-solid industrial, organic and municipal waste. The technology is based on a low- temperature, quasi-pyrolysis technique combined with catalytic and adsorptive cleaning of post-pyrolytic gasses with recovery of post-reaction heat. The Company is looking for commercial and technical cooperation. On the basis of a 30-year experience in the field of catalytic and adsorptive techniques of air purification, solid and semi-solid organic waste utilization a company form Southern Poland has developed a technology of full mineralization of sludge from municipal bio-sewage treatment plants and industrial sewage treatment plants. Country: Poland Type: OFFER

18 Databáze inovativních technologií Technology for the full mineralization of solid and semi - solid organic waste in pyrolysis process

19 Databáze inovativních technologií A Danish SME specialized in biomass combustion is offering license agreements to industrial partners that give them the rights to manufacture and sell the Danish company's patented and award winning combustion technology (a biomass/waste furnace). ref. no. 12 DK 20B7 3RAR The technology combines updraft gasification and gas combustion. In the bottom part, the solid fuel is converted into a burnable gas and fine ash. In the top layer, the fuel is dried and pyrolyzed. The heat for the drying and pyrolysis process is a combination of convective heat from the gasification gases below and radiation heat from the gas combustion part above. The gas velocity in the bottom part is very low. Consequently, particles remain here and the dust emission of the furnace is very low. Gas from the bottom part is combusted in the top section. The gas combustion (flow, temperatures, emissions etc.) is very stable. The company holds several patents and their business model is that the technologies are brougth to the market with partners through license agreements. Apart from the biomass furnace, the company also holds patented technologies within gas-cooling and cleaning… Country: Denmark Type: OFFER

20 Databáze inovativních technologií A Danish SME specialized in biomass combustion is offering license agreements to industrial partners that give them the rights to manufacture and sell the Danish company's patented and award winning combustion technology (a biomass/waste furnace).

21 Databáze inovativních technologií Pulse compression reactor technology enables new efficient chemical processes ref. no. 12 NL 60AH 3O5E A Dutch research and development company developed a pulse compression reactor for chemical processes. This new technology enables to develop new processes for production of fuels or important chemicals against a much lower energy input, capital costs and much higher throughput. The Dutch partner is looking for companies to further develop the technology and for cooperation project based on this pate thus making processes more profitable or open possibilities to economical production processes. Many industrial chemical reactions require high temperatures, often in combination with high pressures. Heating and compressing of the feed and subsequent recovering of heat of the products entail high capital and operating costs and large sizes of the plants. These costs increase considerably with the process temperature and pressure. A fundamentally new chemical reactor concept based on the principle of compressive heating and subsequent cooling by expansion promises substantial improving many chemical processes at high temperatures and pressures in terms of energy efficiency, capital costs and portability...… Country: Denmark Type: OFFER

22 Databáze inovativních technologií Pulse compression reactor technology enables new efficient chemical processes

23 Databáze inovativních technologií The NOTAR® Gasifier (biomass, SRF) XYLOWATT spent the first six years of development building its industrial experience, and can now offer complete green fuel production facilities based on its innovative technology: the NOTAR® technology. The fruit of our R&D unit, NOTAR® produces clean, green gas. The gas obtained through this process can be used in a cogeneration engine or in industrial processes, while the heat released during the different gasification phases is collected and used for various purposes (production of hot water, drying, etc.). - See more at: http://www.xylowatt.com

24 Databáze inovativních technologií The NOTAR® Gasifier

25 Databáze inovativních technologií  Belgie  Katholieke Universiteit Leuven - Department of Mechanical Engineering  powerMEMS projekt - vývoj generátoru s mikroturbínou 20 mm a výstupem 1kW

26 Databáze inovativních technologií CLEANSTGAS - Technology CLEANSTGAS technology is unique in producing a high purity gas right in the gasification stage. The problems that led to the failure of earlier attempts to popularize this technology have therefore been solved in the first stage. The remaining process stages involve increasing efficiency and then converting the wood gas into electrical power and heat in a gas motor. More on http://www.cleanstgas.comhttp://www.cleanstgas.com

27 Technologické burzy Obchodní a technologická burza Biomasa 2014 Kdy: 15.1.2014 Kde: Graz, Rakousko Kooperační setkání Biomasa 2014 se koná 15.1.2014 v rakouském Grazu u příležitosti konference Central European Biomass Conference 2014. Partnerská setkání v rámci kooperačního setkání se konají na základě předem naplánovaných schůzek podle zájmu a profilů jednotlivých účastníků akce. Více informací o principu fungování kooperačního setkání naleznete na stránkách akce zde.Kooperační setkání Biomasa 2014European Biomass Conference 2014zde Účast na akci je zdarma, je třeba se předem registrovat také na stránkách konference. Na místě jsou k dispozici k zakoupení pouze návštěvnické vstupenky. Kalendář všech akcí projektu Enterprise Europe Network : http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents

28 Fakulta elektrotechniky a informatiky z VŠB-TU Ostrava (CZ) - School of Chemical Engineering (GB), The University of Birmingham spolupráce na výzkumné projektu “Utilization of hydrogen fuel cells in transportation”. Partneři se poprvé kontaktovali během technologické burzy Smart Hydrogen and Fuel Cell Power, Birmingham (UK) v roce 2009, poté proběhlo několik oboustranných návštěv které vyvrcholili v dohodu na společném projektu.Smart Hydrogen and Fuel Cell Power, Birmingham (UK) Úspěšné spolupráce univerzit prostřednictví EEN

29 Informace o síti Enterprise Europe Network – ČR www.enterprise-europe-network.czwww.enterprise-europe-network.cz / www.een.czwww.een.cz Enterprise Europe Network – EU http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network Koordinátor projektu v ČR Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 – Bubeneč www.tc.cz

30 Ing. Ondřej Šimek simek@tc.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "European Commission Enterprise and Industry Mezinárodní inovace v oblasti zplyňování a pyrolýzy Seminář „Nové technologie pro energetické využití odpadů."

Podobné prezentace


Reklamy Google