Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUVISLOST POLYMORFISMŮ GENU MAdCAM-1 SE VZNIKEM KOMPLIKACÍ PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI KMENOVÝCH KRVETVORNÝCH BUNĚK Z. Ambrůzová1, F. Mrázek1, L. Raida2,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUVISLOST POLYMORFISMŮ GENU MAdCAM-1 SE VZNIKEM KOMPLIKACÍ PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI KMENOVÝCH KRVETVORNÝCH BUNĚK Z. Ambrůzová1, F. Mrázek1, L. Raida2,"— Transkript prezentace:

1 SOUVISLOST POLYMORFISMŮ GENU MAdCAM-1 SE VZNIKEM KOMPLIKACÍ PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI KMENOVÝCH KRVETVORNÝCH BUNĚK Z. Ambrůzová1, F. Mrázek1, L. Raida2, E. Faber2, A. Sťahelová1, K. Indrák2, M. Petřek1 1 Laboratoř imunogenomiky a proteomiky, Ústav imunologie, 2 Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Práce byla podpořena Výzkumným záměrem MSM a grantem IGA MZ ČR NR 9099

2 ÚVOD polymorfismy non-HLA genů jsou v poslední době intenzivně studovány pro jejich možnou souvislost s rozvojem komplikací po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk migrace aktivovaných T lymfocytů dárce do terčových slizničních tkání a parenchymatózních orgánů příjemce je klíčová pro rozvoj reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) migrace lymfocytů dárce je zprostředkována mezibuněčnou interakcí prostřednictvím adhezivních molekul

3 Mucosal Addressin Cell Adhesion Molecule-1 (MAdCAM-1)
adhezivní molekula ze superrodiny imunoglobulinů exprimovaná na povrchu endoteliálních buněk (vysoká exprese ve střevním traktu - Peyerských placích a lymf. uzlinách mezenteria) ligandy: α4β7 integriny (LPAM-1, CD49d/β7), L-selectin (CD62L) funkce: adheze leukocytů na endoteliální buňky, „homing“ T lymfocytů dárce do slizničních tkání příjemce Eksteen et al, Clin Med 2004; 4:173-80

4 POLYMORFISMUS GENU MAdCAM-1
gen pro MAdCAM-1 lokalizován na 19. chromozomu jednotlivé varianty genu mohou ovlivňovat variabilitu struktury a/nebo exprese molekuly popsána řada jednonukleotidových polymorfismů (SNP), a to v oblasti promotoru genu, v exonech i intronech SNPs vybrané do studie: rs T/C promotor rs G/A exon 3 synonymní (Pro/Pro) rs G/T exon 4 kódující (His/Pro)

5 CÍL STUDIE MAdCAM-1 (3 SNP)
zhodnotit, zda vybrané jednonukleotidové polymorfismy genu pro MAdCAM-1 jsou rizikovými faktory pro vznik komplikací po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk MAdCAM-1 (3 SNP) vznik akutní celkové přežívání nebo chronické GVHD potransplantační úmrtnost (TRM)

6 Počet párů dárce - příjemce 87
VYŠETŘOVANÝ SOUBOR Počet párů dárce - příjemce Věk – medián (rozpětí) Typ dárce Pacienti (18-61) příbuzný 70 Dárci (18-69) nepříbuzný 17 Pohlaví příjemce Zdroj štěpu Žena PBSC 86 Muž BM 1 Diagnóza Akutní GVHD Akutní leukémie (AML, ALL) 42 Stupeň O-I 54 Chronická leukémie (CML, CLL) 15 Stupeň II 23 NHL Stupeň III 4 Jiná Stupeň IV 6 Přípravný režim Chronická GVHD Nemyeloablativní nepřítomna 56 Myeloablativní Limitovaná 17 HLA kompatibilita dárce Extenzivní 14 Identický 87 Mismatch 0

7 Genotypizace MAdCAM-1 (rs758502)
METODY Genotypizace MAdCAM-1 SNPs polymerázovou řetězovou reakcí se sekvenčně specifickými primery (PCR-SSP) Primery navržené podle referenčních sekvencí genu MAdCAM-1: rs T/C rs G/A rs G/T 2. Statistická analýza Distribuce genotypů dle Hardy-Weinbergovy rovnováhy: chí-kvadrát test Rozdíly v alelických, genotypových a fenotypových („carriage-rate“) frekvencích: chí-kvadrát test, Bonferroniho korekce pro mnohočetné testování Analýza celkového přežívání: Kaplan-Meierovy křivky, log-rank test (SPSS software, ver. 15.0) TT CT CC Genotypizace MAdCAM-1 (rs758502)

8 VÝSLEDKY nebyly zjištěny rozdíly v genotypových a alelických frekvencích MAdCAM-1 SNPs mezi skupinami pacientů a dárců (Tabulka 1) příjemci s MAdCAM-1 AA genotypem (rs ) rozvíjeli chronickou GVHD častěji (64,7%) než pacienti s ostatními genotypy (34,0%; p=0,03) (Tabulka 2, Graf 1) nižší kumulativní úmrtnost spojená s transplantací (TRM) u pacientů s MAdCAM-1 GG genotypem (rs ) (Graf 2) testované varianty genu MAdCAM-1 neovlivňovaly rozvoj akutní GVHD ani celkové přežívání po alogenní TKB

9 Tabulka 1: Genotypové a alelické frekvence MAdCAM-1 SNPs ve skupinách příjemců a dárců
MAdCAM-1 C/T (rs ) MAdCAM-1 A/G (rs ) MAdCAM-1 G/T (rs ) Pacienti Dárci Dárci* Genotyp CC 0,43 0,53 Genotyp AA 0,26 0,35 Genotyp GG 0,64 0,77 Genotyp CT 0,47 0,37 Genotyp AG 0,51 0,40 Genotyp GT 0,33 0,18 Genotyp TT 0,10 0,23 0,25 0,04 0,05 Alela C 0,66 0,72 Alela A 0,55 Alela G 0,80 0,86 Alela T 0,34 0,28 0,49 0,45 0,20 0,14 * Hardy-Weinbergova rovnováha p<0,03

10 Tabulka 2: Genotypové a alelické frekvence MAdCAM-1 G/A (rs ) SNP ve skupinách pacientů s/bez chronické GVHD Pacienti cGVHD+ Pacienti cGVHD- n=29 n=41 Genotypové frekvence Genotyp AA 0,38 (11) 0,15 (6) Genotyp AG 0,35 (10) 0,63 (26) Genotyp GG 0,27 (8) 0,22 (9) Alelické frekvence n=58 n=82 Alela A 0,55 (32) 0,46 (38) Alela G ,45 (26) 0,54 (44)

11 Graf 1: Frekvence výskytu chronické GVHD v závislosti na MAdCAM-1 G/A (rs2302217) genotypu příjemce
pcorr = NS

12 Graf 2: Kumulativní úmrtnost spojená s transplantací (TRM) podle MAdCAM-1 G/T (rs ) genotypů příjemce GG genotyp Průměrná doba přežití: GG genotyp ,9 měsíců GT, TT genotyp 44,3 měsíců GT nebo TT genotyp Log-rank test: p = 0,06

13 ZÁVĚR Naše pilotní data naznačují, že polymorfismy genu
MAdCAM-1 mohou být asociovány s rizikem rozvoje chronické GVHD a mohou ovlivnit úmrtnost na komplikace po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk. Získané pilotní výsledky bude nezbytné potvrdit na větším souboru transplantovaných pacientů.


Stáhnout ppt "SOUVISLOST POLYMORFISMŮ GENU MAdCAM-1 SE VZNIKEM KOMPLIKACÍ PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI KMENOVÝCH KRVETVORNÝCH BUNĚK Z. Ambrůzová1, F. Mrázek1, L. Raida2,"

Podobné prezentace


Reklamy Google