Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zřizovatel:.  Za sedmero vrcholky Železných hor, za řekou Doubravou se v obci Nová Ves u Chotěboře nachází krásný zámek. A není to jen tak obyčejný zámek!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zřizovatel:.  Za sedmero vrcholky Železných hor, za řekou Doubravou se v obci Nová Ves u Chotěboře nachází krásný zámek. A není to jen tak obyčejný zámek!"— Transkript prezentace:

1 Zřizovatel:

2  Za sedmero vrcholky Železných hor, za řekou Doubravou se v obci Nová Ves u Chotěboře nachází krásný zámek. A není to jen tak obyčejný zámek! Je to „dětské království“!  V zámku žije plno princezen a princů - malých, větších i těch největších. Může jich tu být celkem až 32. Jejich věk se pohybuje v rozmezí od 3 do 18, popřípadě až do 26 let.  Zajímalo by Vás, jak se do něj dostanete? Pro orientaci vám poslouží následující mapy.

3  Dětmi je zámek osídlen od r. 1952,našlo zde útočiště 65 dětí, které ztratily rodiče.  Od roku 1958 bylo v zámku zřízeno detašované pracoviště Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brod a to zejména pro dětské pacienty.  V roce 1962 bylo od záměru psychiatrické léčebny ustoupeno, zámek se stává předškolním zařízením a získává prvního velkého sponzora Pletařské závody.  V roce 1965 se zámek stává prvním domovem sourozeneckých skupin (vznikly 4 výchovné skupiny), snižuje se kapacita zařízení na 35 dětí, zařízení se modernizuje, navazuje se spolupráce se školskými institucemi.  Od roku 1972 se kapacita zařízení opět zvyšuje na 45 dětí. Tři výchovné skupiny byly rozděleny dle věku dětí. V jedné skupině byly děti do šesti let věku, ve zbývajících dvou byly děti starší šesti let. Do výchovných skupin byly děti zařazovány bez ohledu na sourozenecké vazby.  Od roku 1973 dochází k rozvoji sponzoringu, zámek obnovuje své vybavení, děti mohou jezdit na prázdninové pobyty.  Od roku 1990 dochází ke stagnaci vývoje, domov ztrácí mnohé sponzory a výhody.  Rok 1996 je plný zvratů, proběhla výměna ředitele, dětský domov pořádal celostátní sraz dětských domovů, postupně se znovu otevírá veřejnosti a sponzorům.

4  Od roku 1997 začíná nová éra domova. Zařízení se stává internátním domovem s rodinnými prvky, vznikají rodinné buňky, zohledňují se sourozenecké vazby, sourozenci nejsou nesmyslně oddělováni jeden od druhého. Mění se systém řízení, důraz je kladen na větší odpovědnost pracovníků, jsou jim dány větší pravomoci.  Do roku 2000 se podařilo uskutečnit mnoho změn – např.: změny v materiálním vybavení, dokončení rodinných buněk (včetně kuchyněk, kde začaly děti společně se svými tetami a strýci vařit), zakoupení dvou nových vozů, pořádání akcí pro veřejnost, rodiče a sponzory, navázání spolupráce s tiskem, zařízení občanství a pasů pro všechny děti…  V roce 2000 přechází vedení a řízení domova pod samostatný právní subjekt.  V roce 2001 přechází DD pod Kraj Vysočina, stává se dětským domovem rodinného typu.  V roce 2003 je slavnostně otevřena čtvrtá rodinná buňka, která se nachází mimo hlavní budovu DD.  V roce 2006 pořádá DD na Seči celostátní sraz dětských domovů. Proběhla také oprava střechy na hlavní budově zámku.  Od roku 2006 do roku 2009 probíhá budování víceúčelového hřiště. Tato akce byla financována výhradně sponzory dětského domova.  V roce 2007 oslava výročí 55 let od založení, stavební úpravy čtyř velkých ložnic na dvojlůžkové pokoje, ve spolupráci s OÚ Nová Ves budování bytových jednotek pro děti starší 18 let.  V letech 2009-2010 proběhla oprava fasády celého zámku.

5  Hlavní královnou je Etela Coufalová, která zde vládne již od zmiňovaného roku 1996. Sama by však na rozmary všech princátek nestačila….  Proto jsou na zámku další královny a králové, kteří ji pomáhají nejen s výchovou královských dětí, ale také se zabezpečením chodu a údržbou celého zámku a přilehlého parku!

6 V samotné budově zámku najdete:  Apartmán A  Apartmán B  Apartmán C  Zámeckou kuchyň, jídelnu a přijímací místnost  Královské pracovní komnaty V podzámčí najdete:  Apartmán D Prostředí zámku zkrášluje nádherný park, který slouží nejen k odpočinku, ale také k rozvíjení pracovních dovedností a návyků princezen a princů. Není nad pohyb na čerstvém vzduchu – ve zdravém těle, zdravý duch! Ozdobou je také víceúčelové hřiště, které slouží hlavně k tělesnému rozvoji a zábavě královských dětí.

7

8

9

10

11

12 V apartmánu D žijí dospívající princové a princezny. Starají se o čistotu a pořádek ve svých pokojích, vaří si, hospodaří s penězi, obstarávají si sami vše, co potřebují. Učí se samostatnosti, aby byli dobře připraveni na opuštění zámku a na zvládnutí nelehkého života za jeho branami….

13 Park má rozlohu 7 hektarů. Děti park řádně obhospodařují- šlapou po trávníku, lezou po stromech, trhají plody. Setkávají se zde s veverkami, k vidění jsou i zajíci, netopýři, srnky….Část parku je svěřena do péče královského stáda… Část je obhospodařována královským sekacím strojem…

14 Hřiště bylo vybudováno díky finančním prostředkům sponzorů. Do budování byli za pomoci králů zapojeni i princové a princezny. Společné dílo se jim vydařilo a mají z něj radost všichni !!! Mozoly, pot a vynaložené úsilí stálo za to!

15  Princové a princezny jsou na zámku po různě dlouhou dobu. Do zámku jsou umisťovány na základě rozhodnutí soudů o předběžném opatření nebo rozsudku o ústavní výchově.  Navštěvují školská zařízení v místě bydliště i mimo něj. MŠ je v nedaleké obci (princátka jsou dovážena a přivážena královským vozidlem).V místě bydliště je ZŠ (první stupeň), na druhý stupeň ZŠ musí princata dojíždět. Stejně tak na učiliště a střední školy.  Snahou všech králů a královen je vést děti k zodpovědnosti a samostatnosti. Důraz je kladen na individualitu dítěte, je podporován všestranný rozvoj a sebevědomí každého dítěte.  Každé královské dítě má svůj výchovně vzdělávací plán, do kterého jsou zaznamenávány jeho výsledky, úspěchy, neúspěchy, možnosti dalšího rozvoje apod.  Podporován je kontakt s biologickou rodinou- pokud je zájem ze strany dítěte i rodiny.

16  Finanční gramotnost - královské děti dostávají finanční hotovost, se kterou hospodaří, dle věku a odpovědnosti prince nebo princezny se odvíjí výše částky a délka období (na týden, 14 dní …). Královské děti si samostatně nakupují potraviny, hradí si jízdenky, drogerii, školní potřeby…. Každý apartmán má svůj rozpočet, který je vytvořen ve spolupráci králů a královen a jejich dětí a je jimi průběžně vyhodnocován.  Praktický nácvik běžných domácích prací - vaření, žehlení, uklízení,praní,mytí a utírání nádobí,mytí oken,…tyto činnosti si zajišťují královské apartmány samy, jednou za 3 týdny si královské děti samy o víkendu vaří, čemuž předchází sestavení celodenního jídelníčku, nákup potravin… Dospívající princové a princezny v apartmánu D si stravu zajišťují již zcela samostatně během celého roku.  Praktický nácvik chování v běžných situacích – vyřizování průkazek na slevu, jízdenek, vystavení občanského průkazu, nákupy, návštěva lékaře, odeslání dopisu, vyžádání si potvrzení, samostatné cestování veřejnými dopravními prostředky, orientace v jízdních řádech, vyhledávání spojení,….  Vytváření správných pracovních návyků, odpovědnosti za svou práci a vytváření vztahu k hodnotám (majetku) - práce na budování víceúčelového a dětského hřiště, odvodnění fotbalového hřiště, dláždění ohniště, výstavba přístřešku na kola, výstavba pergoly, malování pokojů, oprava a výroba nábytku (dřevěné židle k ohništi), opravy kol, prázdninové brigády v obci.

17  Snahou všech králů a královen je připravit princezny a prince na samostatný život. V rámci této snahy se podařilo ve spolupráci s OÚ Nová Ves u Chotěboře vybudovat tzv. „cvičný apartmán“, ve kterém mohou královské děti po odchodu ze zámku po určitou dobu žít. Ulehčením pro ně je pomoc sponzorů, kteří hradí náklady na provoz tohoto apartmánu (plyn, elektřina..)  Jinak zde královské děti žijí zcela samostatně, chodí do zaměstnání, hospodaří si s financemi, vaří si, uklízí apod. Musí spoléhat už jen sami na sebe. Vědí však, že v případě potřeby se mohou ve složitých životních situacích obrátit na své krále a královny ze zámku, kteří jim pomoc a podporu nikdy neodmítnou.

18

19 Důraz je kladen především na sportovní vyžití:  víceúčelové hřiště – trénink kopané, volejbalu, lehkoatletických disciplín, vybíjené, přehazované, tenisu…  zimní rekreace ( princové a princezny umí ovládat ski a jezdit na novodobých ski prknech – tzv. snowboardech)  pozadu nejsou princata ani s bruslením (využívají k tomuto účelu přírodní ledové plochy v obci)  celoročně se na zámku trénuje stolní tenis  v létě jezdí královské děti na „cyklo-expedice“  do budoucna je plánovaný také vodácký kurz Dále královské děti:  navštěvují kroužky ve školách,kam docházejí nebo dojíždějí – floorball, stolní tenis, kopaná…  V rámci dobrovolnických aktivit jsou pro děti pořádány výtvarné dílny a jiné rukodělné aktivity.  Do zámku zavítá také čas od času smečka psů- účelem jejich návštěvy je tzv. cannisterapie. O tom, že společnost živých tvorů je pro princezny a prince prospěšná není pochyb. Učí se chovat k živému tvorovi, nést za něj zodpovědnost. Z tohoto důvodu bydlel na zámku jednu dobu i všemi oblíbený labradorský retrívr jménem Rex. Nešťastnou náhodou však zemřel (srazilo ho auto) a nový pejsek zatím dětem opatřen nebyl. Brána zámku je totiž stále otevřená, což je pro pejska velkým lákadlem pro toulky po okolí.

20

21

22

23  Svou polohou: zámek se nachází v klidném prostředí,což chrání královské děti před patologickými jevy zvenčí  Výhodou je velký park, který dává dětem možnost pohybu a umožňuje i mnoho prospěšných činností ( rozvoj pracovních návyků)  Spoluprácí s obcí - cvičný byt pro děti nad 18 let, letní brigády…  Důrazem na sportovní vyžití královských dětí- ať už na víceúčelovém hřišti, v parku nebo mimo zámek  Důrazem na vytváření vztahu k hodnotám (majetku )  Cílenou přípravou královských dětí na samostatný život po odchodu ze zámku  Snahou o získávání finančních prostředků pro DD formou sponzorských darů a příspěvků (snaha o šetření rozpočtu kraje)  Spolupráce s OSPOD - snaha o co největší zařazování dětí do náhradní rodinné péče

24  zvýšit vzdělání pedagogického kolektivu  zkvalitnit finanční gramotnost dětí, zefektivnit jejich přípravu na odchod ze zařízení  zařazení dětí do společnosti  zlepšení školních výsledků dětí, motivovat k dokončování učebních a středoškolských oborů  včlenění nových zaměstnanců do pracovního kolektivu  zajistit supervizi do zařízení  rozvíjet spolupráci s OSPOD a zařazovat děti do hostitelských a pěstounských rodin  podporovat kontakt s biologickou rodinou, pokud je to vhodné umožnit návrat do původní rodiny  revitalizace parku  oprava historické vstupní brány a oplocení parku  oprava příjezdové cesty a nádvoří  obnova počítačové sítě a programů

25 Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 582 73 Nová Ves u Chotěboře tel.: 569 621 522 fax: 569 626 422 email : ddnv@chot.cz internetové stránky: http://www.podoubravi.cz/detskydomov/ zřizovatel: Kraj Vysočina


Stáhnout ppt "Zřizovatel:.  Za sedmero vrcholky Železných hor, za řekou Doubravou se v obci Nová Ves u Chotěboře nachází krásný zámek. A není to jen tak obyčejný zámek!"

Podobné prezentace


Reklamy Google