Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oddělení Triblastica trojlistí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oddělení Triblastica trojlistí."— Transkript prezentace:

1 oddělení Triblastica trojlistí

2 Triblastica dvoustranná souměrnost těla
příď těla (NS, smysl. org.) + další spec. soustavy záď na opačném konci 3 zárodečné listy ektoderm (vnější) entoderm (vnitřní) mezoderm (střední)

3 Triblastica různé způsoby vzniku mezodermu a utváření tělních dutin
→ schizocoel = nepravá tělní dutina vyplněná mezenchymem pseudocoel vzniklá potlačením mezenchymu, vyplněná mízou coelom = pravá tělní dutina uvnitř mezodermu

4 Triblastica otvor ústní z blastoporu → prvoústí (Protostomia)
o. ú. druhotně na opačné straně → druhoústí (Deuterostomia)

5 Schizocoela kmeny bez jasných příbuzenských vztahů
spojuje je existence schizocoelu prvoústí ploštěnci, pásnice

6 kmen: ploštěnci (Plathelmintes)

7 ploštěnci ploché, měkké tělo (dorzoventrálně zploštělé)
schizocoel vyplněn tělní tekutinou → hydrostatická kostra, vnitřní orgány TS slepá (svalnatý hltan), nebo druhotně chybí VS = protonefridie plaménkové buňky filtrace, osmoregulace CS, DS chybí NS provazcovitá bez ganglií smysly mechano- a chemoreceptory inverzní oči RS - hermafrodité (páří se)

8 ploštěnci volně žijící: (endo)parazité: predátoři obrvený povrch těla
dobře vyvinutá svalová vrstva + jednovrstevná pokožka → kožně svalový vak vývoj přímý (endo)parazité: změna anatomie, fyziologie i ontogenetického vývoje bez brv (kutikula) svalovina ne tak vyvinutá vývoj nepřímý, složité cykly

9 3 třídy: -> ploštěnky (Turbellaria ) -> motolice (Trematoda) -> tasemnice (Cestoda)

10 ploštěnky (Turbellaria)
volně žijící – voda, vlhko, dravé mm - cm pigmentovaná pokožka (+ rhabdity) řasinky → pohyb (+ KSV → víření) adhezivní orgán dýchání povrchem těla TS (gastrovaskulární): OÚ=OV (v půlce těla) → hltan (vychlípitelný) → střevo (rozvětvené), slepá NS: prstenec → očka, hmat, čich 4 pruhy nervů RS: vajíčka do kokonů, přímý i nepřímý vývoj nepohlavně: rozpad těla → vysoká schopnost regenerace VS: ústí na hřbetě

11

12

13 ploštěnky ploštěnka potoční ploštěnka mléčná ploštěnka černá
2,5 cm, Evropa kopinatá příď bioindikátor, horní toky ploštěnka mléčná velmi odolná k prostředí pod kameny v potocích ploštěnka černá mnoho oček dolní toky, stojaté vody

14 → ploštěnka černá → ploštěnka mléčná

15 motolice (Trematoda) endoparazité → redukce dýchání anaerobně
přísavky, kutikula, neodermis nadprodukce vajíček dospělci na obratlovcích, larvy na bezobratlých dýchání anaerobně TS: OÚ vpředu, hustá síť VS: protonefridie → vývodné kanálky → močový váček RS: hermafrodité (páří se), velmi výrazná, pohlavní políčko, larvy nepohlavně,

16 motolice jednorodí dvourodí ektoparazité studenokrevných obratlovců
přímý vývoj (bez střídání hostitelů) přidržovací terčík – přísavky a háčky žábrohlíst dvojitý – 2 jedinci dvourodí endoparazité teplokrevných obratlovců mají vždy 2 přísavky (přední – oú a břišní) složitý nepřímý vývoj v několika hostitelích

17 motolice – dvourodí motolice jaterní trávicí poruchy (smrt)
jeleni, srny, ovce - dospělci v játrech → vajíčka z těla s trusem → do vody - obrvená larva (miracidium) → do plže → další stádia (sporocysta → redie → cerkárie) → do vody → na rostliny → zapouzdření → spasení ovcemi → prasknutí cysty v žaludku → dospívání v játrech → … na člověka výjimečně (vlhká stébla) do 25 – 30 mm

18

19

20 motolice střevní motolice kopinatá motolice žlučová motolice plicní
člověk, kozy, prasata i smrtelná motolice kopinatá složitější živ. cyklus: ovce (srnčí zvěř) → suchozemský plž → mravenci → ovce motolice žlučová plž a ryba infekce člověka – sushi → JV Asie – až 20% obyvatelstva motolice plicní plž a korýš → člověk motolice podivná ptáci, plži, ovlivňuje NS

21

22 krevnička močová billharzióza = zánět močového měchýře
vajíčka rozřezávají stěnu → krvácení, infekce část vajíček do jater → cirhóza (smrt) oddělené pohlaví samec - břišní rýha - zde samička - průběžné oplodňování oblasti, kde se pěstuje rýže → skrz poškozenou pokožku do těla a do cév

23

24 tasemnice (Cestoda) endoparazité (TS obratlovců) hlavička (scolex)
tasemnice (Cestoda) endoparazité (TS obratlovců) hlavička (scolex) věnec příchytných háčků (rostelum) přísavky nebo přísavné rýhy krček (collum) ploché články (proglotidy) až několik m 1vrstevná pokožka s kutikulou redukce KSV → pohyb tasemnice i článků DS: anaerobně TS: chybí trávicí dutina → příjem živin celým povrchem

25

26 tasemnice VS: protonefridie – ústí na posledním článku
NS: zauzliny ve skolexu, podélné nervové pruhy (spojené), bez smyslů RS: hermafrodité - samooplození (jiné články) poslední články vyplněné vajíčky (v děloze) → s výkaly ven z těla → mezihostitel (prase) → uvolnění vajíček → larva onkosféra → krevní oběh → svaly → larvocysta = boubel → DH

27

28 tasemnice 2 podtřídy desetiostní šestiosní larvy s 10 háčky
nečlánkované schopnost neotenie jednoduché pohl. ústrojí jeseterovka listová šestiosní larvy se 6 háčky zmnožené pohlavní ústrojí článkované tělo

29 tasemnice tasemnice dlouhočlenná dnes se téměř nevyskytuje až 8 m
rostelum, 4 přísavky def. hostitel: člověk mezihostel: prase: proglotid pozřen → onkosféra v krvi → do svalu → boubel → nedostatečná tepelná úprava masa → člověk (pozření) → vychlípení skolexu → tenké střevo dnes se téměř nevyskytuje

30 tasemnice t. bezbranná až 10 m, 2000 článků bez rostela, 4 přísavky
DH: člověk, MH: hovězí dobytek → tatarák!

31

32 tasemnice měchožil zhoubný ! potřísněné lesní plody !
6 mm - 4 články def. h.: šelmy mezihost.: býložr. obratlovci (srny, ovce, … , člověk) onkosféra v játrech / plicích → mohutný boubel → mnoho skolexů ! potřísněné lesní plody ! !!! i smrtelné !!!

33

34 tasemnice škulovec široký > 10 m, až 4000 článků přísavné rýhy
polární a mírné pásmo S polokoule (Kanada a Japonsko) def. h.: konzument ryb tři vývojová stádia: larva (koracidium) → vodní korýš (buchanka)  procerkoid  ryba  plerocerkoid  rybožravý savec (parazituje ve střevě)

35

36 tasemnice řemenatka ptačí def. h.: rackové, volavky
mezihost.: buchanky, ryby (zdeformované břicho)

37 kmen: pásnice Nemertini

38 pásnice (Nemertini) draví, vodní (moře i sladké vody) cm i m
nečlánkované, shora zploštělé tělo, zřetelná hlavová část 1vrtsevná pokožka s řasinkovým epitelem, KSV TS celým povrchem těla (samostatný úo i řo) CS uzavřená DS celým povrch těla VS protonefridie NS gangliová RS vnější oplození, vývoj nepřímý (obrvená larva pilidium) Pásmovka veliká - 30 m, Atlantský oceán Pásemnička sladkovodní - Vltava

39

40 Pseudocoela skupina kmenů bez jasných příbuzenských vztahů: hlístice, vířníci, vrtejši spojuje je existence pseudocoelu všechny kmeny patří mezi prvoústé

41 kmen: hlístice (Nematoda)
„červovitý“ tvar pokožka jednovrstevná kutikula - svlékání, zoubky 4 lamely dovnitř těla podélné svaly → jen mrskání, v kapalině pseudocoel vyplněn tekutinou s živinami i metabolity, pružnost těla

42 hlístice TS: průchodná, pístovitý hltan
VS: postranní lišty – velké buňky, osmóza DS: celý povrch těla, difúze → chybí i CS NS: provazce nervů bez uzlin

43

44 hlístice gonochoristé – pohlavní dimorfismus vývoj přímý
samice větší, samci spec. orgány pro zachycení při kopulaci (spikuly) vývoj přímý žijí v půdě (bakterie, houby, rostlinný odpad, predátoři) nebo ve vodě parazité - nadprodukce vajíček - silná ochranná vrstva - lehká

45 hlístice - zástupci háďátka parazité hospodářských rostlin
háďátko řepné snížení m cukrové řepy, nižší cukernatost tvarově různý sameček a samička háďátko pšeničné klasy pšenice → hálky háďátko bramborové u nás už málo háďátko octové tolerance ke kyselému - láky

46 hlístice - zástupci roup dětský 1 cm parazit střeva člověka
vyčerpání, svědění, kopřivka spolknutí vajíček → tlusté střevo → vajíčka do kožních řas kolem řo → svědění → infikované prsty → do úst šíření větrem, znečištěným prádlem chemoterapeutika, česnek, hygiena

47 hlístice - zástupci škrkavka samička až desítky cm
spolknutí vajíčka → sliznicí TS do krve → do plic → vykašlávání → spolknutí → do střeva → vajíčka s výkaly z těla → zelenina, píce zvracení, bolesti hlavy, odčerpání živin v menším množství v zásadě neškodí prasata, koně, lidé (nejčastěji) odčervení

48 V

49 hlístice - zástupci měchovec lidský podobný vývoj jako škrkavka
larva se provrtá do pokožky → do krve → do plic → vykašlávání → polknutí → střevo → průjmy

50 hlístice - zástupci vlasovec mízní vlasovec oční vlasovec medinský
přenos bodavým hmyzem dospělec ucpává mízní uzliny → záněty a otoky → elefantióza vlasovec oční ve spojivkovém vaku - kamerunské boule vlasovec medinský mezihostitelem je buchanka střevo → břišní dutina → oplození → podkoží → vajíčka do vody dírou v noze

51

52 hlístice - zástupci svalovec stočený
parazit hlavně potkanů - larvy ve svalech → může se nakazit prase nebo šelma → i člověk zapouzdřené larvy → rozpuštění obalů v žaludku → dospívání a kopulace v tenkém střevě → kladení vajíček do sliznice → vylíhnutí larev → do krve → do svalů → zapouzdření → další vývoj až v jiném hostiteli ve střevě ještě léčitelná, jinak často smrtelná

53 svalovec stočený

54 kmen: vířníci (Rotatoria)
menší než nálevníci (2 mm) tři části těla hlava - věnce brv - potrava, pohyb - oú, smysly (zrak - světlo, mechanorec. - tykadla) trup - někdy schránka (kutikulární), orgány noha - prstovité výběžky, lepivá žláza svalová soustava - zatahovače hlavy a nohy TS: mechanická (mastax) i sekreční část - hepatopankreas

55 vířníci VS: protonefridie DS: difúze CS: chybí
NS: tři uzliny (hlavová, trupová, nožní) RS: gonochoristé, parthenogeneze (zcela bez samců?), přímý vývoj anabióza (rezistentní stav) - ztráta vody voda, vlhko krunýřenka obecná

56

57 kmen: vrtejši (Acanthocephala)
červovití parazité prasata, ptáci mezihostitel: svinky, stínky, larvy hmyzu přední část - zatažitelný chobot s kutikulárními háčky - zavrtání do střeva TS: povrchem těla RS: gonochoristé, pohl. dimorfismus - samice i několik dm, nepřímý vývoj vrtejš kachní

58 vrtejši


Stáhnout ppt "Oddělení Triblastica trojlistí."

Podobné prezentace


Reklamy Google