Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Arthropoda II. Tracheata (Vzdušnicovci)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Arthropoda II. Tracheata (Vzdušnicovci)"— Transkript prezentace:

1 Arthropoda II. Tracheata (Vzdušnicovci)
2008 Arthropoda II. Tracheata (Vzdušnicovci)

2 Třída Chilopoda (Stonožky)
Tělo členěno pouze na hlavu a dlouhý trup s 15 – 191 články (počet párů noh je vždy lichý, takže „stonožka“ neexistuje) Články nesou po jednom páru končetin a bývají střídavě dlouhé a krátké, aby se omezilo vlnění těla při běhu Dýchají vzdušnicemi podobnými hmyzím (vzdušnice = trubicovité vchlípeniny pokožky, které se v těle větví a svými výběžky zasahují až do vnitřních orgánů,které přímo zásobují kyslíkem. Protože jsou součástí pokožky, musí se při svlékání obnovovat) Vylučování malpigickými trubicemi

3 Třída Chilopoda (Stonožky)
Vzdušnice nejdou zcela uzavřít, takže neustále dochází ke ztrátám vody Rovněž kutikula je částečně propustná pro vody, lipidy, jsou-li v kutikule přítomny, spíš brání vstupu vodě zvenku Z těchto důvodů (na rozdíl od hmyzu) musí žít ve vlhku, pod kameny, v humusu atd. a být aktivní převážně v noci

4 Třída Chilopoda (Stonožky)
Pohlavní orgány ústí na na předposledním článku těla Většinou dravci, adaptováni k rychlému pohybu Mandibuly, dva páry maxil. První tělový článek nese jedové drápy, sloužící k usmrcení kořisti. Některé druhy mohou také štípnout posledním párem nohou Většinou noční U nás asi 90 druhů

5 Třída Chilopoda (Stonožky)
Živí se žížalami, hlísticemi, slimáky, malými členovci, ale jsou dokumentovány případy, kdy se velké stonožky živily žábami, pulci, hady, ptáky, myšmi

6 Třída Chilopoda (Stonožky)
Rod Scutigera (Strašník) je denní druh, umí uběhnout až 40cm/s Rod Scolopendrida Lithobius forficatus (Stonožka škvorová)

7 Třída Chilopoda (Stonožky)
Stonožka Scolopendra gigantea může dorůst až 30cm. Žije v tropické Americe

8 Třída Diplopoda (Mnohonožky)
Tři první články trupu a několik posledních nesou jeden pár končetin; ostatní články splývají po dvou v tzv. diplosegmenty, nesoucí tedy dva páry končetin Živí se rostlinnými nebo živočišnými zbytky Tělo válcovité nebo dorzoventrálně zploštělé; ukrývají se pod kůrou, kameny atd. Často obsahují jedovaté látky - obrana U nás asi 60 druhů

9 Třída Diplopoda (Mnohonožky)
Další druhy: Mnohonožka dvoupásá, Plochule křehká, Chlupule podkorní Rod Glomeris (Svinule)

10 Třída Hexapoda (Šestinozí) podtřída Collembola (Chvostoskoci)
Do 1 cm Na 4. článku mají skákací vidličku zvanou furka Žijí v půdě, na vegetaci nebo i na vodní hladině Sminthurides aquatica Podura aquatica (Mákovka vodní)

11 Třída Insecta (Hmyz) hmyzu je 2x více než všech ostatních druhů skupiny Animalia dohromady! chybí ve hloubce moří za čarou přílivu a odlivu první, kteří vzletěli

12 Třída Insecta (Hmyz) Více než druhů (popsaných možná až ) (existujcích snad až 30 milionů) Navzdory množství druhů je tělní plán relativně jednotný hlava,hruď, zadeček; dvě velké složené oči a mezi nimi obvykle tři malá jednoduchá očka (ocelli); mandibuly a dva páry maxill, druhý pár maxil srostlý v tzv labium (dolní ret) Hruď ze tří článků, druhý a třetí obvykle nesou po páru křídel Zadeček dospělců z 11 článků, často méně

13 Morfologie hmyzu

14 Anatomie hmyzu

15 Třída Insecta (Hmyz) Vylučovací soustava: malpigické trubice – dvě až několik stovek trubic, které leží víceméně volně v coelomové dutině, vylučovanou látkou je kyselina močová Cévní soustava otevřená, hřbetní céva funguje jako srdce Dýchání trachejemi; na povrch těla ústí 8 – 10 párovitých stigmat (průduchů) Gonochoristé, hermafroditismus vzácný, častá partenogeneze. Larva prochází řadou vývojových stupňů (instarů) oddělených svlékáním (ekdyse) až se změní v dospělce (imago)

16 Třída Insecta (Hmyz) Po posledním instaru se larva mění buď v imago (= proměna nedokonalá, hemimetabolie) nebo se mění v kuklu, u které dochází ke kompletní přestavbě orgánů, z kukly se pak líhne dospělec (=proměna dokonalá, holometabolie) Schopnost létat se vyvinula rovněž u plazů, ptáků a savců, ale první létající živočichové byl hmyz Lepší ochranné vrstvy kutikuly zabraňující ztrátám vody dovolují osídlit mnohem širší rozsah suchozemských biotopů než např. korýšům Dvě třetiny kvetoucích rostlin jsou opylovány hmyzem

17 Hlavní události v evoluci hmyzu
Vznik kompletní metamorfózy (Holometabolie) Blanokřídlí, motýli, brouci… Vznik skládání křídel Rovnokřídlí, termiti… Vznik letu Vážky, jepice Základní stavební plán hmyzího těla rybenky

18 Holometabolie brouci, motýli, blanokřídlí a dvoukřídlí tvoří popsaných druhů (!) schopnost složit křídla byla zřejmě doprovázena zmenšením tělní velikosti u mnoha skupin bylo možno se dostat pod kameny, za kůrů, pod zem, do trusu, do dřeva etc.

19 Dýchání tracheální soustava
Tracheoly jsou již vyplněny tekutinou a zasahují do jednotlivých buněk Tracheje včely

20 Tracheje

21 Tracheje

22 Dýchání tracheje Na povrch těla se tracheální systém otevírá párovitými průduchy (spirakula) tím je také stanovena maximální velikost těla hmyzu (desítky cm)

23 Princip létání a. přímý (synchronní) typ létání (motýli, vážky, sarančata) b. nepřímý (asynchronní) typ létání - svaly mění tvar exoskeletonu (mouchy, vosy) křídlo de facto funguje jako nevyvážená houpačka

24 Složené oko

25 Sluch Rovnokřídlý hmyz má sluchový orgán umístěný v přední končetině

26

27 Macroglossum stellatarum (Dlouhozobka svízelová)

28 Dokonalá a nedokonalá proměna

29 Malpigické trubice Vylučovanou látkou je kyselina močová. Na její produkci hmyz spálí až polovinu přijaté energie!

30 Ekologie četné vztahy zejména s rostlinami obrana rostlin opylovači
herbivoři obrana rostlin trny, chlupy toxické nebo odpuzující chemikálie kofein, nikotin, atropin, taniny, kyanovodík, rozmanité alkaloidy a podobně nestravitelné látky taniny, pryskyřice, oxidy křemíku

31 Ekologie protiútoky hmyzu
živí se na sice méně stravitelných, ale netoxických částech rostlin u hmyzu který se živí jedním nebo několika druhy rostlin vznik detoxifikujících enzymů, které neutralizují toxiny rostlin na mléčných rostlinách hmyz nakousne cévu ve které jsou dopravovány toxické alkaloidy a pak se živí rostlinnou tkání „po proudu“

32 Papilio polyxenes, USA Ekologie paradoxně někdy může látka vyvinutá proti hmyzu přitahovat druhy, které proti ní vynalezly obranu rostliny čeledi Apiaceae užívají lineární furanokumariny, které jsou pro hmyz toxické motýl Papilio polyxenes klade vajíčka na rostliny čeledi Apiaceae (např. mrkev, fenykl, anýz) housenky mají enzymy, které detoxifikují jedovaté furanokumariny v dalším kole souboje začaly některé druhy z Apiaceae užívat kruhové fumarokumariny, které jsou toxické i proti Papilio polyxenes

33 Ekologie v severní Americe je známo cca 200 druhů hmyzu, schopných tvořit hálky na rostlinách 70 % druhů kvetoucích rostlin je opylováno hmyzem květy jsou barevné, vonící, pohyblivé, v UV spektru často vybarvené květy opylované nočními motýli jsou bílé, velké, silně vonící doba kvetení a doba výskytu opylovačů jsou synchronizovány Iris, přistávací dráha

34 Parasitismus často je jedno stadium parasitické a druhé se živí konvenčnějším způsobem – aby nedocházelo ke kompetici parazité bývají nejčastěji dospělci, larvy se živí jinak ale u much nebo vos to může být naopak – larvy jsou parazitické dospělci ne moucha Callitroga hominivorax klade vajíčka do ran, larvy se vyvíjejí pod kůží Gasterophilus klade vajíčka do hřívy koní – když se zvíře olizuje, vajíčka se dostávají do zažívacího traktu, larvy se vyvíjejí na stěně žaludku či střev a s výkaly opuští zvíře, v trusu se kuklí dospělé blechy jsou ektoparaziti, larvy se vyvíjí v hnízdě nebo doupěti, ale ne na hostiteli

35 Parasitismus moucha Dermatobia hominis (hostitelem larev jsou lidé, hovězí dobytek, psi) uloví bodalku Stomoxys calcitrans nebo komára na ulovený exemplář Dermatobia naklade vajíčka a nepoškozenou kořist pustí larva prvního instaru se vyvíjí ještě ve vajíčku a jakmile bodalka či komár přistane na hostiteli, larvy se na něj přesunuje a dostává se pod kůži otvorem, který bodalka či komár vytvořili v podkožním nádoru následují další tři instary, pak larva vypadává na zem a kuklí se

36 Parasitoidi a hyperparasitoidi
parasitismus parasit je malý, hostitel velký, hostitel nakonec přežije predace predátor velký, kořist malá, kořist nepřežije parasitoidismus kombinují se znaky obou, parasitoid je menší než hostitel, hostitel ale nakonec umírá existují i parasitoidi parasitoidů zvaní hyperparasitoidi

37 Rybenky Nemají křídla, tělo světlé, stříbřité; žijí i několik let
Lepisma saccharina (Rybenka domácí) je u nás běžný synantropní (=„žijící spolu s člověkem“) druh. Aktivní v noci. V jižní Evropě žije ve volné přírodě

38 Řád Jepice (Ephemeroptera)
Dva páry křídel skládaných obvykle kolmo nad tělo Imaga žijí několik hodin nebo několik dní

39 Řád Vážky (Odonata) Asi druhů. Vážky, šídla a šidélka, motýlice. Mají dva páry podobných křídel. Mají kousací ústní orgány, jsou dravci, kořist chytají v letu a hned konzumují. Larvy jsou rovněž dravé, spodní čelist je upravena ve zvláštní lapací masku; larvy větších druhů mohou ulovit i pulce nebo malou rybu. Calopteryx maculata Motýlice Dravá larva Rod Libellula Vážka

40 Řád Pošvatky (Plecoptera)
Larvy žijí ve vodě; dospělci většiny druhů nepřijímají potravu. Na konci zadečku dospělců jasně viditelné dva štěty.

41 Řád Švábi (Blattodea) Přední pár křídel kožovitý, druhý pár blanitý nebo chybí. Asi 1000 druhů, u nás 8. Samice kaldou vajíčka ve společných obalech - ootékách Rus domácí (Blatella germanica) Šváb americký (Periplaneta americana) je pro svou velikost (až 4 cm) oblíbeným druhem v hmyzí fyziologii

42 Řád Všekazi (Isoptera)
Dva páry blanitých křídel (některá stadia bezkřídlá), sociální hmyz. Některé druhy obávaní škůdci dřevěných staveb

43 Řád Kudlanky (Mantodea)
Přední pár nohou opatřen trny, pomocí kterých loví. Tropy a subtropy. U nás kudlanka nábožná (Mantis religiosa) Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) žije na stepních biotopech jižní Moravy

44 Řád Ensifera (kobylky a cvrčci)
Kobylka zelená (Tettigonia viridissima) je běžným druhem konce léta na keřích a stromech. Vlevo samička, vpravo sameček

45 Řád Ensifera (kobylky a cvrčci)
Tykadla stejně dlouhá jako tělo nebo delší. Stridulují třením křídel o sebe. Sluchové orgány na předních nohou. Cvrček domácí (Acheta domesticus)

46 Řád Ensifera (kobylky a cvrčci)
Krtonožky vytváří ve vlhké půdě chodby, odkud se ozývají charakteristickým zvukem

47 Řád Caelifera (Sarančata)
Stridulují třením křídel o stehna zadních nohou Živí se rostlinnou potravou Saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens) Stenobothrus lineatus

48 Řád Caelifera (Sarančata)
Gomphocerus rufus Saranče měnlivá (Chorthippus biguttulus) je v létě a na podzim velmi hojná v okolí Bigy.

49 Řád Dermaptera (Škvoři)
Přední křídla kožovitá, zadní blanitá Zadeček ukončen klíšťkami sloužícímí k obraně, lovu potravy i roztahování křídel Aktivní většinou v noci, všežraví Čeleď Aphychididae

50 Řád Anoplura (Vši) Živí se krví, paraziti savců, vajíčka lepena na srst, velikost několik milimetrů Veš šatní (Pediculus humanus) může přenášet skvrnitý tyf nebo boreliózu Veš dětská (Pediculus capitis) se zdržuje pouze ve vlasech

51 Řád Hemiptera spojuje bývalé řády Homoptera (Stejnokřídlí) a Heteroptera (Ploštice)
Dva páry křídel, jeden kožovitý, druhý blanitý Bodavě savé ústní orgány; sají na rostlinách i zvířatech Cikáda rodu Tibicen Samci cikád stridulují pomocí zvláštní rezonanční membrány umístěné po stranách zadečku. Cikády jsou velmi hojné ve středomoří.

52 Hemiptera Stridulující cikády lze jen nesnadno objevit na stromech. Řecko

53 Hemiptera Cikáda na olivovém stromě. Řecko

54 Řád Hemiptera Bruslařka rodu Gerris
Splešťule blátivá (Nepa cinerea), (známá z Ferdy mravence) Znakoplavka rodu Notonecta

55 Řád Hemiptera Oba druhy jsou velmi běžné v okolí Bigy.
Ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) Kněžice trávozelená (Palomena prasina)

56 Řád Hemiptera Bruslařka rodu Gerris využívá k pohybu povrchové napětí vody. Tito dravci se živí hmyzem spadlým do vody. Byla prokázáno, že jedinci spolu dovedou komunikovat údery nohou o vodní hladinu.

57 Řád Neuroptera (Síťokřídlí)
Křídla jsou střechovitě skládána a mají velmi hustou žilnatinu. Draví, živí se hmyzem Mravkolev běžný (Myrmeleon formicarius) Larva (na obrázku) si hloubí v písku známé trychtýřky k lovu mravenců. Zlatoočka obecná (Chrysoperla carnea) je velmi hojná v okolí Bigy. Larvy se živí mšicemi.

58 Řád Coleoptera (Brouci)
Nejpočetnější řád v říši Animalia, kolem druhů. Všechna prostředí, od nejvyšších hor po břehy moří. Velikost od méně než 1mm do cca 25 cm Přední křídla přeměněny v krovky, druhý pár křídel blanitý Ústní ústrojí obvykle kousací

59 Řád Coleoptera (Brouci)
Páteříček rodu Cantharis Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) Světluška rodu Photinus

60 Řád Coleoptera (Brouci)
Goliathus orientalis, Dynastes hercules a Titanus giganteus (22cm)

61 Řád Mecoptera (Srpice)
Charakteristická protažená hlava nese kousací ústní ústrojí; na zadečku bývají kopulační orgány Srpice rodu Panorpa. Běžná na vegetaci v okolí vod Srpice Panorpa nuptialis

62 Řád Trichoptera (Chrostíci)
Střechovitě skládaná neprůhledná křídla, tykadla dlouhá; imaga létají u vody za soumraku či v noci Larvy žijí ve vodě, pomocí snovacích žláz si staví sítě nebo přenosné schránky, ve kterých může být zabudován i materiál z okolí (kamínky, větvičky, dokonce drobné schránky plžů atd.)

63 Řád Trichoptera (Chrostíci)
Larva ve schránce Rod Pycnopsyche Lapací síť Imago rodu Nectopsyche

64 Řád Lepidoptera (Motýli)
Ústní orgány savé, sosák uzpůsobený k sání nektaru z květů, v klidu je stočený; na křídlech šupinky Dva páry křídel, zadní menší. Housenky se živí většinou částmi rostlin Asi druhů, u nás kolem

65 Řád Lepidoptera (Motýli)
Otakárek fenyklový (Papilio machaon) vlevo a Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) vpravo. Oba vzácně v okolí Bigy.

66 Lepidoptera Parnassius mnemosyne (Jasoň dymnivkový), Řecko

67 Řád Lepidoptera (Motýli)
Babočka admirál (Vanessa atalanta) Babočka bílé C (Polygonia c-album) Babočka osiková (Nymphalis antiopa)

68 Řád Lepidoptera (Motýli)
Bělásek zelný (Pieris brassicae) Bělásek řepový (Pieris rapae) Bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines)

69 Řád Lepidoptera (Motýli)
Macroglossum stellatarum (Dlouhozobka svízelová), Bouzov u Olomouce

70 Řád Diptera (Dvoukřídlí)
Pouze jeden pár křídel vyvinutý, druhý pár křídel přeměněný na tzv. kyvadélka (haltery), sloužící ke sledování rychlosti a rovnováhy letu Asi druhů, mouchy, komáři, ovádi, pestřenky, tiplice Tiplice Tipula lunata

71 Řád Diptera (Dvoukřídlí)
Bzučivky čeledi Calliphoridae. Na obrázku druh Lucilia caesar Nejedovaté pestřenky (čeleď Syrphidae) napodobují zbarvením jedovaté vosy. Jedná se o příklad batesiánských mimiker Moucha domácí (Musca domestica)

72 Řád Siphonaptera (Blechy)
Živí se krví ptáků a savců Tělo laterálně zploštělé, zadní nohy skákací Líhnutí imag z kukel může být vyvolané mechanickými podněty zvenčí (návrat hostitele) Blecha obecná (Pulex iritans) Blecha Ctenocephalides felis

73 Řád Hymenoptera (Blanokřídlí)
Dva páry blanitých křídel, zadní jsou menší a zachyceny k předním Asi druhů Patří sem např. lumci, čmeláci, vosy, mravenci, včely Včela medonosná (Apis mellifica)

74 Řád Hymenoptera (Blanokřídlí)
Květolib Philanthus triangulum Vosa Vespula vulgaris

75 Řád Hymenoptera (Blanokřídlí)
Žlabatka růžová Diplolepis rosae Hálka žlabatky růžové Diplolepis rosae

76 Řád Hymenoptera (Blanokřídlí)
Mravenci rodu Atta se živí houbami které si pěstují ve zvláštních pařeništích uvnitř mraveniště. Listy slouží pro pěstování těchto hub.

77 Řád Hymenoptera (Blanokřídlí)
mravenci tvoří 10 % - 15 % živočišné biomasy většiny suchozemských společenstev

78 Hezký podzim přeje Orko Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)


Stáhnout ppt "Arthropoda II. Tracheata (Vzdušnicovci)"

Podobné prezentace


Reklamy Google