Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přizpůsobení hostitele parazitu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přizpůsobení hostitele parazitu"— Transkript prezentace:

1 Přizpůsobení hostitele parazitu

2 Obsah Evoluce rezistence proti parazitu
Změny biodemografických parametrů Koevoluce v systémech parazit-hostitel Možnosti cílených zásahů člověka do koevolučních procesů

3 Obsah Evoluce rezistence proti parazitu
Změny biodemografických parametrů Koevoluce v systémech parazit-hostitel Možnosti cílených zásahů člověka do koevolučních procesů

4 Rezistence a tolerance
Rezistence – schopnost hostitele zabránit infekci nebo množení parazita v organismu hostitele Tolerance – schopnost tolerovat infekci a množení parazita – minimalizovat vliv parazita na biologickou zdatnost hostitele

5 Přizpůsobení hostitele parazitu
Behaviorální – naučené i vrozené vzorce chování Fyziologické – indukce obraných látek živočichové – imunita rostliny – sekundární metabolity Genetické – rozšíření či dokonce fixace genů pro rezistenci (toleranci) ř

6 Behaviorální přizpůsobení
vyhýbání se místům se zvýšeným výskytem parazitů a vektorů obrana proti invazi parazitů a vektorů

7 Obrana pasoucího se dobytka před ovády

8 Behaviorální přizpůsobení
vyhýbání se místům se zvýšeným výskytem parazitů a vektorů obrana proti invazi parazitů a vektorů odstraňování vektorů impaly se zacementovanými mezerami mezi zuby na jedné straně čelistí měly na příslušné straně 10× více ektoparazitů

9 Fyziologické mechanismy
Imunita a přirozená rezistence u živočichů mnohdy se uplatňuje princip něco za něco (trade offs) – větší infekce motolicemi u kojících ovcí tlustorohých Ovis canadensis umělé zvětšení snůšky u lejska, koňadry a vlašťovky je provázeno zvýšením parazitovanosti

10 Vliv umělého zvětšení snůšky na intenzitu nákazy samce
vlašťovka-roztoč lejsek-hematozoa koňadra-Plasmodium zmenšení kontrola zvětšení zmenšení kontrola zvětšení zmenšení kontrola zvětšení změna velikosti snůšky

11 Princip „něco za něco“ u vlašťovek
změna v koncentraci IgG po imunizaci Část kontrol (prázdné kolečko) nebyla imunizována beraními červenými krvinkami. prodloužení prodloužení kontrola zkrácení manipulace s ocasními pery

12 Korelace rezistence s hladinou kortisonu u člověka
Délka onemocnění (% dnů nemoci) hladina kortisonu (standardizovaná)

13 Fyziologické mechanismy
Imunita a přirozená rezistence u živočichů Sekundární metabolity u rostlin ředkev okousaná bělásky má v listech 10× větší koncentraci indol glukosinolátů a má 30× větší hustotu trichomů než neokousaná (nejde indukovat mechanickým poškozením) při následném novém útoku housenek má o 60 % větší produkci semen než kontrolní rostliny produkce kairomonů lákajících přirozené nepřátele produkce feromonů indukujících obrané látky v nenapadených rostlinách Epigenetické dědění indukovaných změn přírůstky housenek na potomcích okousávané ředkve byly o 20 % menší

14 Genetické přizpůsobení
Pokusy dokazují dědivost rezistence roztoč Rhipicephalus appendiculatus a Theileria parva (sporozoa)– dědivost 0,25.

15 Korelace mezi rezistencí otce a potomků Vlaštovky a roztoči, Ornithonyssus bursa
Do každého hnízda přidáno 50 roztočů), některá vajíčka přenesena do cizího hnízda (b).

16 Genetické přizpůsobení
Pokusy dokazují dědivost rezistence roztoč Rhipicephalus appendiculatus a Theileria parva – dědivost 0,25 Ornithonissus bursa u vlašťovek Proč polymorfismus? trade offs (cena rezistence) vosička Asobara tabida a drosofila – v Anglii parasitováno 6-8 %, místy až 50 %, ve Švédsku místy až 100 %. Obvykle 5 % parazita enkapsuluje (černá tečka na abdomenu mouchy). Po 5-8 generacích 50 % přežití. Rezistentní mouchy však mají výrazně nižší životaschopnost za podmínek nedostatku živin

17 Cena rezistence Kompetitivně jsou rezistenti často slabší (platí i pro rezistenci vůči chemickým agens) Rezistence mnohdy velmi nákladná, v rezistentní mšici specifická esteráza reprezentuje 3 % všech proteinů Možnost využití v praxi – vytěsnění toxigeního kmene Aspergilus flavus netoxigením při zpracovávání bavlny Geny modifikátory však mohou postupně zvýšit fitness rezistentních organismů na původní hodnotu

18 Geny modifikátory a trade offs
Změny v zastoupení streptomycin-senzitivní linie E. coli ve směsné kultuře. Obr. b ukazuje průběh kompetice rezistenta se senzitivní linií připravenou genovou manipulací (přenosem původní alely z dlouhodobě adaptované linie rezistentní). Různé barvy odlišují paralelní pokusy. Schrang et al. Proc.R.Soc. Sci. 264: , 1997

19 Výsledky modelování Geny velkého efektu (velký rozdíl v rezistenci mezi rezistentními a senzitivními) polymorfismus možný i v případě, že cena rezistence je velmi malá (díky poklesu výskytu parazita v populaci rezistentních). Zachování polymorfismu pro geny pro toleranci velmi obtížné, fixují se za všech podmínek (takže nelze zjistit jejich přítomnost). Mutualismus se spíše vývine v důsledku fixace genů pro rezistenci než genů pro avirulenci.

20 Rezistence u mezidruhových hybridů
V hybridní zóně zvýšená prevalence parazitů Mus musculus a M. domesticus – více nematodů i tasemnic, nikoli více trypanosom. Obdobné výsledky u rostlin ve vztahu k herbivorům (pozor na efekt vegetativního množení)

21 Intenzita nákazy kokcídií Sarcocystis muris
250 200 M. domesticus M. musculus M. domesticus M. musculus intenzita nákazy (103/mg tkáně) 150 hybridi hybridi 100 50 samci samice

22 Rezistence u mezidruhových hybridů

23 Rezistence u mezidruhových hybridů
V hybridní zóně zvýšená prevalence parazitů Mus musculus a M. domesticus – více nematodů i tasemnic, nikoli více trypanosom. Obdobné výsledky u rostlin ve vztahu k herbivorům (pozor na efekt vegetativního množení) Efekt žumpy a zřídla

24 Obsah Evoluce rezistence proti parazitu
Změny biodemografických parametrů Koevoluce v systémech parazit-hostitel Možnosti cílených zásahů člověka do koevolučních procesů

25 Změna biodemografických parametrů
Zkrácení délky života Prodloužení délky života Zrychlení dospívání Zkrácení období rozmnožování Posun směrem k sexualitě

26 Zkrácení délky života (skupinový výběr)
nestrukturovaná populace strukturovaná populace

27 Zkrácení délky života (skupinový výběr)
Populace krátkověkých je postihována parazitem méně než populace dlouhověkých Jestliže však možnost vzájemné nákazy, vyhrají dlouhověcí Ve strukturované metapopulaci mohou vyhrát krátkověcí

28 Prodloužení délky života
Útěk v čase před parazitem periodické cikády rodu Magicicada v Americe, délka larválního vývoje 13 nebo 17 let Prvočísla – parazit s kratším vývojovým cyklem se s maximem výskytu nemůže synchronizovat. (Existují i jiná vysvětlení – např. speciace)

29 Zkrácení doby dospívání (individuální výběr)
Aedes aegypti a mikrosporidie Edhazardia aedis – vývoj parazita delší než vývoj hostitele, přenos vertikálně pomocí dvoujaderných spor, když vyklíčí ještě v původní larvě vytvoří horizontálně přenášené jednojaderné spory, které larvu zabijí. Tlak na rychlý (z hlediska viability suboptimální) vývoj.

30 Životní cyklus Edhazardia aedis

31 Zkrácení doby dospívání (individuální výběr)
Plži Biomphalaria glabrata nakažení motolicí kladou vajíčka dříve

32 Zkrácení doby rozmnožování (individuální výběr)
Přítomnost sněti Microbotrium violaceum způsobuje krátkou dobu kvetení samičích květů Silene latifolia (menší riziko nákazy)

33 Zvětšení fertility Přepnutí z chemostatického do turbidostatického režimu – selekce na rychlejší množení U člověka pozorováno, že po odfiltrování všech možných rušivých proměnných existuje korelace mezi fertilitou a bohatostí parazitární fauny v dané lokalitě.

34 Vliv parazitů na fertilitu a délku života člověka
fertilita dožití 165 států bylo rozděleno podle hrubého národního produktu do 10 kategorií od >$150 do >$ a byla studována asociace parasitární pestrostí v dané zemi (levé boxy –podprůměrná, pravé – nadprůměrná). Guegan and Teriokhin 2000

35 Polyandrie, polygynie, negativně asortativní rozmnožování
Korelace mezi genetickým polymorfismem a mírou parazitace u čmeláků Heterozygotní ryby mají méně parazitů než homozygotní Obdobný trend u ptáků

36 Sexualita Preference pohlavního rozmnožování před nepohlavním
Červená královna vnitrodruhové srovnávací studie mezidruhové srovnávací studie Absence sexuality u bdeloidních vířníků a u želvušek – mimořádně odolná dormantní stádia – utečou svým parazitům

37 Korelace mezi tlakem parazitů a sexualitou

38 Sexualita gekonů a prevalence škrkavek
50 asexuální linie 40 30 20 10 počet hostitelů 1 2 3 4 5 6 50 sexuální linie 40 30 20 10 1 2 3 4 5 6 lokality

39 Obsah Evoluce rezistence proti parazitu
Změny biodemografických parametrů Koevoluce v systémech parazit-hostitel Možnosti cílených zásahů člověka do koevolučních procesů

40 Adaptace parazita na hostitele
Lokální adaptovanost parazita a hostitele – při dlouhodobém soužití – větší rychlost množení ale také větší hostitelská specifita Dobře prokázáno u fytofágů Vzestup virulence spalniček při nákaze sourozenců Plasmodium knowlesi (parazit opic) při dlouhobém pasážování na člověku (léčba syfilis) začal způsobovat malárii korelace vzdálenosti lokality s virulencí u Pleistophora intestinalis (parazit Daphnia magna)

41 Adaptace hostitele na parazita
Knotovka bílá Silene latifolia má větší rezistenci proti lokálním izolátům sněti Microbotryum violacea (pohlavní množení, metapopulační struktura)

42 Cyklická koevoluce parazita a hostitele
Větší citlivost nejhojnějšího partenogenetického klonu plže Potamopyrgus antipodarum vůči lokální populaci motolic – dvě možná vysvětlní – Červená královna × trade offs mezi rezistencí a kompetitivní schopností. Při infekcí motolicemi z jiných lokalit však závislost mezi abundancí kmene a rezistencí nejsou – doklad pro Červenou královnu. To samé ukazují teréní studie, nejhojnější kmen je v následujících letech nejvíce napadený a málo početný.

43 Potamopyrgus antipodarum

44 Negativní dědivost biologické zdatnosti
a) Stejné jezero b) Cizí jezero c) Hybridní motolice 1,0 32 29 1,0 1,0 15 66 0,8 0,8 0,8 127 podíl infikovaných plžů 0,6 0,6 0,6 28 0,4 0,4 0,4 131 27 14 21 53 0,2 0,2 19 52 0,2 27 125 12 19 22 63 min 12 19 22 63 min 12 19 22 63 min Plži Potamopyrgus antipodarum byli vystaveni experimentální infekci larvami motolic rodu Microphallus. Jestliže plži i motolice pocházeli ze stejného jezera, byli zástupci čtyř majoritních klonů plže (12, 19, 22 a 63) vůči infekci vnímavější, než směsná populace zhruba 100 minoritních klonů plže (min), tvořících dohromady zhruba polovinu plžů v jezeře. U motolic z cizího jezera či hybridů efekt mizí.

45 Potamopyrgus antipodarum - infekční pokusy
plži Poerua 0,8 plži Ianthe 0,6 infikovanost 0,4 0,2 0,0 Poerua směsný Ianthe původ parazitů

46 Cyklická koevoluce parazita a hostitele II
Invazní rostlina Chondrilla juncea na 13 z 16 lokalit nejhojnější fenotyp napaden rzí Problém – koevoluce parazita a hostitele, na každé lokalitě může být systém v jiné fázi

47 Cyklická koevoluce parazita a hostitele III
Stejná rychlost evoluce Evoluce parazita rychlejší podíl infikovaných Sympatrický Alopatrický Sympatrický Alopatrický Hostitel Hostitel Výsledek modelování, náhodně odebráno 6 vzorků, proporce infikovaných v lokální populaci záleží na fázi koevolučního cyklu.

48 Obsah Evoluce rezistence proti parazitu
Změny biodemografických parametrů Koevoluce v systémech parazit-hostitel Možnosti cílených zásahů člověka do koevolučních procesů

49 Rezistence na penicilin a osvěta
Vzestup frekvence rezistentních pneumokoků se zastavil po zahájení osvětových programů.

50 Metody zpomalení vzniku rezistence (platí i pro jedy)
Rotace typů pesticidů Pyramiding) Rotace koncetrace pesticidů Strategie HDR (high dose-refuge) díky vysoké koncentraci se i částečně dominantní geny pro rezistenci začnou chovat jako recesivní (heterozygoti také zabiti) v refugiích mají rezistenti i nerezistenti stejnou zdatnost (nebo nerezistenti dokonce větší) – odtud se mohou do zbytku populace šířit dominantní geny pro senzitivitu (nefunguje u asexuálních) vliv refugia důležitý sám o sobě, když 10 % plochy – vznik rezistence zpomalen 2-3×, když 25 % - 5-6×.

51 Metody zvyšování rezistence populace
Pěstování kultivarů ve směsi, nikoli v monokultuře – Čína pěstování citlivé odrůdy v polích s rýží rezistentní k houbě Magnoporthe grisea o 89 % větší výnos než v monokultuře V NDR v roce 1980 vysety všechny jarní ječmeny ve směsi odrůd – 80 % pokles plísní. Pokusy ve větším měřítku jsou většinou úspěšnější než v malém. Je výhodnější pěstovat směsi odrůd lišících se rezistencí proti jednotlivým parazitům než jednu odrůdu s rezistentní proti mnoha parazitům.

52 Závěry Z hlediska evoluční parazitologie existuje důležitý rozdíl mezi rezistencí a tolerancí Rezistence je často pro svého nositele nákladná Mezidruhoví hybridi mívají nápadně často sníženou rezistenci Kromě rezistence může parazit ovlivnit i řadu dalších vlastností hostitelské populace Výsledkem koevolučního zápasu může být jak zvýšená, tak i snížená vnímavost k infekci Znalosti zákonitostí koevoluce parazita a hostitele lze využít ke zpomalení vzniku rezistence u škůdců, i ke zvýšení rezistence proti parazitům.


Stáhnout ppt "Přizpůsobení hostitele parazitu"

Podobné prezentace


Reklamy Google