Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BOSNA A HERCEGOVINA Republika Bosna i Hercegovina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BOSNA A HERCEGOVINA Republika Bosna i Hercegovina."— Transkript prezentace:

1 BOSNA A HERCEGOVINA Republika Bosna i Hercegovina

2 Poloha B osna a Hercegovina leží na jihovýchodě Evropy, v západní části Balkánu - centrální část bývalé Jugoslávie mezi řekami Drinou a Sávou V elmi omezený přístup k Jaderskému moři ( 24,5 km ) H raničí s: Srbskem Chorvatskem Černou horou

3 Přírodní podmínky V elmi hornatý stát ( Dinárské a Bosenské hory ) P odnebí mírné, na severu převážně kontinentální K rátké a prudké řeky, většinou přítoky Sávy: Vrbas, Bosna - do Jadranu ústí řeka Neretva V elké zastoupení lesů ( 50% plochy ) - smíšené a listnaté lesy V ýznamná jsou také „ polje “ - rozsáhlejší horská údolí, která se objevují při povodí bosenských řek

4 Obecná charakteristika R ozloha: 52 129 km2 O byvatelstvo: 4,2 mil. H lavní město: Sarajevo S tátní zřízení: konfederativní republika P ředseda vlády: Nikola Spirić Č lenové předsednictva: “ klikni “ Ú řední jazyky: bosenština, chorvatština, srbština M ěna: bosenská marka (BHM) = 100 feniků H DP: 45 000 000 000 $ H DP na obyvatele: 10 700 $ Č lenství: OSN, CE, OBSE Č asové pásmo: +1 hodina G ramotnost: 97%

5 Členové předsednictva Željko Komšić Nebojša Radmanović Haris Silajdžić návrat

6 Obyvatelstvo R oční přírůstek: 0,1% V důsledku války muselo opustit svá bydliště přes 1 mil. obyvatel ( občanská válka z let 1992 – 1995 ) R ozdělení obyvatelstva: N áboženství: H ustota zalidnění: 80 obyv./km2 1.Bosňané............... 50% 2.Srbové.................. 30% 3.Chorvaté............... 18% 1.islám.................... 61% 2.pravoslavné......... 28% 3.katolické.............. 11%

7 Politika B aH se skládá ze dvou, resp. tří, samosprávních jednotek (entit): - Federace Bosny a Hercegoviny - 25 989 km² - Republika srbská - 25 208 km² - Distrikt Brčko - 493 km² ( oblast se zvláštním statutem, jejíž území náleží dle rozhodnutí arbitráže z března 1999 oběma předešlým entitám ) t éměř každý správní orgán země se skládá 1/3 z Chorvatů, 1/3 z Bosňanů a 1/3 ze Srbů n ejvyšším správním orgánem země je Předsednictvo Bosny a Hercegoviny, složené ze tří členů, kteří se ve funkci předsedy Předsednictva střídají každých 8 měsíců z ákonodárným orgánem je Parlament Bosny a Hercegoviny složený ze dvou komor: Dům národů ( 15 členů ) a Poslanecká sněmovna ( 42 členů )

8 Ekonomika B osna a Hercegovina byla vedle Makedonie nejzaostalejší republikou Jugoslávie o bčanská válka zničila většinu bosenského hospodářství a infrastruktury p o ukončení bojů se výroba sice mírně zvýšila, ale růst se značně zpomalil n ezaměstnanost stále okolo 35% o brovským problémem pro rozvoj ekonomiky, ale také turistiky zůstává kolem dvou tisíc objevených (a zhruba dvojnásobku neobjevených) minových polí

9 Průmysl a Zemědělství T ěžba: - železná ruda, hnědé uhlí, bauxit - oblast Zenice, Tozlar S trojírenství: - výroba aut ( Audi, Škoda, Volkswagen ), transformátory, zemědělská technika C hemický průmysl: - benzin, technické plyny, oleje O děvní průmysl: - sektor s dlouholetou tradicí - vyváží do Německa a Itálie D řevozpracující průmysl P ěstování: - kukuřice, pšenice ( S země ) - víno, hrušky, švestky d ominuje živočišná výroba (ovce,skot)

10 Historie p ůvodně římská provincie Ilyricum 6.-7. století - příchod Slovanů k e konci 15. století dobyta Turky - v této době bylo mnoho bosenských křesťanů obráceno na islám => vznik bosenských muslimů r oku 1875 se Bosňané vzbouřili proti osmanské nadvládě a stali se součástí Rakouska-Uherska 1 918- součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců o d 1945 jedna ze 6 svazových republik Jugoslávské federace 3.3.1992- Bosňané a Chorvaté vyhlásili nezávislost Bosny a Hercegoviny - Srbové to ale bojkotovali a 7.4.1992 si vyhlásili vlastní stát ( Srbové z BaH ) o bčanská válka za zachování jednotné Jugoslávie O SN vyslala do Bosny a Hercegoviny své jednotky v Daytonu pod tlakem USA uzavřena dohoda a v Paříži 14.12.1995 podepsána mírová smlouva

11 Města B anja Luka - 225 000 obyvatel - hlavní město Republiky Srbská M ostar - 131 000 obyvatel - Metropole Hercegoviny - v roce 1993 při obléhání Chorvaty byl zničen starý most, který spojoval muslimskou a chorvatskou část města - po válce byl most znovu postaven - most součástí UNESCA N eum - 4 235 obyvatel - jediné letovisko v BaH, které má přímý přístup k Jadranskému moři S arajevo - 581 000 obyvatel - hlavní město BaH - 1914- zavražděn Ferdinand d‘Este

12 Další informace M aglić - pohoří na hranicích Bosny a Hercegoviny a Černé Hory - součástí Dinárských hor - nachází se zde nejvyšší hora BiH - Maglić, 2238 m (hora se jmenuje jako pohoří) V išegrad - kamenný most ze 16. století - svět oslovil až díky románu Iva Andriče „Most na Drině“, za který obdržel v roce 1961 Nobelovu cenu za literaturu - v roce 2007 zapsán na UNESCO H utovo Blato - chráněné krajinné území - je to nejrozsáhlejší bažinaté území v této části JV Evropy

13 Scénář Evropa – Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. Mgr. Roman Mareš www.brodyaga.com www.slované.ic.cz www.wikipedia.cz www.google.cz Režie


Stáhnout ppt "BOSNA A HERCEGOVINA Republika Bosna i Hercegovina."

Podobné prezentace


Reklamy Google