Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

32.1 Příběhy z dávných dob Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "32.1 Příběhy z dávných dob Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 32.1 Příběhy z dávných dob Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová Mýtus Pověst Legenda Kronika Souhrnný název pro literární žánry zachycující různé příběhy a události z minulosti.

2 32.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Báje (mýtus) - lidový nebo umělý epický žánr - zachycuje představy lidí o vzniku světa, o původu a působení přírodních sil, o životě bohů, o stvoření člověka, o hrdinech s nadpřirozenými schopnostmi - tyto děje a události byly v dávných dobách považovány za skutečné - v oblibě mýty starověkého Řecka a Říma, hebrejské mýty např. Eduard Petiška – Staré řecké báje a pověsti Příběhy starého Izraele např. Prométheus, Trojská válka, … Bible – Adam a Eva, … Legenda - veršované nebo prozaické vypravování o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců (tj. lidí, kteří přišli o život pro křesťanskou víru) - základem mohou být historické údaje opředené fantazií autora - typická pro středověkou literaturu - později mohla obsahovat i vyprávění nejen o světcích, ale i o posvátných předmětech či zázračných událostech např. Legenda o svatém Václavu Legenda o svaté Ludmile Život Konstantinův, Život Metodějův

3 32.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Pověst - příběh z minulosti, který se váže k určitému místu, historické události nebo osobě - mívá pravdivé jádro, ale vlivem ústního podání bývá většina příběhu smyšlená např. Alois Jirásek – Staré pověsti české Eduard Petiška – Čtení o hradech, zámcích a městech Děčínské pověsti Rozeznáváme pověsti: - místní: vztahují se k určitému městu, hradu, … - historické: vyprávějí o dějinách národa, významných osobnostech, … - rodové: např. o vzniku rodového erbu, … - … Staré pověsti české

4 32.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Kronika - literární žánr, který zaznamenává události chronologicky (tj. jak šly v dějinách za sebou) - typická zejména pro středověk Kosmas Kronika česká - nejstarší česká kronika - napsána latinsky - zachycuje období od stavby babylonské věže po Kosmovu současnost (do r. 1125) - pověsti: o příchodu praotce Čecha, o Libuši a jejích věštbách, o založení Prahy, o Přemyslovi, aj. Dalimilova kronika - nejstarší česky psaná kronika - veršovaná - z počátku 14. st. (záznamy dovedeny k roku 1314) - autor neznámý (v době baroka chybně připsána Dalimilovi) - zachycuje dobu od příchodu praotce Čecha po dobu Jana Lucemburského Letopis

5 32.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Báje, pověst, pohádka, bajkaáje, pověst, pohádka, bajka KOSMOVA KRONIKA DALIMILOVA KRONIKA psaná česky 12. století 14. století veršovaná psaná latinsky psaná prózou dějiny do doby Přemyslovců dějiny do doby Lucemburků Staré pověsti české - test Následující pojmy správně přiřaď. Podle obrázků uhodni, o jakou českou pověst se jedná.

6 32.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura … Protože toho času kníže nemohl vládnouti sám sebou, ale vládli předáci, tito obrátivše se v nenávistníky boha ničemných otců nejhorší synové, vykonali velmi zlý skutek. Neboť jednoho svátečního dne kradmo vnikli do hradu Libice, v němž bratři svatého Vojtěcha a hradští bojovníci všichni jako nevinné ovečky stáli při slavné mši svaté, slavíce svátek. Ti předáci však jako draví vlci ztekli hradní zdi, muže i ženy do jednoho pobili, a sťavše čtyři bratry svatého Vojtěcha se vším potomstvem před samým oltářem, hrad zapálili, ulice krví zkropili, a obtíženi krvavým lupem a krutou kořistí, vesele se vrátili domů. I bylo zabito na hradě Libici roku od narození Páně 995 patero bratří svatého Vojtěcha; jména jejich jsou: Soběbor, Spytimír, Pobraslav, Pořej a Čáslav. Kosmova Kronika česká (přeložil Karel Hrdina), Praha, Odeon, 1975, s. 73. Pozorně si přečti ukázku a zodpověz následující otázky. 1.Vyvraždění jakého českého rodu zde autor popisuje? 2.Kdo vydal tento pokyn? 3.Kdy se podle pramene tato událost udála? V den svátku jakého významného světce? Sousoší svatého Vojtěcha a Radima denár

7 32.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature Prometheus is a Titan, culture hero, and trickster figure who in Greek mythology is credited with the creation of man from clay and the theft of fire for human use, an act that enabled progress and civilization. He is known for his intelligence, and as a champion of mankind. Vocabulary folk-tale - pověst myth – báje (mýtus) legend - legenda chronicle - kronika

8 32.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c 2.b 3.d 4.d Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 32.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Měchurová, A., Žáček, J., Hanzová, M.: Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, Fragment, 1997. Měchurová, A., Žáček, J., Hanzová, M.: Čítanka pro 7. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, Fragment, 1998. Soukal, J.: Literární výchova pro 2.stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN, Praha 2009. http://www.javis.cz/javis/eshop/0/0/5/94-Stare-recke-baje-a-povesti/ (slide 1)http://www.javis.cz/javis/eshop/0/0/5/94-Stare-recke-baje-a-povesti/ http://mocek.prodejce.cz/prodej/ajspc.htm (slide 1)http://mocek.prodejce.cz/prodej/ajspc.htm http://data.bux.cz/book/013/431/0134313/large.jpg (slide 1)http://data.bux.cz/book/013/431/0134313/large.jpg http://www.paseka.cz/?produkt=2886 (slide 1)http://www.paseka.cz/?produkt=2886 http://martinbohm.blogspot.cz/2011/03/roztrhnu-te-jako-hada.html (slide 2)http://martinbohm.blogspot.cz/2011/03/roztrhnu-te-jako-hada.html http://www.digital-guide.cz/cs/realie/kuriozity-a-legendy/legenda-o-sv-vaclavovi/ (slide 2)http://www.digital-guide.cz/cs/realie/kuriozity-a-legendy/legenda-o-sv-vaclavovi/ http://cs.wikipedia.org/wiki/O_%C4%8Cechovi (slide 3,5)http://cs.wikipedia.org/wiki/O_%C4%8Cechovi http://cs.wikipedia.org/wiki/O_Krokovi_a_jeho_dcer%C3%A1ch (slide 3,5)http://cs.wikipedia.org/wiki/O_Krokovi_a_jeho_dcer%C3%A1ch http://cs.wikipedia.org/wiki/O_Bivoji (slide 3)http://cs.wikipedia.org/wiki/O_Bivoji http://malotridka.ic.cz/gallery/historie10.jpg (slide 3)http://malotridka.ic.cz/gallery/historie10.jpg http://malotridka.ic.cz/gallery/historie14.jpg (slide 3)http://malotridka.ic.cz/gallery/historie14.jpg http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=8e6ecb0c-8433-4040-9369-3a3c8f7c8043 (slide5)http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=8e6ecb0c-8433-4040-9369-3a3c8f7c8043 http://www.suvaci.cz/etapovahra.htm (slide 5)http://www.suvaci.cz/etapovahra.htm http://www.moraviamagna.cz/otazky/o_2008ci.htm (slide 6)http://www.moraviamagna.cz/otazky/o_2008ci.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/Slavn%C3%ADkovci (slide 6)http://cs.wikipedia.org/wiki/Slavn%C3%ADkovci http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prometheus_Adam_Louvre_MR1745_edit_atoma.jpg (slide 7)http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prometheus_Adam_Louvre_MR1745_edit_atoma.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gustave_Moreau_006.jpg (slide7)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gustave_Moreau_006.jpg http://www.theoi.com/Gallery/T20.1C.html (slide7)http://www.theoi.com/Gallery/T20.1C.html obrázky z databáze klipart Měchurová, A., Žáček, J., Hanzová, M.: Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, Fragment, 1997. Měchurová, A., Žáček, J., Hanzová, M.: Čítanka pro 7. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia, Fragment, 1998. Soukal, J.: Literární výchova pro 2.stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN, Praha 2009. http://www.javis.cz/javis/eshop/0/0/5/94-Stare-recke-baje-a-povesti/ (slide 1)http://www.javis.cz/javis/eshop/0/0/5/94-Stare-recke-baje-a-povesti/ http://mocek.prodejce.cz/prodej/ajspc.htm (slide 1)http://mocek.prodejce.cz/prodej/ajspc.htm http://data.bux.cz/book/013/431/0134313/large.jpg (slide 1)http://data.bux.cz/book/013/431/0134313/large.jpg http://www.paseka.cz/?produkt=2886 (slide 1)http://www.paseka.cz/?produkt=2886 http://martinbohm.blogspot.cz/2011/03/roztrhnu-te-jako-hada.html (slide 2)http://martinbohm.blogspot.cz/2011/03/roztrhnu-te-jako-hada.html http://www.digital-guide.cz/cs/realie/kuriozity-a-legendy/legenda-o-sv-vaclavovi/ (slide 2)http://www.digital-guide.cz/cs/realie/kuriozity-a-legendy/legenda-o-sv-vaclavovi/ http://cs.wikipedia.org/wiki/O_%C4%8Cechovi (slide 3,5)http://cs.wikipedia.org/wiki/O_%C4%8Cechovi http://cs.wikipedia.org/wiki/O_Krokovi_a_jeho_dcer%C3%A1ch (slide 3,5)http://cs.wikipedia.org/wiki/O_Krokovi_a_jeho_dcer%C3%A1ch http://cs.wikipedia.org/wiki/O_Bivoji (slide 3)http://cs.wikipedia.org/wiki/O_Bivoji http://malotridka.ic.cz/gallery/historie10.jpg (slide 3)http://malotridka.ic.cz/gallery/historie10.jpg http://malotridka.ic.cz/gallery/historie14.jpg (slide 3)http://malotridka.ic.cz/gallery/historie14.jpg http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=8e6ecb0c-8433-4040-9369-3a3c8f7c8043 (slide5)http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=8e6ecb0c-8433-4040-9369-3a3c8f7c8043 http://www.suvaci.cz/etapovahra.htm (slide 5)http://www.suvaci.cz/etapovahra.htm http://www.moraviamagna.cz/otazky/o_2008ci.htm (slide 6)http://www.moraviamagna.cz/otazky/o_2008ci.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/Slavn%C3%ADkovci (slide 6)http://cs.wikipedia.org/wiki/Slavn%C3%ADkovci http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prometheus_Adam_Louvre_MR1745_edit_atoma.jpg (slide 7)http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prometheus_Adam_Louvre_MR1745_edit_atoma.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gustave_Moreau_006.jpg (slide7)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gustave_Moreau_006.jpg http://www.theoi.com/Gallery/T20.1C.html (slide7)http://www.theoi.com/Gallery/T20.1C.html obrázky z databáze klipart

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.10 Anotace AutorMgr. Zuzana Kadlecová Období01 – 06/2012 Ročník6., 7. ročník Klíčová slovaBáje (mýty), pověsti, legendy, kroniky, Kosmova kronika, Kronika tzv. Dalimila AnotacePrezentace přibližující základní znaky literárních žánrů – báje, pověst, legenda a kronika.


Stáhnout ppt "32.1 Příběhy z dávných dob Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google