Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Blízký Východ  Severní Afrika  Nastínění historického vývoje zájmové oblasti (vznik islámu a jeho šíření, středověký vývoj, Osmanská říše, kolonialismus,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Blízký Východ  Severní Afrika  Nastínění historického vývoje zájmové oblasti (vznik islámu a jeho šíření, středověký vývoj, Osmanská říše, kolonialismus,"— Transkript prezentace:

1

2  Blízký Východ  Severní Afrika

3  Nastínění historického vývoje zájmové oblasti (vznik islámu a jeho šíření, středověký vývoj, Osmanská říše, kolonialismus, obrození, současné problémy)  Role náboženství v každodenním životě  Problémy s cenzurou

4  Oblast Blízkého východu + Egypt: spisovná arabština, hovorová, dialekty  Oblast Severní Afriky: spisovná arabština, hovorová arabština, dialekty, berberské jazyky (kabylština), francouzština, popř. španělština  Obtíže spjaté s překladem

5  Zjevené slovo Boží, seslané Muhammadovi v letech 610-632, sestavován až po Muhammadově smrti, kanonizováno na 7 variant čtení až v 10. století  Psán v rýmované próze (sadž´)  Do češtiny přeložili:  Alois Richard Nykl (1938)  Ivan Hrbek (1972)

6  Vysoký význam a postavení básníků u jednotlivých kmenů  Formy: kit´a (satira (hidžá´), elegie (rithá´, marthija))  kasída – metrum, rým, části: milostný úvod, popis, sebechvála nebo panegyrika, někdy i verše věnované lovu, vínu, životní moudrosti  Rýmovaná próza- sadž´  Za Umajjovců: milostná lyrika v Mekce a Medíně,beduínská milostná lyrika, rozvoj panegyriky a satiry  Za Abbásovců: další rozvoj kasídy (hl. panegyrická), osamostatňování krátkých básnických druhů: milostné básně (ghazal), pijácké, lovecké, filozoficko-meditativní, popisné  mystická (súfíjská) poezie

7  V češtině vyšly výbory přeložené arabistou Karlem Petráčkem:  Džbán žízně (MF 1966)  Básnící pouště (ČS 1975)  Cestou karavan (ČS 1975)

8  Předislámská próza: tzv. Achbár al-Arab: báje, legendy, přísloví, vyprávění o kmenových bojích  Za Umajjovců: sbírky hadíthů - tj. tradované zprávy o výrocích a činech proroka Muhammada, síra (Muhammadův životopis) Za Abbásovců: rozvoj děl, která v sobě zahrnovala fiktivní vyprávění i poznatky z různých oblastí (historie, geografie apod.), bajky, mravoučné i humorné příběhy  Moudrost starých Arabů. (Výroky slavných arabských učenců i lidová rčení vybral a sestavil Charif Bahbouh. Dar Ibn Rushd, Praha 1995.)  365+1 arabské přísloví a mudrosloví. (Vybrali a sestavili Charif Bahbouh a Martina Bahbouhová. Dar Ibn Rushd, Praha 2001.)

9  Abdulláh ibn al-Mukaffa: Kalíla a Dimna. (Přeložil Jaroslav Oliverius. Gemma Art, Praha 2007.)  Al-Džáhiz: Kniha lakomců. (Přeložil Svetozár Pantůček. Odeon, Praha 1975.)  Abú Hasan Alí al-Mas´údí: Rýžoviště zlata a doly drahokamů. (Přeložil Ivan Hrbek. Odeon, Praha 1983.)  Usáma ibn Munkiz: Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky. (Přeložil Rudolf Veselý, Odeon, Praha 1971; 2. vyd. Academia 2009.)  Tisíc a jedna noc. (Překlad Felix Tauer. Kniha Tisíce a jedné noci, Praha: Aventinum. 1928-1934, šest dílů, vydání nedokončeno, protože nakladatelství zaniklo, sedmý a osmý díl vydán Československou akademií věd v letech 1954-1955. Poslední vydání v Odeonu v roce 2011.)

10  Poezie: popisy přírody, milostná poezie  Próza: naučně-zábavné spisy (historie, geografie, filozofie, i milostná tématika)  Velký kulturní rozkvět vycházející z mírového soužití a vzájemného přejímání vlivů muslimských, křesťanských i židovských

11  Abú Bakr Ibn Tufajl: Živý, syn bdícího. (Přeložil Ivan Hrbek. SNKLHU, Praha 1957; 2. vydání doplněno o překlad filozofické předmluvy a komentář Luboše Kropáčka. Academia, Praha 2011.)  Muhammad ibn Abdalláh Ibn Battúta: Cesty. (Přeložil Ivan Hrbek, SNKLU, Praha 1961.)  Abdarrahmán ibn Chaldún: Úvod. (Přeložil Ivan Hrbek, Odeon, Praha 1972.)  Muhammad an-Nafzáví: Zahrada vůní pro potěchu myslí. (Přeložil Svetozár Pantůček. Dar Ibn Rushd, Praha 2001.)

12  Za vlády Osmanů - kulturní stagnace arabské kultury  Úpadek OŘ od 18. století, vzrůstající vliv evropských států, misie, později kolonizace  Kulturní obroda na konci 19. a zač. 20. století, vliv moderní evropské kultury, jejích uměleckých směrů (nejdříve především v Egyptě, oblasti Sýrie a Libanonu, Iráku, o něco později pod vlivem Francouzů v Tunisku a Alžírsku)

13  „Zpoždění“ vlivu literárních proudů  Prolínání východních a západních vlivů v uměleckých dílech  Jiné sociální, kulturní i politické podmínky ve srovnání např. s Evropou - specifičnost  Omezená čtenářská obec (negramotnost v některých státech)  Knihovny a knihkupectví  Cenzura

14  Táhá Husajn (1889-1973)  Spisovatel, literární vědec, historik, překladatel  Statečné životní postoje (textově kritická analýza Koránu - štvavá kampaň konzervativních náboženských kruhů)  Táhá Husajn: Volání hrdličky. (Přeložil Ivan Hrbek. SNKLHU, Praha 1964.)  Táhá Husajn: Kniha dní. (Přeložil Karel Petráček. Odeon, Praha 1974.)

15  Nagíb Mahfúz (1911-2006)  Autor románů, povídek (témata: sociální, historická, také filozoficko-alegorická díla)  V roce 1988 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.  Nagíb Mahfúz: Skandál v Káhiře. (Přeložil Jaroslav Oliverius, Odeon, Praha 1968.)

16

17  Abdarrahmán aš-Šarkáví (1920- 1987)  Levicově orientovaný novinář  Abdarrahmán aš-Šarkáví: Země. (Přeložil Ivan Hrbek. SNKLHU, 1958.) - téma egyptského venkova a dvou jeho základních problémů: půdy a vody

18  Sun´alláh Ibráhím (nar. 1937)  novinář, vězněn  témata románů: kritika politiky za vlády prezidentů Násira a Sádáta, popis represí, ironie  Sun´alláh Ibráhím: Komise (Přeložil Ondřej Beránek. Dar ibn Rushd, Praha 2005.) - satirické dílo, střídají se reálné, fantastické a absurdní scény

19  Džibrán Chalíl Džibrán (1883-1931)  Vůdčí představitel syrsko-libanonské školy v USA, věnoval se nejen literatuře, nýbrž i výtvarnému umění  Psal spíše kratší literární útvary, spojoval v nich duchovní myšlenky Východu (mystika, teozofie, hinduismus, budhismus, judaismus) a Západu (Nietzsche, Walt Whitman, P. B. Shelley)  Džibrán Chalíl Džibrán: Blázen a jiné paraboly. (Přeložil Svetozár Pantůček. Dár Ibn Rušd, Praha 1995.)  Džibrán Chalíl Džibrán: Prorok. Zahrada prorokova. (Z angličtiny přeložili Eliška a Boris Merhautovi. Vyšehrad, Praha 1990.)

20

21  Ghassán Kanafání (1936-1972)  Mluvčí Lidové fronty za osvobození Palestiny, zavražděn agenty Mossadu v Bejrútu  Hl. téma jeho povídek a románů: tragický osud Palestinců  Ghassán Kanafání: Muži na slunci a jiné povídky. (Přeložil Ivan Hrbek. Svoboda, Praha 1982.)

22  Mahmúd Darwíš (1942- 2008)  Nejvýznamější palestinský básník, jeden z nejznámějších arabských básníků  Používá hodně antických a křesťanských symbolů pro osud Palestinců (Odysseus, Kristus na kříži)  Mahmúd Darwíš: Deník všedního smutku. (Přeložil Luboš Kropáček, Nakladatelství Novinář b. r.)  Mahmúd Darwíš: Přicházím do stínu Tvých očí. (Přeložil Burhan Kalak. Babylon 2007.)

23  at-Tajjib Sáleh (1929- 2009)  Nejvýznačnější súdánský spisovatel  Studoval v Londýně mezinárodní právo, pracoval v arab. sekci BBC  Pracoval v súdánském rozhlase  Ve svých dílech nazírá na spojení východních a západních hodnot jako na antagonistický vztah, který vede k tragickému vyústění  at-Tajjib Sáleh : Cesta na sever. (Přeložil Svetozár Pantůček. Odeon, Praha 1986.)

24  Nizár Kabbání: Nizár Kabbání kníže lyriků, básník pro všechny.(Přeložil Jaromír Hajský. Dar ibn Rushd, Praha 2000.)  Moderní syrské povídky. (Antologie. Vybral a přeložil Svetozár Pantúček. Dar ibn Rušd, Praha 1997.)

25  Rajaa Alsanea: Děvčata z Rijádu. (Z angličtiny přeložila Blanka Berounská. Metafora 2008.)

26

27  Moderní saúdskoarabské povídky. (Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem 2011.)  Nu´mán Kidwah: Velké vězení. (Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem 2011.)- divadelní hra

28  Abdulkarím ar-Rázihí: Vesničan hledá stranu.(Přeložila Jana Břeská. Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem 2011.) – divadelní hra

29  Palestinská je flétna má. (Přeložil Karel Petráček. Nicosia, Bisan Press, Praha 1987.)  Zelená lampa poezie. (Přeložil Karel Petráček. Odeon, Praha 1974.)

30  Jasmínový náhrdelník. OÚ, Praha 1992. (povídky jen arabských autorů)  Gutenbergova čítanka moderní africké prózy. (Labyrint revue, Praha 2003.) – obsahuje povídky autorů z celé Afriky (i egyptského a alžírského autora).

31  Rachid Boudjedra: Ideální topografie pro vyloženou agresi. (Přeložil Luboš Kropáček. Odeon, Praha 1982.)  Malek Haddad: Noční rozhovor. (Z francouzštiny přeložil Břetislav Šorm. MF, Praha 1964.)  Mouloud Mammeri: Opium a hůl. (Z francouzštiny přeložila V. Švestková. Naše vojsko, Praha 1982.)  Mouloud Mammeri: Zapomenutý pahorek. (Přeložil Svetozár Pantůček. Odeon, Praha 1971.)  Mohammed Dib: Africké léto. (Z francouzštiny přeložila Eva Outratová. SNKLU, Praha 1962.)  Mohammed Dib: V kavárně. (Z francouzštiny přeložil František Štuřík. SNKLU, Praha 1960.)

32

33  Amin Zaoui: Podřízenost. (Z francouzštiny přeložila Kateřina Štěpančíková. Brno, Es-ma 2003.)  Abdelkader Djemai: Léto popela. (Brno, Es-ma 2004.)  Leila Sebbar: Má sestra cizinka. (Z francouzštiny přeložil Petr Christov. Brno, Es-ma 2003.)  Moderní alžírské povídky. (Přeložil Svetozár Pantůček, Dar Ibn Rushd, Praha.)

34  Tahar Ben Jelloun (nar. 1944 v marockém Fezu)  Autor románů i sbírek poezie, nositel mnoha mezinárodních literárních ocenění, žije v Paříži, doktorát ze sociální psychologie Do češtiny přeloženo:  Poslední přítel. (Z francouzštiny přeložili Erik a Anna Lukavští. Praha, Fra 2011.)  Posvátná noc. (Z francouzštiny přeložili Erik a Anna Lukavští. Praha, Dauphin, 2007.)  Tati, co je to rasismus? (Z francouzštiny přeložili Erik a Anna Lukavští. Praha, Dauphin, 2004.)  Tichý den v Tangeru. (Z francouzštiny přeložili Erik a Anna Lukavští. Praha, Dauphin, 2002.)

35

36  Driss Chraibi: Případ z Atlasu. (Z francouzštiny přeložila Kateřina Vinšová, Práce, Praha 1988.)  Hafid Bouazza (nar. 1970 v Maroku)  žije v Nizozemí, autor románů a div. her  Hafid Bouazza: Abdulláhovy nohy. (Z nizozemského originálu přeložila Veronika Havlíková. Labyrint, Praha 2002.)  Muhammad Šukrí (1935 v marockém pohoří Ríf–2003)  Teprve v jednadvaceti letech začal chodit do školy a naučil se číst a psát  Muhammad Šukrí: Nahý chleba. (Z francouzštiny přeložili Erik a Anna Lukavští. Praha, Agite/Fra, 2006.)

37

38  Moderní tuniské povídky. (Vybral a přeložil Svetozár Pantůček. Dar Ibn Rushd, Praha 1996.)  Šest slz Hasana Nasra. (Šest povídek Hasana Nasra vybrala a přeložila Jana Břeská. Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem 2008.)

39  Svátek na zemi. (Antologie překladů povídek libyjských autorů. Vybral a přeložil Jaromír Hajský. Dar Ibn Rushd, Praha 2003.)

40  Rozdíly v překladu z arabštiny a evropských jazyků  Pochopení rozdílné mentality, politických postojů (např. kontroverzní názory týkající se palestinsko- izraelského konfliktu)  Otázka ekonomická (sponzoři)  Knižní veletrhy, festivaly spisovatelů

41 - Problémy s arabskou čtenářskou obcí, omezeno v podstatě na intelektuální kruhy  Čapek: Matka, Bílá nemoc  Havel: Moc bezmocných  Němcová: Babička  Fučík: Reportáž psaná na oprátce  Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka

42 Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne Iva Lišková


Stáhnout ppt " Blízký Východ  Severní Afrika  Nastínění historického vývoje zájmové oblasti (vznik islámu a jeho šíření, středověký vývoj, Osmanská říše, kolonialismus,"

Podobné prezentace


Reklamy Google