Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška „Literatura zemí Blízkého Východu a Severní Afriky“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška „Literatura zemí Blízkého Východu a Severní Afriky“"— Transkript prezentace:

1 Přednáška „Literatura zemí Blízkého Východu a Severní Afriky“

2 1. Geografické vymezení zemí, jimž bude věnována přednáška
Blízký Východ Severní Afrika

3 2. Obecné přiblížení sociálně-kulturní atmosféry v těchto zemích
Nastínění historického vývoje zájmové oblasti (vznik islámu a jeho šíření, středověký vývoj, Osmanská říše, kolonialismus, obrození, současné problémy) Role náboženství v každodenním životě Problémy s cenzurou

4 Obtíže spjaté s překladem
3. Jazyková situace Oblast Blízkého východu + Egypt: spisovná arabština, hovorová, dialekty Oblast Severní Afriky: spisovná arabština, hovorová arabština, dialekty, berberské jazyky (kabylština), francouzština, popř. španělština Obtíže spjaté s překladem

5 Psán v rýmované próze (sadž´) Do češtiny přeložili:
4. KOrán Zjevené slovo Boží, seslané Muhammadovi v letech , sestavován až po Muhammadově smrti, kanonizováno na 7 variant čtení až v 10. století Psán v rýmované próze (sadž´) Do češtiny přeložili: Alois Richard Nykl (1938) Ivan Hrbek (1972)

6 5. Přehled vývoje klasické arabské literatury na BV - PoeZIE
Vysoký význam a postavení básníků u jednotlivých kmenů Formy: kit´a (satira (hidžá´), elegie (rithá´, marthija)) kasída – metrum, rým, části: milostný úvod, popis, sebechvála nebo panegyrika, někdy i verše věnované lovu, vínu, životní moudrosti Rýmovaná próza- sadž´ Za Umajjovců: milostná lyrika v Mekce a Medíně,beduínská milostná lyrika, rozvoj panegyriky a satiry Za Abbásovců: další rozvoj kasídy (hl. panegyrická), osamostatňování krátkých básnických druhů: milostné básně (ghazal), pijácké, lovecké, filozoficko-meditativní, popisné mystická (súfíjská) poezie

7 6. Středověká poezie BV - Překlady do ČJ
V češtině vyšly výbory přeložené arabistou Karlem Petráčkem: Džbán žízně (MF 1966) Básnící pouště (ČS 1975) Cestou karavan (ČS 1975)

8 7. Přehled vývoje středověké arabské prózy na BV
Předislámská próza: tzv. Achbár al-Arab: báje, legendy, přísloví, vyprávění o kmenových bojích Za Umajjovců: sbírky hadíthů - tj. tradované zprávy o výrocích a činech proroka Muhammada, síra (Muhammadův životopis) Za Abbásovců: rozvoj děl, která v sobě zahrnovala fiktivní vyprávění i poznatky z různých oblastí (historie, geografie apod.), bajky, mravoučné i humorné příběhy Moudrost starých Arabů. (Výroky slavných arabských učenců i lidová rčení vybral a sestavil Charif Bahbouh. Dar Ibn Rushd, Praha 1995.) 365+1 arabské přísloví a mudrosloví. (Vybrali a sestavili Charif Bahbouh a Martina Bahbouhová. Dar Ibn Rushd, Praha 2001.)

9 8. Překlady středověké arabské prózy BV do ČJ
Abdulláh ibn al-Mukaffa: Kalíla a Dimna. (Přeložil Jaroslav Oliverius. Gemma Art, Praha 2007.) Al-Džáhiz: Kniha lakomců. (Přeložil Svetozár Pantůček. Odeon, Praha 1975.) Abú Hasan Alí al-Mas´údí: Rýžoviště zlata a doly drahokamů. (Přeložil Ivan Hrbek. Odeon, Praha 1983.) Usáma ibn Munkiz: Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky. (Přeložil Rudolf Veselý, Odeon, Praha 1971; 2. vyd. Academia 2009.) Tisíc a jedna noc. (Překlad Felix Tauer. Kniha Tisíce a jedné noci, Praha: Aventinum , šest dílů, vydání nedokončeno, protože nakladatelství zaniklo, sedmý a osmý díl vydán Československou akademií věd v letech Poslední vydání v Odeonu v roce 2011.)

10 Poezie: popisy přírody, milostná poezie
9. Islámský Západ (Severní Afrika, muslimské Španělsko- tzv. al-Andalus) Poezie: popisy přírody, milostná poezie Próza: naučně-zábavné spisy (historie, geografie, filozofie, i milostná tématika) Velký kulturní rozkvět vycházející z mírového soužití a vzájemného přejímání vlivů muslimských, křesťanských i židovských

11 10. Literatura Islámského Západu (Severní Afrika, muslimské Španělsko- tzv. al-Andalus)
Abú Bakr Ibn Tufajl: Živý, syn bdícího. (Přeložil Ivan Hrbek. SNKLHU, Praha 1957; 2. vydání doplněno o překlad filozofické předmluvy a komentář Luboše Kropáčka. Academia, Praha 2011.) Muhammad ibn Abdalláh Ibn Battúta: Cesty. (Přeložil Ivan Hrbek, SNKLU, Praha 1961.) Abdarrahmán ibn Chaldún: Úvod. (Přeložil Ivan Hrbek, Odeon, Praha 1972.) Muhammad an-Nafzáví: Zahrada vůní pro potěchu myslí. (Přeložil Svetozár Pantůček. Dar Ibn Rushd, Praha 2001.)

12 11. Období Osmanské říše, Arabské Obrození
Za vlády Osmanů - kulturní stagnace arabské kultury Úpadek OŘ od 18. století, vzrůstající vliv evropských států, misie, později kolonizace Kulturní obroda na konci 19. a zač. 20. století, vliv moderní evropské kultury, jejích uměleckých směrů (nejdříve především v Egyptě, oblasti Sýrie a Libanonu, Iráku, o něco později pod vlivem Francouzů v Tunisku a Alžírsku)

13 12. Moderní literatura arabských zemí
„Zpoždění“ vlivu literárních proudů Prolínání východních a západních vlivů v uměleckých dílech Jiné sociální, kulturní i politické podmínky ve srovnání např. s Evropou - specifičnost Omezená čtenářská obec (negramotnost v některých státech) Knihovny a knihkupectví Cenzura

14 13. Moderní literatura V Egyptě I.
Táhá Husajn ( ) Spisovatel, literární vědec, historik, překladatel Statečné životní postoje (textově kritická analýza Koránu - štvavá kampaň konzervativních náboženských kruhů) Táhá Husajn: Volání hrdličky. (Přeložil Ivan Hrbek. SNKLHU, Praha 1964.) Táhá Husajn: Kniha dní. (Přeložil Karel Petráček. Odeon, Praha 1974.)

15 14. Moderní literatura v Egyptě II.
Nagíb Mahfúz ( ) Autor románů, povídek (témata: sociální, historická, také filozoficko-alegorická díla) V roce 1988 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. Nagíb Mahfúz: Skandál v Káhiře. (Přeložil Jaroslav Oliverius, Odeon, Praha 1968.)

16 NagÍb MahfÚz

17 15. Moderní literatura v Egyptě III.
Abdarrahmán aš-Šarkáví ( ) Levicově orientovaný novinář Abdarrahmán aš-Šarkáví: Země. (Přeložil Ivan Hrbek. SNKLHU, 1958.) - téma egyptského venkova a dvou jeho základních problémů: půdy a vody

18 16. Moderní literatura v Egyptě IV.
Sun´alláh Ibráhím (nar. 1937) novinář, vězněn témata románů: kritika politiky za vlády prezidentů Násira a Sádáta, popis represí, ironie Sun´alláh Ibráhím: Komise (Přeložil Ondřej Beránek. Dar ibn Rushd, Praha 2005.) - satirické dílo, střídají se reálné, fantastické a absurdní scény

19 17. Literatura LibanonskÁ
Džibrán Chalíl Džibrán ( ) Vůdčí představitel syrsko-libanonské školy v USA, věnoval se nejen literatuře, nýbrž i výtvarnému umění Psal spíše kratší literární útvary, spojoval v nich duchovní myšlenky Východu (mystika, teozofie, hinduismus, budhismus, judaismus) a Západu (Nietzsche, Walt Whitman, P. B. Shelley) Džibrán Chalíl Džibrán: Blázen a jiné paraboly. (Přeložil Svetozár Pantůček. Dár Ibn Rušd, Praha 1995.) Džibrán Chalíl Džibrán: Prorok. Zahrada prorokova. (Z angličtiny přeložili Eliška a Boris Merhautovi. Vyšehrad, Praha 1990.)

20 DŽIBRÁN-PROROK

21 18. Palestinská literatura I.
Ghassán Kanafání ( ) Mluvčí Lidové fronty za osvobození Palestiny, zavražděn agenty Mossadu v Bejrútu Hl. téma jeho povídek a románů: tragický osud Palestinců Ghassán Kanafání: Muži na slunci a jiné povídky. (Přeložil Ivan Hrbek. Svoboda, Praha 1982.)

22 19. Palestinská literatura II.
Mahmúd Darwíš ( ) Nejvýznamější palestinský básník, jeden z nejznámějších arabských básníků Používá hodně antických a křesťanských symbolů pro osud Palestinců (Odysseus, Kristus na kříži) Mahmúd Darwíš: Deník všedního smutku. (Přeložil Luboš Kropáček, Nakladatelství Novinář b. r.) Mahmúd Darwíš: Přicházím do stínu Tvých očí. (Přeložil Burhan Kalak. Babylon 2007.)

23 20. Súdánská literatura at-Tajjib Sáleh ( ) Nejvýznačnější súdánský spisovatel Studoval v Londýně mezinárodní právo, pracoval v arab. sekci BBC Pracoval v súdánském rozhlase Ve svých dílech nazírá na spojení východních a západních hodnot jako na antagonistický vztah, který vede k tragickému vyústění at-Tajjib Sáleh : Cesta na sever. (Přeložil Svetozár Pantůček. Odeon, Praha 1986.)

24 21. Syrská literatura Nizár Kabbání: Nizár Kabbání kníže lyriků, básník pro všechny.(Přeložil Jaromír Hajský. Dar ibn Rushd, Praha 2000.) Moderní syrské povídky. (Antologie. Vybral a přeložil Svetozár Pantúček. Dar ibn Rušd, Praha 1997.)

25 22. Saúdská literatura Rajaa Alsanea: Děvčata z Rijádu. (Z angličtiny přeložila Blanka Berounská. Metafora 2008.)

26 Rajaa AlSanea (nar. 1981)

27 23. Saúdská literatura II. Moderní saúdskoarabské povídky. (Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem 2011.) Nu´mán Kidwah: Velké vězení. (Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem 2011.)- divadelní hra

28 24. Jemenská literatura Abdulkarím ar-Rázihí: Vesničan hledá stranu.(Přeložila Jana Břeská. Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem 2011.) – divadelní hra

29 25. Antologie moderní arabské poezie
Palestinská je flétna má. (Přeložil Karel Petráček. Nicosia, Bisan Press, Praha 1987.) Zelená lampa poezie. (Přeložil Karel Petráček. Odeon, Praha 1974.) 

30 26. Sbírky moderních povídek
Jasmínový náhrdelník. OÚ, Praha (povídky jen arabských autorů) Gutenbergova čítanka moderní africké prózy . (Labyrint revue, Praha 2003.) – obsahuje povídky autorů z celé Afriky (i egyptského a alžírského autora).

31 27. Alžírská literatura I. Rachid Boudjedra: Ideální topografie pro vyloženou agresi. (Přeložil Luboš Kropáček. Odeon, Praha 1982.) Malek Haddad: Noční rozhovor. (Z francouzštiny přeložil Břetislav Šorm. MF, Praha 1964.) Mouloud Mammeri: Opium a hůl. (Z francouzštiny přeložila V. Švestková. Naše vojsko, Praha 1982.) Mouloud Mammeri: Zapomenutý pahorek. (Přeložil Svetozár Pantůček. Odeon, Praha 1971.)  Mohammed Dib: Africké léto. (Z francouzštiny přeložila Eva Outratová. SNKLU, Praha 1962.) Mohammed Dib: V kavárně. (Z francouzštiny přeložil František Štuřík. SNKLU, Praha 1960.)

32 Muhammad dib (1920-2003), Mouloud Mammeri (1917-1989)

33 28. Alžírská literatura II.
Amin Zaoui: Podřízenost. (Z francouzštiny přeložila Kateřina Štěpančíková. Brno, Es-ma 2003.) Abdelkader Djemai: Léto popela. (Brno, Es-ma 2004.) Leila Sebbar: Má sestra cizinka. (Z francouzštiny přeložil Petr Christov. Brno, Es-ma 2003.) Moderní alžírské povídky. (Přeložil Svetozár Pantůček, Dar Ibn Rushd, Praha.)

34 29. Marocká literatura I. Tahar Ben Jelloun (nar v marockém Fezu) Autor románů i sbírek poezie, nositel mnoha mezinárodních literárních ocenění, žije v Paříži, doktorát ze sociální psychologie Do češtiny přeloženo: Poslední přítel. (Z francouzštiny přeložili Erik a Anna Lukavští. Praha, Fra 2011.) Posvátná noc. (Z francouzštiny přeložili Erik a Anna Lukavští. Praha, Dauphin, 2007.) Tati, co je to rasismus? (Z francouzštiny přeložili Erik a Anna Lukavští. Praha, Dauphin, 2004.) Tichý den v Tangeru. (Z francouzštiny přeložili Erik a Anna Lukavští. Praha, Dauphin, 2002.)

35 Tahar Ben Jelloun

36 30. Marocká literatura II. Driss Chraibi: Případ z Atlasu. (Z francouzštiny přeložila Kateřina Vinšová, Práce, Praha 1988.) Hafid Bouazza (nar v Maroku) žije v Nizozemí, autor románů a div. her Hafid Bouazza: Abdulláhovy nohy. (Z nizozemského originálu přeložila Veronika Havlíková. Labyrint, Praha 2002.) Muhammad Šukrí (1935 v marockém pohoří Ríf–2003) Teprve v jednadvaceti letech začal chodit do školy a naučil se číst a psát Muhammad Šukrí: Nahý chleba. (Z francouzštiny přeložili Erik a Anna Lukavští. Praha, Agite/Fra, 2006.)

37 Marocká literatura

38 31. Tuniská literatura Moderní tuniské povídky. (Vybral a přeložil Svetozár Pantůček. Dar Ibn Rushd, Praha 1996.) Šest slz Hasana Nasra. (Šest povídek Hasana Nasra vybrala a přeložila Jana Břeská. Dar Ibn Rushd, Brandýs nad Labem 2008.)

39 32. Libyjská literatura Svátek na zemi. (Antologie překladů povídek libyjských autorů. Vybral a přeložil Jaromír Hajský. Dar Ibn Rushd, Praha 2003.)

40 33. Problémy s vydáváním ar. Literatury V ČJ
Rozdíly v překladu z arabštiny a evropských jazyků Pochopení rozdílné mentality, politických postojů (např. kontroverzní názory týkající se palestinsko-izraelského konfliktu) Otázka ekonomická (sponzoři) Knižní veletrhy, festivaly spisovatelů

41 34. Česká literatura v překladu do arabštiny
- Problémy s arabskou čtenářskou obcí, omezeno v podstatě na intelektuální kruhy Čapek: Matka, Bílá nemoc Havel: Moc bezmocných Němcová: Babička Fučík: Reportáž psaná na oprátce Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka

42 Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne
Konec Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne Iva Lišková


Stáhnout ppt "Přednáška „Literatura zemí Blízkého Východu a Severní Afriky“"

Podobné prezentace


Reklamy Google