Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma: Čárka ve větě jednoduché Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Čárka ve větě jednoduché, několikanásobný větný člen, přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející, přívlastek volný a těsný, vsuvka, přístavek. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Čárka ve větě jednoduché
Pravopis Čárka ve větě jednoduché

3 Čárka ve větě jednoduché
Psaní čárek ve větě jednoduché a v souvětí je jednou z nejkomplikovanějších oblastí českého pravopisu. Jedná se o jev, ve kterém nejčastěji chybujeme. Výklad některých pravidel bohužel není vždy jednoznačný. Následující přehled je pouze shrnutím nejzákladnějších pravidel.

4 I. Několikanásobný větný člen
= větný člen spojující dva nebo více výrazů, které sice označují různé jevy skutečnosti, ale mají stejnou syntaktickou platnost. Pokud jsou jeho složky spojeny spojkami a, i, ani, nebo, či ve významu slučovacím  nepíšeme čárku. Ostatní případy  píšeme čárku.

5 I. Několikanásobný větný člen
Přiřazení beze spojek Např.: Koupili jsme sýry, maso, ovoce a zeleninu. Spojení různými spojovacími výrazy Např.: Byla nejen krásná, ale i chytrá. Byla krásná, jenže chytrá. Byla hezká, až krásná. Přijede hejtman, jakož i primátor. Nebyl šikovný, zato snaživý. Byla hodná, a proto oblíbená. Přednáška byla zajímavá, i když dlouhá. Spojení dvojitými spojovacími výrazy Např.: Líbil se mu nejen obraz, ale i rám. Přišel jak Petr, tak i Karel. Nejedl ani ovoce, ani zeleninu. Nelíbil se mu ani tak film, jako spíše hlavní hrdinka.

6 I. Několikanásobný větný člen
Čárku nepíšeme zejména v těchto případech: Spojení spojkami a, i, ani, nebo, či ve významu slučovacím Např.: Petr a Pavel přišli. Naučím se francouzsky i španělsky. Nemám na to ani sílu ani čas. POZOR: Byl tam včas, a ona nepřišla. (A přesto nepřišla.) Byli tam všichni, i prezident. (Dokonce i prezident.) To je německý ovčák, nebo jezevčík? Ustálená spojení Např.: cestou necestou, ve dne v noci, hlava nehlava, zuby nehty, křížem krážem, nahoru dolů, v zimě v létě.

7 II. Několikanásobný a postupně rozvíjející přívlastek
Přívlastek několikanásobný = několik souřadně spojených přívlastků (mají stejnou významovou hodnotu, určují stejný typ vlastnosti) Např.: Koupil si modré, červené, fialové a zelené tričko. Četl si pohádky, pověsti, báje i povídky. Přívlastek postupně rozvíjející = jeden přívlastek je blíže určen jiným přívlastkem (význam výrazu se postupně zužuje) Např.: Stála tam krásná starožitná malovaná váza. Vyhrál velkou mezinárodní pěveckou soutěž.

8 III. Volný a těsný přívlastek
Přívlastek volný – přívlastek volně připojený k podstatnému jménu (můžeme jej vynechat, aniž bychom porušili smysl věty)  čárku píšeme Např.: Exponáty tohoto muzea, patřícího mezi nejstarší v Americe, jsou velmi vzácné. Přívlastek těsný – nemůžeme jej vynechat, aniž bychom neporušili smysl věty  čárku nepíšeme Např.: Zákon legalizující tento typ staveb je stéle platný. POZOR na významové rozdíly: Hráči Baníku, hrající tento zápas, poletí do Itálie. (Poletí všichni hráči.) Hráči Baníku hrající tento zápas poletí do Itálie. (Poletí pouze hráči hrající tento zápas.)

9 IV. Přístavek = volný přívlastek, jehož základem je podstatné jméno
 Píšeme čárku stojí za podstatným jménem jednu věc vlastně nazýváme ještě jiným způsobem Např.: 19. století, století páry, významným způsobem ovlivnilo náš další vývoj. Karel IV., Otec vlasti, se stal nejvýznamnější osobností našich dějin. Maminka, chudinka, si o nás vždy dělala starosti.

10 V. Další případy Oslovení (5. pád)  čárku píšeme Citoslovce
Např.: Petře, zavolej mi zítra večer. Tomu byste, milí posluchači, nevěřili. To jsem ale opravdu neslyšela, paní Vodňanská. Citoslovce Stojí ve větě samostatně  čárku píšeme Nahrazuje větný člen  čárku nepíšeme Např.: Au, to mě to bolí. Uf, to jsem se lekla. Žába žbluňk do vody. (= skočila do vody) Ze sálu se ozvalo pst. (= ozvalo se tiše)

11 V. Další případy Samostatný větný člen – stojí mimo větu, není do ní mluvnicky začleněn, něco zdůrazňuje nebo na něco upozorňuje; ve větě na něj odkazuje ukazovací zájmeno nebo příslovce  čárku píšeme Např.: Naše babička, to je šikulka. Troškovy komedie, ty mám nejraději. Na pláži, tam si vždycky odpočinu. Vsuvka – volně vložena do věty, ale není do ní mluvnicky zapojena, něco vysvětluje nebo doplňuje hlavní myšlenku  čárku většinou píšeme Např.: Petra, já o to nechci mluvit, se rozvádí. POZOR: Přijď prosím ke mně. Tak je to myslím nejlepší. (Některé jednoslovné vsuvky se čárkou neoddělují.)

12 Psaní čárek ve větě jednoduché
Doplňte čárky: Jaroslav Seifert významný český básník obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Byl to skromný ačkoliv již uznávaný hudebník. Prohledali celý les křížem krážem. Člen Národního divadla Saša Rašilov hrál hlavní roli. Čekal jsem skoro hodinu a on nepřišel. Silnice byla plná hlubokých nebezpečných výmolů. Podívej se na to prosím sám. Ptáček frrnk do hnízda. Přišla Eva a také můj spolužák Pavel. O filmech o těch si můžu povídat celou noc. Najdi Petře tu moji knihu. Půjdeme večer do divadla nebo do kina? Daleko široko nebylo nikoho vidět. Babička oblečená do svých nejlepších šatů se vydala do kostela. Radek je nezištný a proto v kolektivu oblíbený. Je to chytrý až mimořádně nadaný žák. Přijď se podívat v sobotu nebo v neděli. Na pohřeb nepřišel nikdo ani jeho otec. Koupil si nejen nový dům ale i nové auto.

13 Psaní čárek ve větě jednoduché
Řešení: Jaroslav Seifert, významný český básník, obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Byl to skromný, ačkoliv již uznávaný hudebník. Prohledali celý les křížem krážem. Člen Národního divadla Saša Rašilov hrál hlavní roli. Čekal jsem skoro hodinu, a on nepřišel. Silnice byla plná hlubokých nebezpečných výmolů. Podívej se na to prosím sám. Ptáček frrnk do hnízda. Přišla Eva a také můj spolužák Pavel. O filmech, o těch si můžu povídat celou noc. Najdi, Petře, tu moji knihu. Půjdeme večer do divadla, nebo do kina? Daleko široko nebylo nikoho vidět. Babička, oblečená do svých nejlepších šatů, se vydala do kostela. Radek je nezištný, a proto v kolektivu oblíbený. Je to chytrý, až mimořádně nadaný žák. Přijď se podívat v sobotu nebo v neděli. Na pohřeb nepřišel nikdo, ani jeho otec. Koupil si nejen nový dům, ale i nové auto.

14 Více na www.pravopisne.cz
Přeji hezký den… Více na

15 Použité zdroje FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, ISBN HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, Maturita v kostce. ISBN STANĚK, Vladimír. Jak psát správně čárky: Průvodce interpunkcí pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997, 85 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google