Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. Cyklistika ve volném čase, cykloturistika, Česko jede

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. Cyklistika ve volném čase, cykloturistika, Česko jede"— Transkript prezentace:

1 10. Cyklistika ve volném čase, cykloturistika, Česko jede
Ing. Jaroslav Martinek Central MeetBike Expert seminar 10. Cyklistika ve volném čase, cykloturistika, Česko jede

2 OBSAH PREZENTACE NÁZVOSLOVÍ KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE DOPAD NA UŽIVATELE
2

3 NÁZVOSLOVÍ Cykloturista
Osoba, která tráví jeden nebo více dní mimo domov za účelem cykloturistiky. Cesty mohou být hvězdicovité nebo dálkové (s přespáním každou noc na jiném místě). Cykloturisté mohou jezdit individuálně nebo s využitím připravených cyklobalíčků (organizovaně) Cyklovýletník Osoba na jednodenním výletě, jehož hlavním účelem je jízda na kole. Výlety mohou být podnikány z domova nebo z ubytovacího zařízení v rámci delší dovolené. Biker jezdí na náročné terénní trasy (singltreky, lesní cesty), terénní trasy jsou přitom hlavním cílem výletu, biker může část cesty absolvovat i po zpevněném povrchu 3

4 Struktura cykloturistů/bikerů v ČR
NÁZVOSLOVÍ Struktura cykloturistů/bikerů v ČR Cykloturisté a zároveň bikeři Výhradní cykloturisté (jezdí na výlety/vyjížďky po zpevněných cestách) 83,3 % 10,9 % 5,8 % Výhradní bikeři (jezdí na na náročné terénní trasy – singltraily,lesní cesty) 4

5 NÁZVOSLOVÍ 5

6 Cykloturistický balíček
NÁZVOSLOVÍ Tip na cyklovýlet Návrh okružních a nebo trasových 1-2 hodinových, půldenních a celodenních cyklovýletů. Jsou navrženy především pro cyklovýletníky. Složením více tipů na cyklovýlet vzniká cyklobalíček a je primárně zaměřen na cykloturistu. Cykloturistický balíček Soubor sestavených tras, tipů na cyklovýlety, včetně turistických cílů a služeb, například včetně ubytování, stravování, doprovodných relaxačních služeb a programů, dopravy, parkování, průvodce. Cykloturistický balíček může být jako celek naceněn a prodáván jako zájezd konkrétním subjektem se statutem cestovní kanceláře (ojedinělý případ v ČR) nebo se může jednat o kvalitně sestavený a neobchodovaný soubor doporučených tras a tipů na cyklovýlety, zajímavostí a služeb, který jako celek nebo dle vlastního výběru zájemce absolvuje sám a sám si dle vlastního výběru jednotlivé služby zajišťuje nebo nakupuje (dnes nejčastější případ v ČR). 6

7 Základní typologie cykloturistů Rekreační cyklistika –
NÁZVOSLOVÍ Základní typologie cykloturistů Rekreační cyklistika – rodiny s dětmi 7

8 Základní typologie cykloturistů Rekreační cyklistika –
NÁZVOSLOVÍ Základní typologie cykloturistů Rekreační cyklistika – rekreační cyklisté v různé fyzické kondici 8

9 Základní typologie bikerů
NÁZVOSLOVÍ Základní typologie bikerů Terénní cyklistika – Biker, MTB 9

10 Základní typologie cykloturistů a bikerů Dálková cykloturistika –
NÁZVOSLOVÍ Základní typologie cykloturistů a bikerů Dálková cykloturistika – Dálkoví cykloturisté 10

11 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.1. Zajištění metodického a koordinačního vedení produktu Česko jede 1. Ustanovit nositele projektu. 2. Koordinovat aktivity projektu Česko jede, práci na rozvoji projektu a jeho optimalizaci podle zpětné vazby a související podpoře. Jedná se o soustavnou týmovou práci. Bude založena obecně prospěšná společnost - Česko jede, o.p.s., jejíž náplní bude koordinace produktu Česko jede, běžící v souladu s ostatními národními produkty DCR. Základním posláním Česko jede, o.p.s., je poskytování servisu CzT v oblasti aktivní turistiky (základní princip – postavit produkt i organizaci tak, aby zapadaly do koncepce podpory DCR CzT, neduplovaly, ale podporovaly, doplňovaly). 11

12 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.2. Výstavba a provoz portálu 12

13 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.2. Výstavba a provoz portálu – vzor 13

14 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.2. Výstavba a provoz portálu Opatření Zajistit propojenost a a) Vytvořit moderní a evropsky konkurenceschopný portál Česko jede, který by podporoval sekci „cykloturistika, resp. aktivní turistika“ na webu Kudy z nudy. Instalace potřebné technologie, vytvoření software databáze Česko jede a dopracování grafického designu webu. b) Zajistit propojení s plánovaným Národním informačním portálem CzechTourism – k realizaci 2014, provoz od 2015 (bude se jednat o centrální datový sklad provázaný na primární zdroje dat, řešená prolinkem nebo účelově pořízená data, pokud neexistují). c) Sjednotit obsahovou stránku web portálu ve spolupráci s kraji a turistickými regiony (jednotná šablona s rozsahem textu, fotodokumentace a jazykových mutací v Čj, Aj a Nj, která bude odsouhlasena správcem před zveřejněním a zajištění každoroční aktualizace informací o pamětihodnostech, přírodních zajímavostech a top akcích). d) Zajistit sběr a zpřístupnění produktů / programů Česko jede. e) Zajistit provoz domény a technický provoz serveru, dále aktualizaci dat a vkládání nových informací a aktualit, komunikaci webmastera vůči uživatelům a zadavateli, monitoring provozu, průběžné zkvalitňování indexace ve vyhledávačích, bártrovou propagaci se zadavateli a provozovateli na dostupných serverech, provoz rezervačního systému a pronájem reklamního prostoru na serveru. 14

15 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.2. Výstavba a provoz portálu Opatření Zajistit propojenost a Vytipování TOP nabídek pro – max. 6 pro rodiny s dětmi, 6 pro terénní cyklisty, 6 pro tematické trasy = spolupráce při ladění textu a vedení trasy, poskytnutí fotografií) Spolupráce na sdílení dat na vedení dálkových tras ČR na mapovém díle (společná garance dat – tím začneme) 15

16 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.2. Výstavba a provoz portálu Opatření Vytvořit mapový server: a) Zprovoznit v rámci webu mapový server (mapovou aplikaci) umožňující zobrazit veškerý datový obsah nad mapovým podkladem (např. významné cyklotrasy a k nim navázané informace). b) Zajistit systém sběru, zpracování a aktualizace dat o vedení cyklotras na území ČR, vč. přenosu aktuálních dat do vydávaných map a do internetových portálů. V kompetenci MMR a krajů. c) Zřídit funkci plánovače tras, který umožní si sestavit vlastní itinerář a vytvořit nástroj pro vyhledání dopravního spojení, který umožní vyhledat např. cyklistické spojení mezi 2 body s možností určení preference využití cyklotras. d) Zajistit kompatibilitu webu Česko jede – mapové aplikace do aplikací a vyhledávačů spojení. x Daný mapový server ale nebude duplikovat krajský – jen chce převzít dálkové trasy a monitorovat TOP nabídky + bude zmapován povrch a typy komunikací 16

17 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.2. Výstavba a provoz portálu Opatření Vytvořit datový sklad a zajistit technologické zázemí pro provoz systému na bázi maximálního využití a propojení na současné datové sklady regionů a serverů. Realizovat sběr dat pro vytvoření sdílené databáze turistických informací (datový sklad), který zajistí postupné vkládání informací do portálu, které by zahrnovaly síť cyklotras a výhledově ostatních druhů aktivní turistiky, tipy na výlety pro přibližně čtyři cílové skupiny konzumentů cykloturistiky a aktivní turistiky (rodiny s dětmi, senioři, terénní cyklisté, dálkoví cyklisté, běžní uživatelé), bodové informace, časové informace, zveřejnění služeb dopravců s důrazem na intermodalitu. Zpřístupnit obsah pro mobilní zařízení a možnost stažení aplikace do chytrých telefonů. Vytvořit rezervační systém propojený na možnost rezervace ubytování, půjčení kol, koupení jízdenky na veřejnou dopravu a další služby – v úzké vazbě na 17

18 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.3. Marketingová podpora produktu Česko jede 18

19 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.3. Marketingová podpora produktu Česko jede Opatření: a) Vytvořit/vybudovat značku & design pro celou kampaň. b) Připravit a realizovat jednotný marketing doma i v zahraničí. c) Vytvořit tištěné výstupy (např. jednoduchý leták 1/3 A4 a katalog TOP cyklovýletů, mapy), a elektronické výstupy (banner, videoshoty, DVD. atd.). d) Uspořádat akce typu e) Prezentovat produkt na tuzemských a mezinárodních sportovních veletrzích a veletrzích cestovního ruchu a na významných akcích. f) Vytvořit systém nabídky a distribuce (prodeje) cykloproduktů a navazujících produktů cykloturistiky a aktivní turistiky ve spolupráci s touroperátory a podnikateli. g) Spolupracovat na jednotné propagaci s dopravci, kteří nabízejí možnosti převozu a půjčoven kol do vzdálenějších lokalit, které jsou z hlediska fyzického či časového cyklistou hůře dosažitelné. 19

20 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.4. Podpora přeznačení a údržby sítě dálkových cyklotras ČR a tras EuroVelo Novinka – EuroVelo by mělo být nově zařazena do evropské sítě TEN 20

21 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.4. Podpora přeznačení a údržby sítě dálkových cyklotras ČR a tras EuroVelo 21

22 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.4. Podpora přeznačení a údržby sítě dálkových cyklotras ČR a tras EuroVelo Opatření: Zajistit správcovství a údržby značení cyklotras. Opatření zahrnuje provedení revize a pasportu značení se stanovením systému údržbu značených cyklotras na území jednotlivých krajů. Opatření zahrnuje i návrh na značení nových cyklotras, případně jejich přeznačení, nebo dokonce rušení nevhodných cyklotras, zejména cyklotras IV. tříd. b) Vyznačit síť EuroVelo tras přes ČR a zajistit jejich údržbu. V kompetenci MMR a kraje c) Přeznačit ve spolupráci s kraji dálkovou síť cyklotras ČR a zajistit jejich údržbu. V kompetenci krajů. d) Zpracovat a vydat metodický materiál ve formě Technických podmínek k tvorbě, značení a údržbě cyklotras – evropských, národních, regionálních a místních 22

23 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.5. Podpora služeb a rozvoj lidských zdrojů v oblasti cykloturistiky 23

24 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.5. Podpora služeb a rozvoj lidských zdrojů v oblasti cykloturistiky 24

25 KONTEXT – NOVÁ CYKLOSTRATEGIE
4. REALIZACE NÁRODNÍHO PRODUKTU ČESKO JEDE 4.5. Podpora služeb a rozvoj lidských zdrojů v oblasti cykloturistiky Opatření: a) Realizovat školení v jednotlivých krajích a na centrální národní úrovni s cílem definovat cyklistické produkty dle cílových skupin cyklistů a projednat možnosti importu zpracovaných dat přímým vkládáním z destinací a editací z vlastních podkladů. b) Vytvořit tři národní metodické příručky pro vytvoření rozvoje a správy celého systému: metodika kvantitativního a kvalitativního (marketingového) monitoringu na stezkách metodika značení cyklostezek a terénních stezek v terénu i v mapách metodika optimálních postupů pro budování infrastruktury, marketingu a služeb v těchto oblastech. c) Zpracovat Benchmarkingovou studii Cykloturistika v sousedních zemích. d) Zavést vzdělávací program pro pracovníky ve službách cykloturistiky - cykloprůvodce 25

26 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
JAK A CO POZNÁ KONKRÉTNÍ UŽIVATEL 26

27 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
DÁLKOVÁ CYKLOTURISTIKA Fakta: Zajímavé je, že za dálkovými trasami jezdí dotázaní hlavně do zahraničí (Dunajská a Labská stezka), v tuzemsku patří mezi nejoblíbenější cyklistické produkty Moravské vinařské stezky a Vltavská stezka. Pokud se ale podíváme na detailní údaje k Vltavské stezce, tak z odpovědí nepřímo plyne, že respondenti mysleli spíše jednotlivé časti Vltavské stezky (Praha v okolí Prahy a obyvatelé jižních Čech Jihočeský kraj), než samotnou dálkovou trasu. To stejné platí i v případě Moravsko.vinařských stezek, kde není jisté, zda respondenti nemysleli spíše oblast, než trasu. Aplikace: Z cyklo a in-line průzkumu víme, že zkušenost s dálkovými cyklotrasami v zahraničí má 28,1 % aktivních cykloturistů. Častěji to jsou lidé starší 45 let, s nejvyšším příjmem, obyvatelé velkých měst, Málo kdo ale stráví dovolenou na dálkové cyklotrase u nás. Čím to je? Česká republika je málo atraktivní anebo je spíše problém v tom, že v ČR chybí systematická propagace dálkových tras? Ukázalo se, že platí ta druhá varianta. Tato analýza ukázala, že nabídka dálkové cykloturistiky prakticky neexistuje 27

28 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
DÁLKOVÁ CYKLOTURISTIKA 28

29 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
DÁLKOVÁ CYKLOTURISTIKA První návrh TOP 6 dálkových cyklotras   Po Labské stezce podél nejkrásnější evropské řeky z Florencie na Labi Drážďan, do matky měst, Prahy EuroVelo 4 / cyklostezka Ohře Waldsassen – Cheb – Karlovy Vary – Křivoklát – Karlštejn – Praha EuroVelo 13 / Stezka Železné opony na Šumavě a v Bavorském lese vč. Schwarcenberského kanálu k pramenům Vltavy (Špičák - Modrava - Lipno – Český Krumlov – České Budějovice – Hluboká n/V) Cyklotrasa č.3: „Panevropská stezka“ (Praha - Plzeň - Domažlice – Folmava – Regensburg - Mnichov) Cyklistická Velká Morava 1 / částečně po EuroVelo 4, Cyklostezka Bečva a Baťův kanál (až do Břeclavi) Cyklistická Velká Morava 2 / částečně po EuroVelo 4,9, Poodří, Bečva, Moravský kras, Brno – Vídeň + JAK JSTE NA TOM S DÁLKOVOU CYKLOTRASOU Č.8? 29

30 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
DÁLKOVÁ CYKLOTURISTIKA 30

31 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
31

32 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
REKREAČNÍ CYKLISTIKA Fakta: Jako první byla provedena analýza tipů na cyklovýlety krajských portálů a to na základě srovnání s doporučeným obsahem informací, které by měl zahrnovat každý tip na cyklovýlet: Název trasy, Údaje k trase – délka, povrch, náročnost a značení trasy, Typ kola vhodný pro trasu, Napojení na veřejnou dopravu, Body zájmu, Informační centra, Popis trasy, Fotogalerie, Zařazení trasy do kategorií. 32

33 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
REKREAČNÍ CYKLISTIKA Inspirace: Kraj Vysočina 33

34 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
REKREAČNÍ CYKLISTIKA Fakta: 34

35 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
REKREAČNÍ CYKLISTIKA Fakta: 35

36 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
REKREAČNÍ CYKLISTIKA Tip na cyklovýlet versus cyklobalíček Fakta: Aktivní cykloturisté i bikeři vyrážejí nejčastěji na několikahodinové, maximálně jednodenní výlety. Aplikace: Jestli chceme tedy tento stav změnit a podpořit větší „výměnu“ mezi regiony, tak bychom měli vytvářet nabídky minimálně na třídenní výlety, neboli sdružujme tipy na výlet do celků – tzv. cyklobalíčku. Jen tak můžeme změnit tento stav. Vhodným příkladem jsou cyklo nabídky portálu Východních Čech 36

37 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
REKREAČNÍ CYKLISTIKA Orientace v terénu Fakta: Pro orientaci v terénu používají aktivní cykloturisté i bikeři nejčastěji tištěné mapy (cykloturisté 77 %, bikeři 72 %). Aplikace: Každý tip na cyklovýlet měl byl také zpracován ve formátu pdf., který si může každý stáhnout a vytisknout, a nebo byl v regionu k dispozici v tištěné podobě. Dobrým příkladem je zpracování tipů na cyklovýlet v Českém ráji 37

38 Představy o tom, co zajímá cykloturistu
historické a technické památky a zajímavosti hrady, zámky, muzea apod příroda a přírodní zajímavosti doplňující sportovní a rekreační zařízení gastronomické zážitky téměř nic, jedu zejména pro požitek z vlastní jízdy Jedu sám 17,7 7,2 60,8 6,1 5,2 64,1 s manželem/manželkou, s partnerem/partnerkou 27,9 19,2 81,2 13,1 15,2 22,8 S celou rodinou 23,3 18,1 76,7 47,0 10,9 9,3 S přáteli (soukromá akce) 25,1 13,5 71,5 15,9 25,4 26,5 v rámci organizované skupiny (s cykloprůvodcem) 40,0 18,3 75,0 11,7 16,7 v rámci organizovaného zájezdu cestovní kanceláří nebo agenturou 54,9 9,8 86,3 7,8 11,8 REKREAČNÍ CYKLISTIKA Představy o tom, co zajímá cykloturistu Fakta: Viz. tabulka Aplikace: Je třeba se oprostit od představy, že cykloturista vyhledává technické památky, hrady, zámky. Tipy na cyklovýlety by měly být postaveny především na myšlence, že cykloturista potřebuje být v přírodě, kdy chce opustit ruch velkoměst a možná ani nic nechce vidět. 38

39 Představy o tom, co zajímá cykloturistu
REKREAČNÍ CYKLISTIKA Představy o tom, co zajímá cykloturistu Aplikace: Moravskoslezský kraj se pokusil rozdělit tipy na výlet podle zájmu cykloturisty (ostatní mají většinou jen seznam tipů na cyklovýlet, bez jakéhokoliv rozdělení a pokud ano, tak to není na první pohled patrné). Moravskoslezský kraj rozděluje své tipy tipy na TOP nabídku (dálkové cyklotrasy, adrenalinové, aktivní cykloturisté, rodiny s dětmi, poznávací, gastronomie) a na ostatní nabídky (srovnej s přílohou). 39

40 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
REKREAČNÍ CYKLISTIKA Propojení cyklistické a veřejné dopravy Fakta: Na výlety mimo bydliště bývá nejčastějším dopravním prostředkem automobil (69,7 % pro cykloturistiku po zpevněných cestách, 74,2 % pro bikerské vyjížďky a 73,1 % pro in-line výlety). Pro výlety na kole je důležitý také vlak (cykloturistické výlety 45,3 %, terénní vyjížďky 41,6 %). Po vlastní ose se přesouvá na start výletu 29,1 % cykloturistů a 33,1 % bikerů. 40

41 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
REKREAČNÍ CYKLISTIKA Propojení cyklistické a veřejné dopravy Fakta: Na dovolené nebo během víkendového pobytu v jiném regionu České republiky bych uvítal/a tyto služby: Aplikace: Je sice pravda, že řada cykloturistů a bikerů dojede na místo autem, ale nemalá skupina počítá i s dopravou vlakem. Nicméně většina nabídek právě s tímto propojením vůbec nepočítá. Každý tip na výlet by tedy automaticky měl počítat s propojením s veřejnou dopravou. Měl by tedy obsahovat informace o dostupném vlakovém spojení a ckylobusech. Navíc, pokud bychom měli vytvářet nabídku minimálně pro tři dny z jednoho místa, mnozí cykloturisté se rádi vzdají auta, aby na něm nemuseli být závislí aspoň ve svém volném čase. cyklobus (jako pravidelnou linku) 44,9 % 41

42 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
REKREAČNÍ CYKLISTIKA Města Uherskohradišťské charty a rekreační cyklistika 42

43 ČESKO JEDE – KONKRÉTNÍ ROZMĚR
TERÉNNÍ CYKLISTIKA Spolupráce s ČEMBA, o.s. Fakta: kraje se jen minimálně zaměřují na oblast terénní cyklistiky. Pokud opomeneme nabídky pro BIke parky, tak mezi nejvýznamnější tipy lze zařadit tyto: Jihomoravský kraj: Po Hornické cyklostezce Rosickem a Oslavanskem Liberecký kraj Ve frýdlantském výběžku se nachází Singltrek pod Smrkem, vine se úbočím hory Smrk (1124 m. n.m.), Liberecký a Královéhradecký kraj (oblast Krkonoše a Podkrkonoše ) Moravskoslezský kraj (web zaměřený na terénní cyklistiku) Olomoucký kraj Rychlebské stezky - Jedná se o zrekonstruované staré lovecké chodníky, které byly upraveny pro horská kola. Rychlebské stezky tvoří 24 kilometrů dlouhý okruh, který začíná a končí v Černé Vodě. Více na Pardubický kraj CYKLOTRASY MIKROREGIONU MAŠTALE - Zlínský kraj Bikerský ráj - Další podrobnosti: Dále je možno hledat inspiraci na iVelo má na svém webu typy na výlety pro terénní cyklistiku: 43

44 Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Martinek +420 602 503 617


Stáhnout ppt "10. Cyklistika ve volném čase, cykloturistika, Česko jede"

Podobné prezentace


Reklamy Google