Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šikana v kontextu restorativní justice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šikana v kontextu restorativní justice"— Transkript prezentace:

1 Šikana v kontextu restorativní justice
Mgr. Denisa Gilányi – vedoucí střediska PMS v Hradci Králové

2 PMS ČR Kdo jsme: PMS spadá pod Ministerstvo spravedlnosti, vznik 2001;střediska PMS v místech působnosti okresních soudů Práce s obviněnými, odsouzenými, oběťmi trestných činů Pachatelé i oběti: Dospělí, mladiství (15-18 let), nezletilí (0-15 let) Šikana – pouze ojediněle

3 Pojem restorativní justice, principy
Restorativní (obnovující) X retributivní (trestající) Restorativní justice chápe trestný čin jako sociální událost, která výrazně zasahuje do života oběti TČ, její rodiny a blízkého okolí a která nemůže být vyřešena pouze uložením trestu. Cílem je narovnat a obnovit narušené mezilidské vztahy, pocit bezpečí a integrity oběti TČ, vést pachatele k odpovědnosti a závazkům, odčinit způsobené škody.

4 Restorativní justice Principy
Respekt Pro restorativní justici je respekt jednou z klíčových hodnot. Je projevován nejen vůči oběti a dalším osobám, které byly postiženy spáchaným činem, ale i k pachateli. Odpovědnost Pachatel trestného činu je zodpovědný za způsobenou újmu a restorativní proces posiluje jeho motivaci k obnově narušených vztahů.

5 Restorativní justice Principy
Dialog Programy a techniky restorativní justice jsou založeny na různých formách dialogu mezi stranami konfliktu, mezi obětí, pachatelem a dalšími lidmi, kterých se událost trestného činu týká. Participace Restorativní justice usiluje o aktivní zapojení všech účastníků trestného činu, jejich blízkých a zástupců. Řešení celé události je v rukou těch, kterých se týká, nikoliv rozhodnutím jiné formální autority.

6 Restorativní justice Principy
Vyváženost Restorativní justice hledá znovunalezení rovnováhy v komunitě. Vyvažuje zájmy všech zúčastněných a hledá takové řešení, které bude přijatelné pro všechny strany. Dobrovolnost Participace účastníků události trestného činu je v Restorativní justici vždy založena na dobrovolnosti. Žádný účastník, pachatele nevyjímaje, by neměl být k účasti donucen.

7 Restorativní justice Principy
Pospolitost Restorativní justice vždy usiluje o zapojení členů komunity, kde oběť a pachatel žijí. Nevnímá událost trestného činu jako oddělený a izolovaný akt, který by byl pouze soukromou záležitostí jeho aktérů. Individualita Jedinečnost každého člověka je v Restorativní justici vždy vyvažována ve vztahu k pospolitosti. Oba principy musí platit současně. Restorativní proces podporuje ve vzájemné pospolitosti rozdílnost a individualitu každého z nás (Zehr, 2001). 7

8 Kazuistika Mladistvý obviněný David,15 let; 9. třída ZŠ
úplná rodina, mladší bratr; rodina finančně zajištěná Inteligentní, učení zanedbává; drobné kázeňské přestupky (vyrušování) Ve 13ti letech řešen na OSPOD pro drobnou krádež sladkostí v obchodě V průběhu posledního ročníku si začal „všímat“ spolužáka Petra –uzavřený, soc.slabší rodina, stranil se kolektivu Zprvu vtípky před celou třídou na Petrovu adresu, poznámky na jeho oblečení….. 8

9 Kazuistika Mladistvý obviněný
Při hodině informatiky vytvořil David webovou stránku, na které byly koláže Petra při sexuálním styku se straším mužem, odkaz rozeslal spolužákům Petr se pokusil o sebevraždu Věc předána PČR – David obviněn ze spáchání provinění pomluvy PČR zaslala usnesení o zahájení trestního stíhání mladistvého středisku PMS 9

10 Mladistvý obviněný -vyřešení
Kazuistika Mladistvý obviněný -vyřešení David měl zájem o spolupráci –litoval svého jednání, chtěl se Petrovi osobně omluvit Petrova rodina –neměla zájem o setkání s Davidem, Petr v nemocnici; obtížná rodinná situace David napsal omluvný dopis – zaslán prostř. PMS Petrovi David dobrovolně vykonal společensky prospěšnou činnost v rozsahu 30 hodin pro ČČK Trestní stíhání Davida podmíněně zastaveno ze zkušební dobou 12 měsíců 10

11 Kontakt: Mgr. Denisa Gilányi – vedoucí střediska PMS HK
Děkuji za pozornost Kontakt: Mgr. Denisa Gilányi – vedoucí střediska PMS HK Tel: 11


Stáhnout ppt "Šikana v kontextu restorativní justice"

Podobné prezentace


Reklamy Google