Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šikana v kontextu restorativní justice Mgr. Denisa Gilányi – vedoucí střediska PMS v Hradci Králové 6.11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šikana v kontextu restorativní justice Mgr. Denisa Gilányi – vedoucí střediska PMS v Hradci Králové 6.11.2013."— Transkript prezentace:

1 Šikana v kontextu restorativní justice Mgr. Denisa Gilányi – vedoucí střediska PMS v Hradci Králové 6.11.2013

2 PMS ČR Kdo jsme:  PMS spadá pod Ministerstvo spravedlnosti, vznik 2001;střediska PMS v místech působnosti okresních soudů  Práce s obviněnými, odsouzenými, oběťmi trestných činů  Pachatelé i oběti: Dospělí, mladiství (15-18 let), nezletilí (0-15 let)  Šikana – pouze ojediněle

3 Restorativní justice Pojem restorativní justice, principy  Restorativní (obnovující) X retributivní (trestající)  Restorativní justice chápe trestný čin jako sociální událost, která výrazně zasahuje do života oběti TČ, její rodiny a blízkého okolí a která nemůže být vyřešena pouze uložením trestu. Cílem je narovnat a obnovit narušené mezilidské vztahy, pocit bezpečí a integrity oběti TČ, vést pachatele k odpovědnosti a závazkům, odčinit způsobené škody.

4 Restorativní justice Principy  Respekt Pro restorativní justici je respekt jednou z klíčových hodnot. Je projevován nejen vůči oběti a dalším osobám, které byly postiženy spáchaným činem, ale i k pachateli.  Odpovědnost Pachatel trestného činu je zodpovědný za způsobenou újmu a restorativní proces posiluje jeho motivaci k obnově narušených vztahů.

5 Restorativní justice Principy  Dialog Programy a techniky restorativní justice jsou založeny na různých formách dialogu mezi stranami konfliktu, mezi obětí, pachatelem a dalšími lidmi, kterých se událost trestného činu týká.  Participace Restorativní justice usiluje o aktivní zapojení všech účastníků trestného činu, jejich blízkých a zástupců. Řešení celé události je v rukou těch, kterých se týká, nikoliv rozhodnutím jiné formální autority.

6 Restorativní justice Principy  Vyváženost Restorativní justice hledá znovunalezení rovnováhy v komunitě. Vyvažuje zájmy všech zúčastněných a hledá takové řešení, které bude přijatelné pro všechny strany.  Dobrovolnost Participace účastníků události trestného činu je v Restorativní justici vždy založena na dobrovolnosti. Žádný účastník, pachatele nevyjímaje, by neměl být k účasti donucen.

7 Restorativní justice Principy  Pospolitost Restorativní justice vždy usiluje o zapojení členů komunity, kde oběť a pachatel žijí. Nevnímá událost trestného činu jako oddělený a izolovaný akt, který by byl pouze soukromou záležitostí jeho aktérů.  Individualita Jedinečnost každého člověka je v Restorativní justici vždy vyvažována ve vztahu k pospolitosti. Oba principy musí platit současně. Restorativní proces podporuje ve vzájemné pospolitosti rozdílnost a individualitu každého z nás (Zehr, 2001).

8 Kazuistika Mladistvý obviněný  David,15 let; 9. třída ZŠ  úplná rodina, mladší bratr; rodina finančně zajištěná  Inteligentní, učení zanedbává; drobné kázeňské přestupky (vyrušování)  Ve 13ti letech řešen na OSPOD pro drobnou krádež sladkostí v obchodě  V průběhu posledního ročníku si začal „všímat“ spolužáka Petra –uzavřený, soc.slabší rodina, stranil se kolektivu  Zprvu vtípky před celou třídou na Petrovu adresu, poznámky na jeho oblečení…..

9 Kazuistika Mladistvý obviněný  Při hodině informatiky vytvořil David webovou stránku, na které byly koláže Petra při sexuálním styku se straším mužem, odkaz rozeslal spolužákům  Petr se pokusil o sebevraždu  Věc předána PČR – David obviněn ze spáchání provinění pomluvy  PČR zaslala usnesení o zahájení trestního stíhání mladistvého středisku PMS

10 Kazuistika Mladistvý obviněný -vyřešení  David měl zájem o spolupráci –litoval svého jednání, chtěl se Petrovi osobně omluvit  Petrova rodina –neměla zájem o setkání s Davidem, Petr v nemocnici; obtížná rodinná situace  David napsal omluvný dopis – zaslán prostř. PMS Petrovi  David dobrovolně vykonal společensky prospěšnou činnost v rozsahu 30 hodin pro ČČK  Trestní stíhání Davida podmíněně zastaveno ze zkušební dobou 12 měsíců

11 Děkuji za pozornost Kontakt: Mgr. Denisa Gilányi – vedoucí střediska PMS HK Tel: 737 231 289 dgilanyi@pms.justice.cz


Stáhnout ppt "Šikana v kontextu restorativní justice Mgr. Denisa Gilányi – vedoucí střediska PMS v Hradci Králové 6.11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google