Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protinacistický odboj Skupina Tří králů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protinacistický odboj Skupina Tří králů"— Transkript prezentace:

1 Protinacistický odboj Skupina Tří králů
Dagmar Zemanová Zdroj:

2 Opakování Jaké byly formy projevu nespokojenosti v prvních měsících protektorátu? Které odbojové organizace vznikly? Co se odehrálo 28.října a 17.listopadu 1939?

3 Zpravodajská činnost V učebnici na s.62 zjisti, jaké informace shromažďovali zpravodajci pro spojence a jak je předávali. Zdroj:

4 Tři králové Josef Balabán (1894-1941) Václav Morávek (1904-1942)
Zdroj: Josef Mašín ( )

5 Tři králové nejznámnější a nejodvážnější odbojáři bývalí důstojnící
zpravodajská činnost ve spojení se zahraničním odbojem sabotáže dlouho nepolapitelní provokování gestapáků Pamětní deska odbojářům Horní 10, Praha 4 Zdroj:

6 Josef Balabán  legionář vysoký důstojník čsl.armády
jeden ze zakladatelů Obrany národa a ÚVODu vysílal zprávy do zahraničí, vysílačka Sparta I. a Sparta II. odhalen za pomoci konfidenta gestapa přátele nevyzradil ani při mučení popraven Zdroj:

7 Josef Mašín  legionář, vyznamenán důstojník čsl.armády
– chtěl vyhodit do vzduchu sklady zbraní, aby nepadly do rukou Němců – obžalován pro vzpouru! od začátku okupace v odboji – Obrana národa shromažďoval zbraně, sabotáže, diverzní akce Zdroj:

8 Josef Mašín  zatčení Zdroj: cs.wikipedia.org
Mašín byl zatčen Gestapem v podvečer 13. května 1941 po přestřelce v domě ve čtvrtém patře v ulici Pod Terebkou, dnešní Čiklova 19. Tehdy vysílali pplk. Josef Mašín, škpt. Václav Morávek a četař František Peltán důležitou depeši pro Londýnskou exilovou vládu. Krátce po prvních odvysílaných větách se ozval zvonek. Za dveřmi byla početná přepadová skupina pražského Gestapa. Všichni tři začali urychleně ničit veškeré depeše a vysílačku, ba dokonce stihli ještě odvysílat zprávu o své tragické situaci. Mašín se rozhodl proti gestapákům bránit. Prudce rozrazil dveře a vystřelil na prvního gestapáka. Toho zasáhl do břišní oblasti. Mezitím Mašína kryl střelbou ze dveří Morávek. Tomu se však naneštěstí vzpříčil náboj v hlavni. Toho využil další gestapák, který Mašína postřelil, ten se skácel na rohožku. Okamžitě se na něj několik gestapáků vrhlo. Při rvačce upadl Mašín ze schodiště a při pádu si zaklínil nohu mezi zábradlí, což zapříčinilo její zlomení v bérci. Mašín ještě naposledy pokusil se zastřelit, v tom mu však bylo zabráněno. Zbraň však pevně svíral v ruce a teprve, až když mu gestapáci prostřelili zápěstí, jeho sevření povolilo. Ve vážném stavu byl Mašín převezen sanitkou do SS lazaretu v Podolí. Morávek ještě stihl přirazit dveře gestapákům před nosem. Ti dveře rozmlátili sekyrou. Morávkovi s Peltánem nezbývalo než spustit se po tenkém ocelovém laně, které jim sloužilo jako uzemnění pro vysílačku, ze čtvrtého patra dolů. Peltán si při doskoku těžce pohmoždil obě nohy a Morávek si o uzlík na lanu nařízl prst, který si později musel stejně uříznout. Zdroj: cs.wikipedia.org

9 Josef Mašín  věznění Zdroj: cs.wikipedia.org
Po zatčení byl Mašín při výsleších krutě mučen – přesto byl jedním z mála zatčených, kdo se s gestapáky pral, při jednom výslechu „složil“ k zemi gestapáka Soppu, který byl vyhlášeným surovcem – gestapáci k němu chodili minimálně po dvou a k výslechu byl přiváděn ve svěrací kazajce. V době Mašínova pobytu v lazaretu v Podolí se Morávek několikrát pokusil o jeho vysvobození. Chtěl pro něj poslat sanitní vůz. Den předtím, než měla sanitka přijet, se Mašín pokusil skleněnou nádobou omráčit gestapáka, který jej hlídal u jeho nemocničního lůžka. Gestapák se však uhnul a zpacifikoval jej. Za tento pokus o vzpouru si Mašín vysloužil přeložení na Pankrác, takže se pokus o jeho osvobození nezdařil. Morávek učinil ještě několik pokusů, avšak všechny selhaly. Nepomohla ani depeše do Londýna, aby se britská strana pokusila vyměnit dva zajaté německé důstojníky za Mašína a Balabána. Avšak Londýn se k tomu nevyjádřil. Mašín se v cele neúspěšně pokusil o sebevraždu, kdy úmyslně narazil hlavou na topení. Hlavu si rozrazil, ale úraz pro něho nebyl smrtelný. Podruhé se pokusil si prokousnout tepnu, ani to se mu nepodařilo. Během ročního pobytu na Pankráci a po četných krutých výsleších zcela ztratil svou lidskou podobu – přišel o všechny vlasy a tělo mu pokrývaly hnisavé rány. Gestapáci mu dokonce ukázali jeho ženu, se kterou bylo rovněž surově zacházeno.Také k němu přivedli zmučeného Balabána.Mašín však ani přes toto nic na své spolupracovníky nevyzradil . Byl odsouzen stanným soudem k trestu smrti a popraven. Když byl 27. května 1942 v Praze proveden atentát na Reinharda Heydricha, chtěli po Mašínovi gestapáci, aby atentát odsoudil. Mašín prohlásil, že lituje toho, že Heydricha nemohl zabít on sám. Okovy Josefu Mašínovi popravčí odmítl sejmout a podle výpovědi svědků, se hrdě postavil do pozoru vzdor svým spoutaným pažím a zvolal: „Ať žije Československá republika!“ Zdroj: cs.wikipedia.org

10 Josef Mašín Dům a byt, kde byl zatčen Josef Mašín
Pamětní deska Josefu Mašínovi Litovická 357, Praha Zdroj:

11 Poslední dopis Josefa Mašína rodině 
Drahé moje děti! posílám Vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost. Poslední má myšlenka platí jen Vám a to mne nejvíc tíží, neboť jste ještě dosud malé a potřebovaly byste mé největší péče. Bohužel Vás musím opustit. Dnes ještě nechápete vše, ale až budete starší, jistě mne pochopíte. Bojoval jsem za Vaší drahou vlast a národ proti odvěkým naším nepřátelům - Němcům, kteří naší vlast a národ chtěli porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i Vy byly porobenými otroky, nýbrž abyste zůstaly svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha. I Vy jednou takto musíte postupovat. V tomto boji jsem podlehl. Věřím však pevně, že naše svatá věc zvítězí. .... Chlapci, mám ještě jedno přání. Jeden z Vás se ujme rodného statku. Ovšem, není to žádná podmínka. Nebudete-li mít chuti, nemusíte. Tím končím, mé nejdražší děti! Líbám Vás v duchu všechny, i s Vaší mamičkou. Buďte šťastni. Váš milující otec. Vlasti zdar! Dopis byl nalezen až po osvobození v Mašínově cele. Zdroj: totalita.cz

12 Historie pokračuje  synové Josefa Mašína Ctirad a Josef ml. (v době otcovy smrti 12 a 10 let) se po únorovém převratu zapojili do protikomunistického odboje po řadě diverzních akcí uprchli za dramatických okolností do USA manželka Josefa Mašína st. Zdena Mašínová přežila věznění gestapem, znovu uvězněna komunistickým režimem a zemřela 1953 v komun.vězení Ctirad a Josef Mašínové Zdroj:

13 Václav Morávek  důstojník čsl.armády
chtěl uprchnout do zahraničí – neúspěšně člen Obrany národa hluboce věřící člověk – nosil při sobě Bibli a pistoli Citát V.M.: „Věřím v Boha a ve své pistole!“ Zdroj:

14  Václav Morávek Morávek vynikal mezi Třemi králi místy až ztřeštěnou odvahou. Rád se oblékal jako pravý gestapák (klobouk, kožený kabát). Na pražské velitelství gestapa pravidelně doručoval ilegální časopis V boj!. Neváhal navštívit v převleku oblíbenou hospodu Oskara Fleischera, šéfa skupiny pověřené jeho dopadením, a nechal si od něj připálit cigaretu. Poté mu poslal přátelskou zdravici s upozorněním na toto setkání - přes jeho šéfa. Rozzuřený Fleischer prý po seznámení se s touto neblahou zprávou vyrazil vzteky bez sebe na ulici a pozatýkal několik kolemjdoucích chodců. Posléze musel všechny propustit. Zdroj: cs.wikipedia.org Zdroj:

15 Václav Morávek dopadení
21. března 1942 se měl setkat s německým agentem Thümmelem. Vydal se tam společně s rotmistrem Václavem Řehákem. Průběh zatčení a Morávkovy smrti nebyl dosud úplně objasněn. Podle jedné z verzí Řehák, který šel napřed, byl dopaden agenty gestapa. Část agentů gestapa zůstala v úkrytu a Morávek tedy nabyl dojmu, že na gestapáky stačí a s pistolemi v rukou se vydal svému spolupracovníkovi na pomoc. Vzápětí se však z úkrytů vyhrnul zbytek gestapáků. Morávek se dal na útěk. Během útěku od místa setkání k topolům u Prašného mostu, kde padl mrtev, vypálil asi 50 ran a poranil blíže neurčený počet pronásledovatelů. Sám potom poblíž Prašného mostu zahynul. Zdroj: wikipedia.org

16 Václav Morávek Pamětní deska na gymnáziu v Kolíně
Památník v místě, kde Morávek zahynul (později přemístěn kvůli stavbě tunelu Blanka) Zdroj:

17 Příprava atentátu na Reinharda Heydricha
rostoucí aktivita českého odboje zneklidňovala nacistickou moc v září 1941 přichází do Prahy elitní nacista Reinhard Heydrich vyhlašuje tzv. stanné právo – lidé mohli být vězněni a popravováni bez soudního rozhodnutí Zdroj:

18 Příprava atentátu na Reinharda Heydricha
představitelé zahraničního odboje v Londýně se rozhodli zorganizovat atentát na zastupujícího protektora Heydricha z Anglie jsou na území protektorátu vysazovány skupiny parašutistů jejich úkolem bylo navázat kontakt s domácím odbojem, posílat zprávy do Londýna a organizovat diverzní činnost Zdroj:

19 Příprava atentátu na Reinharda Heydricha
byli mezi nimi i Jozef Gabčík a Jan Kubiš spolu s dalšími parašutisty spáchali úspěšně atentát na Heydricha Zdroj:

20 Videa https://www.youtube.com/watch?v=Y5kwAuNoVIs

21 Televizní seriál Tři králové 1.-7.díl ČT 1998, režie K.Kachyňa

22 Opakování Jaké informace získávali čeští zpravodajci v protektorátu?
Které osobnosti odboje byly přezdívány Tři králové?


Stáhnout ppt "Protinacistický odboj Skupina Tří králů"

Podobné prezentace


Reklamy Google