Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_10 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_10 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_10 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka Vanišová Tematický celek Dějepis Ročník 1. - 4. ročník gymnázia Datum tvorby Leden 2014 Anotace Materiál je určen pro zpestření výuky dějepisu, suplovanou hodinu, výročí dané události, mezipředmětové vztahy (D, AJ, VV) atd. Metodický pokyn Prezentace je určena jako výklad do hodiny. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Úkol: Poslechni si tuto skladbu. Urči její název. O jaký druh písně se jedná?

3 vánoční koleda Good King Wenceslas Obr. 1 populární anglická koleda vznikla v pol. 19. stol. (viktoriánská Anglie) Úkol: Kdo je onen Dobrý král Václav? český kníže a patron české země svatý Václav

4 Úkol: Přečti si český překlad této koledy. Jak je Václav popisován? Na Štěpána dobrý král Václav z okna hledí, všude kam se podívá, závěje a ledy. Svítil měsíc a byl mráz, pálil jako divý, a vtom spatří chudáka, jak tam sbírá dříví.,,Hola, páže," pravil král,,,podívej se honem. Odkud je ten sedláček, víš-li něco o něm?",,Pane můj, ten sedláček bydlí támhle kdesi u studánky v chalupě pod samými lesy.",,Přines maso, přines chléb a pár polen k tomu, zanesem to ještě dnes sedláčkovi domů." A tak šli, král s pážetem, a tak vyrazili, i když venku vítr dul a vyl ze vší síly.,,Pane můj, je hrozná tma a je hrozná zima. Sotva jdu, už nemůžu, strach mě z toho jímá.",,Vkládej nohy do mých stop a pojď dál, můj hochu! Za chvíli ti nebude zima ani trochu." Vkládal nohy krok co krok do stop po svém králi, a kam vkročil svatý král, tam i sněhy hřály. Proto, věřte, křesťané, boháči i páni, ten, kdo cítí s chudými, dojde požehnání.

5 detail jezdecké sochy sv. Václava od J. V. Myslbeka (Václavské náměstí, Praha) V ÁCLAV český přemyslovský kníže – NE KRÁL!!! zemřel 28. 9. 935 (nebo 929) prohlášen za svatého hlavní zemský patron Obr. 2 Úkol: Kdo byli rodiče a prarodiče knížete Václava? prarodiče: Bořivoj a Ludmila; rodiče: Vratislav a Drahomíra Úkol: Kdy, kde, proč a kým byl zavražděn? 28. 9. 935 (929), Stará Boleslav (před dveřmi do kostela), kvůli vládě v zemi, bratrem Boleslavem

6 Good King Wenceslas looked out, on the Feast of Stephen, When the snow lay round about, deep and crisp and even; Brightly shone the moon that night, tho' the frost was cruel, When a poor man came in sight, gath'ring winter fuel. Úkol: Přečti si první sloku koledy. Kdy se děj odehrává? on the feast of Stephen na sv. Štěpána Úkol: Kdy se slaví Štěpán? 25. 12.26. 12.27. 12. Úkol: Proč se slaví 26.12.? den narození sv. Štěpána den úmrtí sv. Štěpána den nejblíže narození Krista

7 S VATÝ Š TĚPÁN (1-36/40) první křesťanský mučedník ukamenován v Jeruzalémě ukamenování → atribut – kámen → patron kameníků, zedníků datum ani rok smrti není jasné → slaví se první možný den po narození Ježíše Krista (25.12.) informace – Nový zákon, Skutky apoštolů (6, 7, 8) Obr. 3

8 Skutky apoštolské (Nový zákon) 6V této době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: „Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova.“ Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, dále Filipa … Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Úkol: Přečti následující ukázku a vlastními slovy je vysvětli.

9 Obžaloba Štěpána Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé … a začali se se Štěpánem přít. Nebyli však schopni čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali: „My jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu.“ Tím pobouřili lid a starší se zákoníky; pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali: „Tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazaretský zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš.“ Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla.

10 Štěpánova mučednická smrt 7Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Pakl klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel. První pronásledování církve 8Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit: pátral dům po domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře.

11 Obrázky: Obr. 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Good_King_Wenceslas_10a.gif /434px-Good_King_Wenceslas_10a.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Good_King_Wenceslas_10a.gif /434px-Good_King_Wenceslas_10a.gif Obr. 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Wenceslaus_I_Duke_of_Bohe mia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg/170px- Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Wenceslaus_I_Duke_of_Bohe mia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg/170px- Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg Obr. 3: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Stefanus.jpg/254px- Stefanus.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Stefanus.jpg/254px- Stefanus.jpg Literatura: Bible. Český ekumenický překlad. Česká biblická společnost, Praha 1996. Suchánek, D., Drška, V.: Církevní dějiny. Antika a středověk. Grada, Praha 2013. http://en.wikipedia.org/wiki/Good_King_Wenceslas http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/vanocni-koledy/dobry-kral-vaclav-303773 http://www.youtube.com/watch?v=N5E8CXQwtrg Zdroje


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_10 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka."

Podobné prezentace


Reklamy Google