Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace hlavních výsledků výzkumu VÝZKUM INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI Srpen 2005 / Tisková konference 25.8.2005 / Hilton Prague / STEM/MARK, a.s. / Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace hlavních výsledků výzkumu VÝZKUM INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI Srpen 2005 / Tisková konference 25.8.2005 / Hilton Prague / STEM/MARK, a.s. / Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 prezentace hlavních výsledků výzkumu VÝZKUM INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI Srpen 2005 / Tisková konference 25.8.2005 / Hilton Prague / STEM/MARK, a.s. / Ministerstvo informatiky ČR

2 Projekt Cíle  Segmentace populace ČR z hlediska využívání, gramotnosti a plánovaného využívání ICT  Otestovat počítačové dovednosti a schopnosti, s důrazem na vyhledávání a zpracování informací na internetu  Získat zpětnou vazbu na realizované kroky koncepce informační politiky, vytipovat perspektivní cílové skupiny pro působení státní informační politiky  Odkrýt bariéry bránící širšímu využití ICT v komunikaci s úřady a veřejnou správou.  Definovat „veličinu“ „informační/počítačová gramotnost“ pro možnou kvantifikaci s možností sledování časových změn Metoda Reprezentativní výzkum obecné populace 18-60 let (15-17, 61+)  Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews),  Vzorek: 15000+500+500 respondentů  Cíl: analýza úrovně informační gramotnosti v populaci ČR Studiové testy (Central Location Tests)  Metoda: in-hall, n=500 respondentů  Lokace: Praha, Brno, Olomouc, Chomutov a Písek

3 Informační gramotnost: výchozí předpoklady Definování pojmů  Informační gramotnost: schopnost rozeznat potřebu informace, umět je vyhledat a efektivně využít  Počítačová gramotnost: souhrn několika schopností:  schopnost pracovat s nejčastěji využívaným programovým vybavením  schopnost používat internet ke komunikaci, k vyhledávání a zpracování informací Požadavky na model  Aplikačně nezávislý  Plně porovnatelný  Škálovatelný Model počítačové gramotnosti STEM/MARK  pojmy z oblasti výpočetní techniky  ovládání počítače  práce s textovým editorem  práce s tabulkovým editorem  práce s grafikou  práce s internetem Modelový předpoklad:  Zvládnutí pouze jedné z částí je nedostatečné Nastavení hladiny:  Požadovaná znalost je relativně vysoká  S plnění podmínky zvládnout všechny oblasti alespoň na základní úrovni není zcela triviální  Laťka je nastavená poměrně vysoko

4 Model počítačové gramotnosti STEM/MARK Typologie počítačově gramotného jedince Např.: Internet (Základní úroveň)  Poznat internetovou adresu  Vyhledat informace na internetu  Vyplnit webový formulář  Napsat jednoduchý e-mail  Poslat soubor e-mailem (Střední)  Změnit dom. stránku v prohlížeči  Zveřejnit soubor na internetu  Vytvořit pravidlo pro příchozí e- maily (Pokročilá)  Vysvětlit pojem cookie  Nakonfigurovat int. připojení Počítačová gramotnost ČR v roce 2005: 18 – 60 let……… 27 % / 24 %

5 Model počítačové gramotnosti: výstupní úroveň Různé varianty výstupní úrovně počítačové gramotnosti Varianta 5/1 varianty Varianta mapující respondenty, kterým chybí již jen velmi málo pro splnění definice PG Varianta 8/2 Varianta 5/0 Varianta 8/1 Varianta 8/3 Respondenti lehce převyšující definici PG – do výpočtu zařazeny také činnosti ze středního stupně což zmírňuje možný nevhodný výběr činností Varianta odpovídající přesně naší definici počítačově gramotného člověka, tj. musí umět vše ze základních činností Respondenti jejichž znalost převyšuje definici PG a lze je označit spíše za středně pokročilé Zvolená varianta pro výpočet PG – zohledňuje možný nevhodný výběr činností a splňuje kritérium PG – znalost minimálně 5 činností

6 Počítačová gramotnost ČR v roce 2005: 27 % Úroveň počítačové gramotnosti  Dvě třetiny produktivní populace (66 %) deklaruje schopnost práce s počítačem (ve věku 15+, 57 %)  Hlavním nedostatkem skupiny osob počítačově negramotných je absence zmiňované všestrannosti práce na počítači  Absentované oblasti: zpracování tabulek/grafů a práce s internetem  Zpracování textů patří mezi velmi oblíbené činnosti.  Lidé často považují počítač za ekvivalent „lepšího“ psacího stroje  Existují ale činnosti jejichž znalost je nízká - porozumění vnitřní organizace „počítačových“ dat (instalace, komprimace, složka/adresář apod.) Potenciál počítačové gramotnosti  Uživatelé PC, avšak ne na úrovni počítačové gramotnosti (39 % v produktivním věku)  30-59 let, s vyšším podílem žen  Vyučení bez maturity nebo maturita, profesně úředníci, zdravotníci nebo učitelé  Chybí všestrannost Vztah k moderním technologiím  Moderní technologie jsou doménou mladé generace do 35 let, která je považuje za součást života  Internet a zaměstnání lze zařadit mezi hlavní důvody využívání počítače  Důvodem pro nevyužívání počítače je absence smysluplného využití počítače společně s vyššími pořizovacími náklady

7 Pyramida počítačové gramotnosti v ČR (18-60) Současná absolutní hranice počítačové gramotnosti – 66 % (“využívá PC nebo jej umí používat”) Gramotnost Textový editor Pojmy z IT Tabulkový procesor Ovládání PC Grafika 53 % 55 % 43 % 31 % Internet 40 % 52 % Celkový podíl počítačové gramotnosti v ČR (průnik všech uvedených oblastí): 27 % Celkový podíl počítačově gramotnosti v ČR (po zohlednění skutečných schopností uživatelů PC): 24 % 15-17 let………55 % 61+ let…………..2 %

8 Potenciál počítačové gramotnosti v ČR (populace 18-60)

9 Potenciál počítačové gramotnosti v ČR  Podprůměrný podíl počítačově gramotných v populaci nastává dříve (34 let) než podprůměrný podíl osob, kteří deklarují využívání počítače (44 let)  V uvedeném věkovém rozmezí pracují lidé s počítačem, ale využívat jej plnohodnotně neumí  Jedním z důvodů je bezpochyby internet a jeho rozšiřování právě v této věkové kategorii

10 Třídění počítačové gramotnosti Třídit lze téměř podle čehokoli (velikost vzorku)  Věk, vzdělání  Regiony, velikost měst, zaměstnanecká pozice apod.  Dle oblíbeného školního předmětu (vzpomínkový optimismus)  Osobního hodnocení vlastních schopností  Zaměstnání

11 Třídění počítačové gramotnosti

12

13 Ukázka z „testování“ - Textový editor Podíl gramotných: 43 %  Deklarované znalosti funkcí textovém editoru jsou vyrovnané avšak reálné příklady poukázaly na značnou naivitu jeho uživatelů (povrchní znalost je vydávána za dobrou)  Konkrétnější zadání vyžadující o něco hlubší znalost principů fungování textového editoru již působí problémy

14 Ukázka z „testování“ - Internet Podíl gramotných: 40 %  Povrchnější znalost – postačující ale pro většinu běžných internetových činností  Internetových pokročilých uživatelů, tj. těch, jejichž znalost se neomezuje pouze na email či HTTP, je pět procent mezi aktivními uživateli PC  Internet – klíčová podmínka zvyšování PG

15 Typologie – vztah k moderním technologiím Realizátoři  Lídři, ne tak striktně postojově vyhranění  Nadprůměrné vztah k IT  IT již nemusí být hobby, ale jejich přítomnost vyhledávají Rutinéři  Mladí, kterým nečiní IT problémy a je pro ně nutnou rutinou, která příliš neovlivňuje jejich budoucí postavení  IT nejsou jejich hobby, ale cíleně se jim nevyhýbají (nebojí se jich) Volající  Především ženy dělnických profesí  Vnímají současnost, ve které to bez IT již nejde  „Strach“ z IT, ale rozhodně ne nechuť  Ideální potenciál rozšiřování gramotnosti v ČR Odmítající  Naprosto inertní vztah k IT  Nevěří v možnost lepšího uplatnění pomocí IT Profil skupin Technologičtí „lídři“  IT - nedílná součást života. Tahouni principů znalostní ekonomiky. IT je jejich hobby a je součástí jejich volno časových aktivit  18-29 let, vysoká úroveň vzdělání, větší města. Schopnosti vysoce za hranicemi PG (78 % lídrů gramotných)

16 Typologie – vztah k moderním technologiím

17 Celkový vztah k ICT a informacím

18 Technické vybavení v populaci

19

20 Důvody využívání osobního počítače

21 Důvod nevlastnění PC/internetu doma

22 Důvod pro začátek využívání počítače

23 RŮZNÉ SEGMENTY POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI: PŘEHLED (18-60 let) MOŽNOSTI DALŠÍHO TŘÍDĚNÍ Vhledem ke značnému rozsahu datové báze, lze následující dílčí oblasti počítačové gramotnosti ilustrovat za takřka libovolnou cílovou skupinu, např. vysokoškolsky vzdělané ženy/muže, zástupce různých úrovní managementu společností v Praze apod.

24 Typicky zvolená cílová skupina na základě socio-demografické příslušnosti

25

26 Typicky zvolená cílová skupina na základě dosažené úrovně počítačové gramotnosti. Graf ilustruje, že zvládat výborně pouze jednu oblast nestačí.

27 Typicky zvolená cílová skupina na základě dosažené úrovně počítačové gramotnosti.

28 Typicky zvolená cílová skupina na základě profesní příslušnosti.

29

30

31 Děkujeme za pozornost www.stemmark.cz www.dialogin.cz (uživatelské jméno: micr-press heslo: press214) Jan Tuček ředitel STEM/MARK 604 227 030 tucek@stemmark.cz


Stáhnout ppt "Prezentace hlavních výsledků výzkumu VÝZKUM INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI Srpen 2005 / Tisková konference 25.8.2005 / Hilton Prague / STEM/MARK, a.s. / Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google