Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Vlivy nařízení a směrnic EU na hospodářství ČR Klimaticko-energetický balíček: co bylo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Vlivy nařízení a směrnic EU na hospodářství ČR Klimaticko-energetický balíček: co bylo."— Transkript prezentace:

1 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Vlivy nařízení a směrnic EU na hospodářství ČR Klimaticko-energetický balíček: co bylo vlastně schváleno? Ing. Josef Zbořil Svaz průmyslu a dopravy ČR

2 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU2

3 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Revize směrnice 2003/87/ES EU ETS vyhlášen za politický nástroj ke snižování emisí, dokonce klíčový – reálný potenciál jednotlivých zemí a jejich ekonomické sféry se nebere v úvahu! V takto změněné filosofii není známá žádná studie k účinnosti nástroje na snižování emisí – založeno jen na víře! Nejpodstatnější změnou: administrativně stanovená celková výše alokace v roce 2020 79% ze základny emisí 2005 a s ročním snížením o 1,74% - jednoznačné riziko omezení hospodářského rozvoje! 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU3

4 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Revize směrnice 2003/87/ES Podstatnou změnou je změna metody alokace povolenek – postupný nárůst aukcí až na 70% pro rok 2020 Volitelná a dočasná derogace aukcí pro energetiku tam, kde je založena na uhlí více jak 50% a HDP je nižší než průměr EU. Alokace zdarma v roce 2013 bude do výše 70% emisí příslušného zdroje v 1. období a bude postupně snižována – budou rozhodovat členské země!!! Energeticky náročná odvětví – alokace zdarma až do roku 2020 maximálně ve výši emisí 2005 – 2007, s poklesem z roku na rok k dosažení cíle -21% 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU4

5 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Revize směrnice 2003/87/ES Podmínky pro zařazení EII (alokace přes benchmarking): Přímé a nepřímé náklady na ETS překračují 5% hrubé přidané hodnoty Celková hodnota dovozů a vývozů podělená součtem obratu a dovozů vyšší než 10% Jestliže kterákoliv hodnota překročí 30%, je obor považován za silně ohrožený únikem uhlíku Ostatní: aukce začnou v roce 2013 na 30% a dosáhnou 70% v roce 2020. Opět ze základny roku 2005 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU5

6 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Revize směrnice 2003/87/ES 300 mil. povolenek z rezervy pro nové instalace má být alokováno ve prospěch CCS a dalšího financování inovací – opravdu skvělé – další trapná nejistota 12% povolenek, které připadají k aukcím v členské zemi přijde do „fondu solidarity“ a budou rozděleny podle podílu zásluh na snižování emisí dle Kjóta a dle úrovně HDP Je tam tolik háčků a kliček, až se z toho točí hlava: bude dobré začít znovu počítat dopady – podklad v materiálech! Konkrétní pravidla hry budou vyhlašována postupně až do roku 2011 (komitologie) – nepřijatelná investiční nejistota! 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU6

7 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Revize směrnice 2003/87/ES Výnosy aukce budou příjmem národních vlád Snaha po předurčení výnosů z emisí – převážně na zahraniční pomoc: 50%, naráží na základní smlouvy EU, proto EP přijal jen doporučení: nikoliv shall… ale should! Do systému obchodování budou zahrnuty všechny zdroje, vyloučeny mohou být zdroje pod 35 MW(t) a 25 kt emisí ročně – přijmou-li odpovídající opatření ke snižování emisí. Vyloučeny jmenovitě výtopny nemocnic Nově rozšířeno i na emise oxidu dusného a elektrolytickou výrobu hliníku – naopak, nebudou se počítat emise z užití hutních plynů 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU7

8 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Kritické rysy EU-ETS Především: EU-ETS není žádný tržní nástroj, jedná se o nástroj tvrdého direktivního plánování To „zaručuje“ podle autorů a politiků jeho úspěch. Jedná se o selektivně zaváděnou (skrytou) celoevropskou uhlíkovou daň: ta by byla rozhodně transparentnější, předvídatelná a bez likvidačních dopadů! Současně se zavádějí celoevropské selektivní emisní limity CO2 – oficiálně se to však nepřipouští! Zavádění bez jasných pravidel, jen administrativní zvůle posvěcená EP a Radou! Bohužel! 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU8

9 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Kritické rysy EU-ETS Aukce spíš odvádějí pozornost od kolosálního podvodu s výchozím rokem! Rok 2005 do značné míry neguje, co bylo/nebylo vykonáno od roku 1990 Pilní budou po zásluze potrestáni – generální pardon neplničům Kjóta Z pružných mechanizmů pouze 3% deficitu Analýzy se, bohužel, na tento základní problém vůbec nesoustředily a to nikde v EU Má-li se dosáhnout výsledku, nutno volit jeden stěžejní cíl: 20% snížení emisí – proto je architektura balíčku zvrácená Příklady: vápno a papír, obdobné i v jiných oborech! 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU9

10 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU10

11 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU11

12 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU12

13 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Kritické rysy EU-ETS Nízké alokace pro zpracovatelská odvětví jsou existenční záležitostí, vápeníkům v ČR bude chybět více jak 400 kt na celkovou výrobu. Obdobně i ostatním Emitenti pod EU ETS – absolutní snížení emisí o 21% proti 2005 – nepřiměřená zátěž energetiky a průmyslu! Ve skutečnosti znamená evropský emisní cíl snížení specifických emisí v průmyslu až o 40%, započítá-li se ekonomický růst 2% ročně Přes globální ochlazování (od r 1996) bude hodně horko Na stole sdělení o energetické bezpečnosti, vycházející ze splněného klimaticko energetického balíčku! Vlivy nařízení a směrnic EU28.3.201513

14 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Informativně – bude fungovat? 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU14

15 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Rozhodnutí Sdílení úsilí Cílem dosáhnout redukce 10% v oborech mimo EU ETS v porovnání s rokem 2005! Úkol především pro národní vlády, ale…. Vláda musí zpracovat akční plán na dosažení cíle – i když můžeme jít o 9% nahoru, není důvod k jásání Otázka malých zdrojů – pokud vypadnou z ETS, budou implicitně ve sdíleném úsilí? Patrně bilančně. Použití kjótských povolenek omezeno na 3%, potažmo 4% za splnění poměrně krkolomných podmínek – pro nás spíš v procesu ETS 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU15

16 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU16

17 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Rozhodnutí Sdílení úsilí Dojde-li k mezinárodní dohodě v Kodani (obecně považováno za sice žádoucí, ale velmi nepravděpodobné), pak se řada věcí přehodnotí: Národní cíle ve sdíleném úsilí se přehodnotí na -30% (platí obdobně i pro EU-ETS) Do bilancí bude možno počítat „sinks“ a LULUCF, které se dnes jen evidují Ke zvýšení nákladové efektivity snižování emisí – pružné mechanizmy: (1) banking a půjčování emisí (5% max.) meziročně (2) transfer většího snížení emisí mezi MS (3) investice do projektů v jiných MS 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU17

18 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Rozhodnutí Sdílení úsilí Pozor na sankce: inventury každý rok a bude se vyžadovat úspěch – pokud se nedostaví a není využit pružný nástroj, musí MS další rok vykázat snížení větší o faktor 1,08! Dále musí předložit akční plán, že se hřích nebude opakovat! Komise může také spustit proces pro porušení smluv se sankcemi Podle kjótského protokolu – možno uplatnit „restaurační faktor“ 1,3 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU18

19 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Směrnice Obnovitelná energie Typický příklad administrativního přístupu zadávání cílů bez hodnocení reality těchto cílů! Zpravodajem v EP C. Turmes (lucemburský zelený a z osobního styku – naprostý šílenec) V zásadě bude u nás snad dosažitelné, pozor: 20% se počítá na spotřebu energie, nikoliv na PZE V rámci sdílení úsilí v obnovitelných zdrojích se očekává v ČR podíl 13% na spotřebě Při všech očekáváních – největší podíl má pocházet z biomasy asi 2/3! 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU19

20 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU20

21 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Směrnice Obnovitelná energie Za těchto okolností – rizika v odčerpávání surovin (dřeva) ze zpracovatelských odvětví, zvláště při nepromyšlených dotacích Dále – přístup do sítí: opět snaha po upřednostňování, i když sítě v EU nejsou schopny zvládnout. Bojovníci ovšem tvrdí, že jo a že jsou diskriminováni Údajně mohou OZE napomoci ke zlepšení image a k odstranění „politických“ překážek pro rozvoj sítí Nastává posun i u nás ve vnímání odpadů jako OZE – vnímáme pozitivně, do určité míry… má i rizika 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU21

22 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Směrnice Obnovitelná energie Samozřejmě, ani Komise není slepá, takže se počítá s Certifikáty původu – pro obchodování a splnění cílů MS Budou vydávat členské země – zase administrativní zátěž a pro někoho job. Zdravý rozum velí, že by se energie z OZE měla vyrábět co nejblíže místu spotřeby S 20% OZE v EU se počítá za předpokladu snížení energetické náročnosti o 20% (takže za této okolnosti by čísla vypadala trochu jinak – pokud se smělý cíl zdaří naplnit. I tuto směrnici nutno považovat za velmi problémovou 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU22

23 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 2. Strategický přehled - bezpečnost Obecně nutno návrh uvítat a přináší pozitivní prvky Ovšem, vychází z toho, že 20 – 20 – 20 do roku 20 je splněno, což to poněkud devalvuje. Hlavní oblasti pětibodového akčního plánu jsou tyto: 1.Potřeby infrastruktury a diverzifikace energetických zdrojů 2.Vnější vztahy v otázkách energií 3.Zásoby ropy a plynu a mechanizmy reagování na krize 4.Energetická efektivnost 5.Umožnění nejlepšího využití domácích zdrojů energie EU Bude-li postaveno na realistických výchozích podmínkách, nelze, než souhlasit 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU23

24 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 2. Strategický přehled - bezpečnost Snad pomůže k většímu realizmu i současná situace: dobré ale říct, že ani NABUCCO příliš nepomůže, když kaspické zdroje budou pod ruským vlivem Za nejdůležitější pokládám domácí energetické zdroje: do jisté míry se za ně začala pokládat i jaderná energie a každopádně je to jasný signál i směrem do uhlí (s využitím CCS)… Co je doma, to se počítá! Další – k energetické efektivitě cestou dobrovolných dohod Mohlo by se stát dobrým rámcem pro přijetí a uplatnění inovované energetické koncepce ČR 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU24

25 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Závěr Přijatý balíček je jenom předehrou – podmínky pro maximalizaci úspor emisí (především z důvodu stálého růstu cen energií) nutno začít tvořit už dnes Po vládě požadujeme racionální politiku klimatických změn a jsme ochotni do ní tvůrčím způsobem přispět, MŽP bombasticky slibovalo konec září a dodnes nic! Možná naštěstí Nemají-li být dopady léčby horší, než „nemoc“ sama, bude nutno usilovat o další racionální změny (patrně návazně na krach Kodaně) Větší váhu musí dostat měkké ekonomické nástroje 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU25

26 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Závěr Dosavadní skladba nástrojů napomáhá spíš ekonomické sebevraždě! Vedle uvedeného se chystají změny ve směrnici IPPC: bude to směrnice o průmyslových emisích – mimo jiné, již od 20 MW(t) se bude jednat o velká spalovací zařízení a BREFy mají mít právní závaznost! Boj probíhá v těchto dnech – snad alespoň trochu dostane sluchu zdravý rozum A politici konečně uznají, že všecko je jinak i v klimatu… 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU26

27 Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty 28.3.2015Vlivy nařízení a směrnic EU27


Stáhnout ppt "Svaz průmyslu a dopravy ČR - zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Vlivy nařízení a směrnic EU na hospodářství ČR Klimaticko-energetický balíček: co bylo."

Podobné prezentace


Reklamy Google