Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Zdroje Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Podlahové vytápění (STA46) Zpracoval: Ing. Petr Pobořil

2 PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU
Zdroje PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU Stránka pro uvedení dílčích témat

3 VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU
Zdroje Otopné teplovodní soustavy lze rozdělit na teplovodní otopné systémy s otopnými tělesy a velkoplošné otopné soustavy, do kterých patří podlahové teplovodní systémy, případně v poslední době řadou výrobců nabízené stěnové teplovodní systémy a v současné době skoro nepoužívané stropní teplovodní systémy. 1 Pro člověka je fyziologicky důležitý pocit tepla od nohou. To ideálně splňuje podlahové vytápění. Máme-li nainstalována jen otopná tělesa, musíme ke stejnému efektu dodávat do systému víc energie, která se spotřebuje z větší části na přetápění místnosti (u stropu jsou vyšší teploty než u podlahy). Podlahový systém spotřebu energie snižuje, a tím i chrání životní prostředí. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 ING. RYŠAVÝ Zdeněk. TZB-info. Jak levně vytápět (I) – Volba otopného systému. PROTECH Nový Bor:

4 VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU
Zdroje Samoregulační efekt Podlahový otopný systém má vysoký samoregulační efekt. Zvyšuje-li se teplota vzduchu v místnosti například vlivem slunečního záření, snižuje se výkon předávaný podlahou do místnosti. Zde lze uvažovat s poklesem výkonu přibližně o 11 % na každý °C ohřátí vzduchu v místnosti. V praxi to znamená, že se otopná voda, která proudí v podlahovém systému, méně ochladí a energie do ní vložená při ohřevu na provozní teplotu se vrací zpět ke zdroji. Samoregulační schopnost podlahového systému šetří energii, a to výrazně. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 ING. RYŠAVÝ Zdeněk. TZB-info. Jak levně vytápět (I) – Volba otopného systému. PROTECH Nový Bor:

5 VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU
Zdroje Optimální otopný systém Optimální otopný systém je kombinace podlahového systému s otopnými tělesy, kdy zhruba 60 % vypočítaných tepelných ztrát místnosti kryje podlahový systém a 40 % otopná tělesa. Takovýto systém umožňuje dosáhnout požadované tepelné pohody při nejnižší spotřebě energie. 1 K zajištění minimálních provozních nákladů na vytápění požadovaného objektu je třeba, aby měl objekt optimální tepelně technické vlastnosti (tepelné izolace, akumulace, výměna vzduchu), aby byl instalován optimální zdroj tepla a optimální otopný systém doplněný optimální regulací. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 ING. RYŠAVÝ Zdeněk. TZB-info. Jak levně vytápět (I) – Volba otopného systému. PROTECH Nový Bor:

6 VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU
Zdroje Porovnání různých způsobů vytápění Ideálnímu rozložení teplot je nejblíže podlahové vytápění Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 1: Vertikální rozložení teplot. 1 1 TZB-info. Podlahové vytápění:

7 VOLBA OTOPNÉHO SYSTÉMU
Zdroje Podíl tepelného toku sáláním pro různé druhy vytápění Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 2: 1 1 TZB-info. Podlahové vytápění:

8 PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: VÝHODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
Zdroje PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: VÝHODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Stránka pro uvedení dílčích témat

9 VÝHODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
Zdroje Podlahové vytápění poskytuje vysoký komfort a pocit tepelné pohody, který díky nízkému teplotnímu spádu nemůže zajistit klasický způsob vytápění. Spolu s úsporou nákladů na vytápění je proto stále častější volbou. 1 U podlahového vytápění teplo postupuje plošně a plynule od spodu místnosti a teplotní spád bývá téměř zanedbatelný, nejčastěji kolem 3 °C. V této situaci se pocit tepla u člověka dostavuje při reálně nižší teplotě vzduchu, než u radiátorového způsobu vytápění a pobyt v takových místnostech je lidskému organismu příjemnější a přirozenější. Zároveň vytápění na nižší teplotu místnosti znamená významnou úsporu nákladů na vytápění. Tradiční radiátory ohřívají prostor z jednoho místa, a to relativně vysoko nad podlahou, proto je rozložení teplot velmi nerovnoměrné. V tomto případě bývá rozdíl teplot - teplotní spád mezi podlahou a stropem 7- 9 °C. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 TZB-info. Podlahové vytápění – rady pro investora (I). IVAR CS, spol. s r. o. :

10 VÝHODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
Zdroje Volbu podlahového vytápění podporuje i možnost použití nízkoenergetických zdrojů tepla jako např. solární kolektorové systémy, tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle a další, čímž můžeme dosahovat další úsporu nákladů na vytápění a ochranu životního prostředí. 1 Z hlediska zdravotního stojí za zmínku fakt, že rozvrstvení tepla v interiéru se velmi přiblíží ideálnímu stavu pro lidsky organismus. Teplotní komfort bude nesrovnatelný oproti jiným způsobům vytápění. Velká sálavá plocha podlahového topení umožňuje snížení teploty vzduchu v místnosti až o 3 °C a zároveň zvyšuje jeho vlhkost bez následné kondenzace par, což výrazně eliminuje možnost vzniku stěnových plísní apod. 1 Z hlediska ekonomiky provozu tohoto nízkoteplotního způsobu vytápění se úspory v nákladech na spotřebu energie pohybuji řádově mezi %. U sofistikovanějších, zejména kombinovaných zdrojů tepla lze očekávat ještě větší úspory. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 TZB-info. Podlahové vytápění – rady pro investora (I). IVAR CS, spol. s r. o. :

11 VÝHODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
Zdroje Podlahové vytápění nijak neomezuje architektonické řešení interiérů, přičemž může být jak zdrojem topení, tak i chlazení. 1 Pozitivní zdravotní, estetický a ekonomický přínos podlahového vytápění je však vykoupen relativně vyššími pořizovacími náklady, než má klasický radiátorový způsob vytápění. Avšak vzhledem k energetickým úsporám a podstatně dlouhodobější životnosti topného systému je podlahové topení dobrou investici do budoucna. 1 Podlahové topení nepatří k žádným převratným vynálezům současnosti, ale jeho výhody znali a využívali již staří Římané. Avšak jeho skutečné využívání v širokém světovém měřítku napomohl až rozvoj nových technologií, které produkují kvalitní komponenty potřebné k montáži podlahového vytápění s prakticky neomezenou životností. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 TZB-info. Podlahové vytápění – rady pro investora (I). IVAR CS, spol. s r. o. :

12 PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: PROJEKTOVÁNÍ
Zdroje PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: PROJEKTOVÁNÍ Stránka pro uvedení dílčích témat

13 PROJEKTOVÁNÍ - ÚVOD Zdroje Volba podlahového vytápění, jako prostředníka k zajištění tepelné pohody, je dána objektem samým. Ten musí splňovat tepelnětechnické vlastnosti tak, že průměrná tepelná ztráta by měla být menší jak 20 W/m3 eventuálně průměrná roční spotřeba tepla nižší než 70 až 80 kWh/m2. 1 Přesto, že problematika podlahového vytápění není nová, dochází k rozmachu podlahového vytápění až v posledních 15 až 20 letech. První podlahové vytápění bylo ve starověkém Římě r. 80 p.n.l. Sergius Orata navrhl toto starořímské Hypocaustum tak, že ohniště bylo umístněno pod objektem a bez roštu se v něm spalovalo dřevo či dřevěné uhlí. Teplé spaliny proudily dutinami v podlaze a ve stěnách, prohřívaly je a ty sdílely teplo do vytápěného prostoru. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 3: Starořímské Hypocaustum. 1 1 Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (I) – Projektování . ČVUT v Praze:

14 Varianty otopných podlahových ploch
PROJEKTOVÁNÍ Zdroje Varianty otopných podlahových ploch Podle způsobu provedení otopné plochy 1 provedení suchým způsobem provedení mokrým způsobem Podle tvarování otopného hadu 1 ve tvaru meandru ve tvaru plošné spirály provedení přes modulové klima desky či obdobné prvky 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze:

15 PROJEKTOVÁNÍ a) Suchý způsob
Zdroje a) Suchý způsob U suchého způsobu provedení je potrubí uloženo do izolační vrstvy pod betonovou desku. Od cementového potěru jsou trubky odděleny speciální vrstvou, hydroizolační fólií. Kovová lamela pod fólií zvyšuje pevnost podlahy a umožňuje rovnoměrný rozvod tepla. 1 Podlaha vytvořená na suchý způsob pracuje s vyššími teplotami otopné vody. Přívodní teplota vody se pohybuje v rozsahu 40 až 70 °C. Tento způsob se využívá tam, kde nám postačí nižší měrné tepelné výkony do 50 W/m2, např. jako dodatková otopná plocha, či kde stačí pouze temperovat nebo se požaduje nízká konstrukční výška podlahy (rekonstrukce). 1 Obrázek 4: Suchý způsob vytvoření otopné plochy - a) řez otopnou plochou, b) detail uložení trubky (1 - podlahová krytina, 2 - cementový potěr, 3 - hydroizolace, 4 - fólie, 5 - otopný had, 6 - tepelná izolace, 7 - nosná podlaha) 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze:

16 PROJEKTOVÁNÍ b) Mokrý způsob
Zdroje b) Mokrý způsob Otopný had je zalit přímo v betonové mazanině nad tepelně-zvukovou izolací. Předpokládaná teplota přívodní otopné vody je 35 až 55 °C a podlaha pracuje s měrným tepelným výkonem nad 50 W/m2. 1 1- podlahová krytina 2 - cementový potěr 3 - otopný had 4 - hydroizolace 5 - tepelná izolace 6 - hydroizolace 7 - nosná podlaha Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 5: Mokrý způsob vytvoření otopné plochy - řez podlahou. 1 1 Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze:

17 PROJEKTOVÁNÍ Způsob tvarování hadu
Zdroje Způsob tvarování hadu Neméně důležitý je způsob tvarování hadu. U meandrového způsobu kladení (obr. 6) klesá teplota otopné vody od obvodové konstrukce k vnitřní stěně, což umožňuje rovnoměrnější rozložení teplot ve vytápěné místnosti. Oblouky se tvarují pod úhlem 180°, což vyžaduje použití potrubí menšího průměru (např. 16 x 2 či 17 x 2 mm). 1 Obrázek 6: Meandrový způsob kladení otopného hadu. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze:

18 PROJEKTOVÁNÍ Způsob tvarování hadu
Zdroje Způsob tvarování hadu Pokládku v podobě plošné spirály ukazuje obr. 7. U tohoto způsobu kladení je povrchová teplota podlahy po celé její ploše rovnoměrná. Nevýhodou je pokles vnitřní teploty vzduchu v horizontálním směru od vnitřní konstrukce k obvodové konstrukci. Pro uložení trubek do meandru se většinou navrhují trubky 18 x 2 a 20 x 2 mm, neboť tvarování umožňuje menší poloměry pod úhlem 90°. 1 Obrázek 7: Kladení otopného hadu ve tvaru plošné spirály. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze:

19 PROJEKTOVÁNÍ Způsob tvarování hadu – plošná spirála
Zdroje Způsob tvarování hadu – plošná spirála Oba způsoby umožňují kladení s okrajovou intenzivní zónou (obr. 8). Tato okrajová zóna částečně eliminuje negativní vliv ochlazovaných konstrukcí na vytváření místní tepelné nepohody. Okrajová zóna se umisťuje k okenní stěně či do rohu objektu v šířce 0,5 až 1,0 m. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. a) s okrajovou zónou - zhuštění, b) s okrajovou zónou - zvlášť vytvořenou; c) s okrajovou zónou u dvou stěn Obrázek 8: Kladení ve tvaru plošné spirály . 1 1 Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze:

20 PROJEKTOVÁNÍ Způsob tvarování hadu – meandrový způsob
Zdroje Způsob tvarování hadu – meandrový způsob Oba způsoby umožňují kladení s okrajovou intenzivní zónou (obr. 9). Tato okrajová zóna částečně eliminuje negativní vliv ochlazovaných konstrukcí na vytváření místní tepelné nepohody. Okrajová zóna se umisťuje k okenní stěně či do rohu objektu v šířce 0,5 až 1,0 m. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 9: Meandrový způsob pokládky - a) bez okrajové zóny, b) s okrajovou zónou. 1 1 Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze:

21 PROJEKTOVÁNÍ Pokládka
Zdroje Pokládka Pokládka otopné podlahy předpokládá dokončené omítky na všech stěnách sousedících s podlahou, osazené zárubně dveří a dokončený kotlový okruh. V objektu jsou osazeny rozdělovače, sběrače a ostatní zařizovací a ovládací prvky soustavy. Před pokládkou tepelné izolace se u nosné části podlahy odstraní nedostatky, jako jsou nerovnosti, nečistoty, mastné skvrny a pod. Po úpravě podkladu se kladou souvisle obvodové dilatační pásy. 1 Pokud je to potřebné, člení se podlaha na dilatační celky s maximální plochou 40 m2. Okolo architektonicky komplikovanějších částí jako jsou sloupy, rohy, výklenky se dilatační pásy pevně uchytí (např. hřebíkem). 1 Po položení okrajových dilatačních pásů klademe tepelnou a zvukovou izolaci. Tato izolace může být v podobě samostatných desek či jako tzv. roll-jet a fallt-jet opatřených patentovanou upevňovací tkaninou, což umožňuje vytvářet systémové role, nebo často využívané systémové desky. Izolační desky klademe těsně k sobě tak, aby vytvořily souvislou vrstvu. Tepelnou izolaci začínáme klást od krajů místnosti k jejímu středu, čímž zároveň fixujeme dilatační pás na obvod stěn. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze:

22 PROJEKTOVÁNÍ Hydroizolační folie Potrubí
Zdroje Hydroizolační folie Hydroizolační fólie PVC či PE se klade volně na povrch izolačních desek. Okraje jednotlivých pásů se překrývají minimálně 20 až 30 cm a po obvodě místnosti se vytahují nad okraj obvodového dilatačního pásu. Dnes se většinou používá kombinovaná fólie která plní jak funkci hydroizolační, tak reflexní. V případě použití systémových desek fólie odpadá, neboť systémové desky jsou tak povrchově upraveny, aby převzaly její funkci. 1 Potrubí Pro podlahové vytápění respektive pro otopné hady se používají trubky z: 1 nerezu (chromniklové oceli) mědi plastů a vícevrstvé trubky. Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze:

23 PROJEKTOVÁNÍ Zdroje Potrubí Zdánlivě ideální nerezové potrubí naráželo v praxi na problém spojování. Svařování vyžaduje v tomto případě speciální technologický postup, protože jinak dochází k nežádoucí rekrystalizaci. Začátkem sedmdesátých let však nastal obrat, když firma Mannesmann vyvinula spoj nerezových trubek lisovanými objímkami z autentické nerezové oceli. 1 Široké použití má též měkké měděné potrubí. Materiál, ze kterého se potrubí vyrábí je dezoxidovaná měď (SF-Cu) s obsahem čisté mědi minimálně 99,90 %. U podlahového vytápění se převážně používají měkké trubky F22 dodávané ve svitcích s pevností 220 N/mm2, které jsou povlakovány PVC (povlakování je velice důležité - není radno podceňovat), což zabraňuje vzniku bodové koroze při působení betonových či omítkových směsí. 1 Z plastů je teoreticky možné pro podlahové vytápění použít: síťovaný polyetylén PEX, polypropylen blokový kopolymer PP-B, polypropylen statistický kopolymer PP-R, polybuten PB, chlorovaný polyvinylchlorid C-PVC. Na základě zkušeností z různých projektů bych pro podlahové vytápění použil pouze síťovaný polyetylén a to výhradně první skupinu PEX-a. 1 Výchozí surovinou síťovaného polyetylénu je většinou vysokohustotní polyetylén, u něhož se speciálními chemickými nebo fyzikálními postupy dosáhne "příčného" zesíťování molekulových řetězců. Výsledný produkt má velmi dobré mechanické vlastnosti, vysokou odolnost proti šíření trhlin, vysokou houževnatost a velmi dobrou tlakovou odolnost za vyšších teplot. Zároveň nám poskytne ochranu proti difúzi kyslíku přes stěnu trubky do otopné vody. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze:

24 PROJEKTOVÁNÍ Upevňování potrubí otopného hadu
Zdroje Upevňování potrubí otopného hadu Při upevňování plastovými příchytkami na ocelovou rohož se nejdříve vytvoří rohož - síť, která se osadí příchytkami. Do příchytek se pak vtlačí trubka otopného hadu. 1 Další způsob představuje kladení plastových lišt na izolační vrstvu. Trubky se poté vtlačí do předlisovaných otvorů v liště podle potřebné rozteče dané výpočtem. 1 Velmi jednouchý způsob pokládky umožňuje fixace plastovými příchytkami (spony, hřeby) do izolační vrstvy. U tohoto způsobu buď ručně či speciálním vtlačovacím náčiním upevňujeme trubky k tepelně-izolační vrstvě tak, že perforujeme reflexní fólii i tepelně-izolační vrstvu. 1 V případě systémových desek je jejich horní část účelově tvarována do řady výstupků, mezi které se potrubí vtlačí v potřebné rozteči či v potřebném rádiu. Montáž se v tomto případě výrazně zrychluje, čím se v konečném důsledku zlevňuje i práce. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1 Doc. Ing. BAŠTA Jiří, Ph.D. TZB-info. Podlahové vytápění (II) – Projektování . ČVUT v Praze:

25 PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
Zdroje PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Stránka pro uvedení dílčích témat

26 TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Zdroje Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 10: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění:

27 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Základní komponenty Polybutenové trubky na vytápění 15 x 1,5 mm Polybutenové trubky s rozměrem 15 x 1,5 mm jsou ideálním materiálem pro podlahové vytápění 1.2.3, mají výrazně vyšší ohebnost a pružnost oproti ostatním materiálům na trhu. Stěny trubky jsou odolné vůči usazováni jakýchkoliv nečistot a vodního kamene. Jejich životnost vysoce přesahuje 50 let. Mají kyslíkovou bariéru. Jejich pokládka je jednoduchá a rychlá. Je možné s nimi pracovat i při nižších teplotách (až do -5 °C), jsou chemicky odolné a vyznačují se malou tepelnou roztažností. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 11: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění:

28 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Základní komponenty Systémová deska z tvarovaného polystyrenu Speciálně vyvinutá systémová deska z tvarovaného polystyrenu s fólií obsahuje výstupky pro jednoduché a rychlé uchycení trubek. Účinně zabraňuje úniku tepla, izoluje vůči vlhkosti a výrazně tlumí kročejový hluk (28 dB) na všech druzích povrchu. Je vhodná pro všechny typy podkladů, včetně litých potěrů. Řezacím nožem se velmi lehce upravuje na požadovanou velikost. Práce s ní je bezpečná a montáž je možno realizovat v neobvykle krátkém čase. Díky výstupkům na uchycení trubek je polybutenová trubka pevně fixována na místě a její vedení je velmi přesné. Systémová deska slouží k ukotvení trubek d mm v roztečích 75, 150, 225 a 300 mm. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 11: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění:

29 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Základní komponenty Rozdělovač VSS 1„ Slouží k napojení jednotlivých okruhů podlahového vytápění. Pomocí regulačních prvků je možno řídit průtoky v jednotlivých okruzích a tím zabezpečit tepelnou pohodu v místnosti. Rozdělovač VSS je určen pro podlahové vytápění pouze s polybutenovou trubkou 15 x 1,5 mm. Je vybaven násuvným systémem VSS (připojení trubky pomocí násuvné spojky). Výhodu násuvného spoje je rychlá a jednoduchá montáž bez potřeby nářadí. K dosažení dokonalé těsnosti násuvného spoje je nezbytné použít opěrné puzdro GT-SH 15. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 12: 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění:

30 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 13: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

31 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Pokyny k montáži Ukládání dilatačního pásu: - na hrubou podlahu, jestliže už není zapotřebí přídavná izolace - při použití přídavné izolace se dilatační pás klade až po jejím položení 1a. Odstranění přesahů tvrdé svrchní vrstvy nožem na koberce při ukládání ke stěnám místnosti Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 14, 15: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

32 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Pokyny k montáži 2. K vytvoření styků s přesahem je třeba tvrdou svrchní vrstvu zvednout a nožem na koberec odříznout izolační vrstvu 2a. Odstranění izolační vrstvy pro vytvoření tvarového zámku Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 16, 17: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

33 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Pokyny k montáži 2b. Hotový tvarový zámek s přesahem 3. Jsou-li pod podlahovým vytápěním položeny trubky jiných rozvodů, pak se pro tyto trubky v izolaci desek, pokud nejsou požadavky na ochranu proti kročejovému hluku, vyřízne profilovým nožem drážka Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 18, 19: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

34 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Pokyny k montáži Uložení desky přívodu 4a. Např. před rozdělovací stanicí Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 20: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

35 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Pokyny k montáži 4b. Deska přívodu s dilatačním pásem 1 m Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 4c. Ochranná trubka, např. u průchodu dveřmi Obrázek 21, 22: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

36 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Pokyny k montáži 5. Uložení trubky Gabotherm Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 5a. Minimální poloměr oblouku je zabezpečen ohybem okolo 3 výstupků při ohybu o 180°, příp. okolo 2 výstupků při ohybu o 90° Obrázek 23, 24: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

37 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Pokyny k montáži 5b. Diagonální uložení s příchytkami trubek Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 5c. Lisovaný spoj v konstrukci podlahy Obrázek 25, 26: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

38 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Pokyny k montáži Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 6. Označení trubky na spodní hraně matice 5d. Přichycení fólie dilatačního pásu (pouze u tekutého potěru Obrázek 27, 28: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

39 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Pokyny k montáži Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 6a. Označení hloubky zasunutí 27 mm 6b. Úprava délky trubky na horní značce Obrázek 29, 30: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

40 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Pokyny k montáži Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 6c. Zasunutí opěrného pouzdra 6d. Kontrola usazení opěrného pouzdra Obrázek 31, 32: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

41 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Pokyny k montáži Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 6e. Konec trubky se zasune do násuvné spojky 7. Řez hotovým násuvným spojem Obrázek 33, 34: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

42 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Pokyny k montáži – a montáž je hotová! Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 35: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

43 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 1.2.3
Zdroje Rozdělovací stanice topných okruhů ve skříni Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 36, 37: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

44 SYSTÉM PODLAHOVÉHO TAC
Zdroje Systém podlahového vytápěni TAC je technicky méně dokonalý systém kotvení trubek, který pro jejich uchycení používá speciální kotvicí spony.  Spony se háčky zachytí za fólii nalepenou na polystyrenovém pásu. Montáž systému je delší a náročnější oproti systému Je určen k zalití cementovým nebo anhydritovým potěrem, tzv. "mokrý systém". 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 38: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění:

45 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ TAC
Zdroje Pokyny k montáži Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1. Položení dilatačních pásů 2. Po položení systémových pásů ukládání trubky do spirály 3. Spojení trubek lisovaným spojem Obrázek 39, 40, 41: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

46 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ TAC
Zdroje Pokyny k montáži Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 4. Detail uložení trubek na systémovém pásu 5. Detail připojení trubek k rozdělovací stanici Obrázek 42, 43: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

47 SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ TAC
Zdroje Pokyny k montáži Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. 1) Zasunutí kotvicí spony montážním přístrojem 2) Vzepření kotvicí spony Obrázek 44, 45: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

48 SUCHÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ KB 12
Zdroje Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 46: 1 1 Wolf. Nízkoteplotní sálavé systémy Gabotherm – Podlahové vytápění – Montážní a projekční návody PDF:

49 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Systém podlahového topení se systémovou deskou
Zdroje Systém podlahového topení se systémovou deskou Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 47: Foto autor

50 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Rozdělovač podlahového topení Zdroje
Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 48: Foto autor

51 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Napojení podlahového topení na rozdělovač Zdroje
Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 49: Foto autor

52 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Pokládka v podobě plošné spirály Zdroje
Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 50: Foto autor

53 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Mísicí rozdělovač
Zdroje Mísicí rozdělovač Použití v kombinovaných topných zařízeních, která na jedné straně předávají teplo prostřednictvím spotřebičů s vysokou teplotou otopné vody (např. otopná tělesa) a na druhé straně nízkoteplotními otopnými plochami (například podlahové vytápění). Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 51: Foto autor

54 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Mísicí rozdělovač
Zdroje Mísicí rozdělovač Použití v kombinovaných topných zařízeních, která na jedné straně předávají teplo prostřednictvím spotřebičů s vysokou teplotou otopné vody (např. otopná tělesa) a na druhé straně nízkoteplotními otopnými plochami (například podlahové vytápění). Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 51: Foto autor

55 Problematice životního prostředí věnováno: 20 minut
Zdroje Problematice životního prostředí věnováno: 20 minut Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google