Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. František Knížek uvádí dokument Seminář ČSVZ „ Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv “ 20. dubna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. František Knížek uvádí dokument Seminář ČSVZ „ Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv “ 20. dubna."— Transkript prezentace:

1

2 Ing. František Knížek uvádí dokument Seminář ČSVZ „ Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv “ 20. dubna 2011

3 2 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 Ve středu 20. dubna 2011 se konal v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR, Antonína Čermáka 2a, Praha 6 - Bubeneč) třetí jarní seminář Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ) na téma „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“. Seminář zahájil předseda ČSVZ (odborný garant semináře) Ing. Pavel Dlouhý, EUR ING a přivítal přítomné účastníky (patentové zástupce, advokáty, studenty Metropolitní univerzity Praha a d.) v počtu 23 osob. Tento dokument měl obsahovat fotografie z programu semináře. Bohužel až v Praze jsem zjistil, že jsem si fotoaparát zapomněl doma. To by se profesionálovi stát nemělo, ale já jsem jen fotoamatér … Takže namísto fotodokumentu jen report o obsahu semináře (dle mých poznámek).

4 3 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 Témata / program semináře: Metodické pokyny týkající se řízení před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu pro průmyslové vzory a ochranné známky - (Alicante), ES Rozhodnutí odvolacího senátu OHIM Databáze správních a soudních rozhodnutí ÚPV správní rozhodnutí - příklady soudní rozhodnutí – příklady Žaloby vedené u Městského soudu v Praze proti rozhodnutí ÚPV

5 4 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 JUDr. Vladimír Zamrzla náměstek předsedy ÚPV a ředitel právního odboru *** Zdroj: http://ww.upv.cz/dms/pdf_d okumenty/zivotopisy/VZA MRZLA.pdf *** Ochranná známka Společenství Cíl přednášky: popsat fungování systému OZ Společenství, analyzovat právní normy upravující tuto problematiku, nastínit rozhodovací praxi OHIM, upozornit na změny a rozdíly oproti české právní úpravě, problémy. V rámci evropského sjednocení bylo nutné vytvořit systém jednotné ochrany.

6 5 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 JUDr. Vladimír Zamrzla Ochranná známka Společenství Práva na označení: Veřejnoprávní povaha – hmotné normy (vznik a zánik práv závisí na rozhodnutí státního orgánu) do roku 1989 převažující Soukromoprávní povaha – ochranná známka, jak se má chovat na trhu. Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty práv na označení - na území ČR platí 3 druhy registrace OZ; - národní, mezinárodní a OZ Společenství; - právní režim OZ Společenství je dán Nařízením Rady (je shodný ve všech státech).

7 6 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 JUDr. Vladimír Zamrzla Ochranná známka Společenství Organizace OHIM - v současné době je v ČR platně zaregistrováno 903 827 OZ. - OZ Společenství mohou tvořit jakákoliv označení schopná grafického ztvárnění. Přihláška CTM: - Barva (pouhá – Libertal, rozhodnutí soudního dvora C-104/01 – musí být ztvárněna jasně, srozumitelně, trvanlivě; fialová kráva – čokoláda a čokoládové výrobky, specifický odstín získal rozlišovací způsobilost) - Zvuk (jako takový, zápis v notách, příp. doplňující symbol, ÚPV zatřiďuje jako obrazové)

8 7 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 JUDr. Vladimír Zamrzla Ochranná známka Společenství Vůně (jako taková, čichová OZ není t.č. v platnosti žádná; vůně zralých jahod – zamítnuta jako graficky neztvárnitelná) Holografické OZ (10 v databázi ÚPV) Negativně vymezená definice pojmu OZ Důvody vzniku ochranné známky CTM Požadavek na grafické ztvárnění příslušného označení a rozlišovací způsobilost (tři písmena, nebo dvě, nebo jedno – ÚPV registruje) Příklady - Čichové OZ: Přihlášky – 428870, 521914, 566596, 1122118, 1254861, 1807353, 3132404.

9 8 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 JUDr. Vladimír Zamrzla Ochranná známka Společenství Příklady - Barva: Přihlášky – 360082, 462563, 470186. Další - 31336, 212787, 13359, 13367, 1991, 212753, 63289, 355909, 475210, 396176, 425314, 445031, 463174, 445270, 466995, 655019, … (253 záznamů) Příklady - Dvě písmena: Přihláška – 344879. Příklady - Zvukové: Přihlášky – 108765, 141708, 159741, 181685, 191279, 425404, 428249, 434991, 434990, 435912, 438540, 440379, 445001, 450519, 452613, 458927, 465459, 465460, 474423.

10 9 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 JUDr. Vladimír Zamrzla Ochranná známka Společenství Zásady projednávání přihlášek CTM: odůvodnění rozhodnutí Jednotná povaha OZ CTM: jednotná povaha autonomní charakter koexistence Majitel OZ Společenství: Subjekty - příslušníci států EU, Pařížské unijní smlouvy (sídlo) Řízení o přihlášce OZ Společenství Relativní důvody zápisné způsobilosti – námitky: totožnost ochranných známek / shodnost označení / shodnost výrobků a služeb / podobnost výrobků a služeb

11 10 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 JUDr. Vladimír Zamrzla Ochranná známka Společenství Globální posouzení pravděpodobnosti záměny Slovní OZ: „Origin“ není totožné s „Origins“. Shodné jsou ale, jsou-li psány velkými nebo malými písmeny. Kombinované OZ: Stačí rozdíl i jen v jednom prvku. Sporná řízení před OHIM: přihlašovatel musí určit výrobky a služby co nejpřesněji (bližší specifikace, pro co bude označení používáno) obecné termíny lze použít jen, jsou-li jasné a srozumitelné vágní definice nedává jistotu o rozsahu ochrany vůči konkrétním výrobkům a službám

12 11 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 JUDr. Vladimír Zamrzla Ochranná známka Společenství ÚPV publikuje rozhodnutí předsedy ÚPV (přezkum rozhodnutí) a Rozhodnutí Městského soudu v Praze v záležitosti průmyslových práv (od roku 1999) a Evropského soudního dvora a tribunálu (převzata z webu ES) Námitková řízení: podání námitek poplatky za námitky zahájení námitkového řízení průběh námitkového řízení důkaz užívání namítané OZ

13 12 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 JUDr. Vladimír Zamrzla Ochranná známka Společenství Procesní otázky námitkového řízení OZ Společenství: V roce 2008 byla změněna pravidla, 16 států rešerše provádí (+ OHIM), např. SRN nikoli. Takže tato rešerše nezaručuje, že nemohou být uplatněny námitky (např. zaměnitelně podobné OZ). Posuzování absolutních a relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti (relativní u OHIM jen třetí osoby). U OHIM není aplikována zásada koncentrace řízení. Námitky se pokládají za řádně podané až po zaplacení poplatků. OHIM rozhoduje o nákladech námitkového řízení (ve všech případech).

14 13 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 Mgr. Radka Stupková zástupce ředitele právního odboru ÚPV Ochranná známka v rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie Pravidlo 19(2) CTMIR a průkaz namítaného staršího práva: T-487/08, KREMZIN / KRENOSIN (pts 37-41) Článek 76(1) CTMR - zkoumání skutečností OHIM z moci úřední: T-292/08, OFTEN / OLTEN (pts 34-39, 41-44) Článek 76)2) CTMR - diskreční oprávnění: T-63-07, tosca de FEDEOLIVA / TOSCA (pts 31-35) Článek 8(1)(b) CTMR - srovnání označení: T-169/09, GOTHA / GOTCHA (pts 32-35) slovní prvek není obecně dominantní v kombinované OZ (velikost, umístění)

15 14 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 Mgr. Radka Stupková Ochranná známka v rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie Dominantní elementy: C-579/08P, FERROMIX / FERROMAXX, INOMIX / INOMAXX, ALUMIX / ALUMAXX, (pts 71-73) – i popisný prvek může být dominantním (ochrana je poskytována kombinaci takového prvku s dalšími prvky) Míra rozlišovací způsobilosti označení: T-5/08 – T-7/08, Golde Eagle / Golden Eagle Deluxe (pt 65) – zkoumá se až v závěrečné fázi posuzování. T-490/08, CARBON CAPITAL MARKET / CM CAPITAL MARKETS

16 15 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 Mgr. Radka Stupková Ochranná známka v rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie Slabé známky – nepřiměřená ochrana? T-492/08, STAR FOODS / STAR SNACKS Nezávislá distinktivní role prvku: C-120/04 THOMSON LIFE (pts 28-37) Nebezpečí záměny: T-5/08-T-7/08, Golden eagle / Golden Eagle Deluxe (pt 60); C-51/09P, BARBARA BECKER / BECKER (pts 36-39); T-366/07, PaG PRESTIGE BEAUTE / PRESTIGE; T-169/09, GOTHA / GOTCHA (pts 50-52, 58); T-103/06, YoKaNa / YOKONO (pt 40); T-24/08, 3D shape of a bottle with a helically formed neck (pts 25-26, 31-33).

17 16 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 Mgr. Radka Stupková Ochranná známka v rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie Posouzení výrobků a služeb: T-152/08, SCORPIONEXO / ESCORPION (pt 47); C-307/10, IP TRANSLATOR (pending); T-451/09, WIND / WIND (pts 28-30): vehicles (výrobky) nejsou podobné se službou repair of dents; T-194/03, BAINBRIDGE / THE BRIDGE (pt 124); potvrzeno CJ: C-234/06P. Posouzení shody / podobnosti označení s celou známkovou řadou: T-303/06 a T-337/06, UNIWEB a UniCredit …; T-255/08, JOSE PADILLA / JOSE PADILLA (pts 54-55).

18 17 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 Mgr. Radka Stupková Ochranná známka v rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie Článek 8(4) CTMR: nezapsaná známka nebo jiné označení užívané v obchodním styku: C-96/09, BUD / BUD (pending): Užívání musí být významnější než jen místní v členském státě. Článek 8(4) CTMR: nezapsaná známka nebo jiné označení užívané v obchodním styku: T-430/08, GRAIN MILLERS / GRAIN MILLERS Rozhodné právo – OHIM musí vzít v úvahu jak příslušné národní právo, tak soudní rozhodnutí vydané daným členským státem. T-303/08, Golden Elephant Brand / GOLDEN …

19 18 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 Mgr. Radka Stupková Ochranná známka v rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie Článek 8(5) CTMR: známka s dobrým jménem C-252/07, INTEL: mezi označeními musí existovat určitá vazba. T-309/08, G Stor / G-STAR (pt 36): Absence jakékoliv podobnosti vylučuje možnost úspěšnosti na základě článku 8(5) CTMR. Vazba/link mezi označeními není sám o sobě postačující. Skutečná či hrozící újma musí být prokázána. T-131/09, BOTUMAX / BOTOX Článek 42 a 57 CTMR: skutečné užívání T-351/08, MATRATZEN CONCORD / MATRATZEN

20 19 Seminář ČSVZ „Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv“ / 20.4.2011 Mgr. Radka Stupková Ochranná známka v rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie Užívání v rámci reklamních kampaní a katalogů T-30/09, peerstorm / PETER STORM (pts 43, 38-45): Katalogy mohou doložit rozsah užívání. Článek 15(1)(a) CTMR: užívání v podobě neodlišující se od registrované známky. ——————————————————— Seminář ukončil Ing. Pavel Dlouhý, EUR ING. © Design Ing. František Knížek 2011


Stáhnout ppt "Ing. František Knížek uvádí dokument Seminář ČSVZ „ Rozhodování příslušných soudů a Úřadů průmyslového vlastnictví v oblasti průmyslových práv “ 20. dubna."

Podobné prezentace


Reklamy Google