Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kliknutím na dané město si ověříte Vaše znalosti….

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kliknutím na dané město si ověříte Vaše znalosti…."— Transkript prezentace:

1 Kliknutím na dané město si ověříte Vaše znalosti….
Administrativně se Turecká republika dělí do 81 provincií, členěných dále na okresy. Hlavním městem je Ankara a mezi největší města patří Istanbul, Izmir, Bursa, Adana, Mersin, Antalya, Trabzon (viz tabulka níže). Istanbul (16 mil obyvatel) Antalya (2 mil obyvatel) Ankara (5 mil obyvatel) Bursa (2 mil obyvatel) Izmir (4 mil obyvatel) Adana (1,8 mil obyvatel) Trabzon (1 mil obyvatel) Mersin (1,6 mil obyvatel)

2 Istanbul Istanbul se zapsal do historie pod různými názvy:
Byzantion je původní jméno řecké osady, která tady byla do 3. století našeho letopočtu. Konstantinopol - Konstantinopolis znamená "město Konstantinovo". Konstantin byl římský císař, který přenesl hlavní město z Říma do Byzantionu. Cařihrad je slovanské označení města, které znamená "císařovo město". Toto označení používali Slované ve středověku, zejména Bulhaři. Později v novověku se ujalo v Rusku a v době národního obrození i u nás. V současnosti v Istanbulu žije 16 mil. obyvatel a patří tak mezi nejlidnatější města Turecka. Ještě v polovině 60. let minulého století žilo v Istanbulu 2,5 milionu obyvatel. V posledních letech příliv nových obyvatel však ustal. 60% obyvatel je mladší 30 let, i když město má za sebou téměř 3000 let historie. Ulice jsou plné studentů a mladých lidí, jejichž přítomnost podporuje 10 velkých univerzit. Chaos, velikost a zmatek charakterizují atmosféru tohoto velkoměsta. Inteligence, obchod, finance, umění, media i reklama mají své sídlo právě v Istanbulu, i když hlavním městem Turecka je Ankara. Zakladatel Turecké republiky Kemal Ataturk zvolil hlavním městem Ankaru, což byla pro Istanbul velká rána. V současnosti je v Ankaře soustředěn jen politický svět a diplomacie.

3 Istanbul Istanbul je město rozkládající se na dvou kontinentech - evropském a asijském. Oba kontinenty jsou rozděleny Bosporskou úžinou, která spojuje Černé moře s Marmarským. Většina historických památek se rozkládá v jeho evropské části. Město tvoří tři zcela odlišné čtvrti. Historické centrum představuje čtvrť Sultanahmet, kde se tyčí 6 minaretů Modré mešity a chrám Hagia Sophia. Tato především turisty vyhledávaná část Istanbulu zahrnuje také Velký bazar a palác Topkapi. Obchodní a evropské centrum se v dnešní době rozkládá mezi náměstím Tunel a čtvrtí Levent. Bagdádská třída je obytná zóna rozprostírající se na asijském břehu.

4 Istanbul Historie Kolem roku 660 př. n. l. založili osadníci z Megary sídliště Byzantion, které bylo v letech 513 – 479 př. n. l. pod perskou nadvládou. V roce 340 př. n. l. bylo město obléháno Filipem II, avšak bez úspěchu. Ale již v roce 318 př. n. l. ho dobyl Antigonos, jeden z generálů Alexandra. V roce 196 n. l. je Byzantion zničen Septimem Severem, protože se během bojů o moc v Římě postavilo na stranu poražených. V roce 330 je město jmenováno císařem Konstantinem jako nové hlavní město Římské říše. Přesto, že se oficiálně nazývá Nový Řím, mezi obyvateli se ujal název Konstantinopol. V roce 395 za vlády císaře Arcadia se Konstantinopol stává hlavním městem Byzantské říše (Východořímská říše). Za vlády císaře Justiniana dosahuje Byzantská říše svého největšího rozkvětu a ve městě je postaveno mnoho pěkných monumentů. V letech 532 – 537 je postavena nejznámější istanbulská památka Hagia Sofia (Svatá moudrost).

5 Istanbul Na přelomu 12. a 13. století je Konstantinopol významným obchodním městem a její vliv popouzí italské městské republiky, vypravuje se proto proti Konstantinopoli křížová výprava dubna 1204 vniknou do města křižáci, kteří jsou podporováni benátskou flotilou, vyplení ho a zpustoší během jediné noci. Na krátkou dobu se zde zakládá Latinské císařství. V roce se podaří Michaelu VIII. Palaiologovi dobýt Konstantinopol téměř bez boje zpět. V roce 1453 dochází k důležité události pro Istanbul – město je dobyto Fatihem Sultanem Mehmetem a stává se hlavním městem Osmanské říše, Východořímská říše tak zaniká. V letech – 1557 je postavena Süleymanská mešita a v letech 1609 – 1616 mešita Sultanahmet (Modrá mešita). V roce 1699 ztrácí Osmanská říše uzavřením Karlovického míru části Balkánu. 30. října 1918 je na konci 1. světové války podepsáno příměří v Mondrosu. Spojenci nato obsadili Turecko a Istanbul. 15. května 1919 připlulo řecké vojsko za podpory spojenců do Izmiru. V letech 1919 – 1923 organizuje Mustafa Kemal Atatürk národní osvobozeneckou válku, je sesazen poslední osmanský sultán Mehmet VI a 25. června 1923 je podepsána lausannská mírová smlouva. 29. října 1923 je založena nová Turecká republika a Mustafa Kemal Atatürk se stává 1. prezidentem Turecka.

6 Istanbul Islám V Turecku je Islám hluboko zakořeněn, i když se jedná o republiku. Istanbulští obyvatelé jsou sunnitští muslimové, pro které platí pět hlavních pilířů islámu: víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda modlitba - pětkrát denně půst (v měsíci Ramadánu od úsvitu do soumraku) udílení almužny chudým (2,5% čistých ročních zisků ve prospěch nižších sociálních vrstev) pouť do Mekky (jednou za život, umožňuje-li to finanční situace a zdravotní stav muslima) Dalšími příkazy jsou obřízka chlapců, svatba a svaté dny ve třech měsících před slavností cukru.

7 Istanbul Modrá mešita Haghia Sophia Palác Topkapi Konstantinův sloup
Která istanbulská památka připomíná ropuchu s hřbetem vyklenutým vzhůru a silnýma nohama? Modrá mešita Haghia Sophia Palác Topkapi Konstantinův sloup

8 Istanbul Fotografie Vám napoví…. ŠPATNĚ
Kliknutím se vrátíte zpět na otázku

9 Istanbul Správně Chrám boží moudrosti neboli Haghia Sophia patří díky svým červeným zdím a jakoby vznášející se kopulí k nejvýraznějšímu symbolu Istanbulu. Původní křesťanská svatyně byla po dobytí Konstantinopole Osmany roku upravena na mešitu, později byly přistavěny i čtyři minarety.

10 Istanbul více než 24 tisíc více než 18 tisíc více než 12 tisíc
Dokázali byste odhadnout, kolik lidí může přebývat ve zdech paláce Topkapi? více než 24 tisíc více než 18 tisíc více než 12 tisíc více než 6 tisíc

11 Istanbul ŠPATNĚ V paláci se nachází 4 nádvoří a všechny stavby jsou maximálně dvoupatrové. Kliknutím se vrátíte zpět na otázku

12 Istanbul Správně Palác Topkapi nechal po dobytí Konstantinopole postavit sultán Mehmet II. Palác se stal centrem osmanské světové říše a nachází se v evropské části Istanbulu, přičemž svou velkolepostí a rozlohou působí jako jakési město ve městě. V tomto paláci pobýval sultán, politická a duchovní hlava muslimů. Uvnitř se dochoval nejen sultánův harém, ale i další pavilóny, které sultán každodenně využíval. Z paláce vládl sultán celému impériu, projednávaly se zde říšské záležitosti a byli zde vychováváni nejlepší osmanští byrokraté.

13 Istanbul Rozlehlá soustava uliček s množstvím obchodů
Co je to Velký bazar? Rozlehlá soustava uliček s množstvím obchodů Velké moderní obchodní centrum v Istanbulu Mešita se čtyřmi minarety Sultánský palác

14 Istanbul Fotografie Vám jistě napoví… ŠPATNĚ
Kliknutím se vrátíte zpět na otázku

15 Istanbul Správně Velký bazar je soustava menších zastřešených uliček a průchozích domů ve staré části Istanbulu – Sultanahmetu. Prodávají se zde typické turecké produkty jako koření, látky a textil, starožitnosti, vodní dýmky, šperky apod. Bazar navštěvují jak turisté, tak i stálí obyvatelé města. Istanbul, ale i jiná turecká města, soustřeďuje všechny obchody jednoho typu do stejné ulice či čtvrti. Textil a oděvy se prodávají hlavně za Zlatým rohem v Beyoğlu, v oblasti kolem Taxim. Bazar s typickými tureckými dobrotami (oříšky, medem, karamelem a dalšími cukrovinkami, lokumem (želé s cukrem) se nachází poblíž Eminönü. Svůj obchod zde má i Česká republika.

16 Istanbul Další pamětihodnosti
Hipodrom začal stavět Septimius Severus v roce 203. Později byl Konstantinem Velikým podstatně rozšířen. Byla to aréna, která byla sportovním a společenským centrem Konstantinopole, původně přes 400 metrů dlouhá a 120 metrů široká. Dnes je to náměstí pojmenované Sultanahmet Meydani s pouze pár fragmenty původní stavby. Můžeme zde najít Hadí sloup z Apollónova chrámu v Delfách, který sem nechal postavit Konstantin Velký. Další ze zdejších pamětihodností je například obelisk Thutmose III., který sem nechal přivézt Theodosius Velký. Byl přivezen z Karnaku (Luxor), kde byl vztyčen roku 1490 př.n.l.. Bazilica Cisterna (Yerebatan Sarnici, “potopený palác“). Je největší z několika stovek prastarých vodních nádrží, které leží pod městem. Nádrž, ležící zhruba 150 metrů jihozápadně od Hagii Sophii na historickém poloostrově Sarayburnu byla postavena v šestém století během vlády byzanckého císaře Justiniána. Jméno této podzemní budovy bylo odvozeno od jména obrovského veřejného náměstí Stoa Basilica, pod kterým byla původně postavena. Nádrž poskytovala filtrační systém vody pro konstantinopolský palác, palác Topkapi a další budovy. Nádrž je schopná pojmout až 80 000 metrů krychlových vody.

17 Istanbul Modrá mešita, správněji mešita sultána Ahmeda, stojí v samém centru Istanbulu, naproti chrámu Hagia Sophia. Byla založena tehdy dvacetiletým sultánem Ahmedem I. jako protiváha chrámu Haghia Sophia. Její výstavbu svěřil architektu Mehmetu Agovi, jednomu ze žáků asi nejlepšího tureckého architekta Sinana. Své druhé jméno Modrá mešita dostala podle modrozelené výzdoby. Modrá mešita je jediná mešita na světě se šesti minarety. Platí totiž pravidlo, že běžná mešita má jeden minaret, lepší může mít dva minarety, ale šest minaretů smí mít pouze mešita v Mekce. Význam Modré mešity pro Turecko můžeme srovnat s významem chrámu sv. Víta pro náš národ – jedná se o nejvýznamnější náboženskou stavbu v zemi. Zde se konaly všechny důležité náboženské obřady, slavily svátky a odsud také vyráželi poutníci na hadždž (svatou pouť) do Mekky. Mešita má tři části – vnější a vnitřní zahradu a vlastní mešitu. Výzdobu tvoří především modrozelených kachlíků ze 17. stol. z Izniku. Nádhernou výzdobu podlahy tvoří tradiční islámské ornamentální motivy.

18 Istanbul Palác Yildiz Palác Beylerbeyi Palác Ciragan Palác Dolmabahce
Ve kterém istanbulském paláci zemřel zakladatel tureckého státu Mustafa Kemal Atatürk? Palác Yildiz Palác Beylerbeyi Palác Ciragan Palác Dolmabahce

19 Název paláce pochází z tureckého dolma (plná) a bahçe (zahrada).
Istanbul ŠPATNĚ Název paláce pochází z tureckého dolma (plná) a  bahçe (zahrada). Kliknutím se vrátíte zpět na otázku

20 Istanbul Správně Palác Dolmabahce, postaven v polovině 19. století na březích Bosporu, září nádherou i dnes. Je to třetí istanbulský sultánský palác. Jeho královské budovy jsou považovány za nejkrásnější příklad Osmánské architektury. Palác je dílem tureckého architekta Kabareta Baliana a jeho syna Nikogose. Krása a okázalost pokojů je jednoduše ohromná stejně jako exteriér paláce. Stavba působivě osvětlených schodišť byla inspirována budovou Pařížské Opery. Celý palác je jako velkolepé muzeum. Různá umělecká díla, malby a další vzácné dary diplomatů a členů královských rodin, jsou k vidění právě tady. Hlavním vchodem do paláce je Sultánova brána, kterou používal výhradně sultán a jeho vezírové. K vidění je v paláci také Atatürkova ložnice, kde 10. listopadu 1938 Atatürk zemřel. V interiéru paláce Dolmabahce se nachází křišťálové schodiště, které má tvar dvojité koňské podkovy. Schodiště bylo vyrobeno z baccaratského křišťálu a mosazi, zábradlí je z leštěného mahagonu.

21 Istanbul Turecké školství
Cílem tureckého školství je vychovat tvůrčí, šťastné jednotlivce s širokým přehledem světových událostí, kteří se sjednotí v národním vědomí a myšlence na vytvoření nerozdělitelného státu a kteří přispějí k prosperitě společnosti svými schopnostmi. Toto má vést k tomu, aby se turecký národ stal tvořivým a uznávaným členem moderního světa.

22 Istanbul BEYKOZ, ZIYA ÜNSEL ILKOGRETIM OKOLU
Beykoz ( je základní škola nacházející se na asijském břehu Istanbulu. Turecké školy jsou rozděleny na chlapecké a dívčí třídy. Není možné, aby děti chodily do smíšených tříd z důvodu náboženského vyznání (islám). Povinná školní docházka trvá 8 let, žáci nastupují do třídy ve věku 6 let, v závislosti na fyzickém vývoji dítěte mohou nastoupit povinnou školní docházku ve věku 7 let. Žáci musejí chodit v uniformách. Každé ráno v pondělí a odpoledne v pátek se konají ceremonie se všemi žáky a učiteli na dvoře škol. Každé ráno žáci zpívají a slibují, že budou poctiví, pilní, chránit mladší a respektovat starší, že budou milovat svou vlast více než sebe sami. Základní vzdělávací program zahrnuje turecký jazyk a literaturu, cizí jazyk – studium začíná od 4. třídy (většinou angličtina; zřídka němčina nebo francouzština; druhý jazyk se vyučuje většinou až na střední škole), chemie, matematika, fyzika, literatura, náboženství, geografie, historie, hudba, tělesná výchova, bezpečnost silničního provozu a první pomoci, kariérové poradenství a další volitelné předměty. Žáci jsou hodnoceni na stupnici od 1-5 (maximum). Na konci základní školní docházky žáci obdrží Diplom (Ilköğretim Diplomasi ), který jim umožňuje pokračovat v dalším studiu.

23 Istanbul Střední škola trvá 4 roky, přičemž některé školy mají dodatečný rok přípravných tříd v cizím jazyce. Turecké školství má různé druhy středních škol, mezi nimi jsou: veřejné střední školy (standardní typ), Anatolské střední školy (většinou poskytují větší počet hodin ve vybraném cizím jazyce - angličtina, němčina či francouzština, ačkoliv jazykový program byl podstatně zmenšen od roku 2006), Střední školy Imam-Hatip (mají více náboženských hodin a hodin arabštiny), Střední školy sociálních věd, policejní a armádní střední školy, odborné střední školy (zaměřují se na určitý druh profese, například turistika,průmysl) a nakonec soukromé střední školy. K roku bylo v Turecku 7934 středních škol. Mezi některé předměty vyučované v tureckých 9 a 10 třídách jsou: turečtina, turecká literatura, matematika, fyzika, chemie, biologie, geometrie, turecká historie, zeměpis a první a druhý cizí jazyk. Na konci střední školy studenti podstupují ukončující zkoušky, které musí složit, aby mohli skládat univerzitní přijímací zkoušky.

24 Istanbul Tarsus American College Robert College Koç School
Která střední škola v Istanbulu je nejstarší americkou školou nacházející se mimo USA ? Tarsus American College Robert College Koç School Üsküdar American Academy

25 Christopherem Rhinelander Robertem a Cyrusem Hamlinem.
Istanbul ŠPATNĚ Škola byla založena dvěma Američany: Christopherem Rhinelander Robertem a Cyrusem Hamlinem. Kliknutím se vrátíte zpět na otázku

26 Istanbul Správně Robert College of Istanbul (stará 148 let) je jedna z nejprestižnějších výběrových soukromých škol v Turecku. Je to smíšená internátní škola na evropské straně Istanbulu. Sídlí ve čtvrti Arnavütkoy (v turečtině to znamená albánská vesnice), historické části města. Je to nejstarší fungující americká škola mimo Spojené státy. Robert College má dlouhý seznam významných absolventů zahrnující podnikatele, politiky, žurnalisty, umělce, dva turecké premiéry, tři členy turecké vlády a Orhana Pamuka, nositele Nobelovy ceny za literaturu.

27 Istanbul Přijímání na univerzity je centralizované a je postaveno na zkouškách ÖSYS (Systém Studentského Výběru a Umístění). Univerzity poskytují dvou i čtyřleté studium, zatímco postgraduální studium trvá minimálně dva roky. Některé vysoké školy požadují dodatečný rok anglického přípravného studia, které musí být splněno před začátkem studia. V Turecku je okolo 820 institucí vyššího vzdělání zahrnující univerzity s celkovým počtem studentů okolo jednoho milionu. Za terciární vzdělání je odpovědná Rada Vyššího Vzdělání (YÖK). V Turecku je celkem 118 univerzit, a to jak veřejných, tak i soukromých. Veřejné univerzity si většinou účtují nízké školné, zatímco soukromé školy mají školné velmi drahé. Kvalita vyučování se na tureckých univerzitách velmi liší. Některé ale poskytují vzdělání a vysokoškolské zařízení na úrovni srovnatelné s mezinárodně známými školami (technické univerzity jsou většinou srovnávány s univerzitami ve Spojených státech a jsou často navštěvovány americkou Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET); přičemž jejich inženýrské programy odpovídají svou úrovní programům ve Spojených Státech). Turecké univerzity se aktivně účastní programu Socrates-Erasmus Evropské unie. Čím dál tím více tureckých studentů dokončuje část svého vzdělání v zahraničí, zejména v ostatních účastnících se státech. Stejně tak jsou turecké univerzity hojně navštěvovány studenty ze zahraničí, a to nejen ze zemí EU. Podle zákona 2547 jsou rektorové všech veřejných univerzit jmenováni společně fakultami, Radou yyššího vzdělání a tureckým prezidentem. Současný prezident Abdullah Gül navrhl změnu systému vyřazením Rady vyššího vzdělání, čímž odstranil politický vliv.

28 Istanbul Boğaziçi University
Veřejná univerzita sídlící v evropské části Istanbulu. Má pět fakult. Je nejstarší americkou univerzitou založenou mimo Spojené Státy (1863). Má silné pouto k americkému vzdělávacímu systému a je napojena na Robert College. Je jednou z nejvíce populárních univerzit v Turecku, což jí umožňuje mít jedny z nejvíce preferovaných programů užité vědy, vzdělání, inženýrství a sociálních věd v Turecku. Istanbul Technical University (İstanbul Teknik Üniversitesi) Většinou známá jako ITU je mezinárodní univerzita v Istanbulu. Má třináct fakult a je světovou třetí nejstarší technickou univerzitou, jež se věnuje technickým vědám a od nedávna i sociální vědám. Je jednou z nejvíce prominentních vzdělávacích institucí v Turecku. Mnoho absolventů se stalo členy Akademií věd v U.S.A., Británii a Rusku.

29 Istanbul Problémy tureckého školství
velký počet žáků ve třídách, který dosahuje i 50 nízké platy učitelů ve státních školách nedostatek kvalifikovaných pedagogů V Turecku je v současné době velký počet žáků a na druhé straně nedostatek kvalifikovaných vyučujících. To se řeší dvojitým rozvrhem. Jedna třída chodí do školy dopoledne, další odpoledne, i když vyučující je stejný. Proto v průběhu pracovního týdne můžeme vidět mnoho dětí a mládeže v ulicích měst. Největší problémy jsou na východě země, kde děti nemohou chodit do školy, neboť musí tvrdě pracovat. Ve východní části Turecka existuje ale i jazykový problém, neboť zde žijí převážně Kurdové, kteří mezi sebou užívají vlastní jazyk, který se často liší i v jednotlivých vesnicích. I když je oficiálním jazykem turečtina, často tímto jazykem mluví pouze učitelé a žáci jim vůbec nerozumějí. Turecko se snaží tento problém řešit a vydává některé učebnice v kurdštině, aby se žáci mohli podle nich učit doma, posílá do těchto oblastí turecké učitele, aby pomohli Kurdům začlenit se do společnosti prostřednictvím znalosti tureckého jazyka.

30 Použité prameny:   Alfred Hickling: The Book of Istanbul, CARCANET PRESS/PN REVIEW, 2010 Řešitelský kolektiv projektu „Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení“: Materiály z pracovní cesty včetně některých fotografií, Istanbul 2010

31 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Kliknutím na dané město si ověříte Vaše znalosti…."

Podobné prezentace


Reklamy Google