Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Meziválečná literatura 9. ročník Meziválečná literatura Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Meziválečná literatura 9. ročník Meziválečná literatura Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové."— Transkript prezentace:

1

2 Meziválečná literatura 9. ročník

3 Meziválečná literatura Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007. M. Štemberková: ILUSTROVANÉ DĚJINY literatura V ČESKÝCH ZEMÍCH, Fragment, 2000. M. Hánová a kol.: Odmaturuj z literatury, DIDAKTIS, 2002.

4 www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/img/m/big/800px-G... 1. světová válka (1914 – 1918)  silně poznamenala jednání těch, kteří se jí zúčastnili  bojovalo 28 států, zhruba 70 mil. vojáků  10 mil. padlo, 7 mil. zajato, 20 mil. zraněno  válečnému strádání vystaveno i civilní obyvatelstvo

5 1. světová válka v literatuře www.gamepark.cz/pictures/00/10/34/103408.jpg  pro spisovatele silným zážitkem  spisovatele vedla k protestu proti jakémukoli násilí pisovatelé líčili válečné hrůzy a varovali před nimi Dva protikladné proudy: realismus a naturalismus avantgarda, modernismus (obraz nitra člověka, originalita výrazu, orientace na úzký okruh čtenářů)

6 Romain Rolland (1866 – 1944)  francouzský prozaik  dramatik  esejista  hudební kritik  nositel Nobelovy ceny za literaturu (1915) nobelprize.org/.../laureates/1915/rolland.jpg

7 www.linternaute.com/musee/image_musee/540/557...  narodil se v rodině burgundského notáře  hluboké vzdělání v oboru historie a umění na studiích v Paříži a v Římě  profesor dějin hudby a umění na pařížské Vysoké škole pedagogické a na Sorbonně  humanisticky smýšlející  za 1. sv. války ve Švýcarsku (pracoval v mezinárodní agentuře válečných zajatců) Život

8 www.linternaute.com/.../ Dílo  1. světová válka se odrazila v jeho díle, ale krvavé scény přímo z bojů nelíčí Jan Kryštof Petr a Lucie Divadlo revoluce Dobrý člověk ještě žije Okouzlená duše Život Beethovenův Život Tolstého

9 Jan Kryštof román – řeka komponován jako symfonie do 4 částí inspirovaný L. van Beethovenem www.whataboutclients.com/archives/Rolland.jpg líčí dětství, mládí a umělecký úspěch mladého německého hudebního skladatele v Paříži v době mezi Pařížskou komunou a 1. světovou válkou oceněn roku 1915 Nobelovou cenou „… jako projev vysoké pocty za vznešený idealismus jeho literárních prací a za sympatii a lásku k pravdě, s nimiž líčil různé typy lidí“ (citace z odůvodnění Švédské akademie).

10 Petr a Lucie protiválečná novela (obžaloba nesmyslnosti války) shakespearovský motiv tragické lásky mladých lidí poetické ladění příběhu dějiště – válečná Paříž, od ledna do března 1918 kompozice – na kontrastu (válkou rozvrácený svět morálního úpadku X humanistický ideál čistého milostného citu; hrůzy války X vysněný svět milenců příběh dvou mladých lidí, kteří prožívají první velkou lásku právě v době války, během níž oba zahynou v troskách kostela, kam se schovají při bombardování geopolicraticus.files.wordpress.com/2009/02/r...

11 Dobrý člověk ještě žije kratší historický román děj – za vlády Ludvíka XIII. V jeho rodném Burgundsku hl. hrdina – moudrý venkovský truhlář Colas Breugnon Colas je naplněn optimismem, i když se mu mnohdy nevede dobře (zemře mu žena, vyhoří, nakazí se morem, zlomí si nohu), ale dovede vychutnat okamžiky štěstí a dary života naplno (miluje svou práci, dobré jídlo a pití, rád si zažertuje s pěknou ženou, zároveň však dokáže bránit svobodu a život proti nepřátelům), a tak prožít šťastně svůj život. www.vivekananda.net/.../romainRolland.jpg

12 Okouzlená duše román – řeka psychologický román obraz životního zrání levicově orientované intelektuálky v období před 1. světovou válkou a po ní Anetta se rozchází se svou rodinou a vychovává svého nemanželského syna sama, svůj život si poctivě protrpí a ukáže cestu i synovi.

13 Autor životopisů Ludwig van Beethoven www.vivekananda.net/Ramakrishna/TributesToRK.html www.tradebit.com/.../pub/9002/beethoven.jpg Lev Nikolajevič Tolstoj Mahátma Gándhí

14  známou postavou světové kultury, že po okupaci Francie hitlerovským Německem se nacisté neodvážili Rollanda zatknout, aby nezpůsobili světovou vlnu nevole 2. světová válka

15 Erich Maria Remarque (1898 – 1970)  vl. jm. Erich Paul Remark  německý prozaik a dramatik  válečné zkušenosti (v 18 letech na frontě)  v nacistickém Německu zbaven občanství  emigrace v USA  někdy řazen k tzv. „ztracené generaci“ „Rozum a srdce jsou jako přesýpací hodiny. Kde se jedno naplní, druhé se vyprázdní.“ agnesgasparbek.files.wordpress.com/2010/04/re..

16 www.s9.com/.../25229_Remarque-Erich-Maria.jpg „ O p á l e n á t v á ř p l n á v r á s e k, s t ř í b r n é s k r á n ě, v y b r a n ě n e d b a l á e l e g a n c e, g e s t a, k t e r á k l o u ž o u p o h r a n i c i o k á z a l o s t i a s k r o m n ě n a o d i v s t a v ě n é s k r o m n o s t i, t i c h ý h l a s l a d ě n ý d o s e b e j i s t o t y, c e l e k u m ě ř e n ě d a n d y o v s k ý – m o h l b y t o b ý t f i l m o v ý p r o d u c e n t, b a n k o v n í ř e d i t e l, p o k o u t n í a n d ě l í č k á ř, c r o u p i e r a v é v o d a W i n d s o r s k ý v j e d n é o s o b ě ; r o z h o d n ě č l o v ě k z c e s t o v a l ý, s v ě t a z n a l ý, z v y k l ý n a ú s p ě c h. “ ( J a r o s l a v M r n k a )

17 upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/... Život  narodil se v Osnabrücku v rodině knihvazače  studoval na učitelském ústavu v Múnsteru  v r. 1916 odešel jako dobrovolník na západní frontu, vážně raněn, konec války prožil v lazaretu  svou válečnou zkušenost zúročil v románu „Na západní frontě klid“

18 greyfalcon.us/pictures/hitler1.jpg upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/E... en.citizendium.org/images/thumb/6/67/Hemingwa...

19 upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/B... Po návratu z války  problémy začlenit se do normální společnosti  střídal zaměstnání  učitel  malý kramář s náhrobky  závodil v automobilu  toužil aspoň po žurnalistické kariéře  redaktor v berlínském plátku „Sport im Bild“

20 Roku 1929 přišel nadúspěch z jeho upřímného svědectví o svinstvu války Na západní frontě klid  celosvětový úspěch  rok na to zfilmován  během 3 let se prodalo 3 a půl mil. výtisků Zbavuje čtenáře jakýchkoli iluzí o válečném hrdinství v 1. světové válce. Se smyslem pro napětí i dialog vylíčil politický a mravní rozklad v poraženém Německu, hrůzy koncentračních táborů i osudy lidí přizpůsobujících se obtížně životu po skončení válečného konfliktu. whistlingshade.com/0804/remarque2.jpg

21 Vypravěčem a zároveň hlavním hrdinou románu je bývalý gymnazista, dnes frontový voják Pavel Bäumer. Po vypuknutí války se Pavel se svými spolužáky z gymnázia přihlásil dobrovolně do armády. Po výcviku plném šikanování s nimi prodělává zákopové boje na západní frontě. Z dialogů a vzpomínek vojáků, z úvah nad absurditou vzájemného zabíjení, i z poznání hodnoty kamarádství, vzniká v románu obraz životního pocitu, s nímž se Remarquova generace musela vyrovnávat. V závěru knihy je konstatováno, že Pavel padl v říjnu 1918 a v den jeho smrti byl podle vojenského hlášení "na západní frontě klid". „Kniha je pokusem podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou – i když unikla jejím granátům“. img.srovnanicen.cz/.../594933746/ www.ct24.cz/.../ img7.ct24.cz/.../images/7/646/middle/64551

22 www.remarque.uos.de/0144.jpg  1925 poprvé ženatý (7 let)  1931 přestěhování do Švýcarska  nominace na Nobelovu cenu míru  1933 (nástup nacismu) na seznam zakázaných autorů; 1938 zbaven německého občanství  1939 emigrace do USA, žil v New Yorku, 1947 přijal americké státní občanství  1948 znovu návrat do Evropy ( ve švýcarském Porto Ronco u Ascony)  1958 ženatý podruhé  25. září 1970 umírá na srdeční chorobu.

23 Dílo v románech – časté téma automobilových závodů romány jsou protiválečné Cesta zpátky – dozněl osud kamarádů vracejících se z prohraných bitev Tři kamarádi - děj románu se odehrává v Německu na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století. Hlavní hrdinové jsou tři kamarádi Robert, Otto a Gottfried, kteří společně vlastní autodílnu. Miluj bližního svého - příběh mladého hocha, který utíká před nacismem. Přijde o rodiče a žije jako psanec. V Praze se seznámí s mladou dívkou, společně odchází do Francie a snaží se utéci do Ameriky. Vítězný oblouk Jiskra života Čas žít, čas umírat Černý obelisk Nebe nezná vyvolených

24 Autoři tzv. „ztracené generace“ (lost generation)  generační skupina amerických prozaiků, básníků a dramatiků 20. let 20. století Název ztracené generaci dala Gertrude Steinová (1874-1946), experimentální prozaička žijící dlouhá léta v Paříži. rpp.english.ucsb.edu/.../2006/08/stein-1935.jpg

25 Autoři tzv. „ztracené generace“ (lost generation)  za sebou hrůznou zkušenost 1. světové války  pocit neschopnosti zařadit se po válce do života (duchovně zmrzačeni, doma nalezli válečné zbohatlíky a svět plný nejistoty)  deziluze, deprese, apatie, pocit odcizení se blízkým TÉMATEM DĚL:  zklamání a skepse  rozklad lidských a společenských hodnot  hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury HRDINOVÉ PRÓZ:  ztraceni v nepřehledném labyrintu světa  rozvrácení, silně citově založení lidé

26 Představitelé Ernest Hemingway Francis Scott Fitzgerald Eugene Gladstone O´Neill William Faulkner http://cs.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Faulknerhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Francis_Scott_Fitzgerald http://cs.wikipedia.org/wiki/Eugene_O%27Neill

27 Ernest Hemingway (1899 – 1961) www.eggheadcafe.com/fileupload/-1724526549_he...  americký prozaik a publicista  nositel Nobelovy ceny za literaturu (1954 za novelu „Stařec a moře“)  nositel Pulitzerovy ceny (1953) "Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout.“

28 m.blog.hu/pu/puyol5/image/hemingway-761141.jpg  narodil se 21. července 1899 na chicagském předměstí, ze šesti dětí  otec: praktický lékař, miloval přírodu, rybařil  matka: kulturně založená  po studiu střední školy – drobná literární činnost (sloupky, povídkové črty, verše)  od roku 1917 novinář Život

29 Život www.thundersquee.com/.../05/ts-hemingway.jpg  1. světová válka – dobrovolník, působí jako zdravotník Červeného kříže v Itálii, vážně raněný (zasažen rakouským šrapnelem)  s hrůznými válečnými zážitky se vyrovnává skrze umění  po válce – zahraniční zpravodaj, věnuje se literatuře  procestoval velkou část Evropy  členem skupiny amerických intelektuálů soustředěných v Paříži kolem Gertrudy Steinové - tzv. ztracené generace  třikrát ženatý

30  za 2. světové války – převážně na Kubě (se svou lodí a několika přáteli pátral po německých ponorkách v Karibském moři)  na sklonku války – zpravodaj v Číně, Normandii, účastnil se osvobození Paříže a bitvy v Ardenách  po válce – opět lovecké záliby, literárně pracoval zejména na Kubě  rostoucí zdravotní potíže a deprese Záliby:  literární tvorba  lovecké a sportovní záliby (safari v Africe, býčí zápasy ve Španělsku) www.nature.org/.../hemingway_hunting_party.jpg

31 www.jfklibrary.org/NR/rdonlyres/574AB684-0228... Paulina www.jfklibrary.org/NR/rdonlyres/242C93A3-E972... Hadley V Paříži

32  v roce 1961 – pravděpodobně spáchal sebevraždu (zastřelil se) nebo nehoda při čištění hlavně Smrt Pro sebevraždu hovoří tyto důvody:  byl zkušeným lovcem  trpěl depresemi  na sebevraždě se shodli jeho přátelé

33 halvar.files.wordpress.com/2008/09/hemingway1.jpg Dílo Ernest Hemingway:  ovlivněn válkou  vyhledával nebezpečí  záliba v nebezpečných sportech (býčí zápasy)  záliba v lovu Postavy jeho děl:  muži, kteří vedou nebezpečný způsob života (toreadoři, lovci, rybáři, vojáci) Své hrdiny stavěl do nebezpečí, kde prokazovali čest a odvahu. Většina děl byla inspirována osobními zážitky.

34 Dílo Debutující kniha: Tři povídky a deset básní 1.román: I slunce vychází (Fiesta) -ve znamení zoufalého rozčarování z válečného počínání -spisovatelka G. Steinová v souvislosti s tímto dílem poprvé použila výraz „ztracená generace“ -o nenaplněném milostném vztahu člověka zmrzačeného ve válce www.floridiannature.com/hemingway.jpg

35 válečný román (1. světová válka): Sbohem,armádo - autobiografické prvky - příběh tragické lásky raněného amerického vojáka Frederica Henryho a mladé anglické zdravotní sestry Catherine Barkleyové www.whataboutclients.com/archives/hemingway.jpg Zelené pahorky africké - zážitky ze safari v Africe, z lovů divoké zvěře

36 www.pbs.org/.../images/hemingway_pic.jpg www.hemingwaytoursandsafaris.com/hemingway/he...amsaw.org/pic0704-hemingway011.jpg www.independent.co.uk/multimedia/archive/0001...

37 Smrt odpoledne - próza o autorových zálibách – návštěvách býčích zápasů upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/H... Mít a nemít - román - na tragickém osudu individualisty Morgana dokládá, že člověk sám nemá šanci úspěšně čelit zlu Hemingwayův dům

38 Komu zvoní hrana - nejrozsáhlejší román - děj zasazen do občanské války ve Španělsku, do tří dnů Lektor Robert Jordan je typický hemingwayovský hrdina. Prožije krátký, ale hluboký romantický vztah s dívkou, se kterou se seznámí u partyzánů. Ví, že jeho bojový úkol = vyhodit most = je velice nebezpečný, chápe však smrt jako součást života, v daném okamžiku chápe i její nadindividuální smysl. cille85.files.wordpress.com/2009/05/ernest_he... „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe.“

39 Poslední román: Přes řeku do stínu stromů - výpověď o vlastní krizi - příběh lásky těžce nemocného amerického důstojníka k italské aristokratce www.altalang.com/images/stock/wax-hemingway.jpg www.flatrock.org.nz/.../older_hemingway.jpg homepage.mac.com/.../.Public/BoxingHemingway.jpg

40 Vrcholné dílo: Stařec a moře - novela - udělena Nobelova cena Starý kubánský rybář Santiago se po mnoha neúspěšných lovech (lovil s malým chlapcem) vydává na moře sám. Uloví obrovskou rybu - marlina tj. mečouna, se kterou zápasí dva dny, teprve poté se mu ji podaří harpunovat a přivázat k lodi. Tímto životním úlovkem je velmi vysílen a uvažuje, co s rybou udělá a jak se bude mít. Ale mrtvou rybu napadnou žraloci a stařec už nemá sílu rybu ubránit, a tak se vrátí pouze s kostrou své ryby. Jednoduchý příběh o starci, rybě a moři přerostl v epickou metaforu o životě, o jeho smyslu, o potřebě člověka prokazovat svou sílu a životaschopnost v každém věku a vědět, že pro to, čeho chtěl dosáhnout, udělal všechno, co mohl. „Člověka je možno zničit, ale ne porazit.“ www.flyfishgeorgia.com/albums/album01/001_G.jpg

41 „Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet.“ blawgletter.typepad.com/.../ernesthemingway.jpg

42 Téma: Meziválečná literatura – 9. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Meziválečná literatura 9. ročník Meziválečná literatura Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové."

Podobné prezentace


Reklamy Google