Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velká francouzská revoluce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velká francouzská revoluce"— Transkript prezentace:

1 Velká francouzská revoluce

2 Co předcházelo? Francie v 18.stol. – převážně zemědělská (4/5 obyvatelstva zemědělci), bezprostředně před revolucí neúroda hladomor obrovské daňové zatížení výbojné války za Ludvíka XIV. hospodářský úpadek nákladný královský dvůr, rozmařilost obrovský státní dluh absolutismus - Ludvík XVI.

3 Ludvík XVI. Marie Antoinette

4 Versailles - královský zámek u Paříže, založený králem Ludvíkem XIV.

5 rozdělení francouzské společnosti

6 Jednotlivé fáze revoluce
1) – konstituční monarchie 2) republika 3) jakobínský teror 4) 1794 – direktorium, revoluce na ústupu 5) 1799 – 1804 – Napoleonův konzulát 6) 1804 – císařství

7 Řešení situace navrhované ministry financí:
zdanit privilegované stavy (duchovenstvo + šlechta) a svolat parlament, tzv. Generální stavy (poprvé od roku 1614) svolány - zasedání, ale požadavky třetího stavu nenaplněny, 3. stav má jen jeden hlas ze tří, požaduje ústavu a zavedení konstituční monarchie král ustupuje pod nátlakem = pokojné odstraňování absolutismu

8 14. července 1789 – dobytí Bastily = počátek revoluce
pevnost Bastila - symbol starého absolutistického režimu bývalé státní vězení (při dobytí - sedm bezvýznamných vězňů) pařížský lid povstal, ozbrojil se, v Bastile uložen střelný prach, posádka pobita, velitel zabit a jeho hlava vítězoslavně nošena po Paříži, později Bastila rozebrána nenásilné odstraňování starých pořádků se změnilo v revoluci

9 zprávy o pádu Bastily povstání na venkově (poddaní přepadali zámky a zabíjeli)
Národní shromáždění (= nový parlament) - zrušilo privilegia šlechty a duchovenstva, poddanství společnost založená na ideji rovnosti občanů přijata Deklarace práv člověka a občana - král přijal až pod nátlakem hladových žen, které přepadly zámek Versailles, pobily stráže a královskou rodinu unesly do Paříže

10 Ze 17 článků: Lidé se rodí a zůstávají svobodní a rovnoprávní Moc je odvozena od národa Přirozená práva jsou: svoboda, vlastnictví a bezpečnost před útlakem Svoboda spočívá v možnosti dělat cokoli, co neomezuje druhé. Každý člověk je považován za nevinného, dokud se neprokáže jeho vina. Nikdo nesmí být stíhán za své náboženské názory Vlastnictví je nedotknutelným a posvátným právem, nikdo ho nemůže být zbaven Svobodná výměna myšlenek a názorů je lidské právo

11 hladové pařížské ženy táhnou na Versailles žádat o jídlo – masakr - král s rodinou uprchnou do Paříže

12 hospodářské potíže neodstraněny, naopak prohlubují se
vyvlastnění církve hospodářské potíže neodstraněny, naopak prohlubují se protirevoluční povstání na venkově (několik ohnisek) emigrace šlechty červen pokus krále + rodiny o útěk do zahraničí (u hranic poznán a vrácen do Paříže) - ponechán na trůně, ale vlastně zajatec vyhrocení situace válečné přípravy Rakouska (rak.císař Leopold byl bratr francouzské královny Marie Antoinetty) a Pruska radikalizace společnosti

13 12. září 1792 vyhlášena republika
duben 1792 vypukla válka (armáda ve špatném stavu) - invaze časem zabržděna srpen další fáze radikalizace lidu - ústup umírněných, do čela radikální sansculoti [sankilot] - král uvězněn pronásledování tisíců skutečných i domnělých nepřátel revoluce / masakry ve věznicích 12. září 1792 vyhlášena republika

14 hymnou revoluce se stává píseň, se kterou pochodují do Paříže dobrovolníci z Marseille - Marseillaisa

15 zavedeno všeobecné volební právo (muži nad 21 let)
od 1790 vznik politických klubů (předchůdci dnešních politických stran) - rozmanitost názorů, nejednotnost v otázce dalšího vývoje revoluce, postupně získávají vliv jakobíni - největší vliv, (klášter sv. Jakuba), levicoví, později stoupenci teroru cordelieři – podle opasku z provazu, velmi radikální, antimonarchisté girondisté – podle provincie Gironde, majetní, republikáni počátky členění politického spektra na pravici a levici

16 od zasedání generálních stavů - aristokraté zasedali po pravici krále, třetí stav na levici /od 1792 na levici zasedají radikálové král obviněn z velezrady (vyjednávání s nepřítelem) - těsnou většinou ve sněmovně odsouzen k smrti - popraven leden 1793, později popravena i královna

17 poprava Ludvíka XVI. 21. 1. 1793 / Marie Antoinetta před popravou

18 gilotina v zájmu humánnosti a popření feudálních zvyklostí přijal parlament návrh lékaře dr. Guillotina na zavedení popravčího stroje se šikmou čepelí v provozu od 1792 (ve Francii do zrušení trestu smrti r. 1981) ujal se název „gilotina“ symbol rovnosti

19 poprava krále sjednotila všechny evropské panovníky do protifrancouzské koalice - Francie ohrožena invazí propukají i domácí protirevoluční povstání nejvýznamnější v západní Francii – oblast Vendée - brutální na obou stranách

20 Jakobínská diktatura 2. 6. 1793 – 27. 7. 1794
hospodářský rozvrat v zemi, nespokojenost s výsledky revoluce, nebezpečí vojenské invaze převrat jakobínů odstranili z parlamentu konkurenční stranu girondinů (umírněnější) a zavedli vládu jedné „strany“, tj. jakobínů 22 poslanců girondistů bylo zatčeno, odsouzeno, popraveno (!Listina práv člověka a občana ) předák girondistů Pierre Vergniaud: Obávám se, že revoluce stejně jako Saturn nakonec požere své děti.

21 Jakobínský teror vražda populárního a fanatického jakobína Jeana Paula Marata (vydavatel novin Přítel lidu) proboden ve vaně Charlottou Corday – akt pomsty záminka k rozpoutání děsivého revolučního teroru Výbor pro veřejné blaho - neomezená moc – v čele právník Maxmilien de Robespierre ( ), zvaný Neúplatný

22 Robespierre

23 Výbory bdělosti po celé zemi
Revoluční tribunály - jediný trest - smrt, nebyla obhajoba hledání viníků neutěšené situace popravy skutečných i smyšlených odpůrců revoluce / často směšná provinění / vyřizování osobních účtů / obohacování se „velký teror“ – zatčených odhad: popravených roajalisté, kněží, dezertéři, neúspěšní generálové, bývalí politici, nakonec ti, kteří teror rozpoutali

24 Robespierre nechal popravit své druhy - George Jacqua Dantona, Desmoulinse a dalších 16 příliš „umírněných“

25 Danton - obviněn z finančních machinací a tajných styků s nepřítelem

26 pokus o odstranění křesťanství a zavedení kultu nejvyšší bytosti
zavedení revolučního kalendáře – 12 měsíců po 30 dnech + 5 dní oslav revoluce, nové názvy, týden - 10 dní počátek nové éry - 22. září 1792, platil do r. 1805 Během revoluce zaveden metrický systém, sjednocení měr a vah metr a kilogram

27 ze strachu o vlastní život (Robespierre chystal novou čistku) nechali bývalí druhové Robespierra a nejbližší spolupracovníky zatknout a druhý den popravit ( ) konec jakobínské diktatury = začátek konce revoluce

28 direktorium 1794 - 1799 konec teroru vláda majetných (5 direktorů)
zachována rovnost před zákonem, ale ne rovnost sociální volební census = volit mohli jen majetní finanční stabilizace obavy z návratu roajalistů i jakobínů obrat ve válce - Francie se přestává bránit, ale útočí stoupá moc a popularita mladého generála Napoleona Bonaparta

29 Konzulát a císařství 9. listopadu 1799 provedl gen. Bonaparte za pomoci armády státní převrat nastolena vláda tří konzulů, ve skutečnosti moc měl jediný - Bonaparte Francie - úspěchy ve válce Napoleonovi plebiscitem udělena doživotní hodnost konzula = postupný návrat k monarchismu 1804 se sám korunoval císařem

30


Stáhnout ppt "Velká francouzská revoluce"

Podobné prezentace


Reklamy Google