Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dangerous Goods Training - CS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dangerous Goods Training - CS"— Transkript prezentace:

1 Dangerous Goods Training - CS
Tomáš Hladík OPS Trainer& DG Coordinator

2 DG není nebezpečnější než běžný náklad pokud je:
Obecná teorie Co znamená nebezpečné zboží (DG) Předměty a látky jenž mohou znamenat značné nebezpečí pro: Zdraví Bezpečnost Majetek Životní prostředí DG není nebezpečnější než běžný náklad pokud je: Správně ZDOKUMENTOVÁNO, ZABALENO, OZNAČENO a POPSÁNO a přepravováno dle příslušných předpisů

3 Tady celý proces začíná.
Obecná teorie Je povinností odesílatele látky: IDENTIFIKOVAT, KLASIFIKOVAT A DEKLAROVAT Tady celý proces začíná.

4 Obecná teorie Která z těchto položek by mohla být nebezpečné zboží?
Spray na vlasy Lighter refills Inkoust Deodorant Odbarvovač Battery Munice Býčí semeno v dusíku Čokoláda

5 ExpressNet - Dangerous Goods
TNT Express DG Policy Země TNT přijímá DG pouze do schválených zemí, které mají požadovanou DG infrastrukturu (školené zaměstnance, vybavená depa, zavedené procedury, vybavená vozidla apod.). Látky TNT přijíma pouze látky, jenž mohou být bezpečně přepravovány naší sítí. Zákazníci Pouze schváleným zákazníků je povoleno posílat DG TNT sítí Detaily týkající se schválených zemí, látek a zákazníků je možno nalézt v DG Reference Documents na TNT Express intranetu a toto je hlavní NÁSTROJ pro oddělení Sales & CS. ExpressNet - Dangerous Goods

6 TNT Express DG Policy Pokud ZÁKAZNÍK NENÍ na seznamu SCHVÁLENÝCH ZÁKAZNÍKŮ nebo pokud ZEMĚ PŘÍJEMCE NENÍ na seznamu SCHVÁLENÝCH ZEMÍ nebo pokud LÁTKA NENÍ v přehledu LÁTEK SCHVÁLENÝCH PRO PŘEPRAVU Zásilka nesmí být přepravována přes TNT Express Network. Nicméně, zásilku je možno přepravit přes Special Services (WEF)

7

8

9 Baterie do notebooků a hořlavina
Co se stalo? Letadlo naší konkurence! Co bylo příčinou? Baterie do notebooků a hořlavina

10 TNT Express DG Policy Global Commercial Air Network Obchodní politika
DG je přísně zakázáno Zásilky do destinací pokrytých TNT Global Commercial Air Network mohou být zasílány pouze prostřednictvím Special Services. Obchodní politika DG poplatek musí být vždy účtován (min. 35 Euro nebo polovina z ceny zásilky)

11 TNT Express DG Policy Omezení: Nejsou garantovány Transit Times
100kg na balení (ne na přepravní list, zásilku, paletu) Zásilky, vyžadující vybavená vozidla, nemohou být přijaty Pro zásilky obsahující suchý led jako chladící materiál pro zboží jenž není nebezpečné pro přepravu a UN3373 (Bilogické látky, kategorie B), není vyžadováno schválení zákazníka Určité země např. UK, Irsko a Finsko mají rozšířené transit time z důvodu přepravy prostřednictvím trajektů (IMDG) Omezený servis na ostrovy

12 Schválené země

13 Povolené látky

14 Schválení zákazníci – 48N - CZ
JMÉNO A ADRESA ODESÍLATELE OBLAST ACCOUNT NUMBER ORIGIN DEPOT POZNÁMKY/ DODATEČNÉ POŽADAVKY INDET SAFETY SYSTEMS 7439 ZA4 FOSFA A.S. 11089 BRQ WALTER S.R.O. 6766, 18989, 19654 TYCO ELECTRONICS CZECH S.R.O. 1115 D PLAST-EFTEC A.S. 7659 LI3 WIEGEL CZ, WIEGEL ŽEBRÁK 21799, 12754, 21857 CZO, HK4, BRQ FLEXFILL S.R.O. 20900 UN4 BORSODCHEM MCHZ, S.R.O. 8481 OSR DEN BRAVEN CZECH AND SLOVAK    S.R.O. 7002 OL2 INKTEP S.R.O. 100681 CZO Platí pouze pro DMS zásilky NCH DISTRIBUTION 100604 REDA A.S. 100535 JMÉNO A ADRESA PŘÍJEMCE DEPO A ZEMĚ PŘÍJEMCE AGA Medical, Gargevilles 7900 GNO/FR Pouze UN1956 (Prázdné nevyčištěné nádoby) SGS Germany GmbH, 67346, Speyer , DE Cross Border Booking Hach Lange GmbH, 14163, Berlin Henkel ICI, Belgium, Westerlo 46108, 46109 BE

15 Dangerous Goods Training
Klasifikace

16 Klasifikace Nebezpečné zboží se dělí do 9 tříd
Číslování tříd neznamená stupně nebezpečí Odesílatel musí identifikovat STUPEŇ NEBEZPEČÍ přiřazením produktu k obalové skupině. (Toto je součástí procesu klasifikace) Obalová Skupina I = Vysoké nebezpečí Obalová Skupina II = Střední nebezpečí Obalová Skupina III = Nízké nebezpečí (Obalová skupina je vždy označena římskou číslicí)

17 Klasifikace Třída 1: Výbušné látky a předměty
Podtřída 1.1 – látky a předměty jenž jsou nebezpečné hromadným výbuchem Podtřída 1.6 Velmi málo citlivé předměty, které nejsou nebezpečné hromadným výbuchem 1.2 1.3 1.4 1.5 Příklady: Roznětky Ohňostroje

18 Klasifikace Třída 2: Plyny Podtřída 2.2 Nehořlavé, netoxické plyny
Podtřída Hořlavé plyny Podtřída 2.3 Toxické plyny Stlačený kyslík Příklady: Fluorid kyslíku Zapalovače

19 Klasifikace Třída 3: Hořlavé kapaliny Příklady: Rozpouštědla Benzín
Barvy

20 Klasifikace Třída 4: Podtřída 4.1 Hořlavé tuhé látky
Division 4.2 Samozápalné látky Division 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Zápalky Příklady: Fosfor Karbid Vápníku

21 Laminátovací souprava
Klasifikace Třída 5: Látky podporující hoření & Organické peroxidy Podtřída5.1 Okysličovadla Podtřída 5.2 Organické peroxidy Příklady: Laminátovací souprava Hnojiva

22 Klasifikace Třída 6: Toxické & Infekční látky
Podtřída 6.1 Toxické látky Podtřída 6.2 Infekční látky Příklady: Arsenik – Pesticidy Viry (př. HIV)

23 Klasifikace Třída 7: Radioaktivní Materiály Příklady: Ale také:
Rentgenová zařízení Ale také: Radioaktivní látky v lékařských přístrojích Štěpné látky

24 Klasifikace Třída 8: Žíravé látky Příklady: Kyseliny Baterie

25 Klasifikace Třída 9: Další nebezpečné látky a předměty Příklady:
Suchý led Magnety Příklady: Lithium Batteries

26 Nedeklarované (skryté) nebezpečné zboží
EXAMPLES:

27 Nedeklarované (skryté) nebezpečné zboží
Guidelines for X-ray screeners & CIC workers Nedeklarované (skryté) nebezpečné zboží Níže uvedené předměty mohou obsahovat nebezpečné zboží Barvy Zapalovače Spreje Tlakové nádoby Magnetický materiál Baterie Elektronické zařízení Potřeby pro táboření Elektronické vybavení Palivové nádrže & palivové systémy Plechovky,sudy & láhve s tekutinou Jakékoliv nádoby s chemickou substancí Spalovací motory / náhradní díly

28 Dokumentace Zákazník musí poskytnout:
Vyplněný a podepsaný Přepravní list - Popis zboží: Je popis dostatečný? Kolonka označující DG : Byla zaškrtnuta ? - Bezpečnostní list. 1) .\Zakaznici\bezpecnostni_list.pdf 2 )..\Zakaznici\Analytika Praha\Cyklohexan.pdf ADR Deklaraci pro silniční přepravu a/nebo (IATA) Shipper’s Declaraci pro leteckou přepravu Obsah obou dokumentů je podobný, nicméně: ADR Deklarace; * libovolný formát ve kterém musí být požadované informace (IATA) Shippers Deklarace; * musí být vždy v předepsaném formátu (červené šrafování) * ‘Varovné’ prohlášení na (IATA) Shippers deklaraci * musí být podepsána pouze odesílatelem

29

30

31 Dokumentace Zákazník musí poskytnout:
(Transport Emergency) TREM Card/Pokyny pro případ nehody pro silniční přepravu - poskytuje řidiči vozidla informace v případě nehody - dokumenty musí být ve všech jazycích zemí, přes které je látka přepravována, a rovněž v jazyce, kterému řidič rozumí od je toto povinností přepravce IMO Declarace pro námořní přepravu obsah je podobný jako ADR & IATA deklarace * libovolný formát ve kterém musí být požadované informace

32 DG předpisy se liší dle druhu přepravy!
Předpisy & Zákony DG předpisy se liší dle druhu přepravy! Pro zásilky obsahující DG je důležité vědět jakými VŠEMI druhy přepravy (letecky, po moři, po silnici) bude zásilka poslána abychom byli schopni vyhovět VŠEM příslušným předpisům Takto kombinovaná přeprava se nazývá MULTIMODÁLNÍ

33 Multimodální přeprava
LGG HUB 3 požadavky IATA ORIGIN GATEWAY 2 DORUČENÍ 6 DESTINATION DEPOT 5 ORIGIN DEPOT VYZVEDNUTÍ 1 DESTINATION GATEWAY 4 požadavky ADR (Evropa) požadavky ADR (Evropa)

34 Státní odborný dozor Dopravní úřady Celní úřady Ministerstvo dopravy
Při porušení zákona hrozí pokuta až do výše ,- Kč odesílateli nebo přepravci, který nedodrží podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí!

35 Přepravce není odpovědný za kontrolu, vše je závislé na odesílateli !
Odpovědnost Dle zákona, je odpovědnost při přepravě nebezpečného pouze na straně dvou subjektů: Odesílatel: Identifikace Klasifikace Balení Značky & Popisky Dokumentace Přepravce: (air & road) Příjem (použití check sheetu) Bezprostřední uskladnění (DG area) Bezpečná nakládka Prověřování Poskytnutí informací (pilot/řidič) Report nehod (včetně Skrytého DG) Uchovávání dokumentace Školení Přepravce není odpovědný za kontrolu, vše je závislé na odesílateli !

36 Úplná adresa odesílatele Specifické značení obalu
PŘÍKLAD: Bezpečnostní značky Úplná adresa odesílatele Úplná adresa příjemce Odesílatel Příjemce UN číslo UN Methanol Přesný zasílací název (povinný pouze pro´ IATA/ IMDG) Manipulační značky "Touto stranou vzhůru" (2x) 4G/X20/S/05/D/BAM3117 U N Specifické značení obalu

37 O t á z k y?


Stáhnout ppt "Dangerous Goods Training - CS"

Podobné prezentace


Reklamy Google