Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dangerous Goods Training - CS Tomáš Hladík OPS Trainer& DG Coordinator.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dangerous Goods Training - CS Tomáš Hladík OPS Trainer& DG Coordinator."— Transkript prezentace:

1 Dangerous Goods Training - CS Tomáš Hladík OPS Trainer& DG Coordinator

2 Obecná teorie Co znamená nebezpečné zboží (DG) Předměty a látky jenž mohou znamenat značné nebezpečí pro: ZdravíBezpečnostMajetekŽivotní prostředí DG není nebezpečnější než běžný náklad pokud je: Správně ZDOKUMENTOVÁNO, ZABALENO, OZNAČENO a POPSÁNO a přepravováno dle příslušných předpisů

3 Obecná teorie Je povinností odesílatele látky: IDENTIFIKOVAT, KLASIFIKOVAT A DEKLAROVAT Tady celý proces začíná.

4 Obecná teorie Která z těchto položek by mohla být nebezpečné zboží? Spray na vlasy Lighter refills Inkoust DeodorantOdbarvovač Munice Battery Býčí semeno v dusíku Čokoláda

5 TNT Express DG Policy Země Země TNT přijímá DG pouze do schválených zemí, které mají požadovanou DG infrastrukturu (školené zaměstnance, vybavená depa, zavedené procedury, vybavená vozidla apod.). Látky Látky TNT přijíma pouze látky, jenž mohou být bezpečně přepravovány naší sítí. Zákazníci Zákazníci Pouze schváleným zákazníků je povoleno posílat DG TNT sítí NÁSTROJ Detaily týkající se schválených zemí, látek a zákazníků je možno nalézt v DG Reference Documents na TNT Express intranetu a toto je hlavní NÁSTROJ pro oddělení Sales & CS. ExpressNet - Dangerous Goods

6 TNT Express DG Policy Pokud ZÁKAZNÍK NENÍ na seznamu SCHVÁLENÝCH ZÁKAZNÍKŮ nebo pokud ZEMĚ PŘÍJEMCE NENÍ na seznamu SCHVÁLENÝCH ZEMÍ nebo pokud LÁTKA NENÍ v přehledu LÁTEK SCHVÁLENÝCH PRO PŘEPRAVU Zásilka nesmí být přepravována přes TNT Express Network. Nicméně, zásilku je možno přepravit přes Special Services (WEF)

7

8

9 Co se stalo? Letadlo naší konkurence! Co bylo příčinou? Baterie do notebooků a hořlavina

10 TNT Express DG Policy Global Commercial Air Network DG je přísně zakázáno Zásilky do destinací pokrytých TNT Global Commercial Air Network mohou být zasílány pouze prostřednictvím Special Services. Obchodní politika DG poplatek musí být vždy účtován (min. 35 Euro nebo polovina z ceny zásilky)

11 TNT Express DG Policy Omezení: Nejsou garantovány Transit Times 100kg na balení (ne na přepravní list, zásilku, paletu) Zásilky, vyžadující vybavená vozidla, nemohou být přijaty Pro zásilky obsahující suchý led jako chladící materiál pro zboží jenž není nebezpečné pro přepravu a UN3373 (Bilogické látky, kategorie B), není vyžadováno schválení zákazníka Určité země např. UK, Irsko a Finsko mají rozšířené transit time z důvodu přepravy prostřednictvím trajektů (IMDG) Omezený servis na ostrovy

12 Schválené země

13 Povolené látky

14 Schválení zákazníci – 48N - CZ JMÉNO A ADRESA ODESÍLATELEOBLASTACCOUNT NUMBER ORIGIN DEPOT POZNÁMKY/ DODATEČNÉ POŽADAVKY INDET SAFETY SYSTEMS 7439 ZA4 FOSFA A.S. 11089 BRQ WALTER S.R.O. 6766, 18989, 19654 BRQ TYCO ELECTRONICS CZECH S.R.O. 1115 BRQ D PLAST-EFTEC A.S. 7659 LI3 WIEGEL CZ, WIEGEL ŽEBRÁK 21799, 12754, 21857 CZO, HK4, BRQ FLEXFILL S.R.O. 20900 UN4 BORSODCHEM MCHZ, S.R.O. 8481 OSR DEN BRAVEN CZECH AND SLOVAK S.R.O. 7002 OL2 INKTEP S.R.O. 100681 CZO Platí pouze pro DMS zásilky NCH DISTRIBUTION 100604 CZO REDA A.S. 100535 BRQ JMÉNO A ADRESA PŘÍJEMCEOBLASTACCOUNT NUMBER DEPO A ZEMĚ PŘÍJEMCE POZNÁMKY/ DODATEČNÉ POŽADAVKY AGA Medical, 78440 Gargevilles 7900GNO/FR Pouze UN1956 (Prázdné nevyčištěné nádoby) SGS Germany GmbH, 67346, Speyer 70023027, 70288468DECross Border Booking Hach Lange GmbH, 14163, Berlin 70281002DECross Border Booking Henkel ICI, Belgium, Westerlo 46108, 46109BECross Border Booking

15 Klasifikace Dangerous Goods Training

16 Klasifikace Nebezpečné zboží se dělí do 9 tříd  Číslování tříd neznamená stupně nebezpečí  Odesílatel musí identifikovat STUPEŇ NEBEZPEČÍ přiřazením produktu k obalové skupině. (Toto je součástí procesu klasifikace) Obalová Skupina I =Vysoké nebezpečí Obalová Skupina II =Střední nebezpečí Obalová Skupina III=Nízké nebezpečí (Obalová skupina je vždy označena římskou číslicí)

17 Klasifikace Třída 1: Výbušné látky a předměty Podtřída 1.1 – látky a předměty jenž jsou nebezpečné hromadným výbuchem Podtřída 1.6 Velmi málo citlivé předměty, které nejsou nebezpečné hromadným výbuchem 1.2 1.3 1.4 1.5 Příklady: Ohňostroje Roznětky

18 Klasifikace Třída 2: Plyny Zapalovače Stlačený kyslík Fluorid kyslíku Příklady: Podtřída 2.2 Nehořlavé, netoxické plyny Podtřída 2.3 Toxické plyny Podtřída 2.1 Hořlavé plyny

19 Klasifikace Třída 3: Hořlavé kapaliny Příklady: Rozpouštědla Benzín Barvy

20 Klasifikace Třída 4: Karbid Vápníku Zápalky Příklady: Fosfor Division 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Podtřída 4.1 Hořlavé tuhé látky Division 4.2 Samozápalné látky

21 Klasifikace Třída 5: Látky podporující hoření & Organické peroxidy Příklady: Laminátovací souprava Hnojiva Podtřída5.1 Okysličovadla Podtřída 5.2 Organické peroxidy

22 Klasifikace Třída 6: Toxické & Infekční látky Příklady: Arsenik – Pesticidy Viry (př. HIV) Podtřída 6.1 Toxické látky Podtřída 6.2 Infekční látky

23 Klasifikace Třída 7: Radioaktivní Materiály Rentgenová zařízení Příklady: Ale také: Radioaktivní látky v lékařských přístrojích Štěpné látky

24 Klasifikace Třída 8: Žíravé látky Příklady: Baterie Kyseliny

25 Klasifikace Třída 9: Další nebezpečné látky a předměty Příklady: Suchý led Magnety Lithium Batteries

26 Nedeklarované (skryté) nebezpečné zboží EXAMPLE S:

27 Nedeklarované (skryté) nebezpečné zboží Guidelines for X-ray screeners & CIC workers Níže uvedené předměty mohou obsahovat nebezpečné zboží Barvy Zapalovače Spreje Tlakové nádoby Magnetický materiál Baterie Elektronické zařízení Potřeby pro táboření Elektronické vybavení Palivové nádrže & palivové systémy Plechovky,sudy & láhve s tekutinou Jakékoliv nádoby s chemickou substancí Spalovací motory / náhradní díly

28 Dokumentace Zákazník musí poskytnout: Přepravní list Vyplněný a podepsaný Přepravní list - Popis zboží: Je popis dostatečný? - Kolonka označující DG : Byla zaškrtnuta ? - Bezpečnostní list. 1).\Zakaznici\bezpecnostni_list.pdf. 1).\Zakaznici\bezpecnostni_list.pdf - 2 )..\Zakaznici\Analytika Praha\Cyklohexan.pdf..\Zakaznici\Analytika Praha\Cyklohexan.pdf ADR Deklaraci Shipper’s Declaraci ADR Deklaraci pro silniční přepravu a/nebo (IATA) Shipper’s Declaraci pro leteckou přepravu Obsah obou dokumentů je podobný, nicméně: -ADR Deklarace; * libovolný formát ve kterém musí být požadované informace -(IATA) Shippers Deklarace; * musí být vždy v předepsaném formátu (červené šrafování) * ‘Varovné’ prohlášení na (IATA) Shippers deklaraci * musí být podepsána pouze odesílatelem

29

30

31 Dokumentace Zákazník musí poskytnout: TREM Card/Pokyny pro případ nehody (Transport Emergency) TREM Card/Pokyny pro případ nehody pro silniční přepravu - poskytuje řidiči vozidla informace v případě nehody - dokumenty musí být ve všech jazycích zemí, přes které je látka přepravována, a rovněž v jazyce, kterému řidič rozumí od 1.7.09 je toto povinností přepravce IMO Declarace IMO Declarace pro námořní přepravu obsah je podobný jako ADR & IATA deklarace * libovolný formát ve kterém musí být požadované informace

32 DG předpisy se liší dle druhu přepravy! Pro zásilky obsahující DG je důležité vědět jakými VŠEMI druhy přepravy (letecky, po moři, po silnici) bude zásilka poslána abychom byli schopni vyhovět VŠEM příslušným předpisům Takto kombinovaná přeprava se nazývá MULTIMODÁLNÍ Předpisy & Zákony

33 Multimodální přeprava požadavky ADR (Evropa) požadavky ADR (Evropa) DORUČENÍ požadavky IATA ORIGIN DEPOT VYZVEDNUTÍ ORIGIN GATEWAY LGG HUB DESTINATION GATEWAY DESTINATION DEPOT

34 Státní odborný dozor Dopravní úřady Celní úřady Ministerstvo dopravy Při porušení zákona hrozí pokuta až do výše 1 000 000,- Kč odesílateli nebo přepravci, který nedodrží podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí!

35 Odpovědnost Identifikace Klasifikace Balení Značky & Popisky Dokumentace Příjem (použití check sheetu) Bezprostřední uskladnění (DG area) Bezpečná nakládka Prověřování Poskytnutí informací (pilot/řidič) Report nehod (včetně Skrytého DG) Uchovávání dokumentace Školení Dle zákona, je odpovědnost při přepravě nebezpečného pouze na straně dvou subjektů: Přepravce není odpovědný za kontrolu, vše je závislé na odesílateli ! Odesílatel: Přepravce: (air & road)

36 UN 1230 Methanol Specifické značení obalu UN číslo Manipulační značky "Touto stranou vzhůru" (2x) Bezpečnostní značky Přesný zasílací název (povinný pouze pro´ IATA/ IMDG) Příjemce 4G/X20/S/05/D/BAM3117 UNUN Úplná adresa odesílatele Úplná adresa příjemce Odesílatel PŘÍKLAD :

37 O t á z k y?


Stáhnout ppt "Dangerous Goods Training - CS Tomáš Hladík OPS Trainer& DG Coordinator."

Podobné prezentace


Reklamy Google