Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reformy Evropského hospodářského společenství. Literatura F+P str. 115 – 141 F+P str. 115 – 141 Gerbet, P. (2004) Budování Evropy, kapitoly VIII, IX Gerbet,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reformy Evropského hospodářského společenství. Literatura F+P str. 115 – 141 F+P str. 115 – 141 Gerbet, P. (2004) Budování Evropy, kapitoly VIII, IX Gerbet,"— Transkript prezentace:

1 Reformy Evropského hospodářského společenství

2 Literatura F+P str. 115 – 141 F+P str. 115 – 141 Gerbet, P. (2004) Budování Evropy, kapitoly VIII, IX Gerbet, P. (2004) Budování Evropy, kapitoly VIII, IX CINI Michelle - European Union Politics – Chapter 3 CINI Michelle - European Union Politics – Chapter 3 Nugent Neill - The Government and Politics of the European Union – Chapter 5 Nugent Neill - The Government and Politics of the European Union – Chapter 5

3 Úvod 70. léta 20. století – určující vlivy 70. léta 20. století – určující vlivy Reformní pokusy 70. let Reformní pokusy 70. let 80.léta 20. století – jižní rozšíření a snaha dobudovat společný trh 80.léta 20. století – jižní rozšíření a snaha dobudovat společný trh Jednotný evropský akt Jednotný evropský akt

4 EHS v 70. letech Dědictví sporů z předchozí dekády Dědictví sporů z předchozí dekády Lucemburský kompromis oslabil schopnost EHS podniknout radikální kroky Lucemburský kompromis oslabil schopnost EHS podniknout radikální kroky Oslabení nadnárodních institucí Oslabení nadnárodních institucí Energetická krize Energetická krize Ekonomická stagnace a krize tradičních odvětví Ekonomická stagnace a krize tradičních odvětví Kolaps poválečného mezinárodního měnového systému Kolaps poválečného mezinárodního měnového systému Kombinace vnějších a vnitřních faktorů vyvinula tlak na sebereflexi a reformy Kombinace vnějších a vnitřních faktorů vyvinula tlak na sebereflexi a reformy

5 Hospodářská a měnová unie Výsledek jednání z Haagského summitu Výsledek jednání z Haagského summitu Wernerův plán – představen 7. 10. 1970 Wernerův plán – představen 7. 10. 1970 - Stanovení měnové konvertibility – „had v tunelu“ - Řízeno systémem centrálních bank - Souvislost s SZP – potřeba zajistit, aby subvence měly rovnoměrný dopad - Rozpory mezi ČS – pozice Německa - Kolaps plánu následkem ropné krize

6 Tindemansova zpráva Ropné šoky a následná ekonomická stagnace v některých ČS Ropné šoky a následná ekonomická stagnace v některých ČS Některé ČS neschopné pokračovat v rozvoji integračních aktivit Některé ČS neschopné pokračovat v rozvoji integračních aktivit Tindemansova zpráva Tindemansova zpráva - Ztráta homogenity po rozšíření - návrh reformních kroků, posílení Komise a EP - „dvourychlostní Evropa“ – všechny ČS stejný cíl, ale jiný harmonogram - Alternativa vývoje – státy budou mít dostatek prostoru, aniž by byly ohroženy cíle Některá doporučení zrealizována – přímé volby do EP 1979 Některá doporučení zrealizována – přímé volby do EP 1979 Většina doporučení odsunuta na neurčito Většina doporučení odsunuta na neurčito

7 Vznik Evropské rady Neplést s Radou Evropy! Neplést s Radou Evropy! Praxe MEZIVLÁDNÍCH setkání na nejvyšší úrovni (summit) se osvědčila – větší šance dosáhnout dohody Praxe MEZIVLÁDNÍCH setkání na nejvyšší úrovni (summit) se osvědčila – větší šance dosáhnout dohody 1974 – hlavy vlád a státu se rozhodly institucionalizovat tato setkání – Evropská rada 1974 – hlavy vlád a státu se rozhodly institucionalizovat tato setkání – Evropská rada Nebyla institucí podle smluv, neměla legální status Nebyla institucí podle smluv, neměla legální status ALE, velký politický vliv a mandát; motor integrace v době oslabení NADNÁRODNÍCH institucí ALE, velký politický vliv a mandát; motor integrace v době oslabení NADNÁRODNÍCH institucí

8 Reformní snahy 80. let a jižní rozšíření Dva určující prvky: Dva určující prvky: 1) Snaha připojit tři státy jižní Evropy: ŠP, ŘEC, POR 2) Čelit ekonomickým problémům států EHS dobudováním společného trhu

9 Počátek jižního rozšíření Nové kandidátské státy – ŠP, POR, ŘEC Nové kandidátské státy – ŠP, POR, ŘEC V polovině 70. let se zbavily autoritativních režimů a vytvořily demokratické systémy V polovině 70. let se zbavily autoritativních režimů a vytvořily demokratické systémy ES zájem na stabilitě středomořského regionu ES zájem na stabilitě středomořského regionu ALE, související ekonomické problémy (zkušenosti z 1. rozšíření, regionální pomoc a sociální fond atp.) ALE, související ekonomické problémy (zkušenosti z 1. rozšíření, regionální pomoc a sociální fond atp.) Nové podmínky vstupu – musí být evropským státem s jednoznačně demokratickým režimem garantujícím lidská práva a svobody Nové podmínky vstupu – musí být evropským státem s jednoznačně demokratickým režimem garantujícím lidská práva a svobody

10 Řecko – 2. rozšíření Specifické podmínky – teritoriálně oddělené, potenciálně výbušný prostor, mladá demokracie, důležité strategické spojenectví Specifické podmínky – teritoriálně oddělené, potenciálně výbušný prostor, mladá demokracie, důležité strategické spojenectví Snaha stabilizovat Řecko Snaha stabilizovat Řecko Komise proti připojení Řecka – ekonomická nepřipravenost Komise proti připojení Řecka – ekonomická nepřipravenost ČS ji přehlasovaly – co nejrychlejší stabilizace Řecka prioritou ČS ji přehlasovaly – co nejrychlejší stabilizace Řecka prioritou Vstup 1981 Vstup 1981

11 ŠP a POR – 3. rozšíření Oba státy obchodně silně svázané s VB – hlavní důvod žádosti o členství v EHS Oba státy obchodně silně svázané s VB – hlavní důvod žádosti o členství v EHS Oba státy agrární a nerozvinuté průmyslové struktury Oba státy agrární a nerozvinuté průmyslové struktury Obava FR a IT z konkurence v zemědělství a přílivu levné pracovní síly Obava FR a IT z konkurence v zemědělství a přílivu levné pracovní síly Obava Komise z ekonomické nepřipravenosti a nároků na rozpočet Obava Komise z ekonomické nepřipravenosti a nároků na rozpočet Přesto dohoda – vstup 1986 Přesto dohoda – vstup 1986

12 Britský problém Následek neadekvátně nastaveného financování EHS Následek neadekvátně nastaveného financování EHS VB velké příspěvky do SZP, zároveň nutnost nakupovat drahé potraviny z ES – velmi nevýhodné VB velké příspěvky do SZP, zároveň nutnost nakupovat drahé potraviny z ES – velmi nevýhodné Ani kompenzace skrze ERDF a ESF nepostačovaly Ani kompenzace skrze ERDF a ESF nepostačovaly V 80. letech VB odmítala investovat do nových politik EHS – problém zejména kvůli jižnímu rozšíření V 80. letech VB odmítala investovat do nových politik EHS – problém zejména kvůli jižnímu rozšíření Summit ve Fountainebleau – nutnost zvýšit rozpočet EHS v souvislosti s jižním rozšířením Summit ve Fountainebleau – nutnost zvýšit rozpočet EHS v souvislosti s jižním rozšířením M. Thatcherová: „I want my money back!“ M. Thatcherová: „I want my money back!“ Výsledkem britský rabat – 66% vložených prostředků půjde zpět do VB Výsledkem britský rabat – 66% vložených prostředků půjde zpět do VB Dočasné řešení, otevřelo debatu o nutnosti řešit SZP Dočasné řešení, otevřelo debatu o nutnosti řešit SZP

13 Snahy o reformu rozhodovacího procesu Spinelliho iniciativa – vzešla z půdy EP Spinelliho iniciativa – vzešla z půdy EP - Řešení neuspokojivé situace  založení politické unie v čele s evropskou vládou, jíž by měla být Komise - Snaha o odstranění následků Lucemburského kompromisu - Posílení nadnárodního faktoru 1983 – Evropská rada ve Stuttgartu zamítla Spinelliho iniciativu 1983 – Evropská rada ve Stuttgartu zamítla Spinelliho iniciativu Snaha EP posílit svou roli Snaha EP posílit svou roli

14 Klopýtavé formování společného trhu V 80. letech základní cíl Římských smluv 4 svobody pohybu stále v nedohlednu V 80. letech základní cíl Římských smluv 4 svobody pohybu stále v nedohlednu Fyzické, daňové a administrativní bariéry (netarifní překážky – licence, speciální národní regulace; často jen maskovaný protekcionismus) Fyzické, daňové a administrativní bariéry (netarifní překážky – licence, speciální národní regulace; často jen maskovaný protekcionismus) Soupeřící pojetí mezi ČS – dirigismus vs. laissez-faire Soupeřící pojetí mezi ČS – dirigismus vs. laissez-faire Státní intervence a monopolizace určitých odvětví znemožňuje vytvoření společného trhu Státní intervence a monopolizace určitých odvětví znemožňuje vytvoření společného trhu

15 Lesk a bída harmonizace Harmonizace – hlavní nástroj k dosažení společného trhu – pozitivní integrace Harmonizace – hlavní nástroj k dosažení společného trhu – pozitivní integrace Obtížná a pomalá (Jam standard – 25 let, německá čistota piva a belgický margarín) Obtížná a pomalá (Jam standard – 25 let, německá čistota piva a belgický margarín) Lucemburský kompromis – extrémně obtížné dosáhnout dohody = „euroskleróza“ Lucemburský kompromis – extrémně obtížné dosáhnout dohody = „euroskleróza“ Za absence politického vedení stimuluje ekonomickou integraci soudní aktivismus ESD: Za absence politického vedení stimuluje ekonomickou integraci soudní aktivismus ESD: - Případ Cassis Dijon: princip vzájemného uznávání  Inspirace pro Komisi při návrhu programu reforem nazvaného Bílá kniha o vnitřním trhu

16 Předehra k Jednotnému evropskému aktu 1985 – nástup Delorsovy Komise 1985 – nástup Delorsovy Komise Snaha Komise prolomit „eurosklerózu“ a posílit svůj vliv: Snaha Komise prolomit „eurosklerózu“ a posílit svůj vliv: - Posílení nadnárodního rozměru Společenství - Ozdravit finanční situaci Společenství (CAP) - Naplnit literu zakládajících smluv v oblasti 4 základních svobod  posunout agendu budování společného trhu

17 Bílá kniha o vnitřním trhu Zveřejněna léto 1985 Zveřejněna léto 1985 Bílá kniha – (Eurospeak) výraz indikující dokument, který specifikuje návrh na bezprostřední akci Společenství; často ji předchází Zelená kniha, která indikuje plány Komise a bývá výzvou k zahájení konzultačních procesů Bílá kniha – (Eurospeak) výraz indikující dokument, který specifikuje návrh na bezprostřední akci Společenství; často ji předchází Zelená kniha, která indikuje plány Komise a bývá výzvou k zahájení konzultačních procesů Projekt Komise k oživení budování společného trhu Projekt Komise k oživení budování společného trhu Identifikovala cca 300 bariér – fyzické, technické a fiskální Identifikovala cca 300 bariér – fyzické, technické a fiskální Navrhovala jejich odstranění a dokončení Evropy bez hranic k 1. 1. 1993 Navrhovala jejich odstranění a dokončení Evropy bez hranic k 1. 1. 1993

18 Schengenská dohoda Paralelní pokus některých členských států o realizaci volného pohybu osob Paralelní pokus některých členských států o realizaci volného pohybu osob Léto 1985, podepsána symbolicky v městě Schengen na pomezí LUX, NĚM, FR Léto 1985, podepsána symbolicky v městě Schengen na pomezí LUX, NĚM, FR Mezivládní dohoda BENELUX, NĚM, FR, oddělena od ES Mezivládní dohoda BENELUX, NĚM, FR, oddělena od ES Usnadnění přeshraničního pohybu  odstranění kontrol na vnitřních hranicích a posílení kontrol na vnějších (tzv. schengenská hranice) Usnadnění přeshraničního pohybu  odstranění kontrol na vnitřních hranicích a posílení kontrol na vnějších (tzv. schengenská hranice)

19 Jednotný evropský akt Milánské zasedání Evropské rady v létě 1985 Milánské zasedání Evropské rady v létě 1985 - Svolána mezivládní konference ke změně smluvního základu EHS Plán na vytvoření vnitřního trhu do konce roku 1992  podle Bílé knihy Komise Plán na vytvoření vnitřního trhu do konce roku 1992  podle Bílé knihy Komise Smluvní reforma zvaná Jednotný evropský akt (JEA) podepsán v únoru 1986 – první fundamentální změna Římských smluv Smluvní reforma zvaná Jednotný evropský akt (JEA) podepsán v únoru 1986 – první fundamentální změna Římských smluv

20 Institucionální změny obsažené v JEA Rozhodování v Radě ministrů v otázkách vnitřního trhu – kvalifikovanou většinou (KV) Rozhodování v Radě ministrů v otázkách vnitřního trhu – kvalifikovanou většinou (KV) Posílení vlivu EP  procedura kooperace – možnost předkládat pozměňovací návrhy Radě; jen v omezené oblasti – zejména v otázkách vnitřního trhu Posílení vlivu EP  procedura kooperace – možnost předkládat pozměňovací návrhy Radě; jen v omezené oblasti – zejména v otázkách vnitřního trhu Další posílení vlivu EP – právo „souhlasu“ Další posílení vlivu EP – právo „souhlasu“ Evropská rada se stala součástí smluvního rámce Evropská rada se stala součástí smluvního rámce

21 JEA a politiky EHS Adaptovány závěry Bílé knihy o vnitřním trhu ohledně jeho náplně a dokončení Adaptovány závěry Bílé knihy o vnitřním trhu ohledně jeho náplně a dokončení Záměr vybudovat Hospodářskou a měnovou unii (HMU) Záměr vybudovat Hospodářskou a měnovou unii (HMU) Zakotvení Evropské politické spolupráce ve smluvním rámci Zakotvení Evropské politické spolupráce ve smluvním rámci Rozšíření mandátu EHS o otázky týkající se sociální oblasti, ŽP, výzkumu a technologickém rozvoji Rozšíření mandátu EHS o otázky týkající se sociální oblasti, ŽP, výzkumu a technologickém rozvoji Zakotvení solidarity v rámci ES – podpora méně rozvinutých regionů a podpora homogenizace životní úrovně napříč ES Zakotvení solidarity v rámci ES – podpora méně rozvinutých regionů a podpora homogenizace životní úrovně napříč ES Příprava na politickou unii? Příprava na politickou unii?

22 Problémy s ratifikací a jejich implikace pro budoucnost Ratifikační proces zdržen v Irsku (díky tomu JEA vstupuje v platnost až 1987) Ratifikační proces zdržen v Irsku (díky tomu JEA vstupuje v platnost až 1987)  Ústavní žaloba proti vládě – podepsala JEA, aniž by předložila věc k referendu  Úspěch – zakotvení EPS (konzultace v zahr. pol.) – potenciální ohrožení irské neutrality - Nakonec však JEA schváleno v referendu  Nová výzva pro ES – již není jen technickou platformou – otázka demokratického deficitu

23 Příprava na příště F+P str. 115 – 141 F+P str. 115 – 141 Gerbet, P. (2004) Budování Evropy, kapitola IX Gerbet, P. (2004) Budování Evropy, kapitola IX CINI Michelle - European Union Politics – Chapter 3 CINI Michelle - European Union Politics – Chapter 3 Nugent Neill - The Government and Politics of the European Union – Chapter 5 Nugent Neill - The Government and Politics of the European Union – Chapter 5


Stáhnout ppt "Reformy Evropského hospodářského společenství. Literatura F+P str. 115 – 141 F+P str. 115 – 141 Gerbet, P. (2004) Budování Evropy, kapitoly VIII, IX Gerbet,"

Podobné prezentace


Reklamy Google