Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP JPD3 CZ.04.3.07/4.1.02.2/0346 Odborné vzdělávání pracovníků v oblasti výstavby potrubních systémů pro přepravu nebezpečných a hořlavých médií Asociace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP JPD3 CZ.04.3.07/4.1.02.2/0346 Odborné vzdělávání pracovníků v oblasti výstavby potrubních systémů pro přepravu nebezpečných a hořlavých médií Asociace."— Transkript prezentace:

1 OP JPD3 CZ.04.3.07/4.1.02.2/0346 Odborné vzdělávání pracovníků v oblasti výstavby potrubních systémů pro přepravu nebezpečných a hořlavých médií Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů partner – Český plynárenský svaz Ing. Martina Mlčochová aspp@aspp.czaspp@aspp.cz, mobil:602 528 009 www.aspp.cz ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost

2 2 1 Zaměření projektu Cílem projektu je vytvořit trvale fungující systém periodického odborného vzdělávání pracovníků firem zabývajících se výstavbou potrubních systémů a souvisejících zařízení pro dopravu hořlavých, výbušných nebo jinak nebezpečných plynů, ropy a ropných produktů s cílem sladit požadavky investorů a dodavatelů na co nejvyšší kvalitu především z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostřední a tím zvýšit adaptabilitu a konkurenceschopnost zúčastněných firem, stejně jako jejich environmentální odpovědnost. České školství ve svých osnovách výuku odborných pracovníků této specializace nabízí jen ve velmi omezeném rozsahu. V širším měřítku lze získat pouze všeobecnou kvalifikaci svářečů, a to jak pro polyetylén, tak pro svařování oceli. V tak specializované oblasti, jakou je výstavba plynárenských zařízení, ropovodů a produktovodů, protože se jedná o média s vysokými nároky na ochranu okolí potrubí, však musí být vzdělání velmi odborné a specifické ve vztahu k charakteristikám média, které bude následně potrubím přepravováno. Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů se po celou dobu svého působení zaměřuje na odborné vzdělávání pracovníků svých členských firem. Možnost vytvořit odborné vzdělávání i pro další firmy vedla ASPP ke snaze získat finanční prostředky na vzdělávání z fondů Evropské unie. Projekt je koncipován jako pilotní a proto v úvodním ověřovacím období bude realizován pouze v oblasti hlavního města Prahy.

3 3 2 Cílové skupiny Cílové skupiny Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci s obecnou kvalifikací svářečů polyetylénu (kurz č.I), oceli (kurz č. II) a vyučeni pracovníci z oblasti technických řemesel (kurz č. III). Zvláštní cílovou skupinou (kurz č. IV) jsou pak pracovníci firem, které vykonávají činnosti v bezprostřední blízkosti potrubí dopravujících nebezpečné plynné a kapalné látky. Cílem vzdělávání této specifické cílové skupiny je detailně seznámit pracovníky o náležitostech praxe a rizicích, která jim při jejich činnosti mohou hrozit. Účelem je tedy „ochránit“ potrubí plynovodů a produktovodů od nežádoucích zásahů třetí strany na straně jedné a současně zajistit těmto „cizím“ pracovníkům dostatek informací o tom, jak se v případě havárie takového potrubí zachovat a tak snížit riziko poškození zdraví nebo majetku. V současné chvíli byla cílová skupina oslovena dvakrát – jednou při provádění analýzy potřebnosti odborného vzdělávání a nyní s informací o přípravě kurzů. Protože předběžně je o kurzy velký zájem, budou se moci zájemci přihlašovat do kurzů od 1.11.2006 12.00 hod. přes internet.

4 4 3 Typy činností Typy činností realizované projektem Tvorba učebních osnov čtyř odborných kurzů Napsání učebnic – skript Ověření v praxi – realizace vzdělávacích kurzů Na základě vyhodnocení kurzů případná úprava osnov a učebních textů

5 5 4 Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Vnitřní postupy řízení činností, řízení rizik a sebehodnocení Realizační tým má šest členů. Vedoucí týmu – nositel myšlenky odborného vzdělávání na uvedená témata. Tajemník projektu – zajišťující organizační stránku realizace projektu.Čtyři členové – odborníci – autoři učebních osnov a textů. Dalším spolupracovníkem je ekonom-administrátor projektu. Projekt byl zahájen v červnu 2006. Na základě analýzy stavu kvalifikace odborných pracovníků zainteresovaných firem (ASPP a dalších) začala práce na postupné tvorbě osnov a dále textů. Abychom předešli případným rizikům – časovým skluzům v tvorbě učebních textů – zahájili jsme práce na nich ihned po zahájení realizace projektu. Prozatím se daří stanovený harmonogram plnit. Hlavním plusem je vysoká odborná zainteresovanost všech zúčastněných.

6 6 5 Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu Při předběžném zjišťování zájmu o připravované kurzy předpokládáme velký zájem a proto jsme zajišťovali publicitu pouze prostřednictvím odborných tiskovin – časopis Plyn a Informační systém GAS. Informace o projektu je umístěna také na webových stránkách ASPP. Funkce webu je využita nejen k informování cílové skupiny, ale také k přihlašování se do kurzů. Protože kapacity jsou omezeny pouze na 160 frekventantů, byl dohodnut princip „kdo dřív přijde…“

7 7 8 Výstupy a Výsledky Protože je projekt ještě stále ve stádiu přípravy, nejsou prozatím žádné výstupy a výsledky. Prvními výstupy budou hotové odborné texty pro výuku. Podpořené osoby a organizace v prvních měsících roku 2007, kdy budou kurzy realizovány. Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY ORGANIZACE1 (ASPP) PRODUKTY

8 8 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Další výstupy/výsledky projektu V současném stavu - texty v DTP zpracování Partnerství V projektu ASPP spolupracuje s Českým plynárenským svazem a tím upevňuje vzájemné již dříve fungující partnerství.

9 9 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Výsledky ještě nelze hodnotit, ale předběžně je o toto vzdělávání velký zájem a máme problém, že jsme nezískali prostředky v nadregionálním operačním programu. Chyba byla na naší straně, protože jsme přehlédli, že podmínky financování v OP RLZ jsou jiné než v OP JPD3. Pro další období z toho vyplývá snad upozorňovat důrazně na to, v čem se jednotlivé programy liší.


Stáhnout ppt "OP JPD3 CZ.04.3.07/4.1.02.2/0346 Odborné vzdělávání pracovníků v oblasti výstavby potrubních systémů pro přepravu nebezpečných a hořlavých médií Asociace."

Podobné prezentace


Reklamy Google