Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Anna Doubková Číslo materiálu 5_2_CH_04 Datum vytvoření 23.4.2013 Druh učebního materiálu prezentace Ročník 1.r.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Anna Doubková Číslo materiálu 5_2_CH_04 Datum vytvoření 23.4.2013 Druh učebního materiálu prezentace Ročník 1.r."— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Anna Doubková Číslo materiálu 5_2_CH_04 Datum vytvoření 23.4.2013 Druh učebního materiálu prezentace Ročník 1.r. VG Anotace Výkladový materiál Klíčová slova Uhlík, jeho modifikace a sloučeniny Vzdělávací oblast chemie Očekávaný výstup Základní poznatky o uhlíku a jeho sloučeninách Zdroje a citace AUTOR NEZNÁMÝ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW:http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk AUTOR NEZNÁMÝ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW:http://cs.wikipedia.org/wiki/Jantar

2 Carboneum

3  chemický prvek IV.A skupiny periodické soustavy  značka = C  protonové číslo 6  elektronegativita – 2,55  při 3540°C sublimuje  nekov  pevné skupenství  základní stavební kámen všech organických sloučenin  teplota tání = 3527°C  teplota varu = 4027°C

4 Grafit (tuha) – je černý nebo šedý šesterečný minerál. Jednotlivé vrstvy spolu drží pouze pomocí tzv. van der Waalsových sil. Vede elektrický proud. Vznik - přeměnou usazených hornin ze zbytků organických látek Grafit je také složkou sazí, které vznikají spalováním fosilních paliv.

5 Využití grafitu: - tužky - moderátor v jaderných reaktorech - v metalurgii - elektrody pro výrobu Al nebo Si, do pecí na výrobu oceli - součást maziv – grafitová vazelína Naleziště: v ČR – Český Krumlov, Bližná, Velké Tresné, Staré Město pod Sněžníkem, Černá v Pošumaví ve světě – SRN (Pasov, Harz), USA (Texas, Alabama, New Jersey), Rusko (Sibiř), Kanada (Québec), Srí Lanka, Mexiko, Indie

6 Diamant - krystalizuje v krychlové soustavě - je to nejtvrdší nerost - váha diamantů se udává v karátech (Cullinam–3106k) - výborná tepelná vodivost Vznik: v zemské kůře za vysokých teplot a tlaků ve vyvřelinách Chemicky čistý diamant je bez zabarvení a odstínů. Barva diamantu může být způsobena chemickou nečistotou nebo kazy v krystalové mřížce. Někdy se provádí umělá změna barvy diamantů fyzikálními procesy, jako je ozařování nebo žíhání za vysokého tlaku a teploty. Důvodem je cena diamatů – žluté,bílé a hnědé jsou levnější, naopak červené, růžové a modré dražší. Pouze asi 20% vytěžených diamantů má dostatečnou čistotu (málo vnitřních defektů) na to, aby mohly být užity v klenotnictví. Ostatních 80% se využívá průmyslově jako řezné nástroje nebo brusivo.

7 Využití diamantů: - ve šperkařství - aby vynikly jejich optické vlastnosti, jsou vybrušovány do tvaru speciálního mnohostěnu– briliantu - v průmyslu - řezné, vrtné a brusné nástroje, prášky a pasty Naleziště: v ČR nalezen 2krát (Dlažkovice, Chřásťany) - JAR, Rusko, Botswana, Kanada, Namibie, Austrálie, Angola, Brazílie, Indie

8  oxid uhličitý CO 2  kyselina uhličitá H 2 CO 3  uhličitany - CaCO 3, NaHCO 3,MgCO 3, Na 2 CO 3,K 2 CO 3  sirouhlík CS 2  oxid uhelnatý CO  kyanovodík HCN  karbidy - karbid vápenatý CaC 2, karbid křemíku SiC

9  Uhlovodíky - alkany, - alkeny, - alkiny aromatické uhlovodíky  alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony, karboxilové kyseliny, ethery, estery

10 - velmi rozšířen  Fosilní paliva – uhlí, ropa, zemní plyn - tvoří světovou energetiku a převážnou část chemického průmyslu Ropa i zemní plyn se vyskytují obvykle společně. V současné době je hlavním zdrojem oblast v okolí Perského zálivu a Sibiře. Světové zásoby uhlí jsou výrazně větší než ropy a zemního plynu. Využívá se spíše jako zdroj pro výrobu elektrické energie. Uhlí se uplatňuje i v metalurgii, kde po přepracování na koks slouží jako redukční činidlo při výrobě železa ve vysoké peci.  Jantar - mineralizované zbytky třetihorních pryskyřic staré až 50 milionů let. Nalézá se v Evropě jako zkamenělá pryskyřice borovic a ve Střední Americe a Mexiku.

11  Vápenec - Horniny na bázi vápence jsou biogenního původu, protože převážně vznikly z vápenatých schránek druhohorních mořských živočichů. Slouží k výrobě stavebních surovin jako pálené vápno nebo cement, nebo jako dekorační kámen (mramor). Vápenec je také základem tzv. krasových jevů.  Oxid uhličitý – plyn bez barvy a zápachu, nehoří – používá se do hasicích přístrojů - je obsažen v nápojích - stlačením vzniká suchý led – k chlazení v potravinářství  Oxid uhelnatý - vysoce toxický, vznětlivý až výbušný, bezbarvý plyn, bez zápachu, který vzniká především nedokonalou oxidací organických sloučenin uhlíku. - součást svítiplynu, kde vzniká tlakovým a tepelným rozkladem uhlí

12  Předpokladem je to, že 14 C je v průběhu života doplňován do organismů z okolního prostředí. Zároveň však v živých organizmech, stejně jako kdekoliv jinde dochází k jeho rozpadu.  Po smrti organizmu dochází k přerušení příjmu 14 C z okolí. Poločas rozpadu 14 C je 5730 let což znamená, že za tuto dobu poklesne jeho relativní obsah ve vzorku na polovinu. Změřením jeho poměru ke stabilnímu 12 C je pak možné vypočíst dobu, kdy byl vzorek vyřazen z koloběhu v přírodě (organismus zemřel).  Radiokarbonová metoda byla objevena roku 1940 a používá se především v archeologii.  Příklad: jedním z příkladů použití této metody je datování Turínského plátna. Církev věří, že do tohoto lněného plátna bylo zabaleno tělo Ježíše Krista a že se na plátno otiskla jeho tvář. V roce 1988 byl kousek plátna podroben zkoumání uhlíkovou metodou v Zurichu, Oxfordu a Tusconu. Všechny tři laboratoře potvrdily, že radiouhlíková metoda dává s 90% přesností datum vzniku plátna mezi roky 1290– 1360. Církev se s datací nesmířila a zpochybňuje výsledek např. možností zanesení pozdějšího uhlíku mikroorganizmy nebo sazemi od svíček. Způsob, jak vznikl na plátně otisk tváře a těla, je dodnes nevysvětlen.

13  AUTOR NEZNÁMÝ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk  AUTOR NEZNÁMÝ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jantar


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Anna Doubková Číslo materiálu 5_2_CH_04 Datum vytvoření 23.4.2013 Druh učebního materiálu prezentace Ročník 1.r."

Podobné prezentace


Reklamy Google