Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271"— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Autor Mgr. Anna Doubková Číslo materiálu 5_2_CH_04 Datum vytvoření Druh učebního materiálu prezentace Ročník 1.r. VG Anotace Výkladový materiál Klíčová slova Uhlík, jeho modifikace a sloučeniny Vzdělávací oblast chemie Očekávaný výstup Základní poznatky o uhlíku a jeho sloučeninách Zdroje a citace AUTOR NEZNÁMÝ. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

2 Uhlík Carboneum

3 Vlastnosti chemický prvek IV.A skupiny periodické soustavy značka = C
protonové číslo 6 elektronegativita – 2,55 při 3540°C sublimuje nekov pevné skupenství základní stavební kámen všech organických sloučenin teplota tání = 3527°C teplota varu = 4027°C

4 Alotropní modifikace Grafit (tuha) – je černý nebo šedý šesterečný minerál. Jednotlivé vrstvy spolu drží pouze pomocí tzv. van der Waalsových sil. Vede elektrický proud. Vznik - přeměnou usazených hornin ze zbytků organických látek Grafit je také složkou sazí, které vznikají spalováním fosilních paliv.

5 Využití grafitu: - tužky - moderátor v jaderných reaktorech - v metalurgii - elektrody pro výrobu Al nebo Si, do pecí na výrobu oceli - součást maziv – grafitová vazelína Naleziště: v ČR – Český Krumlov, Bližná, Velké Tresné, Staré Město pod Sněžníkem, Černá v Pošumaví ve světě – SRN (Pasov, Harz), USA (Texas, Alabama, New Jersey), Rusko (Sibiř), Kanada (Québec), Srí Lanka, Mexiko, Indie

6 Diamant - krystalizuje v krychlové soustavě - je to nejtvrdší nerost - váha diamantů se udává v karátech (Cullinam–3106k) - výborná tepelná vodivost Vznik: v zemské kůře za vysokých teplot a tlaků ve vyvřelinách Chemicky čistý diamant je bez zabarvení a odstínů. Barva diamantu může být způsobena chemickou nečistotou nebo kazy v krystalové mřížce. Někdy se provádí umělá změna barvy diamantů fyzikálními procesy, jako je ozařování nebo žíhání za vysokého tlaku a teploty. Důvodem je cena diamatů – žluté,bílé a hnědé jsou levnější, naopak červené, růžové a modré dražší. Pouze asi 20% vytěžených diamantů má dostatečnou čistotu (málo vnitřních defektů) na to, aby mohly být užity v klenotnictví. Ostatních 80% se využívá průmyslově jako řezné nástroje nebo brusivo.

7 Využití diamantů: - ve šperkařství - aby vynikly jejich optické vlastnosti, jsou vybrušovány do tvaru speciálního mnohostěnu– briliantu - v průmyslu - řezné, vrtné a brusné nástroje, prášky a pasty Naleziště: v ČR nalezen 2krát (Dlažkovice, Chřásťany) - JAR, Rusko, Botswana, Kanada, Namibie, Austrálie, Angola, Brazílie, Indie

8 Anorganické sloučeniny uhlíku
oxid uhličitý CO2 kyselina uhličitá H2CO3 uhličitany - CaCO3 , NaHCO3,MgCO3, Na2CO3,K2CO3 sirouhlík CS2 oxid uhelnatý CO kyanovodík HCN karbidy - karbid vápenatý CaC2, karbid křemíku SiC

9 Organické sloučeniny Uhlovodíky - alkany, - alkeny, - alkiny
aromatické uhlovodíky alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony, karboxilové kyseliny, ethery, estery

10 Výskyt a využití uhlíku
- velmi rozšířen Fosilní paliva – uhlí, ropa, zemní plyn - tvoří světovou energetiku a převážnou část chemického průmyslu Ropa i zemní plyn se vyskytují obvykle společně. V současné době je hlavním zdrojem oblast v okolí Perského zálivu a Sibiře. Světové zásoby uhlí jsou výrazně větší než ropy a zemního plynu. Využívá se spíše jako zdroj pro výrobu elektrické energie. Uhlí se uplatňuje i v metalurgii, kde po přepracování na koks slouží jako redukční činidlo při výrobě železa ve vysoké peci. Jantar - mineralizované zbytky třetihorních pryskyřic staré až 50 milionů let. Nalézá se v Evropě jako zkamenělá pryskyřice borovic a ve Střední Americe a Mexiku.

11 Vápenec - Horniny na bázi vápence jsou biogenního původu, protože převážně vznikly z vápenatých schránek druhohorních mořských živočichů. Slouží k výrobě stavebních surovin jako pálené vápno nebo cement, nebo jako dekorační kámen (mramor). Vápenec je také základem tzv. krasových jevů. Oxid uhličitý – plyn bez barvy a zápachu, nehoří – používá se do hasicích přístrojů - je obsažen v nápojích - stlačením vzniká suchý led – k chlazení v potravinářství Oxid uhelnatý - vysoce toxický, vznětlivý až výbušný, bezbarvý plyn, bez zápachu, který vzniká především nedokonalou oxidací organických sloučenin uhlíku. - součást svítiplynu, kde vzniká tlakovým a tepelným rozkladem uhlí

12 Radiokarbonová metoda datování
Předpokladem je to, že 14C je v průběhu života doplňován do organismů z okolního prostředí. Zároveň však v živých organizmech, stejně jako kdekoliv jinde dochází k jeho rozpadu. Po smrti organizmu dochází k přerušení příjmu 14C z okolí. Poločas rozpadu 14C je 5730 let což znamená, že za tuto dobu poklesne jeho relativní obsah ve vzorku na polovinu. Změřením jeho poměru ke stabilnímu 12C je pak možné vypočíst dobu, kdy byl vzorek vyřazen z koloběhu v přírodě (organismus zemřel). Radiokarbonová metoda byla objevena roku 1940 a používá se především v archeologii. Příklad: jedním z příkladů použití této metody je datování Turínského plátna. Církev věří, že do tohoto lněného plátna bylo zabaleno tělo Ježíše Krista a že se na plátno otiskla jeho tvář. V roce 1988 byl kousek plátna podroben zkoumání uhlíkovou metodou v Zurichu, Oxfordu a Tusconu. Všechny tři laboratoře potvrdily, že radiouhlíková metoda dává s 90% přesností datum vzniku plátna mezi roky 1290–1360. Církev se s datací nesmířila a zpochybňuje výsledek např. možností zanesení pozdějšího uhlíku mikroorganizmy nebo sazemi od svíček. Způsob, jak vznikl na plátně otisk tváře a těla, je dodnes nevysvětlen.

13 AUTOR NEZNÁMÝ. cs. wikipedia. org [online]. [cit. 11. 4. 2013]
AUTOR NEZNÁMÝ. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. cs.wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271"

Podobné prezentace


Reklamy Google