Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma: Psaní i/í, y/ý (vyjmenovaná slova 1) Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách, psaní i/í, y/ý v předponách a v kořenech slov, vyjmenovaná slova. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Psaní i/í, y/ý (vyjmenovaná slova)
Pravopis Psaní i/í, y/ý (vyjmenovaná slova)

3 Vyjmenovaná slova – problematické jevy
Vyjmenovaná slova po B Rozlišujme slovesa být a bít. Poznáme je podle tvaru 3. osoby jednotného čísla: on bije  bít x on bude  být dobít kredit (on ho dobije) x dobýt hrad (on ho dobude) nabít baterii (on ji nabije) x nabýt majetku (on ho nabude) přibít hřeb (on ho přibije) x přibýt do třídy (on přibude) zbít psa (on ho zbije) x zbýt sám (on tam zbude) odbít půlnoc (ona odbije) x odbýt žáka (on ho odbude)

4 Vyjmenovaná slova – problematické jevy
Vyjmenovaná slova po B Rozlišujme různé významy tvarů: býlí x bílý x bílí býlí = plevel Např.: Na zahradě jim roste příliš mnoho býlí. bílý = mající bílou barvu Např.: Na naší zahradě běhá bílý kůň. bílí = mající bílou barvu (množné číslo) Např.: Na naší zahradě běhají bílí koně. bílí = natírající něco na bílo (on bílí) Např.: Můj děda již týden bílí naši chalupu.

5 Vyjmenovaná slova – problematické jevy
Vyjmenovaná slova po L mlýn, mlýnek, mlynář, mlýnice x mlít (jedná se o koncovku jako u slova třít) vlys (ozdobný pás ve stavebnictví) x vlis (něco vlisovaného pomocí lisu) lýčený (zhotovený z lýka) x líčený (vyprávěný) ližina (není odvozena od slova lyže, ale od slova líha) lišej (vyrážka), lišaj (motýl) – nejde o vyjmenovaná slova

6 Vyjmenovaná slova – problematické jevy
Vyjmenovaná slova po M my (my všichni) x mi (tvar osobního zájmena já) vymýtit (kus lesa) x vymítat (vypuzovat např. ďábla z těla) mýt (čistit) x mít (vlastnit) mýval (zvíře) x míval (vlastnil) mys (výběžek pevniny do moře) sumýš (vodní živočich)

7 Vyjmenovaná slova – problematické jevy
Vyjmenovaná slova po P pisk (pískání; zárodek ptačího pera) x pysk (ret) pikat (zaříkávat se určitou formulí, hrát na pikanou) x pykat (trpět, platit za chybu) pyj (samčí pohlavní orgán) zpytovat (svědomí = zkoumat správnost vlastního života) pýchavka (od zastaralého slovesa pýchati = foukat)

8 Psaní i/y v předponách a v kořenech slov
Doplňte i/y: Dob__t hrad, zam__kat dveře, pel__ňkový čaj, m__s Dobré naděje, nab__t pušku, podej m__to, přib__t hřeb__k, masírovat si l__tko, uml__t kávu v kávovém ml__nku, nab__t baterii, vytrhávat b__lí, m__ss krásy, dob__t si kredit, roztomilý sum__š, nab__t majetku, l__šaj smrtihlav, p__kat za své činy, l__čený úžas, stará ml__nice, b__lit světnici, zb__t sám, zal__kat se pláčem, pob__t střechu lepenkou.

9 Psaní i/y v předponách a v kořenech slov
Řešení: Dobýt hrad, zamykat dveře, pelyňkový čaj, mys Dobré naděje, nabít pušku, podej mi to, přibít hřebík, masírovat si lýtko, umlít kávu v kávovém mlýnku, nabít baterii, vytrhávat býlí, miss krásy, dobít si kredit, roztomilý sumýš, nabýt majetku, lišaj smrtihlav, pykat za své činy, líčený úžas, stará mlýnice, bílit světnici, zbýt sám, zalykat se pláčem, pobít střechu lepenkou.

10 Psaní i/y v předponách a v kořenech slov
Označ chyby: Odbyla právě půlnoc, když raněný nabyl vědomí. V lese našli píchavku. Zbyla ti nějaká koruna? Těžký náklad posunovali po lyžinách. Namohl si lýtkový sval. Liska je vodní pták s bílou lisinou. Odbívat práci se často nevyplácí. Akumulátor je již zcela vybitý. Opatrnosti nikdy nezbívá. Budovu zdobil krásný vlis. Teď máš čas zpitovat svědomí. Před tunelem museli zaplatit míto.

11 Psaní i/y v předponách a v kořenech slov
Řešení: Odbyla právě půlnoc, když raněný nabyl vědomí. V lese našli píchavku. Zbyla ti nějaká koruna? Těžký náklad posunovali po lyžinách. Namohl si lýtkový sval. Liska je vodní pták s bílou lisinou. Odbívat práci se často nevyplácí. Akumulátor je již zcela vybitý. Opatrnosti nikdy nezbívá. Budovu zdobil krásný vlis. Teď máš čas zpitovat svědomí. Před tunelem museli zaplatit míto.

12 Více na www.pravopisne.cz
Přeji hezký den… Více na

13 Použité zdroje DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu: A navíc 220 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 1. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2005, 163 s. ISBN X FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, ISBN HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, Maturita v kostce. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google