Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0112 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Starověké Řecko - Malířství Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Malířství starověkého Řecka, malířské techniky, vázové malířství a jeho styly. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Starověk, Řecko, vázové malířství, styly vázového malířství Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 STAROVĚKÉ ŘECKO - MALÍŘSTVÍ

3 ÚVOD Výukový materiál Starověké Řecko – Malířství obsahuje informace zejména o řeckém vázovém malířství od doby archaické až po 4. století př. n. l. Cílem prezentace je seznámení studentů s malířským uměním antického Řecka. Materiál je primárně určen studentům 1. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Minimum památek Antická literatura uvádí velké množství obrazů Deskové malby Nástěnné malby Mozaiky Výzdoba chrámů, veřejných a soukromých budov Přibližná představa – vázové malířství

5 Polygnótos z Thasu (1. pol. 5. stol.)
Slavní malíři Polygnótos z Thasu (1. pol. 5. stol.) Krása kompozice a výraznost kresby Bitva u Marathonu (athénská stoa poikilé) Obrazy podsvětí a dobytí Tróje (Delfy) Apollodóros z Athén (konec 5. stol. př. n. l.) Užití světla a stínu k modelaci objemu Počátky jisté perspektivy (empirické)

6 Parrhasios (5. stol. př. n. l.)
Odysseovo bloudění Kulhavý Philoptetes Alegorie attického lidu Apellés (4. stol. př. n. l.) Považován za největšího řeckého malíře Dvorní malíř Alexandra Makedonského Portréty Alexandra Makedonského Venuše vynořující se z vln Pomluva – podle Lukianova popisu rekonstruovali Sandro Botticeli a Albrecht Dürrer

7 Lukianos (cca 120 – po 180 n. l.) Proti pomluvě aneb O tom, že člověk nemusí věřit těm, kteří zle pomlouvají jiné. Na pravé straně sedí muž s dlouhýma ušima, které jsou téměř podobné uším Midasovým. Jeho ruka je vztažena směrem k Pomluvě, která k němu přichází z pozadí. Vedle muže stojí dvě ženské postavy, které považuji za Nevědomost a Nedůvěru. Z levé strany se k němu blíží Pomluva v podobě mimořádně půvabné, ale rozhněvané rozrušené dívky, jejíž rysy a pohyby vyjadřují zuřivost a hněv. V levé ruce drží hořící pochodeň, levou rukou táhne za vlasy mladého muže, který zvedá ruce k nebi a prosí bohy o svědectví. Před dívkou kráčí bledý a ošklivý muž s pronikavým pohledem a vypadá, jako by jej sužovala nějaká dlouhá nemoc. Každý v něm vidí Závist. Vzadu přicházejí další dvě ženské postavy, které promlouvají k Pomluvě, a zdá se, že ji oblékají a zdobí. To jsou – jak mi sdělil průvodce v muzeu – Lest a Klam. Úplně vzadu je následuje truchlící postava v černém, rozervaném rouchu: Je to Lítost, která se s pláčem obrací zpět a plná studu pohlíží na blížící se Pravdu.

8 Sandro Botticeli – Pomluva (cca 1495)

9 Pieter Brueghel St. – Pomluva (1565-1569)

10 VÁZOVÉ MALÍŘSTVÍ Zejména Athény a Korint
Prehistorické období ( stol. př. n. l.) Geometrický styl – počátek diptylských váz Archaické období (8.-6. stol. př. n. l.) Geometrický styl (8. stol. př. př. n. l.) Orientalizující styl (7. stol. př. n. l.) Černofigurový styl (6. stol. př. n. l.) Červenofigurový sloh (konec 6. stol. př. n. l.) Klasické období (5.-4. stol. př. n. l.) Bílé lékythy (2. pol. 5. stol. př. n. l.) Úpadek (4. stol. n. l.)

11 Základní typologie řeckých váz
Amfora Dvě ucha Podlouhlé hrdlo

12 Krátér Rozevřený vrch Dvě ucha Na míchání vína

13 Kylix Mělká číše Dvě ucha K pití vína

14 Lékythos Vysoká štíhlá nádoba Vysoké hrdlo Jedno ucho
K uchování vonných olejů Později v pohřebním ritu (úlitby)

15 Prehistorické období (10.-9. stol. př. n. l.)
Geometrický styl Diptylské vázy - počátky Pohřební amfora (urna na popel) 10. stol. př. n. l., Athény

16 Archaické období I. Geometrický styl (8. stol. př. n. l.)
Meandry Pohřební scény – ukládání na máry Lidské postavy – geometrické tvary Lidské postavy - siluety Diptylská amfora Cca 750 př. n. l., Athény Výška 155 cm

17 Další příklady geometrického stylu – amfory (konec 8. stol. př. n. l.)

18 Archaické období II. Orientalizující styl (7. stol. př. n. l.)
Podněty z Egypta a Předního východu Rozvoj zejména v Korintu Motivy gryfů, sfing, lvů Nádoba z Korintu se zvířaty a sfingami 2. pol. 7. stol. př. n. l.

19 Další příklady orientalizujícího stylu (2. pol. 7. stol. př. n. l.)

20 Archaické období III. Černofigurový styl (6. stol. př. n. l.)
Vznik v Athénách Postavy – černé siluety Do nich je ryta vnitřní kresba Pozadí – barva pálené hlíny Stále spíše grafický charakter Jen základní duševní stavy Nejznámější malíř - Exekiás Tzv. Burgonova amfora př. n. l.

21 Exekiás Činný cca 550-530 př. n. l. Athény Vynikající hrnčíř
Přední malíř černofigurového stylu Životnost postav

22 Další příklady černofigurového stylu (6. stol. př. n. l.)

23 Archaické období IV. Červenofigurový styl (6. stol. př. n. l.)
Vznik kolem 530 př. n. l. Athény Užíváno do 3. stol. př. n. l. Červené postavy (černé pozadí) Postupně nahradilo černé figury Rozšíření i mimo Řecko Velké množství témat Důležité pro poznání řecké antiky Attická červenofigurová amfora př. n. l.

24 Další příklady červenofigurového stylu
Váza s Medeou Cca 330 př. n. l. Váza s Athénou a Poseidónem Cca 360 př. n. l.

25 Klasické období Bílé lékythy (2. pol. 5. stol. př. n. l.)
Bílý podklad Technicky náročná kresba Většinou několik barev Nádoby na vonné oleje Úlitby bohům Funerální tématika Témata z osobního života Bílý attický lékythos př. n. l.

26 Otázky a úkoly Na čem se zachovala většina řeckých maleb? Jakými technikami malovali řečtí malíři? Jmenujte nejvýznamnější řecké malíře. Periodizujte vázové malířství. Jmenujte základní typy řeckých váz. Uveďte, k čemu byly tyto vázy určeny. Charakterizujte jednotlivé výtvarné styly. Uveďte základní informace o Exekiovi.

27 POUŽITÉ ZDROJE 1. Pomluva – Botticeli: ] 2. Pomluva – Brueghel: [cit ]  3. Amfora: [cit ] 4. Krátér: [cit ] 5. Kylix: [cit ] Lékythos: [cit ] 7. Amfora z 10. stol. př. n. l.: [cit ] 8. Diptylská váza: [cit ] 9. Geometrická amfora z Louvru: [cit ] 10. Geometrická amfora s pohřbem: [cit ] 11. Orientalizující nádoba: [cit ] 12. Orientalizující oinochoé: [cit ]  13. Orientalizující úzká nádoba: [cit ] 14. Černofigurová váza: [cit ] 15. Exekiás: [cit ]

28 16. Příklad černfigurového stylu 1: http://upload. wikimedia
16. Příklad černfigurového stylu 1: [cit ] 17. Příklad černofigurového stylu 2: [cit ] 18. Váza s Oidipem a Sfingou: ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Oidipous_Sphinx_Staatliche_Antikensammlungen_SL474.jpg [cit ] 19. Váza s Medeiou: [cit ] 20. Váza s Athénou a Poseidonem: [cit ] 21. Lékythos: ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Mousai_Helikon_Staatliche_Antikensammlungen_Schoen80_full.jpg?uselang=de [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google