Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433."— Transkript prezentace:

1 ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433 AutorMgr. Jiří Chrástecký Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuVY_32_INOVACE_DEK_0112 Stupeň a typ vzděláváníStřední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor82-44-P/01 Hudba, 82-45-P/01 Zpěv Tematický okruhStarověké Řecko - Malířství Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Malířství starověkého Řecka, malířské techniky, vázové malířství a jeho styly. Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slovaStarověk, Řecko, vázové malířství, styly vázového malířství Datum12. 11. 2012

2 STAROVĚKÉ ŘECKO - MALÍŘSTVÍ

3 ÚVOD Výukový materiál Starověké Řecko – Malířství obsahuje informace zejména o řeckém vázovém malířství od doby archaické až po 4. století př. n. l. Cílem prezentace je seznámení studentů s malířským uměním antického Řecka. Materiál je primárně určen studentům 1. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Minimum památek Antická literatura uvádí velké množství obrazů Deskové malby Nástěnné malby Mozaiky Výzdoba chrámů, veřejných a soukromých budov Přibližná představa – vázové malířství

5 Slavní malíři Polygnótos z Thasu (1. pol. 5. stol.) Krása kompozice a výraznost kresby Bitva u Marathonu (athénská stoa poikilé) Obrazy podsvětí a dobytí Tróje (Delfy) Apollodóros z Athén (konec 5. stol. př. n. l.) Užití světla a stínu k modelaci objemu Počátky jisté perspektivy (empirické)

6 Parrhasios (5. stol. př. n. l.) Odysseovo bloudění Kulhavý Philoptetes Alegorie attického lidu Apellés (4. stol. př. n. l.) Považován za největšího řeckého malíře Dvorní malíř Alexandra Makedonského Portréty Alexandra Makedonského Venuše vynořující se z vln Pomluva – podle Lukianova popisu rekonstruovali Sandro Botticeli a Albrecht Dürrer

7 Lukianos (cca 120 – po 180 n. l.) Proti pomluvě aneb O tom, že člověk nemusí věřit těm, kteří zle pomlouvají jiné. Na pravé straně sedí muž s dlouhýma ušima, které jsou téměř podobné uším Midasovým. Jeho ruka je vztažena směrem k Pomluvě, která k němu přichází z pozadí. Vedle muže stojí dvě ženské postavy, které považuji za Nevědomost a Nedůvěru. Z levé strany se k němu blíží Pomluva v podobě mimořádně půvabné, ale rozhněvané rozrušené dívky, jejíž rysy a pohyby vyjadřují zuřivost a hněv. V levé ruce drží hořící pochodeň, levou rukou táhne za vlasy mladého muže, který zvedá ruce k nebi a prosí bohy o svědectví. Před dívkou kráčí bledý a ošklivý muž s pronikavým pohledem a vypadá, jako by jej sužovala nějaká dlouhá nemoc. Každý v něm vidí Závist. Vzadu přicházejí další dvě ženské postavy, které promlouvají k Pomluvě, a zdá se, že ji oblékají a zdobí. To jsou – jak mi sdělil průvodce v muzeu – Lest a Klam. Úplně vzadu je následuje truchlící postava v černém, rozervaném rouchu: Je to Lítost, která se s pláčem obrací zpět a plná studu pohlíží na blížící se Pravdu.

8 Sandro Botticeli – Pomluva (cca 1495)

9 Pieter Brueghel St. – Pomluva (1565-1569)

10 VÁZOVÉ MALÍŘSTVÍ Zejména Athény a Korint Prehistorické období (10.-9. stol. př. n. l.) Geometrický styl – počátek diptylských váz Archaické období (8.-6. stol. př. n. l.) Geometrický styl (8. stol. př. př. n. l.) Orientalizující styl (7. stol. př. n. l.) Černofigurový styl (6. stol. př. n. l.) Červenofigurový sloh (konec 6. stol. př. n. l.) Klasické období (5.-4. stol. př. n. l.) Bílé lékythy (2. pol. 5. stol. př. n. l.) Úpadek (4. stol. n. l.)

11 Základní typologie řeckých váz Amfora Dvě ucha Podlouhlé hrdlo

12 Krátér Rozevřený vrch Dvě ucha Na míchání vína

13 Kylix Mělká číše Dvě ucha K pití vína

14 Lékythos Vysoká štíhlá nádoba Vysoké hrdlo Jedno ucho K uchování vonných olejů Později v pohřebním ritu (úlitby)

15 Prehistorické období (10.-9. stol. př. n. l.) Geometrický styl Diptylské vázy - počátky Pohřební amfora (urna na popel) 10. stol. př. n. l., Athény

16 Archaické období I. Geometrický styl (8. stol. př. n. l.) Geometrický styl Meandry Pohřební scény – ukládání na máry Lidské postavy – geometrické tvary Lidské postavy - siluety Diptylská amfora Cca 750 př. n. l., Athény Výška 155 cm

17 Další příklady geometrického stylu – amfory (konec 8. stol. př. n. l.)

18 Archaické období II. Orientalizující styl (7. stol. př. n. l.) Podněty z Egypta a Předního východu Rozvoj zejména v Korintu Motivy gryfů, sfing, lvů Nádoba z Korintu se zvířaty a sfingami 2. pol. 7. stol. př. n. l.

19 Další příklady orientalizujícího stylu (2. pol. 7. stol. př. n. l.)

20 Archaické období III. Černofigurový styl (6. stol. př. n. l.) Vznik v Athénách Postavy – černé siluety Do nich je ryta vnitřní kresba Pozadí – barva pálené hlíny Stále spíše grafický charakter Jen základní duševní stavy Nejznámější malíř - Exekiás Tzv. Burgonova amfora 570-560 př. n. l.

21 Exekiás Činný cca 550-530 př. n. l. Athény Vynikající hrnčíř Přední malíř černofigurového stylu Životnost postav

22 Další příklady černofigurového stylu (6. stol. př. n. l.)

23 Archaické období IV. Červenofigurový styl (6. stol. př. n. l.) Vznik kolem 530 př. n. l. Athény Užíváno do 3. stol. př. n. l. Červené postavy (černé pozadí) Postupně nahradilo černé figury Rozšíření i mimo Řecko Velké množství témat Důležité pro poznání řecké antiky Attická červenofigurová amfora 440-430 př. n. l.

24 Další příklady červenofigurového stylu Váza s Medeou Cca 330 př. n. l. Váza s Athénou a Poseidónem Cca 360 př. n. l.

25 Klasické období Bílé lékythy ( 2. pol. 5. stol. př. n. l.) Bílý podklad Technicky náročná kresba Většinou několik barev Nádoby na vonné oleje Úlitby bohům Funerální tématika Témata z osobního života Bílý attický lékythos 440-430 př. n. l.

26 Otázky a úkoly Na čem se zachovala většina řeckých maleb? Jakými technikami malovali řečtí malíři? Jmenujte nejvýznamnější řecké malíře. Periodizujte vázové malířství. Jmenujte základní typy řeckých váz. Uveďte, k čemu byly tyto vázy určeny. Charakterizujte jednotlivé výtvarné styly. Uveďte základní informace o Exekiovi.

27 POUŽITÉ ZDROJE 1.Pomluva – Botticeli: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/8/85/20120715141251%21Sandro_Botticelli_021.jpg[cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/8/85/20120715141251%21Sandro_Botticelli_021.jpg 2.Pomluva – Brueghel: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Calumny_of_Apelles_by_Pieter_Bruegel_the_Elder.jpg?uselang=de [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Calumny_of_Apelles_by_Pieter_Bruegel_the_Elder.jpg?uselang=de 3.Amfora: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Amphora_olive-gathering_BM_B226_03.jpg [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Amphora_olive-gathering_BM_B226_03.jpg 4.Krátér: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Crater_Actaeon_Louvre_CA3482.jpg?uselang=cs [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Crater_Actaeon_Louvre_CA3482.jpg?uselang=cs 5.Kylix: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Meleager_Painter_- _Type_B_Kylix_Depicting_Maenad_and_Satyr_and_Women_and_Athletes_-_Walters_4892_-_Side_A.jpg?uselang=cs [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Meleager_Painter_- _Type_B_Kylix_Depicting_Maenad_and_Satyr_and_Women_and_Athletes_-_Walters_4892_-_Side_A.jpg?uselang=cs 6.Lékythos: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Achilles_weapons_Louvre_CA545.jpg?uselang=cs [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Achilles_weapons_Louvre_CA545.jpg?uselang=cs 7.Amfora z 10. stol. př. n. l.: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/1015_-_Keramikos_Museum%2C_Athens_- Cinerary_urn_amphora%2C_10th_century_BC_-_Photo_by_Giovanni_Dall%27Orto%2C_N.jpg?uselang=de [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/1015_-_Keramikos_Museum%2C_Athens_- Cinerary_urn_amphora%2C_10th_century_BC_-_Photo_by_Giovanni_Dall%27Orto%2C_N.jpg?uselang=de 8.Diptylská váza: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Dipylon_amphora_close_front.jpg?uselang=de [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Dipylon_amphora_close_front.jpg?uselang=de 9.Geometrická amfora z Louvru: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Amphora_Athens_Louvre_A512.jpg?uselang=de [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Amphora_Athens_Louvre_A512.jpg?uselang=de 10.Geometrická amfora s pohřbem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Workshop_of_Athens_894_-_Amphora_with_Funerary_Scenes_- _Walters_482231_-_Profile.jpg?uselang=de [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Workshop_of_Athens_894_-_Amphora_with_Funerary_Scenes_- _Walters_482231_-_Profile.jpg?uselang=de 11.Orientalizující nádoba: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Olpe_sphinx_Louvre_Cp10475.jpg [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Olpe_sphinx_Louvre_Cp10475.jpg 12.Orientalizující oinochoé: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Corinthian_oinochoe_animal_frieze_630_BC_Staatliche_Antikensammlungen.jpg?uselang=de [cit. 10. 10.2012] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Corinthian_oinochoe_animal_frieze_630_BC_Staatliche_Antikensammlungen.jpg?uselang=de 13.Orientalizující úzká nádoba: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Jug_Sphinx_Staatliche_Antikensammlungen_1352.jpg?uselang=dehttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Jug_Sphinx_Staatliche_Antikensammlungen_1352.jpg?uselang=de [cit. 10. 10.2012] 14.Černofigurová váza: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Panathenaic_amphora_BM_B130.jpg [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Panathenaic_amphora_BM_B130.jpg 15.Exekiás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Neck_amphora_Dionysos_Louvre_F36bis.jpg?uselang=de [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Neck_amphora_Dionysos_Louvre_F36bis.jpg?uselang=de

28 16.Příklad černfigurového stylu 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Nikosthenic_amphora_Louvre_F111.jpg [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Nikosthenic_amphora_Louvre_F111.jpg 17.Příklad černofigurového stylu 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Warrior_departure_Louvre_F27.jpg [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Warrior_departure_Louvre_F27.jpg 18.Váza s Oidipem a Sfingou: ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Oidipous_Sphinx_Staatliche_Antikensammlungen_SL474.jpgttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Oidipous_Sphinx_Staatliche_Antikensammlungen_SL474.jpg [cit. 10. 10.2012] 19.Váza s Medeiou: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Medeia_child_Louvre_K300.jpg [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Medeia_child_Louvre_K300.jpg 20.Váza s Athénou a Poseidonem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Athena_Poseidon_Louvre_CA7426.jpg [cit. 10. 10.2012]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Athena_Poseidon_Louvre_CA7426.jpg 21.Lékythos: ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Mousai_Helikon_Staatliche_Antikensammlungen_Schoen80_full.jpg?uselang=de [cit. 10. 10.2012]ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Mousai_Helikon_Staatliche_Antikensammlungen_Schoen80_full.jpg?uselang=de


Stáhnout ppt "ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433."

Podobné prezentace


Reklamy Google