Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYJMENOVANÁ SLOVA Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYJMENOVANÁ SLOVA Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 VYJMENOVANÁ SLOVA Mgr. Michal Oblouk

2 B BÝT, BYDLIT, OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK, DOBYTEK, OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA, KOBYLA, BÝK, PŘIBYSLAV bytí (existence), živobytí, bývat, bývalý, bytná, bytový, bytelný (pevný, odolný), bytost, bydliště, obydlí, bydlo (živobytí, obydlí), dobýt (získat), dobyvatel, dobytče, nabýt (získat), obývat (bydlet), obyvatelstvo, odbýt (odmítnout někoho, udělat ledabyle), odbyt (prodej), neodbytný (dotěrný), pozbýt (ztratit), přebýt (zůstat navíc), přebytek, přibýt (zvětšit množství), ubýt (zmenšit množství), úbytek, zbýt (zůstat), zbytek, obyčejný, bystřina (potok), býlí (plevel), býložravec, černobýl (bylina), zlatobýl (bylina), býkovec (provaz), babyka (bylina), trubýš (druh medúzy), Bydžov, Bylany, Bystřice, Byšice, Hrabyně, Kobylisy, Rabyně, Zbyněk, Zbyšek

3 B být (existovat) X bít (tlouci) bytí (existence) X bití (násilí) bydlo (živobytí) X bidlo (tyč, žerď) býlí (plevel) X bílý (zbarvený bíle) X bílí (natírá na bílo) dobýt (získat) X dobít (utlouci/naplnit) nabýt (získat) X nabít (natlouci/naplnit) odbýt (odmítnout) X odbít (odtlouci/odrazit) přibýt (zvětšit množství) X přibít (přitlouci) pobýt (zdržet se) X pobít (potlouci) ubýt (zmenšit množství) X ubít (utlouci) zbýt (zůstat) X zbít (ztlouci) X sbít (spojit dohromady tlučením)

4 L SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE, POLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT, VZLYKAT, LYSÝ, LÝTKO, LÝKO, LYŽE, PELYNĚK, PLYŠ slyšitelný, nedoslýchavý (špatně slyšící), slýchat, mlynář, mlýnice (místnost ve mlýně), zablýsknout se, blýskavice (záblesk, viditelný elektrický výboj), blýskavý, blyštět se, zalykat se (polykat, až se dusit polykáním), vzlyk (projev pláče), vzlykot (pláč), uplynout, rozplývat se, splynout (spojit se), splývat (spojovat se, viset volně dolů, ležet na vodní hladině), oplývat (být něčím hojně obdařen – např. krásou), vyplývat (vést k závěru), plynulý, plyn, plynný, plynárna, plynoměr, lysina (pleš), lyska (vodní pták), lýčí (lýko, vlákna v kmeni stromu), lýčený (vyrobený z lýka), lýkovec (provaz z lýka), lýkožrout (brouk napadající stromy), lyžovat, lyžař, slynout (nazývat se, být proslulý), plytký (mělký), vlys (architektonický prvek – vodorovný ozdobný pruh na stěně budovy), Lysá, Lysolaje, Volyně

5 L lýčený (lýkový) X líčený (předstíraný) X nalíčený (obličej, past) lysat (plešatět) X lísat se (chtít se zalíbit) lyska (vodní pták, pleš) X líska (keř) lyže (sportovní náčiní) X ližina (podklad pod břemeno k posouvání) X líže (zmrzlinu) mlýn (stavba) X mlít (děj) vlys (architektonický prvek) X lis (přístroj) blýská se (bude bouře) X blízká (nedaleká) vyplývat (z toho vyplývá) X vyplivat (něco) slynout (být proslulý) X slinit (vlhčit) lišaj (noční můra) lišej (kožní nemoc)

6 M MY, MÝT, MYSLIT, MÝLIT SE, HMYZ, MYŠ, HLEMÝŽĎ, MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT, DMÝCHAT, CHMÝŘÍ, NACHOMÝTNOUT SE, LITOMYŠL mycí, myčka, umýt, umyvadlo/umývadlo, umyvárna/umývárna, pomyje (splašky z nádobí), mýval (medvídek), mýdlo, mydlit, mydlář (výrobce mýdla), mydlina, mysl, myšlenka, pomýšlet, přemýšlet, vymyslet, výmysl (nepravda, lež), úmysl (záměr), usmyslet si, smýšlení (názor), smyšlenka (nepravda, výmysl), smysl, smyslný, nesmyslný, průmysl, myslivec, myslivna, mýlka (omyl, chyba), mylný, omyl, zmýlená (omyl, chyba), hmyzožravec, myšina (pach), mýtina (paseka), vymýtit (vykácet), vymycovat (kácet), odmykat, nedomykat (nedoléhat, neuzavírat se), vymykat se (odlišovat se), výmyk (cvik), přimykat se (tíhnout k někomu), smyk, smýčit (uklízet), smyčec, smyčka, průsmyk, rozdmýchat (rozfoukat), dmychadlo/dmýchadlo (nástroj k rozfoukání ohně), ochomýtat se (točit se kolem někoho), mýto (poplatek), mýtné (poplatek), mykat (vyrábět přízi), mykaný (vyrobený mykáním – např. mykaná příze), mys (výběžek pevniny do moře), sumýš (mořský živočich), Kamýk, Mýto, Nezamyslice, Křesomysl, Nezamysl, Přemysl

7 M my (1.p. zájmena my) X mi (3.p. zájmena já) mýt (umývat) X mít (vlastnit/mít povinnost) vymýtit (odstranit) X vymítat (vypuzovat) mýval (medvěd) X míval (opakovaně měl) mýlí se (mýlit se) X milý (přítel) X míli (cesty) rozdmýchávat (rozfoukávat) X rozmíchávat (rozkvedlávat)

8 P PÝCHA, PYTEL, PYSK, NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYL, KOPYTO, KLOPÝTAT, TŘPYTIT SE, ZPYTOVAT, PYKAT, PÝR, PÝŘIT SE, ČEPÝŘIT SE pyšný, pyšnit se, zpychnout (stát se pyšným), pýchavka (druh houby), pych (pytláctví), přepych (luxus), pytlovina (látka pro výrobu pytlů), pytlák, pytlačit (nelegálně lovit), pyskatý (mající velké pysky/rty), opylovat (přenášet pyl z květu na květ), sudokopytník (druh zvířete), třpyt, třpytivý, třpytka, jazykozpyt (jazykověda, lingvistika), nevyzpytatelný (nepředvídatelný), odpykat (absolvovat trest), pýřavka (pýr, plevel), pýří (pýr, plevel), zapýřit se (naparovat se), pýřivý (namyšlený), pyj (mužský pohlavní orgán), Chropyně, Přepychy, Pyšely, Solopysky, Spytihněv

9 P pýchavka (druh houby) X píchat (bodat) pysk (ret) X pisk (pískot, základ ptačího pera) X písky (písčiny) slepýš (plaz) X slepíš (lepidlem) pyl (prášek v květu) X pil (napil se) opylovat (oplodňovat pylem) X opilovat (obrousit)

10 S SYN, SYTÝ, SÝR, SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT, SÝKORA, SÝČEK, SYSEL, SYČET, SYPAT synovský (týkající se syna), synův (patřící synovi), synovec (syn mého bratra/sestry), zlosyn (darebák), sytost, dosyta (najíst se do pocitu plnosti), nasytit (najíst se), nenasytný (stále hladový), syreček, sýrař (výrobce sýru), syrovátka (mléčný výrobek), syrovinka (druh houby), syrý (sychravý, vlhký), vysychat, sýkořice, sykat (syčet), sykot (syčení), sypký, sýpka (budova k uskladnění obilí), sypek (látka, ze které se šijí polštáře a peřiny), nasypat, násyp, násypný, osypaný (pokrytý vyrážkou), vysypat, zasypat, zásyp, Bosyně, Sýkořice, Sychrov

11 S sypat (nechat padat) X sípat (chraptět) syrý (syrový, vlhký) X sirý (osiřelý) sýrový (ze sýra) X sírový (ze síry) sirup/sirob (ovocný koncentrát pro přípravu šťávy) sivý (šedivý)

12 V VY, VYSOKÝ, VÝT, VÝSKAT, ZVYKAT, ŽVÝKAT, VYDRA, VÝR, VYŽLE, POVYK, VÝHEŇ a slova s předponou VY-, VÝ- vykat (oslovovat někoho „vy“), vysočina (hornatější oblast), vyšší, výše, výška, výšina, povýšit (dostat se do vyšší funkce), vyvýšenina (pahorek), zvýšit, převyšovat, zavýt (působit vytí), výskot (veselý křik), zavýsknout (vesele vykřiknout), zvyk (obyčej), zlozvyk (špatný návyk), zvyknout, zvyklost (zvyk, obyčej), navykat (zvykat někoho na něco), návyk (zvyk, dovednost, závislost), odvykat (zbavit se návyku), odvyknout, obvyklý (běžný, standardní), žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec (druh dobytka), žvýkačka, vydrovka (čepice z vydří kožešiny), povykovat (vykřikovat, dělat paniku), cavyky (drahoty), vyza (druh ryby), Povydří, Vysočany, Vysočina, Vyšehrad, Vyškov, Výtoň

13 V výr (sova) X vír (točivý pohyb) X vir (mikroorganismus) vysutý (vysunutý) X visutý (visící) výskat (jásat) X vískat (probírat se ve vlasech) výška (svislý rozměr) X vížka (malá věžička) výt (vydávat táhlý zvuk) X vít (vázat) zvykat si (přivykat) X zviklat (zbavit jistoty) vyset (obilí) X viset (na stěně) vyla (na měsíc) X vila (dům) !vidět, viklat, vítězit, vítat, vinout, vinit, vikýř, vidle!

14 BRZY, JAZYK, NAZÝVAT (SE), RUZYNĚ
jazýček, jazykozpyt (jazykověda, lingvistika), jazykověda (jazykověda, jazykozpyt), dvojjazyčný, jazylka (kost v krku mezi bradou a hrtanem), vyzývat (pobízet), vyzývavý (provokativní), vzývat (uctívat, přivolávat), ozývat se nazývat se (jmenovat se) X nazívat se (mnoho zívat) brzičko – přípona –ičko


Stáhnout ppt "VYJMENOVANÁ SLOVA Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google