Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [3]

2 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie protist. Žák se věnuje stavbě a funkci protist. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák charakterizuje protista. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 2 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16−17 let, 6. třída = sexta / II. ročník KLIKNĚTE NA F 5

3 ÚKOL: JAKÝ JE TO TYP EUKARYOTNÍ BUŇKY? ZOPAKUJTE SI NÁZVY ORGANEL A JEJICH FUNKCI. [2]

4 JAKÉ MÁ BUŇKA PROJEVY ŽIVOTA? [1]

5 − Pohyb − Růst a vývin − Dědičnost − Dráždivost − Rozmnožování − Vývoj [2]

6 Nejčastější pohyb je pomocí bičíku (flagellum). Skládá se z 9 dvojic mikrotubulů a jedné centrální dvojice. Bičík funguje na principu vrtule či lodního šroubu. Prvok může mít i více bičíků. [13] [12]

7 Nálevníci se pohybují pomocí brv (cilie). Brvy jsou kratší a početnější než bičíky. Výtrusovci se pohybují klouzáním po vrstvě vylučovaného slizu. [14][15]

8 Pohyb pomocí panožek (pseudopodií) spočívá v kontrakcích ektoplazmy a přelévání (změně tvaru, vysunování) gelovité endoplazmy. Takto se pohybuje například měňavka. [7] Odkaz na video:

9 [11]

10 Růst a vývin je umožněn přijímáním potravy. To probíhá osmózou, pinocytózou, nebo fagocytózou. Potrava je obklopena panožkami, které se na konci spojují. Tak se mezi nimi vytvoří dutina = potravní vakuola, kde dochází k trávení potravy enzymy. Vakuola během trávení putuje cytoplazmou a poskytuje buňce živiny. Současně sbírá zbytky, které na konci vyvrhne mimo buňku. [4]

11 Dýchání je umožněno prostou difuzí plynů do buňky, neboť buňka prvoků to rozměrově umožňuje. [8][16]

12 NEPOHLAVNÍPOHLAVNÍ  Podélné dělení  Příčné dělení  Pučení  Polytomie (rozpad na více jedinců)  Vzájemné splývání genetického materiálu dvou jedinců a vytvoření zygoty  Konjugace u nálevníků [17][18, 19]

13 BIČÍKOVCI = MASTIGOPHORA KOŘENONOŽCI = RHIZOPODA VÝTRUSOVCI = SPOROZOA NÁLEVNÍCI = CILLIOPHORA

14 [23]

15 Mají jeden či více bičíků napojených na bazální tělísko. Přijímají potravu osmózou nebo pinocytózou. Rozmnožují se podélným dělením. Bodo skákavý Trypanosoma spavičná Bičivky: Bičenka poševní Bičenky: [22] [25]

16 Bodo skákavý má 2 bičíky a typickou organelu bičivek ‒ kinetoplast, což je pozměněná mitochondrie. Žije v rybnících. Trypanosoma spavičná má v určitém stadiu vývoje undulující membránu = bičík spojený s povrchem buňky. [26]

17 [21] Trypanosoma Krvinka

18 Jakou nemoc způsobuje Trypanosoma dobytčí? [27]

19 Bičenky mají buňku zpevněnou osním vláknem = axostylem. Bičenka poševní (Trichomonas vaginalis) vyvolává u žen hnisavé výtoky v pochvě, které u těhotných mohou způsobit potrat. [22] [24]

20 Lamblie žije v tenkém střevě člověka. Je zploštělá, na spodní straně má přísavnou destičku vyztuženou lamelami. Vyživuje se osmoticky. Způsobuje průjmy. [51]

21 K pohybu používají panožky. Potravu získávají fagocytózou. Zástupci: Měňavka velká Měňavka úplavičná Rozlitka (je v rašeliníku) Dírkonošci [28] [7]

22 Cytoplazmatická membrána Jádro Potravní = trávicí vakuola Stažitelná = pulsující vakuola Cytoplazma Panožka = pseudopodium Potrava Měňavka velká žije ve vodě a v půdě, stažitelné vakuoly slouží k odstraňování přebytečné vody. V zahnívající vodě žije měňavka bahenní. Ve střevech hostitelů cizopasí měňavka střevní a měňavka úplavičná (způsobuje úplavici). [29]

23 Cysty se dostávají ven z těla výkaly, jejich přenos na jiného člověka způsobí mouchy lezoucí po výkalech. Měňavka je účinnější, pokud je člověk již oslaben jinou chorobou či vyčerpán. Měňavky napadají střevní stěnu a narušují ji, ve stadiu magna ničí erytrocyty. Nemoc se projevuje úpornými až krvavými průjmy, léčí se například Entizolem. [10]

24 [9]

25 Mají tenké síťovité panožky. Jsou to prvoci s vápenatou nebo křemičitou schránkou, která má otvůrky pro panožky. Po odumření prvoka klesá schránka ke dnu. Mřížovci, Slunivky [30] [31]

26 KRVINKOVKYKOKCIDIE Krvinkovky mají složitý vývojový cyklus, napadají játra, pak erytrocyty, kde stravují hemoglobin a způsobí masový rozpad krvinek. Ten se projeví horečnatým záchvatem ‒ malárií. Ta se léčí preparáty chininu. Kokcidie jsou parazité savců i ptáků. Kokcidie jaterní napadá játra a žlučovody králíků. Toxoplasma způsobuje i u člověka nemoc podobnou chřipce, je nebezpečná pro těhotné ženy; mohou se nakazit od koček.

27 Výtrusovci ve stadiu sporozoita mají na špičce buňky apikální komplex, který umožňuje přichycení na tkáně či buňky hostitele a pronikání do nich a odčerpávání živin. Dalším stadiem je rozmnožení parazita rozpadem = schizogonií. Takto vznikají stovky dalších jedinců. Ti produkují gamety a spojují se v zygotu. Zygota se mění ve sporu a sporozoity, kteří napadají dalšího hostitele. [32] [15]

28 [33]

29 VYPIŠTE MÍSTA NEJVYŠŠÍHO OHROŽENÍ MALÁRIÍ. KDO JE PŘENAŠEČEM MALÁRIE NA ČLOVĚKA? [38]

30 KRVINKOVKAKOKCIDIE [20][37]

31 Toxoplasma [34] [35]

32 [36]

33 Hromadinka švábí je parazit ve střevě švábů. Cysty jsou obaleny silným hlenovitým obalem a uprostřed jsou spory, které vycházejí na povrch osmi až deseti kanálky. [5]

34 Tato skupina má unikátní jaderný dimorfismus = morfologicky a funkčně rozlišená jádra na makronukleus (řídí procesy v buňce) a mikronukleus (účastní se rozmnožování = konjugace = spájení) Pohyb je zajištěn pomocí brv (cilií). Nálevníci žijí ve vodě (i v silně znečištěné). Mají systém trávicích vakuol a pulsujících vakuol. [14]

35 Brvami se k ústům přihání potrava, u buněčných úst jsou brvy spojovány v membranely. Potrava dále postupuje buněčnými ústy do buněčného hltanu. Slouží k pohybu. Řídí vegetativní procesy. Účastní se konjugace. Odstraňuje z těla vodu, reguluje osmotický tlak. Na povrchu těla je dvojitá membrána = pelikula. Řití putují z trepky ven nestrávené zbytky potravy. Slouží k trávení potravy a transportu živin po buňce. [6]

36 Trepka žije ve znečištěných vodách. Na obranu má v pelikule trichocysty s jedem. Rozmnožuje se příčným dělením v kombinaci s konjugací (spájením = výměna části mikronukleů). Výsledkem konjugace (dělení pak proběhne 3 x za sebou) je osm nových jedinců. [18, 19, 39, 40]

37 Jde o parazita, který napadá pokožku ryb a vytváří na ní bělavé uzlíky (krupici). Je tak narušena ochranná funkce pokožky, ryby jsou neklidné, napadení potěru může být až smrtelné. Napadená ryba. Prvok je velký cca 1 mm, napadá zejména kůži, ale i žábry či ploutve. Kožovec rybí způsobuje nemoc ichtyoftiriózu. [50]

38 Vířenka má buňku ve tvaru zvonku. Na její horní konec přihání systém membranel s brvami potravu do buněčných úst. Vířenka se přichycuje k podkladu stažitelnou stopkou. Vířenka žije přisedle na předmětech ponořených ve znečištěných vodách. Živí se řasami a bakteriemi. Stopka je schopna kontrakce, je v ní svalové vlákno. [41]

39 [42]

40 Měří až 2 mm. Má kalichovité tělo se složitým systémem brv a membranel. Makronukleus je podobný řetízku. Žije na dně znečištěných vod. [43] [44]

41 Vakovka způsobuje u člověka balantidiózu = vředy tlustého střeva. [48] [47]

42 Bachořci mají tělo pokryto krunýřem s hroty. Žijí v symbióze s přežvýkavci (skot, kozy) v jejich trávicí soustavě a živí se částečky rozžvýkané potravy. [49]

43 Bobovka velká (Colpidium) má přední část těla často protaženou doleva. Požírá bakterie. Vyskytuje se běžně ve znečištěných vodách. Keřenka (Carchesium) [45][46]

44  Vysvětlete mechanismy pohybu prvoků.  Jaké jsou způsoby přijímání potravy u Protist?  Jaký typ vakuol (a jaké mají funkce) se vyskytují u prvoků?  Rozdělte Protozoa do kmenů a vyjmenujte zástupce.  Připravte senný nálev (voda z kaluže či jezírka + seno, nechat cca 14 dní) a pozorujte prvoky. K preparátu přidejte vlákna vaty, zpomalí to pohyb prvoků.

45

46 1. KOKCIDIE 2. BIČENKA 3. SLUNIVKA 4. KRVINKOVKA 5.TREPKA

47  Odkazy na videa (pohyb prvoků): [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: moeba_motility_DIC.ogvhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:A moeba_motility_DIC.ogv (  (pohyb měňavky)http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A moeba_motility_DIC.ogv ory:Videos_of_Ciliophorahttp://commons.wikimedia.org/wiki/Categ ory:Videos_of_Ciliophora (  (pohyb nálevníků)http://commons.wikimedia.org/wiki/Categ ory:Videos_of_Ciliophora

48  ČABRADOVÁ, V.; HASCH, F. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, ISBN X.  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, ISBN  LadyofHats. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 1.  MesserWoland. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2.  柑橘類. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3.  Miklos. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 4.  CDC. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  Sonja I. Rueckert. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5.

49  HonzaXJ. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6. g?uselang=cs  Sudmolen. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 7.  a.druz. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 8.  KGH. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9. úplavicehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amoebic_dysentery_in_colon_biopsy_(1). jpg  LadyofHats. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10. en.svg  Urutseg. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11.  LadyofHats. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 12.  Smartse. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 13.

50  Klaus Rodhe. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 14.  Franciscosp2. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 15.  Foobar. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.  JWSchmidt. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.  Eta. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.  Eta. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 20.  Patho. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 21.

51  Patho. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 22.  ButkoBot. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 23. onary_b7_018-0.jpg  Patho. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 24. ng  PhilippN. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 25.  Johannahoog. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26.  Јованвб. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 27.  ButkoBot. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 28. onary_b31_299-0.jpg

52  Xelgen. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 29.  Hgrobe. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 30.  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 31.  Vjncenzo. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 32.  Patho. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 33. pg  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 34.  WeFt. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 35.  LadyofHats. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 36.

53  Joel Mills. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 37.  Radoslaw Botev. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 38.  ML5. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  Eta. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 39.  Eta. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 40.  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 41.  Giuseppe Vago. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 42.  Quadell. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 43.

54  Martin Kreutz. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 44.  Dhzanette. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 45.  Ineuw. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 46. pg  Filip em. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 47.  Euthman. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 48.  PDH. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 49.  ML5. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 50.  CDC. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 51.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google