Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_15 Datum vytvoření 13.2.2014 Druh učebního materiálu Prezentace Ročník8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_15 Datum vytvoření 13.2.2014 Druh učebního materiálu Prezentace Ročník8."— Transkript prezentace:

1 1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_15 Datum vytvoření 13.2.2014 Druh učebního materiálu Prezentace Ročník8. AnotaceVelká francouzská revoluce Klíčová slova Ludvík XVI., Versailles, Bastila, Konvent, jakobíni, jakobínská diktatura, direktorium Vzdělávací oblastČlověk a společnost - dějepis Očekávaný výstupŽák popíše základní události francouzské revoluce. Zdroje a citace Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny novověku. Liberec: Dialog, 2003. ISBN 80-86761-04-5. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003. ISBN 80-86285-68-5.

2 2 Velká francouzská revoluce (1789-1799) „VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ“

3 3 -vyvolána celkovou hospodářskou i politickou krizí Francie -jednoznačným cílem revoluce bylo zlikvidovat středověké dělení obyvatelstva, společnosti na stavy a vytvořit tak demokratickou občanskou společnost postavenou na rovnoprávnosti lidí, snaha, aby si lidé byli rovni před zákonem

4 4 FRANCIE V 17. STOLETÍ 1.Jak se jmenoval nejslavnější král Francie v 17. století? 2.Jak se sám nazýval? 3.J akou slavnou stavbu nechal postavit? 4.Byly ve Francii nějaké náboženské konflikty?

5 5 FRANCIE V 18. STOLETÍ -nejmocnějším státem na kontinentu (25 mil.obyv.) 3 stavy -šlechta -duchovenstvo -měšťané a sedláci, venkov byl chudý, náboženská netolerance - finanční krize – velký státní dluh (přepychový dvůr, výbojné války)

6 6 Dobytí Bastily

7 7 Periodizace VFR 1.fáze 1789 – 1792 2.fáze 1792 – 1793 3.fáze1793 – 1794 4.fáze 1794 – 1799 konzulát1799 – 1804 císařství1804 – 1814 1814 restaurace Bourbonů

8 8 1. fáze revoluce Národním shromážděním -Ludvík XVI. svolal v květnu 1789 do Versailles generální stavy – požadavek rovnoprávnosti všech stavů, král chtěl shromáždění rozpustit, ale 3. stav odmítl se rozejít a nazval se Národním shromážděnímgenerální stavy -první cíle NS: sepsat a přijmout ústavu, kterou by se musel řídit i král a ministři 14. července 1789 Bastilu Národní gardu -král začal shromažďovat vojsko → Pařížané se 14. července 1789 zaútočili na pevnost Bastilu, považovanou za symbol absolutismu (bylo v ní vězení), pak zřídili ozbrojené oddíly – Národní gardu -revoluční nálada se šířila i na venkov

9 9 -srpen 1789 - Deklarace práv člověka a občana občan -srpen 1789 - Deklarace práv člověka a občana – zrušeno rozdělení společnosti na stavy, všichni obyvatelé Francie občany (občan= plnoprávný člen společnosti s právy a povinnostmi stanovenými zákony státu) 1Deklarace práv člověka a občanaDeklarace práv člověka a občana 1 -září 1791 první ústava v dějinách Francie → Francie se stala konstituční monarchiíkonstituční monarchií girondisté → Zákonodárné shromáždění – převahu v něm mají girondisté (poslanci hájící zájmy zámožných vrstev) -král se pokusil o útěk, ale byl zatčen a přivezen zpět do Paříže, později jednal s nepřáteli revolucionářů, a proto byl sesazen Konvent -nové volby, zvolen Konvent – vyhlásil 21. září 1792 republiku

10 10 2. fáze revoluce -v září 1792 vyhlášena republika, král je automaticky zbaven titulu, v lednu 1793 byl popraven gilotinou gilotinou -povstání přívrženců krále – poraženo Vendeéjakobíni -nové válečné výboje, girondisté nedokázali vyřešit povstání odpůrců revoluce v kraji Vendeé, byli svrženi a moc převzali jakobíni

11 11 Poprava Ludvíka XVI.

12 12 Poprava Marie Antoinetty

13 13 3. fáze revoluce -období jakobínské diktatury Maxmilien Robespierre -Výbor veřejného blaha – největší pravomoci, členové měli na starosti obranu země, řídili i válečnou výrobu a zásobování, v čele od července 1793 jakobín Maxmilien Robespierre -válka s protifrancouzskou koalicí v čele s Velkou Británií a se všemi nepřáteli revoluce -jakobíni trestali všechny nepřátele revoluce, lidé se začali vlády jakobínů obávat → spiknutí proti Robespierrovi – v červenci 1794 popraven shrnut í ud á lost í revoluce: http://www.stream.cz/slavnedny/10001362-den-kdy-byl- popraven-ludvik-xvi http://www.stream.cz/slavnedny/10001362-den-kdy-byl- popraven-ludvik-xvi (délka videa 8:15)

14 14 4. fáze revoluce -po popravě M. Robespierra se vlády zmocnili příslušníci vrstvy, která z revoluce zbohatla direktorium -ústava 1795, zvoleno pětičlenné direktorium – mělo řídit zahraniční politiku, jmenovat ministry a úředníky 17941799 -direktorium vládlo od roku 1794 do roku 1799

15 15 Správné odpovědi na otázky ze s.7: 1.Ludv í k XIV. 2.kr á l Slunce 3.zámek ve Versailles 4.ano, Ludvík XIV. zrušil edikt nantský, tisíce hugenotů odešly z Francie, probíhaly dragonády

16 16 GENERÁLNÍ STAVY legislativní shromáždění třech francouzských stavů

17 17 http://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_pr%C3%A1v_%C4%8Dlov%C4%9Bka_a_ob %C4%8Dana

18 18 KONSTITUČNÍ MONARCHIE panovn í kova moc je omezena pravomocemi dal ší ch st á tn í ch org á nů, často volených parlamentem panovník se musí řídit ústavou

19 19 GILOTINA zařízení k popravování, těžká sekera ve vodících kolejnicích poprvé se gilotina použila za revoluce ve Francii

20 20 Zdroje : Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny novověku. Liberec: Dialog, 2003. ISBN 80-86761-04-5. s.78-81. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003. ISBN 80- 86285-68-5. s.10. CITACE (s.9): Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny novověku. Liberec: Dialog, 2003. ISBN 80-86761-04-5. s.80. Fotografie : Ludvík XVI. – dostupná z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Louis_xvi.jpg [cit. 2013- 02-13]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Louis_xvi.jpg Dobytí Bastily – dostupná z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Hubert_-_La_Bastille.jpg [cit. 2013-02-13]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Hubert_-_La_Bastille.jpg

21 21 Deklarace práv člověka a občana – dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Le_Barbier_Dichiarazione_d ei_diritti_dell%27uomo.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_pr%C3%A1v_%C4%8Dlov%C4%9Bka_a_o b%C4%8Dana [cit. 2013-02-13]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Le_Barbier_Dichiarazione_d ei_diritti_dell%27uomo.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_pr%C3%A1v_%C4%8Dlov%C4%9Bka_a_o b%C4%8Dana Poprava Ludvíka XVI. – dostupná z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Ex%C3%A9cution_de_Louis _XVI_Carnavalet.jpg [cit. 2013-02-13]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Ex%C3%A9cution_de_Louis _XVI_Carnavalet.jpg Poprava Marie Antoinetty – dostupná z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Marie_Antoinette_16_10_179 3.jpg [cit. 2013-02-13]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Marie_Antoinette_16_10_179 3.jpg Video : Den, kdy byl popraven Ludvík XVI. – dostupné z WWW: http://www.stream.cz/slavnedny/10001362-den-kdy-byl-popraven-ludvik-xvi [cit. 2013-02-13]. http://www.stream.cz/slavnedny/10001362-den-kdy-byl-popraven-ludvik-xvi


Stáhnout ppt "1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_15 Datum vytvoření 13.2.2014 Druh učebního materiálu Prezentace Ročník8."

Podobné prezentace


Reklamy Google