Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křížové výpravy Pojmová mapa 1. 1. Proč a kým byly vyhlášeny? Uvažuj o dvou nesprávných tvrzeních. ► 1. Město Jeruzalém ve svaté zemi Palestině bylo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křížové výpravy Pojmová mapa 1. 1. Proč a kým byly vyhlášeny? Uvažuj o dvou nesprávných tvrzeních. ► 1. Město Jeruzalém ve svaté zemi Palestině bylo."— Transkript prezentace:

1

2 Křížové výpravy Pojmová mapa 1.

3 1. Proč a kým byly vyhlášeny? Uvažuj o dvou nesprávných tvrzeních. ► 1. Město Jeruzalém ve svaté zemi Palestině bylo obsazeno muslimskými Turky. ► 2. Křesťané proto nemohli svobodně a bezpečně navštěvovat hrob Mohameda. ► 3. Papež Urban II. vyzval západní křesťany k osvobození Svaté země. ► 4. Neslíbil jim nic kromě boží spásy a vykoupení z hříchů.

4 2. Jeruzalém

5 3. Chrám Božího hrobu, pohled z Olivové hory

6 Chrám leží na místě, které křesťané uctívají jako Golgotu neboli horu Kalvárii, kde byl podle Nového zákona ukřižován Ježíš Kristus. 4. V bazilice se nachází 7 m dlouhý, 3 m široký a 4,80 m vysoký kus skály, o kterém se věří, že je posledním pozůstatkem Golgoty.

7 vnitřekchrámu poutnímístokřesťanů 5.

8 ► „Historie města sahá až do 4. tisíciletí př. n. l. a činí tak z Jeruzaléma jedno z nejstarších měst na světě.[4] Jeruzalém je nejsvětějším místem judaismu a duchovním centrem židovského národa.[5] Nachází se v něm však také množství významných starověkých křesťanských míst a je považováno za třetí nejsvětější místo islámu.[6] 4. tisíciletí př. n. l.[4]judaismužidovského národa[5]křesťanskýchislámu[6]4. tisíciletí př. n. l.[4]judaismužidovského národa[5]křesťanskýchislámu[6] ► Nejsvětější místa tří monoteistických náboženství se rozkládají ve Starém Městě na celkové rozloze necelého čtverečního kilometru a zahrnují Chrámovou horu, Západní zeď, baziliku Svatého hrobu, Skalní dóm a mešitu Al- Aksá. Staré Město, které je společně s jeruzalémskými hradbami zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, se tradičně dělí do čtyř čtvrtí (arménské, křesťanské, židovské a muslimské), jejichž názvy však byly zavedeny až v 19. století.[7] V průběhu dějin byl Jeruzalém dvakrát zničen, 23krát obléhán, 52krát napaden a 44krát dobyt.[8]“ (1.) Starém MěstěChrámovou horuZápadní zeďbaziliku Svatého hrobuSkalní dómmešitu Al- Aksájeruzalémskými hradbami UNESCOarménské křesťanskéžidovskémuslimské[7][8]Starém MěstěChrámovou horuZápadní zeďbaziliku Svatého hrobuSkalní dómmešitu Al- Aksájeruzalémskými hradbami UNESCOarménské křesťanskéžidovskémuslimské[7][8]_________________________________________________ ► 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jeruzalém [online]. c2012 [citováno 16. 12. 2012]. Dostupný z WWW: ► 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jeruzalém [online]. c2012 [citováno 16. 12. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeruzal%C3%A9m&oldid=9402226

9 historické území mezi Středozemním mořem a řekou Jordán Palestina historické území mezi Středozemním mořem a řekou Jordán 6. Jordán

10 2. Kdo se výprav účastnil? ► ► samotní k… ► ► chudina ► ► dokonce děti ► ► urození š… ► ► jejich ženy a r… ► ► k… jako doprovod, /např. Petr Poustevník/ 8. Zjisti, z jakých zemí byli králové.

11 3. Kdy byly křížové výpravy papežem vyhlášeny? ► Roku 1085 ► Roku 1095 ► Roku 1099 „Bůh to chce.“ 7. velmi emotivní proslov v Clermontu obdrželi dřevěné kříže

12 církevní koncil vClermontu 8. slib byzantskému císaři Alexiovi pomoci získat zpět pohanská území

13 4. Kolik výprav se uskutečnilo? Zde jsou zdroje nejednotné, uvádí se 9 výprav. „Šlo především o Egypt a Řecko, kde účastníci čtvrté křížové výpravy dobyli značnou část Byzantské říše a založili křižácké státy. Další křížová tažení mířila do Pobaltí a Skandinávie, kde zvláště němečtí a švédští křižáci bojovali proti pohanským Prusům,EgyptŘeckočtvrté křížové výpravyByzantské říšekřižácké státyPobaltí SkandináviePrusům (2.) Slovanům a Finům. Řád německých rytířů na břehu Baltského moře založil svůj stát Prusy.“ (2.) SlovanůmFinůmŘád německých rytířůPrusy______________________________ 2. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Křížové výpravy [online]. c2012 [citováno 16. 12. 2012]. Dostupný z WWW: 2. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Křížové výpravy [online]. c2012 [citováno 16. 12. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5% 99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_v%C3%BDpravy& oldid=9422813http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5% 99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_v%C3%BDpravy& oldid=9422813 5. Kam směřovaly? 9.

14 Území ovládaná Turky 10.

15 6. Co tušíš o první křížové výpravě? ► probíhala v letech 1096 – 1099 ► křižáci dobyli po strastiplné cestě Jeruzalém ► křižáci došli jen do Konstantinopole ► ukázala se touha po kořisti ► křižáci cestou zemřeli hladem, žízní, na mor ► ze 60 000 jich došlo do města jen 30 000 ► křižáci se v Jeruzalémě usadili na 200 let ► porušili slib byzantskému císaři Alexiovi, dobytá území mu nepředali území mu nepředali ► křižáci vyvraždili veškeré zdejší židy, muslimy neušetřili ani děti, ženy, starce neušetřili ani děti, ženy, starce

16 Dobytí Jeruzaléma křižáky – ohromný masakr zvaný pogrom, téměř nikdo nepřežil 11.

17 7. Jaké strasti a překážky museli křižáci překonávat? ► úmorná v…, dlouhé pěší pochody ► kamenité c… vedoucí pustou krajinou nebo i přes vysoké h… přes vysoké h… ► chamtivost velitelů ► kritický p… a vody – pili k… vlastních k…, měsíce táboření před nedobytnými hradbami měst ► kritický nedostatek p… a vody – pili k… vlastních k…, měsíce táboření před nedobytnými hradbami měst ► nedostatek dřeva na stavbu obléhacích věží a ž… ► muslimové se sjednotili a vyhlásili tzv. = svatou v… ► muslimové se sjednotili a vyhlásili tzv. džihád = svatou v…

18 8. Co si zapamatujeme o třetí křížové výpravě? ► ► zúčastnili se slavní evropští králové ► ► předcházela jí ztráta Jeruzaléma roku 1187 ► ► probíhala v letech 1189 -1192 ► Filip August z Francie, anglický král Richardem Lví srdce a také římsko-německý císař Fridrich Barbarossa, který však utonul v řece a jeho výprava se rozpadla ► hlavním protivníkem je sultán Saladin ► dobyli město Akkon, Filip se vrací domů, Richard zde bojuje další 3 roky: dohoda o volném průchodu křesťanů ke svatému hrobu

19 ► Fridrich Barbarossa ► Císař svaté říše římské 12. 13. Kterému Přemyslovci udělil titul král?

20 10. června 1190 - smrt v řece dnes známé jako Goksu ► „Císař, který si postoupil všechna nebezpečí, si přál uniknout mimořádnému vedru a vyhnout se stoupání na horský vrch. A tak se pokoušel přeplavat přes velice prudkou řeku Kalycadmus. Ale jakýsi rozumný muž řekl:"Nemůžeš plavat proti toku řeky!" Jinak vždy velmi rozumný císař bláznivě zkoušel svoje síly proti proudu a proti síle řeky. Ačkoli každý se snažil ho zastavit, vstoupil do vody a ponořil se do vodního víru. A tak ten, co podstoupil mnohá nebezpečí, nyní uboze zahynul...“ (3.) __________________________________________________ ► 3. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Fridrich I. Barbarossa [online]. c2012 [citováno 16. 12. 2012]. Dostupný z WWW: ► 3. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Fridrich I. Barbarossa [online]. c2012 [citováno 16. 12. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fridrich_I._Barbarossa&oldid=9361648

21 9. Ve které výpravě byly zneužity děti? ► Čtvrtá výprava (1202-1204) ► ► přes odpor některých účastníků se obrátila ke Konstantinopoli a vedla k částečnému ovládnutí byzantského území ► po tříděním drancování byl Konstantinopol dobyt ► děti jako čisté, nevinné bytosti, ne hříšné ► po strastiplné cestě prý několik tisíc dětí dorazilo do Marseille, kde se neúspěšně pokusily projít Středozemním mořem. do Marseille, kde se neúspěšně pokusily projít Středozemním mořem. ► dva obchodníci, Hugo Železo a Vilém Prase, poté měli nabídnout výpravě zdarma přepravu do Palestiny, ale děti byly rozprodány do otroctví

22 14. další cesty dětí: Janov, Řím papežem přemluveny k návratu

23 A něco navíc… 6. křížová výprava (1228 - 1229) - -účastnil se císař Fridrich II., r. 1229 převzat z arabských rukou Jeruzalém (do 1244) 7. křížová výprava (1248 - 1254) - -akce francouzského krále Ludvíka IX. - r. 1254 se stáhnul Poslední křižáci byli z Jeruzaléma vyhnáni roku 1291, padla pevnost Akkon.

24 10. Pojmenuj nějaké křižácké státy ► Jak se nazývá zachycený zachycený poloostrov? poloostrov? ► Zopakuj si polohu Damašku, polohu Damašku, Jeruzaléma, Jeruzaléma, Akkonu. Akkonu. 15.

25 11. Znáš hlavní křižácké řády? ► Johanité ► Templáři – bohatí, červený kříž a bílá roucha ► Řád německých rytířů 12. V čem spočíval význam výprav? vzrůst papežské moci rozvoj měst a dálkového obchodu, zbohatly Janov a Benátky nové plodiny (mák, rýže, broskve, citrony, koření, cukrová třtina) zdokonalení výroby - větrné mlýny, zavodňování, sklo, cukr znalost hedvábí, bavlny, sametu, brokátu příchod byzantské a arabské vzdělanosti do Evropy postupné zvyšování kulturní úrovně: hra v šachy, luxus, horké lázně, voňavky, měkké postele s nebesy

26 16. Templáři – bojový řád sloužící k ochraně poutníků do Svaté země, Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu „Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu dej slávu.“

27 A teď odevzdej sešit s pojmovou mapou ke kontrole! 17.

28 Zdroje ► 1. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Krizaci2.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Krizaci2.jpg ► 2. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Nezn%C3%A1m%C3%BD_- _Jeruzal%C3%A9m%2C_1592.png/770px-Nezn%C3%A1m%C3%BD_-_Jeruzal%C3%A9m%2C_1592.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Nezn%C3%A1m%C3%BD_- _Jeruzal%C3%A9m%2C_1592.png/770px-Nezn%C3%A1m%C3%BD_-_Jeruzal%C3%A9m%2C_1592.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Nezn%C3%A1m%C3%BD_- _Jeruzal%C3%A9m%2C_1592.png/770px-Nezn%C3%A1m%C3%BD_-_Jeruzal%C3%A9m%2C_1592.png ► 3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Jerusalem_Dome_of_the_rock_BW_14.JPG/800px- Jerusalem_Dome_of_the_rock_BW_14.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Jerusalem_Dome_of_the_rock_BW_14.JPG/800px- Jerusalem_Dome_of_the_rock_BW_14.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Jerusalem_Dome_of_the_rock_BW_14.JPG/800px- Jerusalem_Dome_of_the_rock_BW_14.JPG ► 4. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Jerusalem_Holy_Sepulchre_BW_24.JPG/643px- Jerusalem_Holy_Sepulchre_BW_24.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Jerusalem_Holy_Sepulchre_BW_24.JPG/643px- Jerusalem_Holy_Sepulchre_BW_24.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Jerusalem_Holy_Sepulchre_BW_24.JPG/643px- Jerusalem_Holy_Sepulchre_BW_24.JPG ► 5.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Golgotha_%28Church_of_the_Holy_Sepulchre%29.jpg /398px-Golgotha_%28Church_of_the_Holy_Sepulchre%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Golgotha_%28Church_of_the_Holy_Sepulchre%29.jpg /398px-Golgotha_%28Church_of_the_Holy_Sepulchre%29.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Golgotha_%28Church_of_the_Holy_Sepulchre%29.jpg /398px-Golgotha_%28Church_of_the_Holy_Sepulchre%29.jpg ► 6. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/MiddleEast.A2003031.0820.250m.jpg/471px- MiddleEast.A2003031.0820.250m.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/MiddleEast.A2003031.0820.250m.jpg/471px- MiddleEast.A2003031.0820.250m.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/MiddleEast.A2003031.0820.250m.jpg/471px- MiddleEast.A2003031.0820.250m.jpg ► 7. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/BlUrban_II.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/BlUrban_II.gif ► 8. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/CouncilofClermont.jpg/170px-CouncilofClermont.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/CouncilofClermont.jpg/170px-CouncilofClermont.jpg ► 9. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Godefroi_of_Bouillon_leads_the_army.jpg/170px- Godefroi_of_Bouillon_leads_the_army.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Godefroi_of_Bouillon_leads_the_army.jpg/170px- Godefroi_of_Bouillon_leads_the_army.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Godefroi_of_Bouillon_leads_the_army.jpg/170px- Godefroi_of_Bouillon_leads_the_army.jpg ► 1O. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Seljuk_Empire_locator_map.svg/642p x-Seljuk_Empire_locator_map.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Seljuk_Empire_locator_map.svg/642p x-Seljuk_Empire_locator_map.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Seljuk_Empire_locator_map.svg/642p x-Seljuk_Empire_locator_map.svg.png ► 11. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/1099jerusalem.jpg/170px-1099jerusalem.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/1099jerusalem.jpg/170px-1099jerusalem.jpg ► 12. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Barbarossa_Villani.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Barbarossa_Villani.jpg ► 13. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Barbarossa.jpg/170px- Barbarossa.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Barbarossa.jpg/170px- Barbarossa.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Barbarossa.jpg/170px- Barbarossa.jpg ► 14.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Gustave_dore_crusades_the_childre ns_crusade.jpg/170px-Gustave_dore_crusades_the_childrens_crusade.jpg ► 15. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Crusader_states_map_%28cs%29- 2.svg/514px-Crusader_states_map_%28cs%29-2.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Crusader_states_map_%28cs%29- 2.svg/514px-Crusader_states_map_%28cs%29-2.svg.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Crusader_states_map_%28cs%29- 2.svg/514px-Crusader_states_map_%28cs%29-2.svg.png ► 16. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Templari_Paris.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Templari_Paris.jpg ► 17. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Znojmo_- _Hradi%C5%A1t%C4%9B_sv._Hypolita_-_znak.gif/102px-Znojmo_- _Hradi%C5%A1t%C4%9B_sv._Hypolita_-_znak.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Znojmo_- _Hradi%C5%A1t%C4%9B_sv._Hypolita_-_znak.gif/102px-Znojmo_- _Hradi%C5%A1t%C4%9B_sv._Hypolita_-_znak.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Znojmo_- _Hradi%C5%A1t%C4%9B_sv._Hypolita_-_znak.gif/102px-Znojmo_- _Hradi%C5%A1t%C4%9B_sv._Hypolita_-_znak.gif


Stáhnout ppt "Křížové výpravy Pojmová mapa 1. 1. Proč a kým byly vyhlášeny? Uvažuj o dvou nesprávných tvrzeních. ► 1. Město Jeruzalém ve svaté zemi Palestině bylo."

Podobné prezentace


Reklamy Google