Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opožděná puberta Jiřina Zapletalová Dětská klinika LF UP a FN Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opožděná puberta Jiřina Zapletalová Dětská klinika LF UP a FN Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Opožděná puberta Jiřina Zapletalová Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

2 Opožděná puberta-definice Chybění prvních somatických známek zrání –u dívek do 13 let věku (B2) –u chlapců do 14 let věku (testes volum 4 ml) Od prvních známek puberty nedojde po 5 letech k dosažení pohlavní zralosti t. j. - u dívek menarché - u chlapců adultní velikosti varlat

3 Pubertální vývoj u chlapců (Marshall a Tanner) G1-5, Pu 1-5, A 1-5, Testes volum > 4 ml – první známka puberty Praderův orchidometr – testikulární volum

4 Pubertální vývoj u dívek (Marshall a Tanner) B 1-5, Pu 1-5, A 1-5, menarché

5 Extrahypothalamická oblast - neurotransmitery, stress, výživa serotonin, dopamin, GABA norepinefrin, neuropeptid Y, GABA Ventromediální část hypotalamu LH-RH (gonadoliberin) Adenohypofýza LHFSH Gonády Inhibin Estrogeny Estrogeny Androgeny Androgeny

6 Příčiny hypogonadismu -v pohlavních žlázách (primární - hypergonadotropní) - v hypofýze, v hypotalamu ( sekundární nebo terciární - hypogonadotropní) - „fyziologický“ hypogonadismus – jen oddálení přirozené aktivace HT-HY-G osy (konstituční)

7 Primární hypogonadismus (hypergonadotropní)

8 Extrahypothalamická oblast - neurotransmitery, stress, výživa serotonin, dopamin, GABA norepinefrin, neuropeptid Y, GABA Ventromedial část hypotalamu LH-RH (gonadoliberin) Adenohypofýza LHFSH Gonády Inhibin Estrogeny Estrogeny Androgeny Androgeny

9 Primární hypogonadismus (ženský fenotyp) Vrozené poruchy geneticky podmíněné poruchy (Turnerův syndrom, jiné typy gonadální dysgeneze 46,XX, 46,XY, 45,X/46,XY) galaktosémie oboustranná ovariální ageneze Získané poruchy ozáření ovárií kumulativní dávkou > 8 Gy některá cytostatika autoimunitní zánět (v rámci autoimunitního polygland. syndromu )

10 Primární hypogonadismus (mužský fenotyp) Vrozené poruchy geneticky podmíněné - Klinefelterův syndrom- 47,XXY, 48,XXXY,… event. mozaika 47,XXY/ 46,XY…) - syndrom Noonanové – postihuje dívky i chlapce, „fenokopie“ TS - poruchy syntézy testosteronu (obvykle nedokonalá virilizace genitálu) oboustranná anorchie, oboustranná intrauterinní torze varlat Získané poruchy - sekundární atrofie po operačních výkonech (orchidopexe) - radioterapie a chemoterapie - úraz, zánět, oboustranná torze

11 Sekundární hypogonadismus (hypogonadotropní)

12 Extrahypothalamická oblast - neurotransmitery, stress, výživa serotonin, dopamin, GABA norepinefrin, neuropeptid Y, GABA Ventromediální část hypotalamu LH-RH (gonadoliberin) Adenohypofýza LHFSH Gonády Inhibin Estrogeny Estrogeny Androgeny Androgeny

13 Extrahypothalamická oblast - neurotransmitery, stress, výživa serotonin, dopamin, GABA norepinefrin, neuropeptid Y, GABA Ventromedial část hypotalamu LH-RH (gonadoliberin) Adenohypofýza LHFSH Gonády Inhibin Estrogeny Estrogeny Androgeny Androgeny

14 Izolovaný deficit gonadotropinů (FSH, LH) - bez jiných příznaků -s poruchou čichu -Kallmanův syndrom (KAL1, Xp22.3) -s adrenální hypoplázií (DAX1, Xp21) -u různých polymalformačních syndromů spojených s hypotalamickou dysfunkcí (Prader-Willi, …) -(syndrom fertilního eunucha, izolovaný deficit LH) Mnohočetný deficit hypofyzárních hormonů -vzniklý prenatálně (porucha morfogeneze nebo diferenciace hypofýzy) -vzniklý perinatálně ( porodní trauma – porod KP) -vzniklý postnatálně (tumor, zánět, radioterapie) Sekundární hypogonadismus (mužský i ženský fenotyp)

15 Kallmanův syndrom Příznaky: - hypogonadotropní hypogonadismus - porucha tvorby gonadorelinu (LHRH) v hypotalamu - anosmie (hypoplázie bulbi olfactorii) Příčina: -mutace KAL1 genu (X chromosom) – chlapci -AR i AD dědičnost -Sporadicky Léčba: - celoživotní hormonální substituce

16 Syndom Prader-Willi Příčina: delece části 15 chr. (15q11.2) Obezita hypotalamického typu Mentální defekt středního stupně Malý vzrůst (deficit STH terciární) Hypogonadotropní hypogonadismus

17 Varianta normálního vývoje -prosté opoždění aktivace HT-HY-G osy (tzv. konstituční) -spojení s opožděním růstu a kostního zrání -častější u chlapců než u dívek -v 50% familiární výskyt -může doprovázet chronické nemoci systémové povahy -častá u psychosociálně deprivovaných jedinců Diagnóza obvykle „per exclusionem“ ostatních příčin hypogonadismu. Velmi obtížné odlišit parciální hypogonadotropní hypogonadismus! „Fyziologický“hypogonadismus„Fyziologický“hypogonadismus

18 Diagnostika opožděné puberty 1. V prepubertě můžeme předvídat na základě jiných příznaků: geneticky podmíněné syndromy vrozené nebo získané morfologicky determinované vady 2. V době očekávané puberty verifikujeme gonadální insuficience - vysoké hladiny gonadotropinů -nízká odpověď pohlavních hormonů na podání hCG (Pregnyl) hypotalamická nebo hypofyzární insuficience -nízká nebo nulová odpověď FSH a LH na podání LHRH (problém interpretace výsledků u „fyziologické“ varianty)

19 Je současně opoždění růstu? A. Ano – od raného věku - konstituční opoždění (rodinná anamnéza: otec-syn) - dívky – Turnerův syndrom (dysmorfie, VVV ledvin, otitidy) - vrozený panhypopituitarismus B. Ano – ale do určitého věku růst dle genetické predikce - získaná hormonální porucha – těžká hypotyreóza, hypopituitarismus (úrazy, záněty, nádory, ozáření,….) - chronické onemocnění systémového typu C. Ne – růst je fyziologický - izolovaný hypogonadotropní hypogonadismus (deficit FSH a LH) - hypergonadotropní hypogoadismuis Diagnostika opožděné puberty

20 Příčiny opožděné puberty Chlapci (%)Dívky (%) Konstituční opoždění50,016,0 Primární hypogonad.6,540,5 Sekundární hypogonad.34,536,5 Chronické nemoci, deprivace,… 9,07,0

21 Obvykle závažný psychologický problém. Velká variabilita stupně pubert. vývoje mezi 11. a 17. rokem věku. Mladší vzhled a absence sekundárních pohlavních znaků – frustrace, poruchy chování, izolace. Význam je preventivních prohlídek zejm. ve 13 letech! Potvrzení hypogonadismu – podmínka zahájení substituční léčby. Opožděná puberta - závěr


Stáhnout ppt "Opožděná puberta Jiřina Zapletalová Dětská klinika LF UP a FN Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google