Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Husitství Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Husitství Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Husitství Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Mistr Jan Hus jeden z nejvýznamnějších kritiků církve
český univerzitní mistr a později rektor Karlovy univerzity kázal v pražské Betlémské kapli (oslovil tisíce lidí) kritizoval veřejně papeže a nešvary v církvi; od 1412 i prodej odpustků – tím si proti sobě popudil krále Václava IV. Betlémská kaple Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Mistr Jan Hus Jan Hus se dostal do papežské klatby, dokonce bylo v Praze zakázáno vykonávat bohoslužby, křty, svatby a pohřby – proto raději odchází na venkov v roce 1414 obdržel pozvánku na kostnický koncil (řešilo se papežské schizma), aby zde obhájil své názory Mistr Jan Hus před kostnickým koncilem Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Mistr Jan Hus Upálení mistra Jana Husa Jan Hus obdržel od Zikmunda Lucemburského (římský a uherský král) ochranný glejt na cestu, ale po příjezdu do Kostnice byl hned uvězněn Zikmund mu vymohl alespoň trojí slyšení u koncilu, ale ten už měl dopředu jasno – Jan Hus své názory odmítl odvolat – proto byl prohlášen za kacíře a byl upálen Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Husité Husitský kalich upálení mistra Jana Husa vyvolalo v Čechách obrovskou vlnu nevole do Kostnice odeslán protestní list (452 českých a moravských šlechticů) Husovým stoupencům se říkalo husité (zpočátku se jednalo o nadávku) a také kališníci (symbolem kalich) – přijímání pod obojí způsobou (při bohoslužbě jak chléb, tak i víno – vyjádření lidí rovnosti před Bohem) Přijímání pod obojí způsobou Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 Husité ČTYŘI PRAŽSKÉ ARTIKULY: (základní požadavky husitů)
svobodné kázání a výklad Bible přijímání pod obojí způsobou zákaz světské moci kněží (i zabavení církevního majetku) obecné trestání smrtelných hříchů (lidé mají být za zločiny trestáni podle závažnosti provinění, ne podle toho, ke které společenské vrstvě patří) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Husité husité jednotní nebyli (umírnění husité: jim by stačilo jen přijímání pod obojí; radikální husité: všechny čtyři artikuly i za cenu tvrdého prosazení) k radikálním husitům patřili především táborité (pojmenování podle města Tábora, které založili v roce 1420) Tábor – snaha žít bez soukromého majetku (cennosti házeny do obrovských kádí na náměstí) Tábor Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 Husité táborité měli velmi dobré velitele – hejtmany
Jan Žižka z Trocnova táborité měli velmi dobré velitele – hejtmany nejslavnější husitský hejtman – Jan Žižka z Trocnova táborité přepadali, plenili a vypalovali sídla (zejména kláštery – získávaly zásoby a ničili vše, co můžeme označit jako umění: knihy, sochy, obrazy apod.) Jan Žižka z Trocnova v čele husitských vojsk Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Průběh husitských válek
po upálení mistra Jana Husa rostly v Praze nepokoje (zejména na Novém Městě pražském) – proto král Václav IV. na novoměstskou radnici dosadil protihusitské konšely – ti zatkli některé radikální husity první pražská defenestrace (1419) – novoměstští měšťané, vedení radikálním husitským kazatelem Janem Želivským vyházeli konšely z oken První pražská defenestrace Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 Průběh husitských válek
když se král Václav IV. dozvěděl o defenestraci, dostal srdeční záchvat a zemřel neměl syna, takže právoplatným dědicem mladší bratr Zikmund Lucemburský pro husity ale nepřijatelný – husitské hnutí by zlikvidoval proto se pro královskou korunu vydal v čele křížové výpravy (1420) – získává levý břeh Vltavy – Pražský hrad) Bitva husitů s křižáky Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 Průběh husitských válek
1420 v bitvě na hoře Vítkově ale poražen, nicméně i tak se nechá korunovat českým králem a následně české země opouští 1421 svolán zemský sněm do Čáslavi (kromě šlechty i zástupci měst) – Zikmundova korunovace prohlášena za neplatnou a ustanovena dočasná vláda (nižší šlechta a měšťané) , čtyři pražské artikuly prohlášeny za zákon Bitva na Vítkově Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 Průběh husitských válek
kvůli neshodám mezi husity se ale dočasná vláda brzy rozpadla a v zemi vypukla anarchie proti husitům vysláno celkem pět křížových výprav 1424 umírá Jan Žižka z Trocnova, nástupcem Prokop Holý – pod jeho vedením husité všechny křížové výpravy porazili (při poslední roku 1431 k boji ani nedošlo – jen co křižáci u Domažlic zaslechli husitský chorál Ktož jsú Boží bojovníci, okamžitě utekli) Prokop Holý Útěk křižáků od Domažlic Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 Průběh husitských válek
husité pronikali i za hranice českých zemí – tzv. spanilé jízdy (nejen šíření husitských myšlenek, ale i získávání kořisti – české země již byly totálně vyčerpané) po bitvě u Domažlic bylo zřejmé, že husity nebude možné porazit vojensky – proto v roce 1431 svolán koncil do Basileje – radikální husité však byli proti jakýmkoliv ústupkům, umírnění se naopak již chtěli dohodnout Spanilé jízdy – husité u Baltského moře Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 Průběh husitských válek
1434 bitva u Lipan – umírnění husité s katolíky porazili radikální husity jednání v Basileji pokračovala – Zikmund pomohl umírněným husitům uzavřít dohodu s katolickou církví – výsledky dohody vyhlášeny v roce 1436 v Jihlavě (basilejská či jihlavská kompaktáta) – ze čtyř pražských artikulů povoleno jen přijímání pod obojí Bitva u Lipan Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 Průběh husitských válek
Zikmund Lucemburský výměnou za povolení přijímání pod obojí – husité souhlasili s nástupem Zikmunda Lucemburského na český trůn 1436 Zikmund Lucemburský korunován českým králem, rok na to umírá (Lucemburkové vymřeli po meči) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 Husitské zbraně původně selská náčiní (cepy, kosy apod.), která byla upravena – např. cepy okovány) obyčejní lidé, kteří tvořili jádro husitského vojska, uměli s tímto náčiním běžně zacházet a rytíři cvičení v boji s mečem neuměli proti takovým zbraním bojovat husitští velitelé dokázali výborně využívat členitý terén Řemdih Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 Husitské zbraně a bojová taktika
Vozová hradba husité též používali palné zbraně (houfnice – předchůdce děl a píšťaly – budoucí pistole) vozová hradba (vozy se seřadily kolo na kolo a deskami se zakryl prostor mezi koly) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 Husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci
Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha pomoci a dúfajte v něho, že konečně vždycky s ním svítězíte.   Kristusť vám za škody stojí, stokrát viec slibuje, pakli kto proň život složí, věčný mieti bude; blaze každému, ktož na pravdě sende.   Tenť pán velíť se nebáti záhubcí tělesných, velíť i život složiti pro lásku svých bližních.   Protož střelci, kopiníci řádu rytieřského, sudličníci a cepníci lidu rozličného, pomnětež všichni na pána štědrého!   Nepřátel se nelekajte, na množstvie nehleďte, pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte a před nepřátely neutiekajte!   Dávno Čechové řiekali a příslovie měli, že podlé dobrého pána dobrá jiezda bývá.   Vy pakosti a drabanti, na duše pomněte, pro lakomstvie a lúpeže životóv netraťte a na kořistech se nezastavujte!   Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno, svých hauptmanóv pozorujte, retuj druh druhého, hlediž a drž se každý šiku svého!   A s tiem vesele křikněte řkúc: Na ně, hr na ně! Bran svú rukama chutnajte, bóh pán náš, křikněte! Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 Zdroje – použitá literatura
VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 7 pro základní školy středověk a raný novověk. 1. vyd. Praha : SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN s. 104 – 108. Ktož jsú boží bojovníci. 12. září :15. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported z WWW: Zdroje – obrázky Husitská korouhev Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Mistr Jan Hus (Jan Vilímek) Volně šiřitelné Betlémská kaple Mistr Jan Hus před kostnickým koncilem (Václav Brožík) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 Zdroje – obrázky Upálení mistra Jana Husa (iluminace v Jenském kodexu) Volně šiřitelné Upálení mistra Jana Husa (Kamil Vladislav Muttich) Husitská korouhev – husistký kalich Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Přijímání pod obojí způsobou Tábor – Žižkovo náměstí GNU Free Documentation License, Version 1.2 Tábor – pomník Jana Žižky na Žižkově náměstí Jan Žižka z Trocnova (Mikoláš Aleš) Jan Žižka z Trocnova v čele husitských vojsk (iluminace – Jenský kodex) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 Zdroje – obrázky První pražská defenestrace (Adolf Liebscher) Volně šiřitelné Bitva husitů s křižáky (Jenský kodex) Bitva na Vítkově (Adolf Liebscher) Prokop Holý Útěk křižáků od Domažlic (Adolf Liebscher) Husité u Baltského moře Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 Zdroje – obrázky Bitva u Lipan (Josef Mathauser) Volně šiřitelné Bitva u Lipan (Adolf Liebscher) Zikmund Lucembursky (Albrecht Dürer) Řemdih Creative Commons Attribution 2.0 Generic license Vozová hradba Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Husitství Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google