Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Husitství Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Husitství Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Husitství Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Mistr Jan Hus jeden z nejvýznamnějších kritiků církve český univerzitní mistr a později rektor Karlovy univerzity kázal v pražské Betlémské kapli (oslovil tisíce lidí) kritizoval veřejně papeže a nešvary v církvi; od 1412 i prodej odpustků – tím si proti sobě popudil krále Václava IV. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Mistr Jan Hus Betlémská kaple U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

3 Mistr Jan Hus Jan Hus se dostal do papežské klatby, dokonce bylo v Praze zakázáno vykonávat bohoslužby, křty, svatby a pohřby – proto raději odchází na venkov v roce 1414 obdržel pozvánku na kostnický koncil (řešilo se papežské schizma), aby zde obhájil své názory Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Mistr Jan Hus před kostnickým koncilem U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

4 Mistr Jan Hus Jan Hus obdržel od Zikmunda Lucemburského (římský a uherský král) ochranný glejt na cestu, ale po příjezdu do Kostnice byl hned uvězněn Zikmund mu vymohl alespoň trojí slyšení u koncilu, ale ten už měl dopředu jasno – Jan Hus své názory odmítl odvolat – proto byl prohlášen za kacíře a 6. 7. 1415 byl upálen Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Upálení mistra Jana Husa U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

5 Husité upálení mistra Jana Husa vyvolalo v Čechách obrovskou vlnu nevole do Kostnice odeslán protestní list (452 českých a moravských šlechticů) Husovým stoupencům se říkalo husité (zpočátku se jednalo o nadávku) a také kališníci (symbolem kalich) – přijímání pod obojí způsobou (při bohoslužbě jak chléb, tak i víno – vyjádření lidí rovnosti před Bohem) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přijímání pod obojí způsobou Husitský kalich U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

6 Husité ČTYŘI PRAŽSKÉ ARTIKULY: (základní požadavky husitů)  svobodné kázání a výklad Bible  přijímání pod obojí způsobou  zákaz světské moci kněží (i zabavení církevního majetku)  obecné trestání smrtelných hříchů (lidé mají být za zločiny trestáni podle závažnosti provinění, ne podle toho, ke které společenské vrstvě patří) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Husité husité jednotní nebyli (umírnění husité: jim by stačilo jen přijímání pod obojí; radikální husité: všechny čtyři artikuly i za cenu tvrdého prosazení) k radikálním husitům patřili především táborité (pojmenování podle města Tábora, které založili v roce 1420) Tábor – snaha žít bez soukromého majetku (cennosti házeny do obrovských kádí na náměstí) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tábor U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

8 Husité táborité měli velmi dobré velitele – hejtmany nejslavnější husitský hejtman – Jan Žižka z Trocnova táborité přepadali, plenili a vypalovali sídla (zejména kláštery – získávaly zásoby a ničili vše, co můžeme označit jako umění: knihy, sochy, obrazy apod.) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jan Žižka z Trocnova Jan Žižka z Trocnova v čele husitských vojsk U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

9 Průběh husitských válek po upálení mistra Jana Husa rostly v Praze nepokoje (zejména na Novém Městě pražském) – proto král Václav IV. na novoměstskou radnici dosadil protihusitské konšely – ti zatkli některé radikální husity první pražská defenestrace (1419) – novoměstští měšťané, vedení radikálním husitským kazatelem Janem Želivským vyházeli konšely z oken Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. První pražská defenestrace U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

10 Průběh husitských válek když se král Václav IV. dozvěděl o defenestraci, dostal srdeční záchvat a zemřel neměl syna, takže právoplatným dědicem mladší bratr Zikmund Lucemburský pro husity ale nepřijatelný – husitské hnutí by zlikvidoval proto se pro královskou korunu vydal v čele křížové výpravy (1420) – získává levý břeh Vltavy – Pražský hrad) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Bitva husitů s křižáky U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

11 Průběh husitských válek 1420 v bitvě na hoře Vítkově ale poražen, nicméně i tak se nechá korunovat českým králem a následně české země opouští 1421 svolán zemský sněm do Čáslavi (kromě šlechty i zástupci měst) – Zikmundova korunovace prohlášena za neplatnou a ustanovena dočasná vláda (nižší šlechta a měšťané), čtyři pražské artikuly prohlášeny za zákon Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Bitva na Vítkově U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

12 Průběh husitských válek kvůli neshodám mezi husity se ale dočasná vláda brzy rozpadla a v zemi vypukla anarchie proti husitům vysláno celkem pět křížových výprav 1424 umírá Jan Žižka z Trocnova, nástupcem Prokop Holý – pod jeho vedením husité všechny křížové výpravy porazili (při poslední roku 1431 k boji ani nedošlo – jen co křižáci u Domažlic zaslechli husitský chorál Ktož jsú Boží bojovníci, okamžitě utekli) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Prokop Holý Útěk křižáků od Domažlic U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

13 Průběh husitských válek husité pronikali i za hranice českých zemí – tzv. spanilé jízdy (nejen šíření husitských myšlenek, ale i získávání kořisti – české země již byly totálně vyčerpané) po bitvě u Domažlic bylo zřejmé, že husity nebude možné porazit vojensky – proto v roce 1431 svolán koncil do Basileje – radikální husité však byli proti jakýmkoliv ústupkům, umírnění se naopak již chtěli dohodnout Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spanilé jízdy – husité u Baltského moře U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

14 Průběh husitských válek 1434 bitva u Lipan – umírnění husité s katolíky porazili radikální husity jednání v Basileji pokračovala – Zikmund pomohl umírněným husitům uzavřít dohodu s katolickou církví – výsledky dohody vyhlášeny v roce 1436 v Jihlavě (basilejská či jihlavská kompaktáta) – ze čtyř pražských artikulů povoleno jen přijímání pod obojí Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Bitva u Lipan U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

15 Průběh husitských válek výměnou za povolení přijímání pod obojí – husité souhlasili s nástupem Zikmunda Lucemburského na český trůn 1436 Zikmund Lucemburský korunován českým králem, rok na to umírá (Lucemburkové vymřeli po meči) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zikmund Lucemburský U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

16 Husitské zbraně původně selská náčiní (cepy, kosy apod.), která byla upravena – např. cepy okovány) obyčejní lidé, kteří tvořili jádro husitského vojska, uměli s tímto náčiním běžně zacházet a rytíři cvičení v boji s mečem neuměli proti takovým zbraním bojovat husitští velitelé dokázali výborně využívat členitý terén Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Řemdih U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

17 Husitské zbraně a bojová taktika husité též používali palné zbraně (houfnice – předchůdce děl a píšťaly – budoucí pistole) vozová hradba (vozy se seřadily kolo na kolo a deskami se zakryl prostor mezi koly) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vozová hradba U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

18 Husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha pomoci a dúfajte v něho, že konečně vždycky s ním svítězíte. Kristusť vám za škody stojí, stokrát viec slibuje, pakli kto proň život složí, věčný mieti bude; blaze každému, ktož na pravdě sende. Tenť pán velíť se nebáti záhubcí tělesných, velíť i život složiti pro lásku svých bližních. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Protož střelci, kopiníci řádu rytieřského, sudličníci a cepníci lidu rozličného, pomnětež všichni na pána štědrého! Nepřátel se nelekajte, na množstvie nehleďte, pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte a před nepřátely neutiekajte! Dávno Čechové řiekali a příslovie měli, že podlé dobrého pána dobrá jiezda bývá. Vy pakosti a drabanti, na duše pomněte, pro lakomstvie a lúpeže životóv netraťte a na kořistech se nezastavujte! Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno, svých hauptmanóv pozorujte, retuj druh druhého, hlediž a drž se každý šiku svého! A s tiem vesele křikněte řkúc: Na ně, hr na ně! Bran svú rukama chutnajte, bóh pán náš, křikněte! U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

19 Zdroje – použitá literatura VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 7 pro základní školy středověk a raný novověk. 1. vyd. Praha : SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2009. ISBN 978-80-7235-373-6. s. 104 – 108. Ktož jsú boží bojovníci. 12. září 2011 08:15. [cit. 2011-09-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kto%C5%BE_js%C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci http://cs.wikipedia.org/wiki/Kto%C5%BE_js%C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky Husitská korouhev http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hussite_banner.png Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Mistr Jan Hus (Jan Vilímek) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Mistr_Jan_Hus.jpg Volně šiřitelné Betlémská kaple http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betlemska_kaple.jpg Volně šiřitelné Mistr Jan Hus před kostnickým koncilem (Václav Brožík) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brozik,_Vaclav_-_Jan_Hus_souzen_na_snemu_Kostnickem_r._1415.jpg Volně šiřitelné Mistr Jan Hus před kostnickým koncilem (Václav Brožík) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus-Council_of_Constance.jpg Volně šiřitelné U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

20 Zdroje – obrázky Upálení mistra Jana Husa (iluminace v Jenském kodexu) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus_at_the_Stake.jpg Volně šiřitelné Upálení mistra Jana Husa (Kamil Vladislav Muttich) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muttich,_Kamil_Vladislav_-_Mistr_Jan_Hus_na_hranici_v_Kostnici_1415.jpg Volně šiřitelné Husitská korouhev – husistký kalich http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hussite_banner.png Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Přijímání pod obojí způsobou http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD_pod_oboj%C3%AD.gif Volně šiřitelné Tábor – Žižkovo náměstí http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tabor,Czech_Republic.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Tábor – pomník Jana Žižky na Žižkově náměstí http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tabor_CZ_Zizka_Memorial_323.jpg Volně šiřitelné Jan Žižka z Trocnova (Mikoláš Aleš) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikolas_ales_zizka.jpg Volně šiřitelné Jan Žižka z Trocnova v čele husitských vojsk (iluminace – Jenský kodex) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zizka_jensky_kodex.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 První pražská defenestrace (Adolf Liebscher) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liebscher,_Adolf_- _Svr%C5%BEen%C3%AD_kon%C5%A1el%C5%AF_s_Novom%C4%9Bstsk%C3%A9_radnice_30._%C4%8Dervence_1419.jpg Volně šiřitelné Bitva husitů s křižáky (Jenský kodex) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Husit%C3%A9_-_Jensk%C3%BD_kodex.jpg Volně šiřitelné Bitva na Vítkově (Adolf Liebscher) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolf_Liebscher_-_Bitva_na_vrchu_V%C3%ADtkov%C4%9B.jpg Volně šiřitelné Bitva na Vítkově (Adolf Liebscher) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolf_Liebscher_- _Bitva_na_ho%C5%99e_V%C3%ADtkov%C4%9B_dne_14._%C4%8Dervence_roku_1420.jpg Volně šiřitelné Prokop Holý http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prokop_Hol%C3%BD.jpeg Volně šiřitelné Útěk křižáků od Domažlic (Adolf Liebscher) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolf_Liebscher_- _K%C5%99i%C5%BE%C3%A1ci_u_Doma%C5%BElic_ut%C3%ADkaj%C3%AD_p%C5%99ed_bl%C3%AD%C5%BE%C3%ADc%C3% ADmi_se_Husity.jpg Volně šiřitelné Husité u Baltského moře http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hugo_Sch%C3%BCllinger_-_%C4%8Cechov%C3%A9_u_mo%C5%99e_Baltsk%C3%A9ho.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

22 Bitva u Lipan (Josef Mathauser) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mathauser_-_Bitva_u_Lipan_roku_1434.jpg Volně šiřitelné Bitva u Lipan (Adolf Liebscher) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolf_Liebscher_-_Bitva_mezi_T%C3%A1bory_a_Pra%C5%BEany_u_Lipan_r._1434.jpg Volně šiřitelné Zikmund Lucembursky (Albrecht Dürer) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_082.jpg Volně šiřitelné Řemdih http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klassischer-Flegel.jpg Creative Commons Attribution 2.0 Generic license Vozová hradba http://commons.wikimedia.org/wiki/File:344Wagenburg_der_Hussiten.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.


Stáhnout ppt "Husitství Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google