Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.02/Be.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.02/Be."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.02/Be

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3 KAREL MARX 1818-1883 Německý teoretik společnosti, filosof, historik a revolucionář. Neshody s francouzskými a pruskými politickými činiteli vyústili v jeho odchod do Anglie, kde již žil a pracoval jeho nejbližší přítel a spolupracovník Engels. DÍLO: Kapitál, Bída filozofie, Ke kritice politické ekonomie, Třídní boje ve Francii… VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.02/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 Základní filozofické teze K. Marxe ??? Diskutuj: Co jste již slyšeli o Karlu Marxovi? ??? Přečti a diskutuj: Jak vidí Marx společnost a její fungování? „Vývoj výrobních vztahů vede k stále se zostřujícímu třídnímu protikladu, v němž vládnoucí třída utlačuje třídu ovládanou, vykořisťuje ji a odcizuje. Původ třídního protikladu je v soukromém vlastnictví výrobních prostředků, které vede od možnosti disponovat věcmi k možnosti disponovat lidmi.Třídní protiklad nabývá své extrémní podoby v kapitalismu.“ 1) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.02/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

5 Soukromé vlastnictví, odcizení ??? Napiš: Definuj soukromé vlastnictví. ??? Přečti a diskutuj: Jak vidí institut soukromého vlastnictví Marx? Souhlasíte s ním? „Soukromé vlastnictví a historické formy zbožní výroby však vedou o odcizení. …Člověk se odevzdává v projevech své existence do rukou někoho jiného, věc, skrze kterou si má osvojit bohatství své smyslovosti, je užívána jen k výměně za společensky nezbytné statky… 2) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.02/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6 Třídní boj, revoluce ???Napiš: Pokuste se definovat pojem kapitalismus. ???Diskutuj: Jak vypadá podle Marxe soužití lidí v kapitalismu a k čemu společnost nutně spěje? „Napětí mezi nimi se bude stále zvyšovat, až pracující pochopí, že jsou vykořisťování a nakonec propukne konflikt v němž vykořisťováni zvítězí a spolu se zrušením soukromého vlastnictví výrobních prostředků nastolí beztřídní společnost.“ 3) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.02/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7 ???Napiš: Jaký pojem nám slouží k označení beztřídní společnosti? ???Přečti a napiš: Jak nazývá Marx společenskou třídu utlačovaných? „Nakonec proletariát v revoluci rozbije kapitalistické výrobní vztahy, vyvlastní vyvlastňovatele, socializuje výrobní prostředky a zavede beztřídní společnost.“ 4) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.02/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8 Komunismus ??? Napiš: Kam tedy směřuje podle Marxe vývoj společnosti? Popište jak bude tato společnost fungovat. „Zhruba rozeznáváme pět ekonomických formací: prvotní komunismus, otrokářství, feudalismus, kapitalismus a komunismus, který se vyznačuje tím, že právní, politická a ideologická nadstavba se vytrácí jako nepotřebná a nakonec odumře i stát spolu s celám svým aparátem… 5) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.02/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

9 Náboženství ??? Diskutuj: Jakou roli podle Marxe má v kapitalismu a jakou bude mít v komunismu náboženství? „Náboženství je povzdech utlačeného tvora, cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů. Je to opium lidu. Zrušit náboženství jako iluzorní štěstí lidu znamená žádat jeho skutečné štěstí.“ 6) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.02/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

10 Pokračovatelé Marxe a jeho kritika ??? Napiš: Pokuste se definovat pojmy: marxismus, komunismus, kapitalismus, leninismus, stalinismus, socialismus. ??? Diskutuj: Byl podle Vás Marx úspěšný? Nalezne i případné chyby jeho společenské teorie? Hodnotu zboží (práce) měří jen časem potřebným na práci – ignoruje, že celek je víc než jen součet jeho částí Podcenil (podobně jako Platón) psychické vlastnosti čl. a jeho majetnické sklony. Zostření třídního boje se nedostavilo – zasáhl stát a odborová hnutí VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.02/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11 Seznam použité literatury: ANZENBACHER, Arno: Úvod do filozofie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1990. BLECHA, Ivan: Filozofie. FIN, Olomouc 1994. NEFF, Vladimír: Filozofické slovník pro samouky neboli Antigorgias. Mladá fronta, Praha 1993. POPKIN R.H.,STROLL A. :Filozofie pro každého. Ivo Železný, Praha 2000. SCRUTON, R. : Krátké dějiny novověké filosofie. Barrister and Principal, Brno 1999. VY_32_INOVACE_5.1. ZSV4.02/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ. 1.07/1.5.00/34.0501

12 Poznámky: 1) ANZENBACHER, Arno: Úvod do filozofie. Státní pedagogické nakladatelství, s. 255. 2) BLECHA, Ivan: Filozofie. FIN, s. 195. 3) POPKIN R.H.,STROLL A. :Filozofie pro každého. Ivo Železný, s. 121. 4) ANZENBACHER, Arno: Úvod do filozofie. Státní pedagogické nakladatelství, s. 255. 5) SCRUTON, R. : Krátké dějiny novověké filosofie. Barrister and Principal, s. 250. 6) ANZENBACHER, Arno: Úvod do filozofie. Státní pedagogické nakladatelství, s. 269. VY_32_INOVACE_5.1. ZSV4.02/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ. 1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.02/Be."

Podobné prezentace


Reklamy Google