Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Židé v nacistickém Německu Holocaust Autoři:Mr RJ Huggins, Mr Griffiths, Miss Marshall, Vít Zahradníček Editor a překlad: Vít Zahradníček Kroměříž 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Židé v nacistickém Německu Holocaust Autoři:Mr RJ Huggins, Mr Griffiths, Miss Marshall, Vít Zahradníček Editor a překlad: Vít Zahradníček Kroměříž 2006."— Transkript prezentace:

1

2 Židé v nacistickém Německu Holocaust Autoři:Mr RJ Huggins, Mr Griffiths, Miss Marshall, Vít Zahradníček Editor a překlad: Vít Zahradníček Kroměříž 2006

3 Je důležité si připomenout, že nejen Židé zakusili nejrůznější formy předsudků od německého nacismu. … komunisté, romové, homosexuálové, odpůrci režimu z řad církví, mentálně postižení a další též čelili perzekuci... Ovšem v případě Židů se nacistický režim ukázal v brutalitě, jaká nemá v dějinách obdoby...

4 Antisemitismus je termín označující politickou, sociální a ekonomickou agitaci proti Židům. Zjednodušeně znamená: nenávist k Židům Árijská rasa je jméno toho, co Hitler považoval za rasu dokonalou. Byli to lidé s čistě německou krví, světlými vlasy a modrýma očima.

5 Židé zakoušeli již od starozákonních dob nedůvěru a ústrky od okolních národů. Bylo to dáno nábožensky danou uzavřeností jejich komunity. Počínaje smrtí Krista se židé stali iniciátory mnohých pronásledování křesťanů čímž se zhoršili vztahy mezi těmito náboženstvími. Nicméně židovství bylo po celý středověk “povoleným” náboženstvím a požívalo často zvláštní ochrany i od papežů. Příčiny antisemitismu: Předsudky a nesprávně chápané křesťanství však zamezily židům v přístupu do cechů. Naopak lichvu nepovažovali na rozdíl od středověkých křesťanů za hřích. Stávali se z nich bankéři, obchodníci, právníci.

6 Židé byli OBĚTNÍ BERÁNEK Po První světové válce byli židé obvinění z porážky Německa. Předsudky vůči bohatým Židům vzrostly během Velké hospodářské krize. Chudí viděli v Židovských obchodnících a bankéřích příslušníky vykořisťovatelské třídy. V 19. a 20. století vkládají mnozí Židé naději do učení komunismu o rovnosti. Získávají nepřátele v antikomunistech. Jejich nábožensko-národnostní komunita je uzavřená. Získávají nepřátele v nacionalistech a u podezřívavých lidí

7 Lidé byli vyzýváni k bojkotu židovských obchodů Lidé byli “varováni” před tím, který obchod náleží Židům. První projevy antisemitismu ve 30. letech

8 Předehra ke konečnému řešení Jakmile se Hitler v roce 1933 dostal k moci, použil své nové moci plynoucí ze “Zmocňovacího zákona” k prvním útokům proti Židům.

9 Roku 1935 Hitler vydal tzv. Norimberské zákony Tyto zákony chtěly: Zabránit Židům a Němcům ve sňatcích Zabránit Židům a Němcům v sexuálních vztazích Zabránit, aby Německá krev nebyla “znečištěna” smíšením s židovskou rasou Židům bylo zakázano zdržovat se na veřejných prostranstvích, byly jim vyvlastněny podniky, zkázána četná povolání, zabavován majetek...

10 Jak nacisté rozhodli, kdo je Žid? Kdo měl jednoho rodiče židovského vyznání, byl Žid. Nicméně, jestliže jen jediný z jeho prarodčů byl Žid, byl klasifikován jako Němec. Roku 1940 museli všichni Židé mít pasy označeny “J” a nosit na oblečení žlutou Davidovu hvězdu

11 Nacisté kladli důraz na výchovu dětí k přesvědčení, že Hitlerovo jednání je správné. Plakáty zobrazovaly Hitlera jako zachránce. Školy se staly místem, kde byla šířena nenávist vůči Židům. Mnoho námahy bylo věnováno tomu, aby žáci nabyli přesvědčení, že Židé jsou podřadnější a nebezpečím pro Němce.

12 Dvě ukázky z učebnic. Levá ukazuje nebezpečí sňatku Židů a Němců. Děti jsou předváděni před třídu, aby se poznalo, zda mohou být klasifikováni jako Židé či nikoli. Jestliže ano, byli ponižováni.

13 Tato kniha je určena k tomu, jak vypadá normální Německé dítě vlevo. Obrázky napravo ukazují, jak vypadá dítě židovské.

14 Roku 1938 se útoky nacistů změnili v násilnější, když Himmler dal pokyn ke Křišťálové noci 11. 11. 1938. Do roku 1939 poloviny z 500,000 německých Židů emigrovala a unikla Nacistické perzekuci.

15 Jak zasáhla do židovské otázky válka? Roku 1939 Německo napadlo Polsko, kde žila mnohem větší populace 3 miliónů Židů. Roku 1941 Německo napadlo Rusko, jež mělo populaci 5 milónů Židů.

16 Od roku 1939 byli Židé shromažďováni. Byli nuceni se vystěhovat ze svých domovů. Začínali být posíláni do čtvrtí ve městech určených pouze pro ně. Do ghett. Židé museli: Odevzdat majetek Byli donuceni odstěhovat se do nových míst Byli zbaveni svého občanství

17 Jakou taktiku zvolili nacisté, aby dostali Židy do ghett? Taktika Strádání Židé ve Varšavském ghettu dostávali jen 1000 kalorií na den Člověk potřebuje 2400 kalorií deně, aby si udržel svou váhu. Teror SS veřejně stříleli Židy za pašování jídla a za jakýkoli akt odporu Klamání Židům (a Němcům) bylo řečeno, že Židé “osidlují nové území” na východě. Do některých ghett si Židé musel koupit vlastní lístek. Bylo jim řečeno, že si mají vzít nástroje a nádobí. Hladoví lidé se snadněji kontrolují. Později, při transportech do vyhlazovacích táborů museli Židé psát diktované dopisy svým přátelům.

18 Děti umírající na strádání ve Varšavském ghettu.

19 MAPA NACISTICKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ A TÁBORŮ SMRTI

20 Změna taktiky: Einsatzgruppen Himmler poslal čtyři speciálně vycvyčené SS oddíly nazývané “Einsatzgruppen prapory” do Němci okupovaných území SSSR, kde zastřelily nejméně 1 milión Židů Oběti byly odvedeny na opuštěná místa, kde si samy musely vykopat hrob. Když SS vystřílely kulky, občas vraždily své oběti plamenomety.

21 Změna taktiky: Einsatzgruppen

22 Židovské ženy, některé z nich držící děti, jsou donuceny čekat v řadě před popravou Německými SS.

23 Příslušník SS střílí jednotlivě židovské ženy, které zůstaly načivu v rokli po hromadné popravě.

24 Portrét dvouleté Manie Halef, židovského děvčte, které byl mezi 33,771 osobami zastřelenými SS během masové popravy v Babi Yaru, září 1941

25 Nacisté šacují mohutnou hromadu oblečení zanechaného oběťmi masakru. Šatičky dvouleté Mani Halef jsou někde mezi nimi.

26 Sovvětští zajatci jsou donuceni v roce 1943 exhumovat těla v rokli u Babi Yaru, kde nacisté zavraždili přes 33,000 Židů v září 1941. Roku 1943, když počet zavražděných Židů překročil 1 milión, nacisté nařídili vykopat těla pohřbených a spálit je, aby zahladili všechny stopy.

27 “Konečné řešení” V lednu 1942 Himmler rozhodl změnit znovu taktiku a svolal zvláštní konferenci do Wansee. Na této konferenci bylo rozhodnuto, že současné metody jsou příliš neefektivní a že je nutné “Konečné řešení”.

28 Konference ve Wansee Jak bylo “Konečné řešení organizováno? Střílení bylo neefektivní - munice potřeba pro válku + ničilo to psychiku katů Židé žijící v ghettech byli využíváni jako levná pracovní síla. Podmínky v těchto ghettech byly zajištěny na tak nízké úrovni, že mnozí umírají a zbytek chtěl tato ghetta opustit s nadějí na lepší podmínky. Zbytek Židů měl být přesunut do “osídlovaných oblastí na Východě” Bylo naplánováno, co se s Židy bude dít ve vyhlazovacích táborech.

29 Kde byly vybudovány vyhlazovací tábory? Proč myslíte, že byly vybudovány právě zde? The work of the Einsatzgruppen

30 Taktika SS: Odlidštění Jednotkám SS, které vraždily Židy, byly vymývány mozky antisemitskou propagandou. Židé byli převáženi v dobytčácích za strašných podmínech Nahzí, špinaví a vyčerpaní lidé vypadají jako zvířata, což pomáhalo posílit nacistickou propagandu.

31 Taktika: co se dělo s nově příchozími? Podvod & Selekce V Osvětimi vlaky přijížděly na místo napodobující běžné nádraží Židům pomáhali z dobytčáků Židé speciálně vybraní k asistenci nacistům. V některých vyhlazovacích táborech hráli nacisté z tlampačů klasickou hudbu, aby uklidnili nově příchozí. V Osvětimi byli nově příchozí uklidněni židovským orchestrem hrající klasickou hudbu Všichni nově příchozí prošli procesem nazývaným “selekce”. Matky, děti, staří a nemocní byli posláni přímo do “sprch”, které ve skutečnosti byly plynovými komorami Tělesně zdatní byli posláni do pracovních táborů, kde byli zabíjeni v procesu nazývaném “zničení prací”

32 Příjezd do Osvětimi Všimni si, jak vjezd napodoboval běžné nádraží.

33 Osvětimský orchestr

34 Zničení skrz práci Tato fotografie byla pořízena nacisty k ukázce, jak může doslova pracovat tuk Židů, jsou-li živeni 200 kaloriemi denně.

35 Zničení skrze práci Stejná skupina Židů po šesti týdnech.

36 Část zásob cyklonu-B - jedovatého plynu ve vyhlazovacím táboru Majdanek. Předtím, než se začal používat zmíněný plyn, byli Židé zabíjeni v mobilních plynových vozech. Oxid uhelnatý byl ze zásobníků vpouštěn do zadního utěsněného oddílu. Oběti byly zabíjeny na místě pohřbu.

37 16 ze 44 dětí vzatých z francouzského dětského domova. Byly poslány do koncentračního tábora a později do Osvětimi. POUZE 1 PŘEŽILO Skupina dětí v koncentračním táboru v Polsku

38 Mapa Osvětimi New Arrivals ‘Destruction Through Work’ ‘Showers’

39 Osvětim ze vzduchu Všimněte si, jak byl vyhlazovací tábor rozvržen jako tovární komplex. Nacisté používali průmyslových metod k zabíjení Židů a spalování jejich těl.

40 Plynové komory Nacisté vehnali velké skupiny vězňů do malých betonových místností a otvory ve stropu vysypali smrtící látku v krystalické podobě. Tyto plynové komory byly často upraveny jako sprchovací místnosti. SS vháněli až 2000 lidí do této plynové komory.

41 Zevnějšek plynové komory Všimni si, že pece jsou umístěny poblíž plynové komory.

42 Zpracování těl Speciálně vybraní Židé nazývaní Zvláštní komanda zbavovali otrávené lidi zlatých zubů a vlasů. Zvláštní komanda Židů byly též nuceny likvidovat těla v krematoriích.

43 Pece v Dachau

44 Mrtvá těla čekající na zpracování

45 Boty čekající na zpracování Zvláštním komandem Nalézají se v osvětimském muzeu. Toto reprezentuje denní množství na vrcholu používání plynových komor, asi dvace pět tisíc párů.

46 Po osvobození: spojenecký voják bere do hrsti snubní prsteny obětí v Buchenwaldu. Pytle ženských vlasů v Osvětimy, které se používaly k výrobě plstěné příze..

47 Bylo Konečné řešení “úspěšné”? Nacisté si na konferenci ve Wansee kladli za cíl zabít 11 miliónů Židů. Dnes žije v Polsku jen 2000 Židů. Nacisté dokázali zabít nejméně 6 miliónů Židů. Lidé jako Schindler pomáhali Židům uniknout před Konečným řešením. Ne všichni Židé šli tiše do plynových komor Roku 1943 Waršavské ghetto, stejně jako mnozí další, povstalo proti nacistům, když začali tušit co se děje.

48 Mezi lety 1939 a 1945 6 miliónů Židů bylo zavražděno, stejně jako stovky tisíc dalších, cikánů, mentálně postižených, odpůrců režimu z řad církví a podmaněných národů.

49 Celkem 6,000,000 Židů Procento Židů zavražděných v jednotlivých zemích

50 Do 14. září 1939 byl můj život životem typického mladého Židovského chlapce v té části světě té doby. Žil jsm v židovské komunitě obklopené nežidy. Kromě mé nejbližší rodiny jsem měl mnoho příbuzných a znal jsem mnoho lidí z města, jak Židy tak nežidy. Asi dva týdny po vypuknutí války a krátce po mém Bar Mitzvah můj život explodoval. Během příštích pěti a půl let jsem ztratil celou svou rodinu, a téměř všechny, které jsem znal. Smrt, násilí a brutalita byly na denním pořádku mého života, zatímco já byl stále jen náctiletý mladík.” Leonard Lerer, 1991 PROČ?

51 KONEC Zlo nastává tehdy, když to málo dobrých lidí se rozhodne nic nedělat...


Stáhnout ppt "Židé v nacistickém Německu Holocaust Autoři:Mr RJ Huggins, Mr Griffiths, Miss Marshall, Vít Zahradníček Editor a překlad: Vít Zahradníček Kroměříž 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google