Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Židé v nacistickém Německu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Židé v nacistickém Německu"— Transkript prezentace:

1 Židé v nacistickém Německu
Holocaust This PowerPoint presentation was designed for use with my Year 11 students studying GCSE history. They were writing an essay on: What was meant by the term ‘Final Solution’ and how was it organised? Autoři:Mr RJ Huggins, Mr Griffiths, Miss Marshall, Vít Zahradníček Editor a překlad: Vít Zahradníček Kroměříž 2006

2 Je důležité si připomenout, že nejen Židé zakusili nejrůznější formy předsudků od německého nacismu.
… komunisté, romové, homosexuálové, odpůrci režimu z řad církví, mentálně postižení a další též čelili perzekuci... Ovšem v případě Židů se nacistický režim ukázal v brutalitě, jaká nemá v dějinách obdoby...

3 Antisemitismus Árijská rasa
je termín označující politickou, sociální a ekonomickou agitaci proti Židům. Zjednodušeně znamená: nenávist k Židům Árijská rasa je jméno toho, co Hitler považoval za rasu dokonalou. Byli to lidé s čistě německou krví, světlými vlasy a modrýma očima.

4 Příčiny antisemitismu:
Židé zakoušeli již od starozákonních dob nedůvěru a ústrky od okolních národů. Bylo to dáno nábožensky danou uzavřeností jejich komunity. Počínaje smrtí Krista se židé stali iniciátory mnohých pronásledování křesťanů čímž se zhoršili vztahy mezi těmito náboženstvími. Nicméně židovství bylo po celý středověk “povoleným” náboženstvím a požívalo často zvláštní ochrany i od papežů. Předsudky a nesprávně chápané křesťanství však zamezily židům v přístupu do cechů. Naopak lichvu nepovažovali na rozdíl od středověkých křesťanů za hřích. Stávali se z nich bankéři, obchodníci, právníci.

5 Židé byli OBĚTNÍ BERÁNEK
Chudí viděli v Židovských obchodnících a bankéřích příslušníky vykořisťovatelské třídy. V 19. a 20. století vkládají mnozí Židé naději do učení komunismu o rovnosti. Získávají nepřátele v antikomunistech. Židé byli OBĚTNÍ BERÁNEK Jejich nábožensko-národnostní komunita je uzavřená. Získávají nepřátele v nacionalistech a u podezřívavých lidí Po První světové válce byli židé obvinění z porážky Německa. Předsudky vůči bohatým Židům vzrostly během Velké hospodářské krize.

6 První projevy antisemitismu ve 30. letech
Lidé byli vyzýváni k bojkotu židovských obchodů Lidé byli “varováni” před tím, který obchod náleží Židům.

7 Předehra ke konečnému řešení
Jakmile se Hitler v roce 1933 dostal k moci, použil své nové moci plynoucí ze “Zmocňovacího zákona” k prvním útokům proti Židům.

8 Roku 1935 Hitler vydal tzv. Norimberské zákony
Tyto zákony chtěly: Zabránit Židům a Němcům ve sňatcích Zabránit Židům a Němcům v sexuálních vztazích Zabránit, aby Německá krev nebyla “znečištěna” smíšením s židovskou rasou Židům bylo zakázano zdržovat se na veřejných prostranstvích, byly jim vyvlastněny podniky, zkázána četná povolání, zabavován majetek...

9 Jak nacisté rozhodli, kdo je Žid?
Kdo měl jednoho rodiče židovského vyznání, byl Žid. Nicméně, jestliže jen jediný z jeho prarodčů byl Žid, byl klasifikován jako Němec. Roku 1940 museli všichni Židé mít pasy označeny “J” a nosit na oblečení žlutou Davidovu hvězdu Some historians believe that Hitler’s grandfather was Jewish. His Grandmother used to work for a rich Jewish landowner in Austria and it is believed that she had an affair whilst she worked as his house keeper. He later helped his son get a job as a civil servant. Some Psychologist but this down as being one of the possible reasons why Hitler hated Jews. However, it is interesting to note that the Jewish doctor who helped his mother whilst she was dying of cancer was dropped off at the Swiss boarder by the SS in 1940!

10 Nacisté kladli důraz na výchovu dětí k přesvědčení, že Hitlerovo jednání je správné.
Plakáty zobrazovaly Hitlera jako zachránce. Školy se staly místem, kde byla šířena nenávist vůči Židům. Mnoho námahy bylo věnováno tomu, aby žáci nabyli přesvědčení, že Židé jsou podřadnější a nebezpečím pro Němce.

11 Dvě ukázky z učebnic. Levá ukazuje nebezpečí sňatku Židů a Němců.
Děti jsou předváděni před třídu, aby se poznalo, zda mohou být klasifikováni jako Židé či nikoli. Jestliže ano, byli ponižováni.

12 Tato kniha je určena k tomu, jak vypadá normální Německé dítě vlevo
Tato kniha je určena k tomu, jak vypadá normální Německé dítě vlevo. Obrázky napravo ukazují, jak vypadá dítě židovské.

13 Roku 1938 se útoky nacistů změnili v násilnější, když Himmler dal pokyn ke Křišťálové noci Do roku 1939 poloviny z 500,000 německých Židů emigrovala a unikla Nacistické perzekuci.

14 Jak zasáhla do židovské otázky válka?
Roku 1939 Německo napadlo Polsko, kde žila mnohem větší populace 3 miliónů Židů. Roku 1941 Německo napadlo Rusko, jež mělo populaci 5 milónů Židů.

15 Od roku 1939 byli Židé shromažďováni
Od roku 1939 byli Židé shromažďováni. Byli nuceni se vystěhovat ze svých domovů. Začínali být posíláni do čtvrtí ve městech určených pouze pro ně. Do ghett. Židé museli: Odevzdat majetek Byli donuceni odstěhovat se do nových míst Byli zbaveni svého občanství

16 Jakou taktiku zvolili nacisté, aby dostali Židy do ghett?
Klamání Později, při transportech do vyhlazovacích táborů museli Židé psát diktované dopisy svým přátelům. Strádání Židům (a Němcům) bylo řečeno, že Židé “osidlují nové území” na východě. Židé ve Varšavském ghettu dostávali jen 1000 kalorií na den Taktika Do některých ghett si Židé musel koupit vlastní lístek. Člověk potřebuje 2400 kalorií deně, aby si udržel svou váhu. Teror Bylo jim řečeno, že si mají vzít nástroje a nádobí. SS veřejně stříleli Židy za pašování jídla a za jakýkoli akt odporu Hladoví lidé se snadněji kontrolují.

17 Děti umírající na strádání ve Varšavském ghettu.
Evil is when a few good men decide to do nothing.

18 MAPA NACISTICKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ A TÁBORŮ SMRTI
There were concentration camps and death camps. If you went to a death camp the chances of coming out alive were virtually nil. Even at concentration camps though you were likely to die from the appalling conditions. Or, if you were very young, old, or incapable of hard labour, it was likely you would be transferred to a death camp too. Anne Frank died at Belsen from Typhoid. Leonard Leher's mother and sisters were sent to Sobibor. YOU MAY ASK "WHO WERE THESE PEOPLE WHO WERE SENT TO PLACES LIKE THIS?" THEY WERE CHILDREN JUST LIKE YOU. THE ONLY DIFFERENCE WAS THEIR RACE AND THE RELIGION THEY FOLLOWED.

19 Změna taktiky: Einsatzgruppen
Himmler poslal čtyři speciálně vycvyčené SS oddíly nazývané “Einsatzgruppen prapory” do Němci okupovaných území SSSR, kde zastřelily nejméně 1 milión Židů Oběti byly odvedeny na opuštěná místa, kde si samy musely vykopat hrob. Když SS vystřílely kulky, občas vraždily své oběti plamenomety.

20 Změna taktiky: Einsatzgruppen

21 Židovské ženy, některé z nich držící děti, jsou donuceny čekat v řadě před popravou Německými SS.
MASS EXECUTION USING A FIRING SQUAD WAS COMMON. THESE WOMEN HAVE BEEN ORDERED TO REMOVE EVERYTHING, CLOTHES, JEWELLERY, EVEN WEDDING RINGS AND ARE BEING FORCED TO LINE UP AND WAIT FOR THEIR TURN TO BE KILLED. SOME TIME LATER...

22 Příslušník SS střílí jednotlivě židovské ženy, které zůstaly načivu v rokli po hromadné popravě.
THEY HAVE BEEN ORDERED TO LIE, FACE DOWN ON THE GROUND AND HAVE BEEN SHOT. THE GERMAN POLICEMAN IS SHOOTING INDIVIDUALS WHO HAVE ESCAPED DEATH FROM THE INITIAL ROUND OF BULLETS. THIS IS HORRIFIC BUT WE CANNOT SEE THE INDIVIDUAL FACES OF THOSE KILLED, WE DON'T REALLY KNOW WHO THEY ARE OR WHAT THEY REALLY LOOKED LIKE. SO TAKE A LOOK AT THIS NEXT PICTURE...

23 Portrét dvouleté Manie Halef, židovského děvčte, které byl mezi 33,771 osobami zastřelenými SS během masové popravy v Babi Yaru, září 1941 THIS PICTURE TELLS US A LOT. HER PARENTS ARE OBVIOUSLY WEALTHY ENOUGH TO HAVE HAD A PORTRAIT DONE, SO IT SHOWS US THAT THE STATUS OF THE JEWS DID NOT MATTER TO THE NAZIS. IT WAS NOT JUST THE POOR WHICH WERE KILLED. THEY WERE KILLED REGARDLESS OF WEALTH OR STATUS, THEIR DEATH WAS DETERMINED BY RELIGION AND RACE.

24 Nacisté šacují mohutnou hromadu oblečení zanechaného oběťmi masakru.
Šatičky dvouleté Mani Halef jsou někde mezi nimi. GIVES SOME IDEA OF THE NUMBER OF PEOPLE. BUT WHY DID THE NAZI WANT THEM TO REMOVE THEIR CLOTHES? WHAT DID THEY WANT WITH THEIR JEWELLERY, CLOTHES, EVEN HAIR?

25 Roku 1943, když počet zavražděných Židů překročil 1 milión, nacisté nařídili vykopat těla pohřbených a spálit je, aby zahladili všechny stopy. OBVIOUSLY TOWARDS THE END OF THE WAR THEY TRIED TO COVER THEIR TRACKS. IT WAS NOT GUILT THOUGH AND THEY DID NOT DO THE WORK THEMSELVES. THEY MADE JEWS AND OTHER PRISONERS OF WAR DIG UP THE BODIES AND BURN THEM INSTEAD. Sovvětští zajatci jsou donuceni v roce 1943 exhumovat těla v rokli u Babi Yaru, kde nacisté zavraždili přes 33,000 Židů v září 1941.

26 “Konečné řešení” V lednu 1942 Himmler rozhodl změnit znovu taktiku a svolal zvláštní konferenci do Wansee. Na této konferenci bylo rozhodnuto, že současné metody jsou příliš neefektivní a že je nutné “Konečné řešení”.

27 Konference ve Wansee Jak bylo “Konečné řešení organizováno?
Bylo naplánováno, co se s Židy bude dít ve vyhlazovacích táborech. Střílení bylo neefektivní - munice potřeba pro válku + ničilo to psychiku katů Jak bylo “Konečné řešení organizováno? Zbytek Židů měl být přesunut do “osídlovaných oblastí na Východě” Židé žijící v ghettech byli využíváni jako levná pracovní síla. Podmínky v těchto ghettech byly zajištěny na tak nízké úrovni, že mnozí umírají a zbytek chtěl tato ghetta opustit s nadějí na lepší podmínky.

28 Kde byly vybudovány vyhlazovací tábory?
The work of the Einsatzgruppen Proč myslíte, že byly vybudovány právě zde? Remember that the black dots represent the work of the Einsatzgruppen

29 Taktika SS: Odlidštění
Jednotkám SS, které vraždily Židy, byly vymývány mozky antisemitskou propagandou. Židé byli převáženi v dobytčácích za strašných podmínech Nahzí, špinaví a vyčerpaní lidé vypadají jako zvířata, což pomáhalo posílit nacistickou propagandu.

30 Taktika: co se dělo s nově příchozími?
Všichni nově příchozí prošli procesem nazývaným “selekce”. V Osvětimi vlaky přijížděly na místo napodobující běžné nádraží Matky, děti, staří a nemocní byli posláni přímo do “sprch”, které ve skutečnosti byly plynovými komorami Židům pomáhali z dobytčáků Židé speciálně vybraní k asistenci nacistům. Podvod & Selekce Tělesně zdatní byli posláni do pracovních táborů, kde byli zabíjeni v procesu nazývaném “zničení prací” V některých vyhlazovacích táborech hráli nacisté z tlampačů klasickou hudbu, aby uklidnili nově příchozí. V Osvětimi byli nově příchozí uklidněni židovským orchestrem hrající klasickou hudbu

31 Všimni si, jak vjezd napodoboval běžné nádraží.
Příjezd do Osvětimi Všimni si, jak vjezd napodoboval běžné nádraží.

32 Osvětimský orchestr

33 Zničení skrz práci Tato fotografie byla pořízena nacisty k ukázce, jak může doslova pracovat tuk Židů, jsou-li živeni 200 kaloriemi denně.

34 Stejná skupina Židů po šesti týdnech.
Zničení skrze práci Stejná skupina Židů po šesti týdnech.

35 Část zásob cyklonu-B - jedovatého plynu ve vyhlazovacím táboru Majdanek.
Předtím, než se začal používat zmíněný plyn, byli Židé zabíjeni v mobilních plynových vozech. Oxid uhelnatý byl ze zásobníků vpouštěn do zadního utěsněného oddílu. Oběti byly zabíjeny na místě pohřbu. THIS IS THE GAS THAT WAS INTRODUCED IN 1942. JEWS WERE SENT INTO SEALED SHOWER UNITS ON THE PRETENCE THAT THEY WERE GOING TO BE SHOWERED. PELLETS WERE THEN PLACED INTO THE SHOWER HEADS AND GAS CAME FROM THE SHOWERS INSTEAD OF WATER. 15 MINUTES LATER THE SHOWER ROOM WOULD BE EMPTIED, BODIES WERE ALWAYS IN A PYRAMID SHAPE, PEOPLE TRIED TO CLIMB ON TOP OF ONE ANOTHER TO ESCAPE THE GAS. BEFORE THIS TYPE OF KILLING METHOD WAS INTRODUCED THOUGH A MORE PRIMITIVE GASSING METHOD WAS USED.... I DON'T KNOW HOW, OR EVEN WHY THIS PHOTO WAS TAKEN, BUT IT SHOWS SOME MEN AWAITING DEATH ON THEIR WAY TO THEIR BURIAL PLACE. DID THEY ALWAYS BURY THE DEAD?

36 Skupina dětí v koncentračním táboru v Polsku
16 ze 44 dětí vzatých z francouzského dětského domova. Byly poslány do koncentračního tábora a později do Osvětimi. POUZE 1 PŘEŽILO HOW DID THEY KILL THESE INNOCENT CHILDREN, ALONG WITH THEIR PARENTS, GRANDPARENTS, FRIENDS ETC.. YOU WILL ALL HAVE PROBABLY HEARD OF THE WAY NAZiS GASSED THE JEWS. Skupina dětí v koncentračním táboru v Polsku

37 ‘Destruction Through Work’
Mapa Osvětimi New Arrivals ‘Showers’ ‘Destruction Through Work’

38 Všimněte si, jak byl vyhlazovací tábor rozvržen jako tovární komplex.
Osvětim ze vzduchu Všimněte si, jak byl vyhlazovací tábor rozvržen jako tovární komplex. Nacisté používali průmyslových metod k zabíjení Židů a spalování jejich těl. It is important t emphasis that the Death Camps were basically factories

39 SS vháněli až 2000 lidí do této plynové komory.
Nacisté vehnali velké skupiny vězňů do malých betonových místností a otvory ve stropu vysypali smrtící látku v krystalické podobě. Tyto plynové komory byly často upraveny jako sprchovací místnosti. SS vháněli až 2000 lidí do této plynové komory.

40 Zevnějšek plynové komory
Všimni si, že pece jsou umístěny poblíž plynové komory.

41 Zpracování těl Speciálně vybraní Židé nazývaní Zvláštní komanda zbavovali otrávené lidi zlatých zubů a vlasů. Zvláštní komanda Židů byly též nuceny likvidovat těla v krematoriích.

42 Pece v Dachau

43 Mrtvá těla čekající na zpracování

44 Boty čekající na zpracování Zvláštním komandem
Nalézají se v osvětimském muzeu. Toto reprezentuje denní množství na vrcholu používání plynových komor, asi dvace pět tisíc párů.

45 Pytle ženských vlasů v Osvětimy, které se používaly k výrobě plstěné příze..
THESE PICTURES SHOW WHAT THEY WANTED. WERE THE NAZI'S NOT WORRIED ABOUT THE CONSEQUENCES OF THEIR ACTIONS? DID THEY NOT THINK ABOUT WHAT MIGHT HAPPEN IF ALLIED COUNTRIES DISCOVERED WHAT WAS HAPPENING? Po osvobození: spojenecký voják bere do hrsti snubní prsteny obětí v Buchenwaldu.

46 Bylo Konečné řešení “úspěšné”?
Nacisté si na konferenci ve Wansee kladli za cíl zabít 11 miliónů Židů. Dnes žije v Polsku jen 2000 Židů. Nacisté dokázali zabít nejméně 6 miliónů Židů. Lidé jako Schindler pomáhali Židům uniknout před Konečným řešením. Ne všichni Židé šli tiše do plynových komor Roku 1943 Waršavské ghetto, stejně jako mnozí další, povstalo proti nacistům, když začali tušit co se děje.

47 Mezi lety 1939 a 1945 6 miliónů Židů bylo zavražděno, stejně jako stovky tisíc dalších, cikánů, mentálně postižených, odpůrců režimu z řad církví a podmaněných národů.

48 Procento Židů zavražděných v jednotlivých zemích
AUSTRIA 35% POLAND 91% USSR 36% NORWAY 45% BELGIUM 45% LUXEMBOURG 55% ESTONIA 44% ROMANIA 84% Celkem 6,000,000 Židů HUNGARY 74% YUGOSLAVIA 81% BOHEMIA 60% How did they manage to get together all these Jews to kills them? How did they kill them when they had them? To begin with there were concentration camps. LATVIA 84% NETHERLANDS 71% LITHUANIA 85% GERMANY 36% FRANCE 22% GREECE 87%

49 Do 14. září 1939 byl můj život životem typického mladého Židovského chlapce v té části světě té doby. Žil jsm v židovské komunitě obklopené nežidy. Kromě mé nejbližší rodiny jsem měl mnoho příbuzných a znal jsem mnoho lidí z města, jak Židy tak nežidy. Asi dva týdny po vypuknutí války a krátce po mém Bar Mitzvah můj život explodoval. Během příštích pěti a půl let jsem ztratil celou svou rodinu, a téměř všechny, které jsem znal. Smrt, násilí a brutalita byly na denním pořádku mého života, zatímco já byl stále jen náctiletý mladík.” Leonard Lerer, 1991 PROČ? THIS PICTURE IS IMPORTANT BECAUSE IT SHOWS A FAMILY WHOSE LIVED THROUGH THIS AWFUL TIME. WE WILL BE LOOKING AT A BOOK CALLED THE SOAPMAKER WHICH TELLS THE STORY OF A YOUNG POLISH BOY'S LIFE THROUGHOUT THE WAR. AFTER ALL THAT HORRIFIC EVIDENCE OF WHAT HAPPENED THERE SHOULD ONLY BE ONE QUESTION ON YOUR MINDS. A QUESTION WHICH WE WILL TRY TO ANSWER OVER THE NEXT FEW LESSONS.... (MOUSE CLICK) WHY.

50 KONEC Zlo nastává tehdy, když to málo dobrých lidí se rozhodne nic nedělat...


Stáhnout ppt "Židé v nacistickém Německu"

Podobné prezentace


Reklamy Google