Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státy západní Evropy Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státy západní Evropy Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Státy západní Evropy Označení materiálu:
VY_32_INOVACE_17_vrcholny_stredovek_evropske_staty.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, středověk, vrcholný a pozdní středověk, dějiny významných států a národů v Evropě, západní Evropa ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 7. ročník Autor: Ivana Flíčková Datum: Anotace: (popis způsobu použití výukového materiálu): Přehled států západní Evropy v době vrcholného a pozdního středověku (do 15. stol), stoletá válka, problémy katolické církve. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti. Obrázky, které podporují lepší názornost, jsou opatřeny odkazem na zdrojovou stránku pro žáky s hlubším zájmem pro učivo. Prezentace jsou žákům k dispozici na

2 Dějiny významných států a národů v Evropě – vrcholný a pozdní středověk

3 Západní Evropa Svatá říše římská

4 Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 23

5 konec 12. stol. – boje o trůn – zasáhl i Přemysl Otakar I
konec 12. stol. – boje o trůn – zasáhl i Přemysl Otakar I. – dědičný titul 1198 – císařem Fridrich II. boje o trůn pokračovaly i ve 13. stol. – upadá význam říše – posilují Francie a České království ve 14. stol. na trůn Lucemburkové (Karel IV.), zároveň českými králi

6 Francie – stoletá válka

7 poč. 14. stol. – vymřeli Kapetovci (vládli od 10. stol. Hugo Kapet)
rod Valois – nejbližší příbuzní (konec jejich vlády – Jindřich III. – zavražděn 1589 mnichem) spory o královskou korunu – záminka k válce mezi Francií a Anglií územní spory: Flandry – bohaté území – výroba sukna z anglické vlny državy anglického krále ve Francii 1154 angl. králem Jindřich II. z dynastie Plantagenetů zdědil rozsáhlé panství ve Francii oženil se s Eleonorou Akvitánskou – dědičkou rozsáhlého území v jižní Francii (která se rozvedla s francouzským králem Ludvíkem VII.) a tím ovládal ve Francii větší území než francouzský král synové Richard Lví srdce, Jan Bezzemek – viz Anglie

8 Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 24
Flandry

9 Filip II. August 1180 – 1223 – francouzský král
Přispěl ke sjednocení Francie a odstranění nebezpečného vlivu anglických panovníků na kontinentě. Během své vlády úspěšně získal zpět velkou část anglického kontinentálního panství. Jeho zásluhou je také modernizace Paříže, kde se zasadil například o vybudování Louvru a dalších významných památek.

10 model

11 Konflikt mezi A a F = stoletá válka
stoletá válka – trvala přibližně 1 století 1337 – 1453 (přelom 14. a 15. století) nejednalo se o trvalé boje, šlo o francouzské území, které zčásti vlastnili Angličané zaútočila Anglie 1337 – angl. král Eduard III. 1346 – bitva u Kresčaku (Crécy) – drtivé vítězství Angličanů zásluhu na vítězství angličtí lučištníci 2 rozdílné armády – anglická skvěle vycvičení žoldnéři, francouzská – stateční rytíři, ale nedisciplinovaní zahynul zde český král Jan Lucemburský 1415 bitva u Azincourtu – angl. král drtivě porazil Francouze, dobyl Paříž

12

13 ve 14. stol. zasáhla Evropu epidemie moru

14 Dýmějový mor forma moru, která se na člověka přenáší blechami nakaženými od krys, místo blešího kousnutí zhnědne, objeví se boule v místě mízních uzlin – hnisavý zánět uzlin hlavně v podpaží a v tříslech – celková sepse černá smrt = plicní forma moru – těžký zápal plic s vysokou úmrtností, šíří se kapénkovou nákazou původ moru ve střední Asii mor se do Evropy mohl dostat s mongolskými kmeny

15 zasáhla Johanka z Arku – přesvědčena, že ji boží hlas nabádá, aby se postavila do čela francouzského vojska – Angličany několikrát porazila dobyla Remeš, zde byl korunován fr. králem Karel VII.(toho osvobodila z obleženého Orleánsu) Janu z Arcu nakonec zajali Burgunďané 1431 v Rouenu upálena jako čarodějnice 1453 Angličanům zbyl ve Francii pouze přístav Calais Francie se stává suverénní velmocí

16

17 Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 31

18 Anglie

19 1066 ovládl Anglii Vilém Dobyvatel – normanský vévoda
od pol. 12. stol. vládl rod Plantagenetů 1154 angl. králem Jindřich II. z dynastie Plantagenetů zdědil rozsáhlé panství ve Francii oženil se s Eleonorou Akvitánskou – dědičkou rozsáhlého území v jižní Francii (která se rozvedla s francouzským králem Ludvíkem VII.) a tím ovládal ve Francii větší území než francouzský král

20 Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 24

21 Jindřich II. byl na území Anglie suverénním vladařem, přes své državy ve Francii byl ale stále vazalem krále francouzského byl ale vazalem velmi mocným, jelikož francouzský král Filip II. August vládl ve Francii menšímu území než Jindřich II. územní spory vedly k řadě válečných střetů mezi oběma panovníky, přičemž Filip II. August obratně využíval mocenské ambice všech Jindřichových synů a štval je proti otci Jindřich za své vlády pobýval střídavě na svých panstvích v Anglii i Francii

22 Klášter Fontevrault http://cs. wikipedia
Celý rozsáhlý areál kláštera je dokonalou ukázkou stavebního umění doby románské a gotické. Mezi hlavní turistické atrakce patří pohřebiště anglických Plantagenetů.

23 Eleanora a Jindřich II. na náhrobku z Fontevrault

24 Jindřichovi synové – boj o nástupnictví, autorita anglického krále klesla
Richard I. Lví Srdce 1189 – 1199 – hrdina křížové výpravy, cestou domů ho však zajali v Německu a propustili po letech za ohromné výkupné – většinu vlády mimo Anglii zatím panoval jeho bratr Jan Bezzemek 1199 – 1216 za jeho vlády měl působit legendární Robin Hood nakonec se vzbouřila proti němu i šlechta Jan Bezzemek = přišel o většinu půdy ve Francii

25 Podle mínění historiků byl Richard Lví srdce velmi statečným a zdatným rytířem, zcela však postrádal vladařské schopnosti svého otce a částečně i vojevůdcovské kvality. Účastnil se 3. křížové výpravy. Svůj přídomek - Lví srdce - nezískal jako ocenění svých udatných činů, jak by se mohlo zdát, ale byl mu přidělen až po jeho smrti. Zemřel na následky infekce – po vyndání šípu z páteře v náručí své matky Eleonory Akvitánské. Při balzamování jeho mrtvého těla bylo zjištěno, že Richardovo srdce má skutečně abnormální míry - tedy lví srdce.

26 Magna charta 1215 povstání šlechty proti Janovi Bezzemkovi, zajali ho a donutili vydat Velkou listinu svobod – Magna charta libertatum omezila královskou moc, výsady městům potvrzení Velké královské rady – nejvýznamnější šlechtici a církevní hodnostáři – zárodek parlamentu po smrti Jana se o anglický trůn ucházel francouzský Filip II. 1216 – 1272 novým panovníkem syn Jana - Jindřich III., bylo mu jenom 9 let, šlechta mu dala přednost - mohla vládnou za něj

27 Magna charta libertatum - Velká listina práv a svobod
Vydána 1215. Omezovala některé panovníkovy pravomoci, vyžadovala, aby respektoval zákonné procedury a aby akceptoval, že jeho rozhodování bude omezeno zákonem. Výslovně vyjmenovávala některá práva jeho poddaných, z nichž nejdůležitější bylo právo odvolání se proti nezákonnému uvěznění.

28 do stoleté války ovládli panovníci Wales, částečně Irsko a Skotsko
během stoleté války Anglie poražena, zůstalo jí na francouzském území pouze Calais

29 Problémy papežství a církve

30 Papežské schisma = rozdvojení
přenesení sídla papeže 1309 z „věčného města“ (z Říma) přesídlil papež Kliment V. do francouzského Avignonu v Římě se cítil ohrožený mělo jít o dočasné opatření avignonské zajetí papeže 1309 – francouzským králům vyhovovalo, že papež sídlil ve Francii – bránili mu v návratu, stal se vlastně jejich rukojmím 1378 zvoleni dva papežové – jeden v Římě, druhý v Avignonu

31 Papežský palác v Avignonu

32 problémy: náboženské – zmatek, kdo je ten pravý papež, koho poslouchat, snížena autorita církve mocenské – Evropa rozdělena do dvou táborů Francie – podpora papeže v Avignonu, Anglie – v Římě korunovace římského císaře – nemohla probíhat ekonomické – vydržování papežských dvorů stálo spoustu peněz, spousta poplatků církvi – desátky, za církevní úkony, odpustky

33 Kritika církve a řešení schizmatu:
církev žije v přepychu, stará se o majetek a politiku kritici církve – duchovní John Viklef (angl.), Jan Hus 1409 koncil v Pise – prohlásil oba papeže za sesazené, zvolil nového, sesazení papeži to neuznali, výsledkem byli dokonce tři papežové 1414 koncil v Kostnici (za vlády Zikmunda Lucemburského) – dosavadní papežové donuceni odstoupit, zvolen nový Martin V. – končí schizma

34 Kostnice / Konstanz na březích Bodamského jezera

35 zdroje: text: Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, SPN, Praha 2009, str mapy: Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 23 Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 24 Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 31 Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 24 obrázky:

36


Stáhnout ppt "Státy západní Evropy Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google