Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podzim 2013 PhDr. Nora Jakobová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podzim 2013 PhDr. Nora Jakobová"— Transkript prezentace:

1 Podzim 2013 PhDr. Nora Jakobová
GJS podle rodičů Podzim 2013 PhDr. Nora Jakobová

2 o čem se dočtete? Kdo výsledky zpracoval a jak to bude dál
Kdo vyplňoval Pohled rodičů na GJS Návrhy do budoucna

3 KDO VÝSLEDKY ZPRACOVAL?
Výsledky jsou zpracovány PhDr. Norou Jakobovou, která s GJS spolupracuje externě Je psycholožka na Gymnáziu Jana Palacha, v současné době na mateřské dovolené Výsledky jsou Vám předány formou prezentací zaslaných em a následně (po zpracování výsledků dotazníku od žáků, kterých je přes 200) každému učiteli bude rozeslána i osobní zpětná vazba s informacemi o jeho předmětu Průnik výsledků všech dotazníků (učitelů, rodičů a žáků) odprezentuje NJ osobně na GJS

4 Kdo vyplňoval? 84 rodičů 42 žen, 29 mužů, zbytek neurčil ročník počet
Prima 14 Sekunda 21 Tercie 12 Kvarta 7 Kvinta Sexta 5 Septima Oktáva 9

5 Dítě se plně rozvíjí

6 DÍTĚ SE UČÍ, PROTOŽE HO TO BAVÍ

7 Dítě vhodně motivováno učiteli

8 UČITELÉ SE CHOVAJÍ K ŽÁKŮM S RESPEKTEM

9 UČITELÉ DŮRAZNĚ DBAJÍ NA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL

10 GJS předává etické principy

11 GJS ŘEŠÍ VÝCHOVNÉ PROBLÉMY

12 ŠKOLNÍ PSYCHOLOG ČI VÝCHOVNÝ PORADCE POMÁHÁ DÍTĚTI S PROBLÉMY

13 NÁROKY NA VÝUKU JSOU

14 Nároky na domácí přípravu jsou

15 Nároky na znalosti jsou

16 ZPŮSOB VÝUKY VYHOVUJE

17 Do školy se dítě těší

18 DÍTĚ MŮŽE BÝT AKTIVNÍ

19 Ve třídě jsou dobré vztahy

20 Celkově se dítě cítí ve škole dobře

21 Kritéria hodnocení jsou jasná

22 Hodnocení = schopnosti a úsilí dítěte

23 hodnocení = co dítě skutečně umí

24 Zavést i slovní hodnocení

25 Spokojenost s vybavením

26 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ – TŘÍDY
třídy fádní a neútulné, strohé – více výzdoby více vystavovat tvorbu studentů či výstupy z projektů zlepšit vybavení – interaktivní tabule, multifunkční a modernější vybavení místo projektorů 3D tiskárny a kurzy na jejich použití nahradit nekvalitní rolety

27 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ – TĚLOCVIČNA, JÍDELNA, CHODBY
zlepšit tělocvičnu (větší) a sportovní zázemí lepší vybavení posilovny, sedačky místo laviček využívat sportovní vybavení větší jídelna na školním serveru chybí SFTP a SSH vylepšit prostředí chodeb zavést více pohovek na školní chodby

28 INFORMACE O PROSPĚCHU A ČINNOSTI ŠKOLY JSOU DOSTUPNÉ

29 Návrhy – informace pro rodiče
jednotný systém informovanosti o prospěchu (žákovská knížka) – viz rozhovor pana ředitele „Byli jsme příliš tajuplní“ prosíme o zasílání administrativních informací em (školné, zájezdy, platby atd.) známky a popř. v budoucnu slovní hodnocení dávat důsledně na web v průběhu školního roku

30 UČITELÉ JSOU DOSTUPNÍ, KDYŽ RODIČ POTŘEBUJE KONZULTACI

31 Gjs je otevřené názorům rodičů a jejich iniciativě

32 gjs vyslyší stížnosti a podněty rodičů

33 Rodič ví, na koho se obrátit

34 Formát třídních schůzek vyhovuje

35 Návrhy – třídní schůzky
aby se učitelé přišli představit do tříd a nestály se fronty– pokud není v předmětu problém, za učitelem nejdou, a tím pádem učitele neznají nestát frontu u kabinetů, dostávat info em získávání info na konzultacích, někdy je příliš mnoho rodičů na vyučujícího na třídních schůzkách

36 DŮVODY VÝBĚRU GJS

37 Počítáno pouze u rodičů, kde dodrželi instrukce (jeden hlavní a tři vedlejší důvody)
Důvody se splnily či částečně splnily Školu by rodiče doporučili dál

38 Proč gjs ano? dobré znalosti dětí, pocit sounáležitosti, dobrá atmosféra, rodinné prostředí, žádná šikana a dobré vztahy funguje a má lidské rozměry má dlouholeté zkušenosti a vychovává z mých dětí sebevědomé a vzdělané lidi, které jsou dobře připravené na budoucí život naplnilo naše představy o kvalitní škole, která studenty vzdělává, motivuje, rozvíjí možnost ovlivnit kvalitu výuky ze strany rodičů máme dobrou zkušenost, učitelé se věnují dětem nadstandardně, jsou jako „ve vatě“

39 přátelská a přitom náročná škola
příjemná škola rodinného typu výborní učitelé, dobrý duch školy báječní učitelé, proaktivní atmosféra výborná atmosféra, kvalitní výuka, unikátní výběr jazyků kvalitní výuka, dobrá atmosféra, tolerantní, dobré výsledky na VŠ spokojenost s výukou, dobrý přístup úžasná škola

40 vyšší nároky než ZŠ, výborná biologie
vystudoval syn, dostal se na VŠ tím, že IQ testy jako přijímačky, chodí na GJS zajímaví studenti systém bloků pro septimu a oktávu je výborný

41 A PÁR VÝTEK …. zatím nemůžeme jednoznačně doporučit, protože jen menší část profesorů odpovídá našim představám jednou jsem doporučil, ale s varováním, že velmi záleží na tříd. prof., jejich výběr je pro rodiče nepředstavitelná loterie

42 Příjemná překvapení 2) spokojenost dítěte
1) atmosféra Svobodná, rodinná, příjemná, přátelská 2) spokojenost dítěte Dítě rádo chodí do školy, je spokojené, těší se tam, více se zajímá o školu Dítě je samostatnější, zodpovědnější Dobře se začlenilo mezi spolužáky 3) dobrá adaptace na školu od primy od začátku se cítí dobře, nadšení i pedagogy rychlá aklimatizace v primě, spokojenost, samostatnost lepší komunikace, větší samostatnost

43 4) učitelský sbor, vedení školy
respekt profesorů ke studentům neformální přístup profesorů osobnosti profesorů přístup třídní učitelky (sekunda, tercie, kvarta) vysoká kvalita učitelského sboru nadšení některých mladých učitelů, a to nejen při výuce, ale i mimoškolních akcích vyhráli jsme v loterii, když se třídním učitelem stal prof. Kvasničák třídním profesorem (J. Kvasničák), vstřícným postojem paní ředitelky a paní Novákové ke studentům i rodičům změnu ředitele vnímáme pozitivně

44 6) bezpečné pečující prostředí
5) výuka projekty z biologie v podání prof. Ekrtové kvalitní angličtina (tercie) výuka formou bloků 6) bezpečné pečující prostředí péče o bezpečenost mladších studentů (křižovatka u školy) kdykoliv se dítě může obrátit na vyučujího o pomoc, doplnění, vysvětlení látky v případě problémů hned řeší škola vynikající přístup vyšších ročníků k nižším, pomáhají a pěkně mluví o škole

45 7) mimoškolní aktivity 8) ostatní vánoční koncert
pestrost mimoškolních aktivit (Thálie, zahraniční výměny), různé exkurze 8) ostatní když starší syn přišel s přihláškou z GJS pozdě, řekli mu, že je z elitní školy, a tak mu ji vezmou ještě po termínu a dostane se tam málo studentů ve třídě

46 Nepříjemná překvapení
1) vysoká finanční náročnost pořízení všech pomůcek a učebnic absence učebnic 2) výuka a pedagogický sbor nekázeň studentů ve výuce neschopnost navázat na startovní znalosti ze ZŠ (rodič primána) kvalita výuky neodpovídá mým představám, mnoho frontální výuky, málo aktivního zapojení žáků, málo samostatného myšlení a diskuzí (rodič sekundána) poněkud rigidní výuka v podání některých profesorů, která se blíží výuce z mých gymnaziálních let na ZŠ měl rád matematiku a velmi mu na ZŠ šla, nyní má za 3 a nebaví ho, škoda

47 učivo je někde zbytečně dopodrobna (např. HV)
méně hledání souvislostí a kritické myšlení, tlak na info a výkon rigidním přístupem některých kantorů, omezeným výkladem, jeho nedostatečností velké výkyvy v kvalitě učitelů – zní to jako ageismus – problémy se staršími profesorkami, které jednají jako učitelky nedostatečná podpora a motivace studenta v jednotlivých případech známkování v primě (3/4 žáků mělo 4 z čj), v průběhu 3/4 špatné známky z M – to není možné. Nesrovnatelné známky ubírají v primě studentům od počátku motivaci častou změnu učitelů fyziky

48 3) informovanost směrem k rodičům
nejasnou koncepcí sdělování známek, velké rozdíly v nárocích na znalosti v případě změny vyučujícího (měla by být pravidla vedení) hlavně vázne informovanost mezi učiteli a rodiči, zejména v nižších ročnících, kdy dítě nepodává informace samo průběžná informovanost o prospěchu nefunguje 4) rozvrh delší vyučování, velké množství nultých hodin plavání povinně místo TV problém začátků hodin na nultou hodinu, zásadní nedostatek! nulté hodiny 4krát týdně nulté hodiny, bohužel při nich spí velmi nevhodný rozvrh (kvarta) – mnoho nultých hodin, příliš mnoho odpoledních hodin s přestávkou zkrátit dobu čekání na oběd. Není přesně určeno, v kolik končí škola

49 5) vybavení školy a organizace
nevybavenost počítačové učebny nevybavenost školy zastaralé vybavení, extrémní teploty v budově školy (v zimě velká zima, v létě velké vedro) zrušení gaučů organizace třídních schůzek skladba jídelníčku – převažují jídla s masem, není alternativa pro děti, které maso nejedí

50 NOVÉ FORMY VÝUKY – SKUPINOVÉ A KOOPERATIVNÍ UČENÍ

51 Diskuse a debaty, kde žáci argumentují a naslouchají

52 EXKURZE A POZNÁVACÍ VÝPRAVY

53 Tvůrčí činnosti

54 PROJEKTOVÁ VÝUKA SPOJUJÍCÍ VÍCE PŘEDMĚTŮ

55 Seminární práce (samostudium, prezentace)

56 SAMOSTUDIUM POMOCÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

57 ČÍM BY MĚLO BÝT GJS ZNÁMÉ?
Studium rozvíjí u žáků schopnost samostatně myslet, rozhodovat se a obhajovat svá rozhodnutí. 47 Absolventi jsou dobře připraveni k přijetí na konkrétní vysoké školy, které si zvolili. 45 Škola umožňuje žákům harmonický osobní rozvoj respektující jejich individualitu. 40 Ve škole panuje svobodná, tolerantní atmosféra a respektující přístup. 30 Žáci se naučí učit a jsou motivováni pro učení v dalším životě. 25 Studium je tu pro žáky zajímavé a baví je. 17 Škola vychovává žáky k zodpovědnosti, k toleranci a demokracii. Žáci zde získávají velmi široký všeobecný přehled. 13 Žáci se tu cítí dobře a bezpečně. 12 Studium rozvíjí u žáků praktické dovednosti, které jim pomohou získat dobrou práci. 7 Žáci se zde naučí dodržovat pravidla, respektovat autority. 2 Škola má vysoké akademické standardy 1

58 JAKOU OBLAST VÝUKY ROZVÍJET

59 Návrhy na rozvoj oblastí na GJS
1) jazyky rodilý mluvčí Aj nebo jej zprostředkovat na zaplacení angličtina v primě – potřeba většího „progresu“ konverzace s rodilým mluvčím už v nižších ročnících pravidelné jazykové pobyty výuka předmětů v angličtině rozdělení tříd na jazyky dle více stupňů napříč třídami od primy druhý cizí jazyk

60 2) práce s počítačem 3) přírodní vědy 4) umění
motivace práce na PC skrze aplikace praktických dovedností informatika i v primě 3) přírodní vědy více propojovat praktické poznatky v „technických oborech“ místo biflování – vyhledávání info, skupinová práce, interaktivní badatelský přístup v přírodovědných předmětech logické předměty se synovi zdají příliš jednoduché, silně postrádá kvalifikovanou radu v oblasti programování a práce s počítačem 4) umění HV – učit děti mít rád hudbu, poslouchat v rámci FOK pro školy VV – chodit na výstavy a diskutovat o dílech dějiny umění i pro nižší ročníky

61 5) TV systém TV – absence, když chybí, ale ne, když je přítomen a necvičí TV – více aktivit i v dívčím (kvinta) 6) ostatní předměty více důrazu na souvislosti historicko-geografické na nižším gymnáziu by stále bylo třeba připomínat státní svátky (proč a co se stalo – D, SVZ) mladší studenti by se mohli učit o současných dějinách (1. rep., 2. sv. válka, 50. léta)

62 Další návrhy předmětů a akcí
exkurze do praxe, podniků rétorika, umění argumentace, obhajoba názorů tématické přednášky více meziškolních vědomostních olympiád psaní všemi 10 více tvůrčí činnosti rozvoj čtenářské gramotnosti ŘP v rámci výuky

63 Co ještě zlepšit? „Jste dobří, tak vydržte a budete ještě lepší!“ (rodič z GJS) vybavení – pomůcky, počítače, učebnice atd. 35 výběr mimoškolních aktivit 12 způsob přípravy žáků na další vzdělávání 11 složení pedagogického sboru kontakt s rodiči 9 kvalita výuky 8 přístup učitelů k žákům vztahy mezi žáky navzájem

64 UČEBNICE, POMŮCKY A INFORMACE
seznam učebnic včas na web popř. zapůjčení učebnic alespoň za částečnou cenu (za 1/4 ceny na 4 roky) seznam VV potřeb, sešitů na začátku prázdnin, aby nebyla honička po obchodech rozvrh již koncem prázdnin rozvrh školních akcí na web začátkem školního roku u každého předmětu ve výuce jasnou osu – skripta či handouty učitele prosím: známky důsledně psát do Bakaláře učitele prosím o důsledné opravování domácích úkolů pro lepší zpětnou vazbu rozvedení rodiče: informace také otci

65 INOVACE VÝUKY inovovat výuku: diskuse, argumentace, samostatnost
sjednotit stupeň znalostí, který je požadován, skrz všechny předměty zavést projekty a skupinové práce zlepšit kázeň ve výuce

66 Inovace prostředí, vybavení školy
více výzdoby výtvory studentů a referáty či projekty (třída prima je holá) šatní skříňky a skříňky k dispozici od 1. dne koupit 3D tiskárnu, aby nebyly děti pozadu za zbytkem světa učebny ze sklepa na půdu, gauče na chodbě více míst ve školní jídelně

67 Inovace pedagogického sboru, vedení
více indivudální přístup profesorů ke studentům motivace žáků ke studium pedagogové, kteří neumí zaujmout a nejsou nároční, mají jít dělat jinou práci v průběhu 8 let se objevili učitelé, kteří vyžadovali pouze svůj názor, nediskutovali o problémech inovovat výuku: diskuse, argumentace, samostatnost – na základě toho si sestavit pedagogický sbor Myslím, že škola potřebuje ředitele na plný úvazek, dosavadní řešení je pouze polovičaté

68 TŘÍDNÍ SCHŮZKY, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
den otevřených dveří zatraktivnit – ať jsou studenti průvodci, vedení školy pak promluví v určitý čas pro všechny rodiče zlepšit prezentaci školy třídní schůzky: nescházet se všichni v tělocvičně, všeobecné info podá třídní učitel učitelé by obešli třídy a představili se (nevíme, kdo učí naše děti) a krátce představili cíle předmětů, představili známky po skončení hromadných tř. schůzek by si pak rodiče mohli obejít učitele v kabinetech

69 INOVACE MIMOŠKOLNÍCH, PORADENSKÝCH A PODPŮRNÝCH AKTIVIT
Klub mladého diváka i pro nižší ročníky – rodiče rádi děti dovezou a zase odvezou lepší příprava pro budoucí povolání a pomoc při výběru povolání, vysvětlení jednotlivých bloků systém družení se zahraničními školami i pro nižší stupně jen kvartáni měli zrušený zájezd do Anglie více společenských akcí studenti mohou aktivně získávat peníze na výlety, sportovní vybavení, technologii např. vánočními trhy, prodejem pečiva atd. primáni by mohli mít přiděleny septimány, kteří pomáhají, v sekundě pak zas oni pomohou u maturit důraz na spolupráci a vztahy (tercie)

70 povinná aktivní účast na koncertech není dobrá
kvarta o volné hodině nesmí do klubu ani ven, zbývá jen chodba

71 Poděkování rodičů i moje…
„Děkuji všem učitelům za nasazení a férový přístup.“ (rodič z GJS)


Stáhnout ppt "Podzim 2013 PhDr. Nora Jakobová"

Podobné prezentace


Reklamy Google