Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh práce Řízení lidských zdrojů 2013/2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh práce Řízení lidských zdrojů 2013/2014"— Transkript prezentace:

1 Trh práce Řízení lidských zdrojů 2013/2014
PhDr. Jana Marešová, PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.

2 Základní pojmy a témata
trh práce, subjekty trhu práce, politika zaměstnanosti, aktuální vlivy na trh práce, zaměstnanost / nezaměstnanost, druhy nezaměstnanosti, ohrožené skupiny na trhu práce, potřeba informací o trhu práce, informační zdroje o situaci na trhu práce, instituce působící na trhu práce.

3 Trh práce - charakteristika
součást trhu obecné atributy hospodářská soutěž, nabídka a poptávka, soukromé vlastnictví, volný vnitrostátní pohyb pracovních sil, specifické atributy práce nemá stejnou povahu jako ostatní zboží, práce je výrobním faktorem svého druhu, zásahy státu, místo politických střetů, trh práce – místo, kde se prostřednictvím nabídky a poptávky po práci utvářejí podmínky zaměstnanosti včetně mezd a platů.

4 Subjekty trhu práce zaměstnanci, zaměstnavatelé, stát.

5 Politika zaměstnanosti
Pasivní, stanovení podmínek a výše podpory v nezaměstnanosti. Aktivní, souhrn opatření směřujících k zajištění zaměstnanosti formy: společensky účelná pracovní místa , veřejně prospěšné práce , rekvalifikace , chráněné dílny a chráněná pracoviště , opatření při platební neschopnosti zaměstnavatele. hospodářsko-politická opatření nejsou přímo zaměřena na trh práce, ale mají na něj vliv (investiční pobídky, podpora malého a středního podnikaní, regionální programy atd.).

6 trh práce – aktuální vlivy
demografický vývoj, (počet absolventů významně poklesne, nedostatečná náhrada za pracovníky odcházející do důchodu, většina odvětví bude z hlediska průměrného věku pracovníků stárnout, budou chybět pracovníci pro stále větší okruh profesí, nutnost přizpůsobit pracovní náplň a procesy věkové skupině 50+), sociokulturní faktory, (preference zájemců o studium, studentů a absolventů; nové generace – výrazně odlišné preference, životní styl a cíle – ohroženy zejména klasická průmyslová odvětví; výrazný důsledek=změna struktury absolventů, úbytek absolventů učebních oborů bez maturity), trendy v investicích, trendy v transferu technologií a know-how.

7 Demografický vývoj – prognóza
Zdroj:

8 zaměstnanost / nezaměstnanost
zaměstnanost ukazatel = míra ekonomické aktivity - míra zaměstnanosti, celková; zaměstnanost mužů / zaměstnanost žen, v ČR tradičně vysoká, nezaměstnanost souvisí s nerovnováhou mezi poptávkou a nabídkou, převis nabídky (tj. nezaměstnanost), ukazatel = míra nezaměstnanosti (tj. poměr nezaměstnaných k disponibilním pracovním silám).

9 Míra zaměstnanosti – věkové skupiny /EU/
zdroj:

10 ekonomická aktivita – kraje, 2011
zdroj:

11 Míra nezaměstnanosti v ČR - 2011
Zdroj:

12 Druhy nezaměstnanosti
frikční, sezónní, strukturální, cyklická (konjukturální), celková nezaměstnanost, regionální nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost (déle než 12 měsíců). Specifická nezaměstnanost – absolventů ZŠ a SŠ! (hrozí nebezpečí vytváření nežádoucích návyků).

13 Dlouhodobá nezaměstnanost
zdroj:

14 Ohrožené skupiny na trhu práce
ženy s malými dětmi, lidé se zdravotním postižením, 50+ (lidé starší padesáti let), lidé s nízkou kvalifikací, Absolventi, (absolvent= celková doba zaměstnání nedosáhla dvou let po absolvování SŠ nebo VŠ).

15 Potřeba informací o trhu práce
plánování činností firmy, změny v zaměření apod. (zvýšení výroby, nový produkt, rozšíření nabídky, firemní cíle, změna cílové skupiny, atd.) plánování lidských zdrojů firmy (nedostatek, přebytek, dostatek pracovníků žádoucí struktuře) Pohyb pracovních sil (nabídka pracovních míst, cena pracovních sil)

16 Plánování lidských zdrojů firmy
Při odhadu potřeby pracovníků brát v úvahu všeobecné trendy: pravděpodobné směry vývoje ekonomické a sociální politiky státu, pravděpodobné směry vývoje ekonomiky státu a směry sociálního rozvoje obyvatelstva a jeho vzdělání a kvalifikace, pravděpodobné směry vývoje týkající se otevřenosti národní ekonomiky a mezinárodní ekonomické integrace.

17 Vnější zdroje pracovníků
Pozornost věnovat: situaci na trhu práce a jejímu vývoji, zejména v bezprostředním okolí (žádoucí počet a kvalifikační struktura pracovní síly, konkurenční nabídky) rezidenční a pracovní atraktivitě v zázemí firmy (imigrační/emigrační charakter, bytová situace, životní prostředí, podmínky pro dojíždění atd.) profesně-kvalifikačním orientacím lidí v zázemí firmy pokud zaměstnávám hlavně ženy - charakteristice ženské pracovní síly (rodinné orientace, zvyklostem formování rodiny, sociální potřeby atd.) v případě firmy v příhraničí - politice zaměstnávání cizinců v sousední zemi, atraktivitě pro naše občany, možnosti dojíždění atd.

18 Informační zdroje o situaci na trhu práce
Český statistický úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Národní vzdělávací fond - Budoucnost profesí regionální instituce

19 Český statistický úřad – www.czso.cz

20 Český statistický úřad – www.czso.cz

21 Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz

22 Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz

23

24 Budoucnost profesí – www.budoucnostprofesí.cz

25 Informační zdroje k problematice
DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, s ISBN FLEK, V. , MAREK, D. aj. Vybrané problémy a vyhlídky českého trhu práce. Praha: Česká bankovní asociace, 2010. KOTÝNKOVÁ, M. a NĚMEC, O. Lidské zdroje na trhu práce. Vývoj a tendence v souvislosti se vstupem ČR do EU. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN KUCHAŘ, P. Trh práce – sociologická analýza. 1. vyd. Praha: Karolinum, s ISBN NĚMEC, O. Lidské zdroje na trhu práce. 1. vyd. Praha: Oeconomica, s. ISBN ÚLOVCOVÁ, H. aj. Uplatnění absolventů škol na trhu práce vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, s. ISBN Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. a další


Stáhnout ppt "Trh práce Řízení lidských zdrojů 2013/2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google