Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRH PRÁCE TRH PRÁCE Řízení lidských zdrojů 2013/2014 PhDr. Jana Marešová, PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRH PRÁCE TRH PRÁCE Řízení lidských zdrojů 2013/2014 PhDr. Jana Marešová, PhDr. Dana Bernardová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 TRH PRÁCE TRH PRÁCE Řízení lidských zdrojů 2013/2014 PhDr. Jana Marešová, PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.

2 Základní pojmy a témata  trh práce,  subjekty trhu práce,  politika zaměstnanosti,  aktuální vlivy na trh práce,  zaměstnanost / nezaměstnanost,  druhy nezaměstnanosti,  ohrožené skupiny na trhu práce,  potřeba informací o trhu práce,  informační zdroje o situaci na trhu práce,  instituce působící na trhu práce. 2

3 Trh práce - charakteristika součást trhu obecné atributy hospodářská soutěž, nabídka a poptávka, soukromé vlastnictví, volný vnitrostátní pohyb pracovních sil, specifické atributy práce nemá stejnou povahu jako ostatní zboží, práce je výrobním faktorem svého druhu, zásahy státu, místo politických střetů, trh práce – místo, kde se prostřednictvím nabídky a poptávky po práci utvářejí podmínky zaměstnanosti včetně mezd a platů. 3

4 Subjekty trhu práce zaměstnanci, zaměstnavatelé, stát. 4

5 Politika zaměstnanosti Pasivní, stanovení podmínek a výše podpory v nezaměstnanosti. Aktivní, souhrn opatření směřujících k zajištění zaměstnanosti formy: společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, rekvalifikace, chráněné dílny a chráněná pracoviště, opatření při platební neschopnosti zaměstnavatele. hospodářsko-politická opatření nejsou přímo zaměřena na trh práce, ale mají na něj vliv (investiční pobídky, podpora malého a středního podnikaní, regionální programy atd.). 5

6 trh práce – aktuální vlivy demografický vývoj, (počet absolventů významně poklesne, nedostatečná náhrada za pracovníky odcházející do důchodu, většina odvětví bude z hlediska průměrného věku pracovníků stárnout, budou chybět pracovníci pro stále větší okruh profesí, nutnost přizpůsobit pracovní náplň a procesy věkové skupině 50+), sociokulturní faktory, (preference zájemců o studium, studentů a absolventů; nové generace – výrazně odlišné preference, životní styl a cíle – ohroženy zejména klasická průmyslová odvětví; výrazný důsledek=změna struktury absolventů, úbytek absolventů učebních oborů bez maturity), trendy v investicích, trendy v transferu technologií a know-how. 6

7 Demografický vývoj – prognóza Zdroj: www.budoucnostprofesi.czwww.budoucnostprofesi.cz 7

8 zaměstnanost / nezaměstnanost zaměstnanost ukazatel = míra ekonomické aktivity - míra zaměstnanosti, celková; zaměstnanost mužů / zaměstnanost žen, v ČR tradičně vysoká, nezaměstnanost souvisí s nerovnováhou mezi poptávkou a nabídkou, převis nabídky (tj. nezaměstnanost), ukazatel = míra nezaměstnanosti (tj. poměr nezaměstnaných k disponibilním pracovním silám). 8

9 Míra zaměstnanosti – věkové skupiny /EU/ zdroj: www.czso.czwww.czso.cz 9

10 ekonomická aktivita – kraje, 2011 zdroj: www.budoucnostprofesi.czwww.budoucnostprofesi.cz 10

11 Míra nezaměstnanosti v ČR - 2011 Zdroj: www.budoucnostprofesi.czwww.budoucnostprofesi.cz 11

12 Druhy nezaměstnanosti frikční, sezónní, strukturální, cyklická (konjukturální),  celková nezaměstnanost,  regionální nezaměstnanost,  dlouhodobá nezaměstnanost (déle než 12 měsíců). Specifická nezaměstnanost – absolventů ZŠ a SŠ! (hrozí nebezpečí vytváření nežádoucích návyků). 12

13 Dlouhodobá nezaměstnanost zdroj: www.budoucnostprofesi.czwww.budoucnostprofesi.cz 13

14 Ohrožené skupiny na trhu práce ženy s malými dětmi, lidé se zdravotním postižením, 50+ (lidé starší padesáti let), lidé s nízkou kvalifikací, Absolventi, (absolvent= celková doba zaměstnání nedosáhla dvou let po absolvování SŠ nebo VŠ). 14

15 Potřeba informací o trhu práce  plánování činností firmy, změny v zaměření apod. (zvýšení výroby, nový produkt, rozšíření nabídky, firemní cíle, změna cílové skupiny, atd.)  plánování lidských zdrojů firmy (nedostatek, přebytek, dostatek pracovníků žádoucí struktuře)  Pohyb pracovních sil (nabídka pracovních míst, cena pracovních sil) 15

16 Plánování lidských zdrojů firmy Při odhadu potřeby pracovníků brát v úvahu všeobecné trendy: 1. pravděpodobné směry vývoje ekonomické a sociální politiky státu, 2. pravděpodobné směry vývoje ekonomiky státu a směry sociálního rozvoje obyvatelstva a jeho vzdělání a kvalifikace, 3. pravděpodobné směry vývoje týkající se otevřenosti národní ekonomiky a mezinárodní ekonomické integrace. 16

17 Vnější zdroje pracovníků Pozornost věnovat: situaci na trhu práce a jejímu vývoji, zejména v bezprostředním okolí (žádoucí počet a kvalifikační struktura pracovní síly, konkurenční nabídky) rezidenční a pracovní atraktivitě v zázemí firmy (imigrační/emigrační charakter, bytová situace, životní prostředí, podmínky pro dojíždění atd.) profesně-kvalifikačním orientacím lidí v zázemí firmy pokud zaměstnávám hlavně ženy - charakteristice ženské pracovní síly (rodinné orientace, zvyklostem formování rodiny, sociální potřeby atd.) v případě firmy v příhraničí - politice zaměstnávání cizinců v sousední zemi, atraktivitě pro naše občany, možnosti dojíždění atd. 17

18 Informační zdroje o situaci na trhu práce  Český statistický úřad www.czso.cz  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz  Národní vzdělávací fond - Budoucnost profesí www.budoucnostprofesi.cz  regionální instituce 18

19 Český statistický úřad – www.czso.cz 19

20 Český statistický úřad – www.czso.cz 20

21 Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz 21

22 Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz 22

23 http://portal.mpsv.cz 23

24 Budoucnost profesí – www.budoucnostprofesí.cz 24

25 Informační zdroje k problematice DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 485 s. ISBN 978-80-7179-893-4. FLEK, V., MAREK, D. aj. Vybrané problémy a vyhlídky českého trhu práce. Praha: Česká bankovní asociace, 2010. KOTÝNKOVÁ, M. a NĚMEC, O. Lidské zdroje na trhu práce. Vývoj a tendence v souvislosti se vstupem ČR do EU. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. 199 s. ISBN 80-86419-48-7. KUCHAŘ, P. Trh práce – sociologická analýza. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 183 s. ISBN 978-80-2461-383-3. NĚMEC, O. Lidské zdroje na trhu práce. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2002. 151 s. ISBN 80-245-0350-6. ÚLOVCOVÁ, H. aj. Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2007. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. 87 s. ISBN 978-80-87063-07-1. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. www.czso.cz www.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz www.budoucnostprofesi.cz a další 25


Stáhnout ppt "TRH PRÁCE TRH PRÁCE Řízení lidských zdrojů 2013/2014 PhDr. Jana Marešová, PhDr. Dana Bernardová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google