Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytvořila: Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D www.zivaveda.ivb.cz CZ.1.07/2.3.00/35.0026 Věda všemi smysly Komunikace mezi zvířaty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytvořila: Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D www.zivaveda.ivb.cz CZ.1.07/2.3.00/35.0026 Věda všemi smysly Komunikace mezi zvířaty."— Transkript prezentace:

1 Vytvořila: Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D www.zivaveda.ivb.cz CZ.1.07/2.3.00/35.0026 Věda všemi smysly Komunikace mezi zvířaty

2 Komunikace je když… komunikace = výměna informací informace = signál

3 (Wilson 1975) zpráva odpověď Komunikace je projev (chování, zbarvení atd.) jedince vnímaný druhým jedincem, u kterého vyvolává odpověď. Tato odpověď přináší prospěch buď jedné nebo oběma komunikujícím stranám. zpracování signálu zpracování a reakce na odpověď Zoosémantika = věda zabývající se signály živočichů a jejich evolucí Komunikace je když…

4 signál X vodítko CO 2 X Co je a co není signál? ruměnice; výrazné zbarvení upozorňuje predátora na jedovatost kořisti a slouží k jeho odrazení komár vyhledává hostitele podle gradientu CO 2

5 signál X vodítko X včela tancem ukazuje polohu a vzdálenost zdroje potravy ostatním agama; opticky zvětšuje svou velikost roztažením límce - hrozba Makak rhesus; Dej mi taky! velký x malý Co je a co není signál?

6 Evoluce signálu projev nebo vlastnost jedince je spojena s nějakou informací o něm příjemce je schopen tento projev detekovat a spojit si ho s danou informací (dekodovat) informace zvyšuje fitness příjemce (např. životaschopnější mláďata) = informace slouží jako vodítko

7 odpověď příjemce zvyšuje fitness nositele dané vlastnosti (např. je více atraktivní pro samice=zanechá více potomků) z vodítka se vyvíjí signál Evoluce signálu <

8 Ritualizace (Huxley 1914) Evoluce signálu sir Julian Huxley Signál vzniká fylogenetickou přeměnou původní biologické funkce chování ve funkci komunikační. Zlepšení komunikační funkce  opakování prvků  přehnané pohyby  zjednodušení  stereotypizace tok rybáka dlouhoocasého D. Franck, Etologie

9  Vizuální (optická)  Zvuková (akustická)  Dotyková (taktilní)  Pachová (chemická)  Vibrační  Elektrická  Autokomunikace (echolokace netopýrů, delfínů..) Typy komunikace

10 Výhody a nevýhody různých typů signálů Typ signáluVýhodyNevýhody Vizuálnírychlá, může využívat i permanentní struktury (zbarvení, parohy) jen za světla, ne přes terénní překážky, trvá jen po dobu kdy jedinec signalizuje, nebezpečí predace Zvukovárychlá, funguje i v noci, méně omezena překážkami v terénu rušení hlukem př. větru, trvá jen po dobu kdy jedinec signalizuje, nebezpečí predace Dotykovárychlá, funguje i v nocijen při přímém kontaktu, nižší informační obsah Pachováfunguje i v noci a přes překážky, značka trvá i v nepřítomnosti signalizujícího jedince, nízké riziko predace pomalé šíření, pokud je signál trvanlivý, nemusí již být aktuální Vibračnírychlá, funguje i v noci, neomezena překážkami v terénu nebezpečí predace, trvá jen po dobu kdy jedinec signalizuje Elektrickápodobně jako zvuková, jen má menší dosah

11 O čem si zvířata „povídají“ Rozmnožování nalezení rozmnožovacího partnera námluvy koordinace páření Teritoriální chování a konflikty značení a obhajování teritoria prezentace kompetičních schopností Identifikace druhově specifické signály rozpoznání příbuzných či členů kolonie individuální rozpoznávání námluvy

12 O čem si zvířata „povídají“ Koordinace pohybu přesuny, tahy ptáků Výstražné signály Sociální signály stabilita sociální jednotky komunikace rodičů a mláďat lov kořisti, oznámení zdroje potravy kočkodan – výstražné signály a odpověď na ně

13 Vizuální komunikace  velmi rozšířená – především hlavonožci, členovci, obratlovci Vizuální signály lemčík hevábný a jeho loubí rajka holohlavá jelen tygr fregatka krab (Ocypode)

14 chromatocyty - studenokrevní melanocyty – ptáci a savci zbarvení strukturální X pigmentové Vizuální komunikace plameňák- oranžové zbarvení karotenoidy mlok skvrnitý chitinové mikrostruktury na křídle babočky způsobují lom světla a typické zbarvení modré a měňavé strukturální zbarvení pavího peří

15 barvoměna chameleon Vizuální komunikace chobotnice akara, čím tmavší zbarvení, tím je jedinec agresivněji naladěn podřízenost neutrální klidové zbarvení mírně agresivní silně agresivní

16 Bioluminiscence - fotofory luciferin + O 2 luciferáza oxyluciferin + SVĚTLO Vizuální komunikace světloočkovití, odrazují světlem predátora ďas mořský, láká světlem kořist pohárovka, GFP sepiola, schovává se před dravci světlušky, druhově specifický signál využívaný při rozmnožování

17 krab Uca, používá zvětšené klepeto při komunikaci Vizuální komunikace včelí tanec, informace o zdroji potravy, Karl von Frisch (1965) Anolis, hrdelní lalok výrazně zbarvené zobáčky ptačích mláďat mandril, samec

18 Akustická komunikace krtonožka, buduje si ozvučné tunely labuť, prodloužená průdušnice žába, hrdelní lalok cvrček, tření křídel o sebe saranče, tření stehna a křídla ryby, plynový měchýř

19 ptáci - volání x zpěv Akustická komunikace syrinx sonagram písně, strnad element slabika fráze strofa čáp, klapání zobákem medozvěstka

20 savci Akustická komunikace velrybí písně gorila, naučí se až 1000 výrazů znakové řeči slon, svolávají se v období páření myš, ultrazvukové signály jelen, troubení vlk, vytím utužuje sociální vztahy

21 Pachová komunikace  nejstarší způsob komunikace feromon x chemický podpis slouží k identifikaci jedinců, členů kolonie a podobně dřevo zničené kůrovci bourec morušový, pohlavní feromon bombykol čichové ústrojí hmyzu je na tykadlech

22 Pachová komunikace nosorožec, značí si teritorium hromadami trusu mravenci se pachem rozpoznávají a značí cestu ke zdroji potravy včelí královna feromonálně brzdí vývoj pohlavních žláz dělnic rys si značí teritorium, záběr z fotopasti

23 Dotyková komunikace šimpanzi - sociální kontakt mravenec přenáší mšici vlci

24 Vibrační komunikace  poměrně široce rozšířená  vibrace vytvářeny celým tělem nebo nějakou jeho částí laterální čára Herbstovo tělísko (ptáci) Vater-Paciniho tělísko (savci) kiwi

25 Vibrační komunikace termitislon africkýLosos nerka slepec - Spalax křižák obecnýhvízdalka

26 elektroreceptory elektrický orgán Elektrická komunikace  rozšířená především ve vodním prostředí rypounovití (napětí cca 1V, Afrika) nahohřbetí (J. Amerika)

27 Elektrická komunikace paúhoř elektrický (až 60V, nahohřbetí)  využití elektrických impulsů k omráčení kořisti parejnoci (až 220V) električtí sumci (až 350V, pasumcovití) produkuje oba typy el. impulsů, pro lov kořisti i komunikaci

28 Elektrická komunikace  pasivní elektrorecepce – signály jen přijímají, netvoří delfín brazilský, elektrorecepce prostřednictvím komůrek na rostru žralok Lorenziniho ampule slouží pouze pro vnímání nikoli tvorbu el. signálů ptakopysk ježura

29 Elektrická komunikace  pasivní elektrorecepce – signály jen přijímají, netvoří včely švábi motýl kovolesklec

30 Autokomunikace signalizující jedinec = přijímající jedinec  echolokace pro orientaci delfíni, netopýři  elektrolokace slabě elektrických ryb

31 Autokomunikace meloun, tukový polštář pro zesílení příjmu i vysílání signálu echolokace -kytovci

32 Autokomunikace echolokace - ptáci echolokace - savci salanganagvačaro jeskynní rejsekbodlín myšice křovinná si značí cestu zpět k noře kamínky

33 Mezidruhová komunikace  společné výstražné signály  aposematismus sysel zlatavý svišť žlutobřichý vosapestřenka korálovka korálovec žlutavý

34 Mezidruhová komunikace slizoun – napodobuje pyskouna, ale místo čištění rybám vykousne kus masa pyskoun, čistič samičky světlušek imitují signál jiného druhu, přilákaného samečka pak sežerou

35 Literatura  Franck D. 1996 Etologie, Karolinum, Praha, 2. vydání  Smith M.J., Harper D. 2003 Animal signals, Oxford University Press, Oxford  Veselovský Z. 2005 Etologie, Academia, Praha  Wyatt T.D. 2014, Pheromones and animal behavior, University Press, Cambridge, 2. edition

36 www.zivaveda.ivb.cz CZ.1.07/2.3.00/35.0026 Věda všemi smysly Děkuji za pozornost Jak jste porozuměli komunikaci zvířat? Přesvědčte se sami v následujícím kvízu…

37 Kvíz 1. Kterou z následujících možností můžeme definovat jako signál? a)výstražné zbarvení ploštice b)velikost těla jelena c)vylučování CO 2 obratlovci

38 Kvíz 1. Kterou z následujících možností můžeme definovat jako signál? a)výstražné zbarvení ploštice b)velikost těla jelena c)vylučování CO 2 obratlovci

39 Kvíz 2. Co je to ritualizace? a)vzájemné čištění peří u kachen b)pravidelná obnova pachových značek vymezujících teritorium c)projevy živočichů sloužící k dorozumívání, vzniklé fylogenetickou přeměnou původní biologické funkce ve funkci komunikační

40 Kvíz 2. Co je to ritualizace? a)vzájemné čištění peří u kachen b)pravidelná obnova pachových značek vymezujících teritorium c)projevy živočichů sloužící k dorozumívání, vzniklé fylogenetickou přeměnou původní biologické funkce ve funkci komunikační

41 Kvíz 3. Který z typů signálu není většinou používán v noci? a)dotykový b)echolokace c)vizuální

42 Kvíz 3. Který z typů signálu není většinou používán v noci? a)dotykový b)echolokace c)vizuální

43 Kvíz 4. Jakou funkci má tzv. včelí tanec? a)jedná se o namlouvací tanec b)slouží k předání informací o nalezeném zdroji potravy c) jedná se o ritualizované chování včel při ohrožení úlu

44 Kvíz 4. Jakou funkci má tzv. včelí tanec? a)jedná se o namlouvací tanec b)slouží k předání informací o nalezeném zdroji potravy c) jedná se o ritualizované chování včel při ohrožení úlu

45 Kvíz 5. Jak se nazývá sloučenina jejíž přeměnou při biolumioniscenci vzniká světlo? a)luminol b)GFP c)luciferin

46 Kvíz 5. Jak se nazývá sloučenina jejíž přeměnou při biolumioniscenci vzniká světlo? a)luminol b)GFP c)luciferin

47 Kvíz 6. Co je to strukturální zbarvení? a)zbarvení způsobené fyzikálními jevy (např. lom světla) působícími na povrch tělního pokryvu b)výrazné zbarvení určité tělesné struktury (př. hrdelní lalok) využívané ke komunikaci c)zbarvení způsobené různými strukturami (např. chromatofory) živočišných buněk

48 Kvíz 6. Co je to strukturální zbarvení? a)zbarvení způsobené fyzikálními jevy (např. lom světla) působícími na povrch tělního pokryvu b)výrazné zbarvení určité tělesné struktury (př. hrdelní lalok) využívané ke komunikaci c)zbarvení způsobené různými strukturami (např. chromatofory) živočišných buněk

49 Kvíz 7. Který z těchto živočichů nepoužívá echolokaci k orientaci v prostoru? a)rejsek b)netopýr c)myš

50 Kvíz 7. Který z těchto živočichů nepoužívá echolokaci k orientaci v prostoru? a)rejsek b)netopýr c)myš

51 Kvíz 8. U kterého z následujících živočichů můžeme mluvit o skutečné elektrické komunikaci? a)paúhoř elektrický b)elektrický sumec c)žralok

52 Kvíz 8. U kterého z následujících živočichů můžeme mluvit o skutečné elektrické komunikaci? a)paúhoř elektrický b)elektrický sumec c)žralok

53 Kvíz 9. Co označujeme pojmem aposematismus? a)vědu zabývající se studiem a evolucí živočišných signálů b)společné využívání jednoho signálu více druhy c)výrazné zbarvení živočichů varující predátora před jejich jedovatostí

54 Kvíz 9. Co označujeme pojmem aposematismus? a)vědu zabývající se studiem a evolucí živočišných signálů b)společné využívání jednoho signálu více druhy c)výrazné zbarvení živočichů varující predátora před jejich jedovatostí

55 Kvíz 10. Jak se jmenuje ptačí hlasový orgán díky němuž mohou ptáci zpívat? a)hlasivky b)syrinx c)strofa

56 Kvíz 10. Jak se jmenuje ptačí hlasový orgán díky němuž mohou ptáci zpívat? a)hlasivky b)syrinx c)strofa


Stáhnout ppt "Vytvořila: Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D www.zivaveda.ivb.cz CZ.1.07/2.3.00/35.0026 Věda všemi smysly Komunikace mezi zvířaty."

Podobné prezentace


Reklamy Google