Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola Střední průmyslová škola Zlín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola Střední průmyslová škola Zlín"— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín
VY_32_INOVACE_37_17 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání Vzdělávací obor Architektura Tematický okruh Středověká architektura Téma Tematická oblast Název Gotická architektura a stavitelství IV. Autor Ing. arch. Jiří Šobáň Vytvořeno, pro obor, ročník únor 2013, stavebnictví , 3. ročník Anotace gotická bazilika, katedrála, lomený oblouk, klenba křížová, opěrný systém, zdivo kamenné Přínos/cílové kompetence seznámit žáky s charakteristickými znaky architektury a stavitelství gotiky

2 Architektura a stavitelství gotiky CÍLE A OBSAH KAPITOLY
CÍLE KAPITOLY seznámíte se s významnými stavbami v gotickém slohu v Čechách a zahraničí

3 Architektura a stavitelství gotiky CÍLE A OBSAH KAPITOLY
RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY Obsahem této práce je seznámit žáhy s nejvýznamnějšími stavbami gotiky

4 Architektura a stavitelství gotiky KLÍČOVÁ SLOVA
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU na tuto kapitolu si rezervujte dvě vyučovací hodiny. KLÍČOVÁ SLOVA gotická bazilika, katedrála, lomený oblouk, klenba křížová, opěrný systém, zdivo kamenné

5 Architektura a stavitelství gotiky GOTICKÁ ARCHITEKTURA
Jako gotickou architekturu označujeme evropskou architekturu vrcholného a pozdního středověku zbudovanou v gotickém slohu. Jako svébytný architektonický sloh vznikla v polovině 12. století ve střední Francii, přesněji v Île-de-France a odtud se postupně rozšířila do většiny ostatních zemí západní a střední Evropy.

6 Architektura a stavitelství gotiky GOTICKÁ ARCHITEKTURA
Velice brzy se objevila v Anglii, později také na Pyrenejském poloostrově, v Německu a dalších zemích střední Evropy včetně českých zemí. Zvláště v Itálii vytvořila gotika zvláštní směs s románskými, antickými a byzantskými  vlivy. V Itálii se také zrodila renesance, která postupně gotiku zcela vytlačila. Ještě na počátku 16. století však především ve střední Evropě vznikala v podstatě gotická stavební díla.

7 Architektura a stavitelství gotiky GOTICKÁ ARCHITEKTURA
Název „gotika“ zavedli italští humanisté, kteří ji mylně spojovali s Góty, jejichž umění bylo považováno za barbarské. Tito humanisté totiž za barbarskou a „odporující každému dobrému vkusu“ považovali i samu gotiku. Naopak veliké pochopení pro gotiku měli někteří barokní architekti, například Francesco Borromini či Jan Blažej Santini-Aichel.

8 Architektura a stavitelství gotiky GOTICKÁ ARCHITEKTURA
Tito architekti se gotickými prvky a stavbami velmi výrazně inspirovali ve svých dílech, která jsou proto někdy poněkud nesprávně řazena do tzv. Barokní gotiky. Všeobecně začala být gotika opět přijímána v 19. století, kdy také došlo k rekonstrukcím mnoha gotických staveb. Gotika byla v té době dokonce prohlášena za „německý národní sloh“.

9 Architektura a stavitelství gotiky GOTICKÁ ARCHITEKTURA V ČESKU
GOTICKÁ ARCHITEKTURA V ČESKU tvoří významný úsek v dějinách naší architektury. Její vývoj lze rozdělit do tří základních období - rané gotiky, vrcholné gotiky a pozdní gotiky. Nejvýznamnější stavby jsou svázány s činností královské (dvorní) huti, s činností předních šlechtických rodů (Rožmberkové, Pernštejnové) a se stavebními podniky nově zakládaných měst.

10 Architektura a stavitelství gotiky GOTICKÁ ARCHITEKTURA V ČESKU
Zpočátku byly významné vlivy cisterciáckých staveb a klasické francouzské gotiky, postupně došlo k vývoji svébytného stylu, který vstřebal ohlasy umění saského a podunajského. Vyvinuly se dokonce specifické typy staveb, jako dvoulodní jihočeské kostely. K nejvýznamnějším architektům patří Petr Parléř a Benedikt Ried.

11 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
BEZDĚZ (něm. Bösig) je zřícenina hradu v okrese Česká Lípa. Nachází se na kopci Velký Bezděz (603,5 m) v Dokeské pahorkatině, nad vsí Bezděz, v blízkosti Máchova jezera, 6 km jihovýchodně od města Doksy.  Jedná se o hrad s obvodovou zástavbou (aplikace na úzké staveniště). Hrad byl poprvé zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II.

12 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
BEZDĚZ 

13 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
BEZDĚZ 

14 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
BUCHLOV je královský hrad stojící na jednom z nejvyšších vrcholků Chřibů nad Buchlovicemi v  nadmořské výšce 510 metrů. Doba stavby tohoto hradu se odhaduje na 1. polovinu 13. století. Poslední úpravu hradu provedl vévoda  Jan Ždánský ze Zástřizel při přestavbě na renesanční sloh v letech 

15 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
BUCHLOV 

16 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
BUCHLOV 

17 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
BUCHLOV 

18 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
HRAD ZVÍKOV (německy Klingenberg, latinsky Zuecov) se nachází na ostrohu nad soutokem řeky Otavy a Vltavy, nedaleko vesnice Zvíkovské Podhradí v Jihočeském kraji. Od roku 1950 je významnou národně kulturní památkou. 

19 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
HRAD ZVÍKOV

20 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
HRAD ZVÍKOV

21 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
KLÁŠTER OSEK je donedávna fungující cisterciácký klášter na severu Čech pod Krušnými horami.

22 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
KLÁŠTER OSEK 

23 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
KLÁŠTER OSEK 

24 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
STRAHOVSKÝ KLÁŠTER  je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1143, a jedna z nejvýznamnějších  architektonických  památek České republiky. V klášteře, který byl po roce 1990 obnoven, sídlí také Památník národního písemnictví, součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.

25 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

26 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

27 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
HRAD ŠPILBERK  (německy Spielberg, v hantecu Špilas) je starý hrad tvořící dominantu města Brna na vrcholu stejnojmenného kopce. Kopec leží v městské části Brno-střed, na západěkatastrálního území Město Brno.

28 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
HRAD ŠPILBERK

29 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
HRAD ŠPILBERK

30 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
HRAD ŠPILBERK

31 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
KATEDRÁLA SVATÉHO VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA je dominantní stavba na Pražském hradě. Jedná se o trojlodní gotickou katedrálu se třemi věžemi a sídelní kostel arcibiskupa pražského. Současná stavba vznikala v několika etapách, byla stavěna v letech 1344–1419, 1490–1510, 1556–1593 a 1873–1929 (západní část). V letech 1060–1920 byla zasvěcena třem významným českým světcům a nazývala se katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

32 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
Do roku 1997 byl používán název chrám svatého Víta, proto je zkrácené označení svatovítská katedrála, nebo katedrála svatého Víta dosud zažitý název. V roce 1997 obnovil tehdejší pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk dřívější název katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

33 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA.

34 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA.

35 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA.

36 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA.

37 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ   je významnou gotickou sakrální stavbou. Vybudován byl ve druhé polovině třináctého století ve formách rané gotiky. Z této stavební fáze se dochovalo trojlodí s dvojicí osmibokých západních věží. Ve čtrnáctém století byl pak Petrem Parléřem vybudován zcela nový, vysoký, „katedrální“ chór s věncem kaplí. Na začátku 16. století byla přistavěna zvonice. Kostel je na seznamu národních kulturních památek.

38 ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ
Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ

39 ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ
Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ

40 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
KOSTEL SVATÉHO VÍTA (ČESKÝ KRUMLOV) Římskokatolický kostel svatého Víta v Českém Krumlově je významnou památkou pozdní gotiky z let  , s pozdějšími úpravami. V roce 1995 byl vyhlášen Národní kulturní památkou.

41 KOSTEL SVATÉHO VÍTA (ČESKÝ KRUMLOV)
Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KOSTEL SVATÉHO VÍTA (ČESKÝ KRUMLOV)

42 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
KAROLINUM Karolinum (spisovná výslovnost je podle PČP [karolínum], původně lat. Collegium Carolinum, neboli Karlova kolej – jméno je odvozeno od zakladatele Karla IV.) je komplex staveb – nejstaršíuniverzitní kolej ve střední Evropě – nacházející se na Starém Městě v Praze, na rohu Ovocného trhu a Železné ulice, jižně od Staroměstského náměstí.

43 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
KAROLINUM

44 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
KAROLINUM

45 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
STAROMĚSTSKÁ RADNICE Staroměstská radnice v Praze byla založena roku 1338 (jako první v Čechách) na základě privilegia uděleného staroměstským měšťanům králem Janem Lucemburským. Tvoří ji komplex několika domů přiléhajících ke Staroměstskému náměstí postupně připojovaných do jednoho celku pro potřeby správy Starého Města pražského.

46 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
STAROMĚSTSKÁ RADNICE

47 Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU
STAROMĚSTSKÁ RADNICE

48 Architektura a stavitelství gotiky SHRNUTÍ KAPITOLY
Dozvěděli jste se co je to vyvinutý opěrný systém. Osvěžili jste si stručnou historii gotiky. Seznámili jste se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami. Seznámili jste se s charakteristickými znaky stavitelství gotiky.

49 Architektura a stavitelství gotiky SAMOSTATNÝ ÚKOL
Nakreslete si půdorys gotické katedrály! Nakreslete si schéma gotického vyvinutého opěrného systému s označením rozhodujících konstrukčních prvků!

50 Architektura a stavitelství gotiky PRAMENY A INFORMAČNÍ ZDROJE
KRESBY A FOTOGRAFIE: fotografie z volně přístupných zdrojů internetu DUDÁK, Vladislav. DUDÁK, v. a kolektiv. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. l. Praha: Baset, 2000, s. ISBN , ,

51 Architektura a stavitelství gotiky PRAMENY A INFORMAČNÍ ZDROJE
KRESBY A FOTOGRAFIE: , , , , , , , , , , , ,

52 PIJOAN, J.. Dějiny umění. 4. Praha : Odeon, 1979.
Architektura a stavitelství gotiky PRAMENY A INFORMAČNÍ ZDROJE BLAŽÍČEK, O. J.; KROPÁČEK, J.. Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991. ISBN KOCH, W.. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : Ikar, 1998. ISBN ROLF, T.. Gotika. Architektura – plastika – malířství. Praha : Slovart, 2005. ISBN BENDA, K.; A KOL.. Dějiny českého výtvarného umění I. Od počátků do konce středověku. Praha : Academia, 1984. PIJOAN, J.. Dějiny umění. 4. Praha : Odeon, 1979.


Stáhnout ppt "Škola Střední průmyslová škola Zlín"

Podobné prezentace


Reklamy Google