Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání Vzdělávací obor Architektura Tematický okruh Středověká architektura Téma Středověká architektura Tematická oblast Středověká architektura Název Gotická architektura a stavitelství IV. AutorIng. arch. Jiří Šobáň Vytvořeno, pro obor, ročníkúnor 2013, stavebnictví, 3. ročník Anotacegotická bazilika, katedrála, lomený oblouk, klenba křížová, opěrný systém, zdivo kamenné Přínos/cílové kompetenceseznámit žáky s charakteristickými znaky architektury a stavitelství gotiky VY_32_INOVACE_37_17

2  CÍLE KAPITOLY  seznámíte se s významnými stavbami v gotickém slohu v Čechách a zahraničí

3  RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY  Obsahem této práce je seznámit žáhy s nejvýznamnějšími stavbami gotiky

4  ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU  na tuto kapitolu si rezervujte dvě vyučovací hodiny.  KLÍČOVÁ SLOVA  gotická bazilika, katedrála, lomený oblouk, klenba křížová, opěrný systém, zdivo kamenné

5 Jako gotickou architekturu označujeme evropskou architekturu vrcholného a pozdního středověku zbudovanou v gotickém slohu. Jako svébytný architektonický sloh vznikla v polovině 12. století ve střední Francii, přesněji v Île-de-France a odtud se postupně rozšířila do většiny ostatních zemí západní a střední Evropy.Île-

6 Velice brzy se objevila v Anglii, později také na Pyrenejském poloostrově, v Německu a dalších zemích střední Evropy včetně českých zemí. Zvláště v Itálii vytvořila gotika zvláštní směs s románskými, antickými a byzantskými vlivy. V Itálii se také zrodila renesance, která postupně gotiku zcela vytlačila. Ještě na počátku 16. století však především ve střední Evropě vznikala v podstatě gotická stavební díla.

7 Název „gotika“ zavedli italští humanisté, kteří ji mylně spojovali s Góty, jejichž umění bylo považováno za barbarské. Tito humanisté totiž za barbarskou a „odporující každému dobrému vkusu“ považovali i samu gotiku. Naopak veliké pochopení pro gotiku měli někteří barokní architekti, například Francesco Borromini či Jan Blažej Santini-Aichel. Architektura a stavitelství gotiky Architektura a stavitelství gotiky GOTICKÁ ARCHITEKTURA

8 Tito architekti se gotickými prvky a stavbami velmi výrazně inspirovali ve svých dílech, která jsou proto někdy poněkud nesprávně řazena do tzv. Barokní gotiky. Všeobecně začala být gotika opět přijímána v 19. století, kdy také došlo k rekonstrukcím mnoha gotických staveb. Gotika byla v té době dokonce prohlášena za „německý národní sloh“. Architektura a stavitelství gotiky Architektura a stavitelství gotiky GOTICKÁ ARCHITEKTURA

9 GOTICKÁ ARCHITEKTURA V ČESKU tvoří významný úsek v dějinách naší architektury. Její vývoj lze rozdělit do tří základních období - rané gotiky, vrcholné gotiky a pozdní gotiky. Nejvýznamnější stavby jsou svázány s činností královské (dvorní) huti, s činností předních šlechtických rodů (Rožmberkové, Pernštejnové) a se stavebními podniky nově zakládaných měst.

10 Zpočátku byly významné vlivy cisterciáckých staveb a klasické francouzské gotiky, postupně došlo k vývoji svébytného stylu, který vstřebal ohlasy umění saského a podunajského. Vyvinuly se dokonce specifické typy staveb, jako dvoulodní jihočeské kostely. K nejvýznamnějším architektům patří Petr Parléř a Benedikt Ried.

11 BEZDĚZ (něm. Bösig) je zřícenina hradu v okrese Česká Lípa. Nachází se na kopci Velký Bezděz (603,5 m) v Dokeské pahorkatině, nad vsí Bezděz, v blízkosti Máchova jezera, 6 km jihovýchodně od města Doksy. Jedná se o hrad s obvodovou zástavbou (aplikace na úzké staveniště). Hrad byl poprvé zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II.

12 BEZDĚZ

13

14 BUCHLOV je královský hrad stojící na jednom z nejvyšších vrcholků Chřibů nad Buchlovicemi v ChřibůBuchlovicemi nadmořské výšcenadmořské výšce 510 metrů. Doba stavby tohoto hradu se odhaduje na 1. polovinu 13. století.13. století Poslední úpravu hradu provedl vévoda Jan Ždánský ze ZástřizelJan Ždánský ze Zástřizel při přestavbě na renesanční sloh v letech 1540-1558.renesanční15401558

15 BUCHLOV

16

17

18 HRAD ZVÍKOV (německy Klingenberg, latinsky Zuecov) se nachází na ostrohu nad soutokem řeky Otavy a Vltavy, nedaleko vesnice Zvíkovské Podhradí v Jihočeském kraji. Od roku 1950 je významnou národně kulturní památkou. OtavyVltavyZvíkovské PodhradíJihočeském kraji1950národně kulturní památkou

19 HRAD ZVÍKOV

20 HRAD ZVÍKOV

21 KLÁŠTER OSEK je donedávna fungující cisterciácký klášter na severu Čech pod Krušnými horami.cisterciáckýklášterKrušnými horami

22 KLÁŠTER OSEK

23

24 STRAHOVSKÝ KLÁŠTER je nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, založený roku 1143, a jedna z nejvýznamnějších premonstrátskýČechách architektonickýcharchitektonických památek České republiky.České republiky V klášteře, který byl po roce 1990 obnoven, sídlí také Památník národního písemnictví, součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna.Památník národního písemnictví

25 STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

26

27 HRAD ŠPILBERK (německy Spielberg, v hantecu Špilas) je starý hrad tvořící dominantu města Brna na vrcholu stejnojmenného kopce. Kopec leží v městské části Brno-střed, na západěkatastrálního území Město Brno.německyhantecuhradBrnastejnojmenného kopceměstské částiBrno-středzápaděkatastrálního územíMěsto Brno

28 HRAD ŠPILBERK

29

30

31 KATEDRÁLA SVATÉHO VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA je dominantní stavba na Pražském hradě. Jedná se o trojlodní gotickou katedrálu se třemi věžemi a sídelní kostel arcibiskupa pražského. Současná stavba vznikala v několika etapách, byla stavěna v letech 1344– 1419, 1490–1510, 1556–1593 a 1873–1929 (západní část). V letech 1060–1920 byla zasvěcena třem významným českým světcům a nazývala se katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.Pražském hraděarcibiskupa pražského1344 141914901510155615931873192910601920

32 Do roku 1997 byl používán název chrám svatého Víta, proto je zkrácené označení svatovítská katedrála, nebo katedrála svatého Víta dosud zažitý název. V roce 1997 obnovil tehdejší pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk dřívější název katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.1997 Miloslav kardinál Vlk

33 KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA.

34 KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA.

35 KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA.

36

37 ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ je významnou gotickou sakrální stavbou. Vybudován byl ve druhé polovině třináctého století ve formách rané gotiky. Z této stavební fáze se dochovalo trojlodí s dvojicí osmibokých západních věží. Ve čtrnáctém století byl pak Petrem Parléřem vybudován zcela nový, vysoký, „katedrální“ chór s věncem kaplí. Na začátku 16. století byla přistavěna zvonice. Kostel je na seznamu národních kulturních památek.gotickoutřináctého stoletítrojlodíčtrnáctém stoletíPetrem Parléřemchórnárodních kulturních památek

38 Architektura a stavitelství gotiky Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ

39 Architektura a stavitelství gotiky Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ

40 KOSTEL SVATÉHO VÍTA (ČESKÝ KRUMLOV) ŘímskokatolickýŘímskokatolický kostel svatého Víta v Českém Krumlově je významnou památkou pozdní gotiky z let 1407-1438, s pozdějšími úpravami. V roce 1995 byl vyhlášen Národní kulturní památkou.kostelsvatého VítaČeském Krumlověgotiky140714381995Národní kulturní památkou

41 Architektura a stavitelství gotiky Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KOSTEL SVATÉHO VÍTA (ČESKÝ KRUMLOV)

42 KAROLINUM Karolinum (spisovná výslovnost je podle PČP [karolínum], původně lat. Collegium Carolinum, neboli Karlova kolej – jméno je odvozeno od zakladatele Karla IV.) je komplex staveb – nejstaršíuniverzitní kolej ve střední Evropě – nacházející se na Starém Městě v Praze, na rohu Ovocného trhu a Železné ulice, jižně od Staroměstského náměstí.PČPlat.Karla IV.univerzitní kolejstřední EvropěStarém MěstěPrazeOvocného trhuŽelezné uliceStaroměstského náměstí

43 Architektura a stavitelství gotiky Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KAROLINUM

44 Architektura a stavitelství gotiky Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU KAROLINUM

45 STAROMĚSTSKÁ RADNICE Staroměstská radnice v Praze byla založena roku 1338 (jako první v Čechách) na základě privilegia uděleného staroměstským měšťanům králem Janem Lucemburským. Tvoří ji komplex několika domů přiléhajících ke Staroměstskému náměstí postupně připojovaných do jednoho celku pro potřeby správy Starého Města pražského.Praze1338ČecháchJanem LucemburskýmStaroměstskému náměstíStarého Města pražského

46 Architektura a stavitelství gotiky Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU STAROMĚSTSKÁ RADNICE

47 Architektura a stavitelství gotiky Architektura a stavitelství gotiky PŘÍKLADY GOTICKÝCH STAVEB V ČESKU STAROMĚSTSKÁ RADNICE

48 SHRNUTÍ KAPITOLY Dozvěděli jste se co je to vyvinutý opěrný systém. Osvěžili jste si stručnou historii gotiky. Seznámili jste se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami. Seznámili jste se s charakteristickými znaky stavitelství gotiky.

49 SAMOSTATNÝ ÚKOL Nakreslete si půdorys gotické katedrály! Nakreslete si schéma gotického vyvinutého opěrného systému s označením rozhodujících konstrukčních prvků!

50  KRESBY A FOTOGRAFIE:  fotografie z volně přístupných zdrojů internetu  www.lookingatbuildings.org.uk  http://en.wikipedie.org  http://chestofbooks.com  DUDÁK, Vladislav. DUDÁK, v. a kolektiv. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. l. Praha: Baset, 2000, 535 - 1029 s. ISBN 80-862-2308-6.  www.art-roman.net,  http://en.wikipedie.org,

51  KRESBY A FOTOGRAFIE:  www.art-roman.net,  http://en.wikipedie.org,  http://es.wikipedie.org,  http://fr.wikipedie.org,  http://de.wikipedie.org, www.perenom.net, www.mlahanas.de, http://chestofbook.com, http://static.panoramio.com, http://romanes.com, http://architektur.relig.free.fr, www.jorgetutor.com, www.eupedia.com

52 BLAŽÍČEK, O. J.; KROPÁČEK, J.. Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991. ISBN 80- 207-0246-6.ISBN 80- 207-0246-6 KOCH, W.. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : Ikar, 1998. ISBN 80-7202-388-8.ISBN 80-7202-388-8 ROLF, T.. Gotika. Architektura – plastika – malířství. Praha : Slovart, 2005. ISBN 80-7209-668-0.ISBN 80-7209-668-0 BENDA, K.; A KOL.. Dějiny českého výtvarného umění I. Od počátků do konce středověku. Praha : Academia, 1984. PIJOAN, J.. Dějiny umění. 4. Praha : Odeon, 1979. Architektura a stavitelství gotiky PRAMENY A INFORMAČNÍ ZDROJE


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google