Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak psát projekty česky a srozumitelně Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. Mgr. Kamila Sekerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak psát projekty česky a srozumitelně Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. Mgr. Kamila Sekerová."— Transkript prezentace:

1 Jak psát projekty česky a srozumitelně Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. Mgr. Kamila Sekerová

2 Jak psát projekty česky a srozumitelně2 Cíle kurzu instruovat zájemce o kodifikačních příručkách a jejich charakteru; naučit zájemce využívat těchto příruček a ověřovat si platnou kodifikaci (dovednostní výuka); seznámit zájemce s dalšími zdroji sloužícími k ověření spisovnosti; seznámit zájemce s aktuálními údaji o současné vývojové fázi češtiny; představit zájemcům škálu možností, jak tvořit účinný odborný text; nastínit klíčové požadavky kladené na současný odborný text; vymezit rámcové prvky odborného textu; ověřit v praxi schopnost samostatné tvorby odborného textu (dovednostní výuka).

3 Jak psát projekty česky a srozumitelně3 Určeno pro cílové skupiny lektoři; manažeři; vedoucí kateder; hlavní řešitelé; studenti; zaměstnanci institucí; ostatní.

4 Jak psát projekty česky a srozumitelně4 Absolventi získají schopnost užívat spisovnou češtinu pro účely tvorby odborného textu; konstruovat český odborný text přehledně, jasně, srozumitelně a adekvátně vzhledem k jeho zaměření, účelu a adresátům.

5 Jak psát projekty česky a srozumitelně5 Forma studia kombinovaná forma; důraz na e-learning; součástí kurzu jsou dva tutoriály (úvodní a závěrečný).

6 Jak psát projekty česky a srozumitelně6 Hodinová dotace předpokládaná hodinová dotace činí cca 25 až 30 hodin.

7 Jak psát projekty česky a srozumitelně7 Struktura částí A.Jak psát projekty česky (prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.) 1.Čeština jako národní jazyk 2.Aktuální kodifikační příručky 3.Základní rysy českého pravopisu 4.Charakteristika Pravidel českého pravopisu 5.Terminologie a přejatá slova B.Jak psát projekty srozumitelně (Mgr. Kamila Sekerová) 1.Diferenciace odborných textů podle zaměření 2.Požadavky kladené na srozumitelný odborný text 3.Rámcové prvky odborného textu 4.Kompoziční struktura odborného textu 5.Technické parametry odborného textu

8 Jak psát projekty česky a srozumitelně8 Čeština jako národní jazyk spisovná čeština:  prestižní a národně reprezentativní útvar (varieta) vnitřně diferencovaného národního jazyka;  má sloužit ke kultivovanému vyjadřování;  stěžejními úkoly jsou národně reprezentativní funkce a sjednocující role v národě; sledování úzu, stanovení normy a vymezení kodifikace; spisovný jazyk v kodifikované podobě.

9 Jak psát projekty česky a srozumitelně9 Aktuální kodifikace – mluvnické příručky KOL. AUTORŮ Příruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1995. HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha : Fortuna, 2002 (26. vydání).

10 Jak psát projekty česky a srozumitelně10 Aktuální kodifikace – slovníky Příruční slovník jazyka českého (9 svazků, 250 tis. hesel, 1935–1957). Slovník spisovného jazyka českého (4 svazky, přes 192 tis. hesel, 1. vyd. 1960–1971; reedice 1989). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (necelých 50 tis. hesel, 1. vyd. 1987, 2. vyd. 1994, 3. vyd. 2003, dotisk 2005) – také jako CD-ROM z nakladatelství LEDA Praha.

11 Jak psát projekty česky a srozumitelně11 Český pravopis – rysy a současná kodifikace pravopis (ortografie) = dohodnutý soubor zásad, jimiž se řídíme při záznamu jazykového projevu písmem; většina zásad se opírá o mluvnici; jazykovědci zpracují pravidla pravopisu  kodifikační příručka (PČP z r. 1993, Dodatek MŠMT z r. 1994).

12 Jak psát projekty česky a srozumitelně12 Pravidla českého pravopisu vycházejí ve dvou podobách: a)akademické vydání obsahuje větší počet hesel; údaje jsou však minimalizované; zahrnují jen základní pravopisnou informaci; b)školní vydání menší počet hesel; připojuje však různé servisní údaje (místo slovníku a mluvnice).

13 Jak psát projekty česky a srozumitelně13 Terminologie a přejatá slova jsou obsahem slovníků cizích slov:  Velký slovník cizích slov z nakladatelství LEDA (CD-ROM)  www.leda.cz;www.leda.cz;  Akademický slovník cizích slov (Praha : Academia, 2001);  Nový akademický slovník cizích slov A–Ž (Praha : Academia, 2005)  www.academia.cz. www.academia.cz.

14 Jak psát projekty česky a srozumitelně14 Jazyková poradna ÚJČ AV ČR dotazy týkající se češtiny:  e-mail: poradna@ujc.cas.cz (bez příloh)poradna@ujc.cas.cz  telefon: 257 531 793 (pondělí – pátek od 9 do 12 hodin)  adresa: Jazyková poradna Ústav pro jazyk český AV ČR Letenská 4, 118 51 Praha 1  časté otázky: http://www.ujc.cas.cz (rubrika „Jazyková poradna“)http://www.ujc.cas.cz

15 Jak psát projekty česky a srozumitelně15 Odborný text v širším kontextu odborné texty podle zaměření a účelu: texty vědecké; texty naučné; texty popularizační; texty učební.

16 Jak psát projekty česky a srozumitelně16 Požadavky kladené na odborný text logické myšlenkové zpracování obsahu; srozumitelná gramatická stavba; přehledné uspořádání sdělované informace; srozumitelnost s ohledem na adresáta konkrétního sdělení; odborná přesnost a terminologická jednotnost.

17 Jak psát projekty česky a srozumitelně17 Rámcové prvky odborného textu titulek titulek  naznačující téma,  formulovaný jako otázka,  obsahující výsledek věd. práce,  specifický (např. obsahující citace nebo výroky); abstrakt (výtah)  resumé (shrnutí); abstrakt (výtah)  resumé (shrnutí); anotace. anotace.

18 Jak psát projekty česky a srozumitelně18 Kompoziční struktura odborného textu kompoziční model IMRAD:  introduction (úvod),  methods (metody),  results (výsledky),  discussion (diskuse); splňuje požadavky na jednoduchost, přehlednost a logičnost.

19 Jak psát projekty česky a srozumitelně19 Technické parametry odborného textu bibliografické citace  citát  bibliografický odkaz; poznámkový aparát; průvodní aparát  přílohy,  rejstříky,  seznam literatury apod.

20 Jak psát projekty česky a srozumitelně20 Literatura Akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 2001. ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999. HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha : Fortuna, 2002 (26. vydání). KOL. AUTORŮ Příruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1995. Příruční slovník jazyka českého. Praha : Česká akademie věd a umění, 1935-1957. SGALL, P. – PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha : Karolinum, 2004. Slovník spisovného jazyka českého. Praha : Academia, 1989. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Voznice : Leda, 2004. ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005.


Stáhnout ppt "Jak psát projekty česky a srozumitelně Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. Mgr. Kamila Sekerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google