Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak psát projekty česky a srozumitelně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak psát projekty česky a srozumitelně"— Transkript prezentace:

1 Jak psát projekty česky a srozumitelně
Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. Mgr. Kamila Sekerová

2 Jak psát projekty česky a srozumitelně
Cíle kurzu instruovat zájemce o kodifikačních příručkách a jejich charakteru; naučit zájemce využívat těchto příruček a ověřovat si platnou kodifikaci (dovednostní výuka); seznámit zájemce s dalšími zdroji sloužícími k ověření spisovnosti; seznámit zájemce s aktuálními údaji o současné vývojové fázi češtiny; představit zájemcům škálu možností, jak tvořit účinný odborný text; nastínit klíčové požadavky kladené na současný odborný text; vymezit rámcové prvky odborného textu; ověřit v praxi schopnost samostatné tvorby odborného textu (dovednostní výuka). Jak psát projekty česky a srozumitelně

3 Určeno pro cílové skupiny
lektoři; manažeři; vedoucí kateder; hlavní řešitelé; studenti; zaměstnanci institucí; ostatní. Jak psát projekty česky a srozumitelně

4 Jak psát projekty česky a srozumitelně
Absolventi získají schopnost užívat spisovnou češtinu pro účely tvorby odborného textu; konstruovat český odborný text přehledně, jasně, srozumitelně a adekvátně vzhledem k jeho zaměření, účelu a adresátům. Jak psát projekty česky a srozumitelně

5 Jak psát projekty česky a srozumitelně
Forma studia kombinovaná forma; důraz na e-learning; součástí kurzu jsou dva tutoriály (úvodní a závěrečný). Jak psát projekty česky a srozumitelně

6 Jak psát projekty česky a srozumitelně
Hodinová dotace předpokládaná hodinová dotace činí cca 25 až 30 hodin. Jak psát projekty česky a srozumitelně

7 Jak psát projekty česky a srozumitelně
Struktura částí Jak psát projekty česky (prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.) Čeština jako národní jazyk Aktuální kodifikační příručky Základní rysy českého pravopisu Charakteristika Pravidel českého pravopisu Terminologie a přejatá slova Jak psát projekty srozumitelně (Mgr. Kamila Sekerová) Diferenciace odborných textů podle zaměření Požadavky kladené na srozumitelný odborný text Rámcové prvky odborného textu Kompoziční struktura odborného textu Technické parametry odborného textu Jak psát projekty česky a srozumitelně

8 Čeština jako národní jazyk
spisovná čeština: prestižní a národně reprezentativní útvar (varieta) vnitřně diferencovaného národního jazyka; má sloužit ke kultivovanému vyjadřování; stěžejními úkoly jsou národně reprezentativní funkce a sjednocující role v národě; sledování úzu, stanovení normy a vymezení kodifikace; spisovný jazyk v kodifikované podobě. Jak psát projekty česky a srozumitelně

9 Aktuální kodifikace – mluvnické příručky
KOL. AUTORŮ Příruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1995. HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha : Fortuna, 2002 (26. vydání). Jak psát projekty česky a srozumitelně

10 Aktuální kodifikace – slovníky
Příruční slovník jazyka českého (9 svazků, 250 tis. hesel, 1935–1957). Slovník spisovného jazyka českého (4 svazky, přes 192 tis. hesel, 1. vyd. 1960–1971; reedice 1989). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (necelých 50 tis. hesel, 1. vyd. 1987, 2. vyd. 1994, 3. vyd. 2003, dotisk 2005) – také jako CD-ROM z nakladatelství LEDA Praha. Jak psát projekty česky a srozumitelně

11 Český pravopis – rysy a současná kodifikace
pravopis (ortografie) = dohodnutý soubor zásad, jimiž se řídíme při záznamu jazykového projevu písmem; většina zásad se opírá o mluvnici; jazykovědci zpracují pravidla pravopisu  kodifikační příručka (PČP z r. 1993, Dodatek MŠMT z r. 1994).  Jak psát projekty česky a srozumitelně

12 Pravidla českého pravopisu
vycházejí ve dvou podobách: akademické vydání obsahuje větší počet hesel; údaje jsou však minimalizované; zahrnují jen základní pravopisnou informaci; školní vydání menší počet hesel; připojuje však různé servisní údaje (místo slovníku a mluvnice). Jak psát projekty česky a srozumitelně

13 Terminologie a přejatá slova
jsou obsahem slovníků cizích slov: Velký slovník cizích slov z nakladatelství LEDA (CD-ROM)  Akademický slovník cizích slov (Praha : Academia, 2001); Nový akademický slovník cizích slov A–Ž (Praha : Academia, 2005)  Jak psát projekty česky a srozumitelně

14 Jazyková poradna ÚJČ AV ČR
dotazy týkající se češtiny: (bez příloh) telefon:  793 (pondělí – pátek od 9 do 12 hodin) adresa: Jazyková poradna Ústav pro jazyk český AV ČR Letenská 4, Praha 1 časté otázky: (rubrika „Jazyková poradna“) Jak psát projekty česky a srozumitelně

15 Odborný text v širším kontextu
odborné texty podle zaměření a účelu: texty vědecké; texty naučné; texty popularizační; texty učební. Jak psát projekty česky a srozumitelně

16 Požadavky kladené na odborný text
logické myšlenkové zpracování obsahu; srozumitelná gramatická stavba; přehledné uspořádání sdělované informace; srozumitelnost s ohledem na adresáta konkrétního sdělení; odborná přesnost a terminologická jednotnost. Jak psát projekty česky a srozumitelně

17 Rámcové prvky odborného textu
titulek naznačující téma, formulovaný jako otázka, obsahující výsledek věd. práce, specifický (např. obsahující citace nebo výroky); abstrakt (výtah)  resumé (shrnutí); anotace. Jak psát projekty česky a srozumitelně

18 Kompoziční struktura odborného textu
kompoziční model IMRAD:  introduction (úvod),  methods (metody),  results (výsledky),  discussion (diskuse); splňuje požadavky na jednoduchost, přehlednost a logičnost. Jak psát projekty česky a srozumitelně

19 Technické parametry odborného textu
bibliografické citace citát  bibliografický odkaz; poznámkový aparát; průvodní aparát přílohy, rejstříky, seznam literatury apod. Jak psát projekty česky a srozumitelně

20 Jak psát projekty česky a srozumitelně
Literatura Akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 2001. ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999. HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha : Fortuna, 2002 (26. vydání). KOL. AUTORŮ Příruční mluvnice češtiny. Praha : NLN, 1995. Příruční slovník jazyka českého. Praha : Česká akademie věd a umění, SGALL, P. – PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha : Karolinum, 2004. Slovník spisovného jazyka českého. Praha : Academia, 1989. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Voznice : Leda, 2004. ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. Jak psát projekty česky a srozumitelně


Stáhnout ppt "Jak psát projekty česky a srozumitelně"

Podobné prezentace


Reklamy Google