Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JE SPRÁVNÝ ČAS PODNIKAT V ČÍNĚ? Česko-asijské fórum 2. března 2009 Filip Kratochvíl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JE SPRÁVNÝ ČAS PODNIKAT V ČÍNĚ? Česko-asijské fórum 2. března 2009 Filip Kratochvíl."— Transkript prezentace:

1 JE SPRÁVNÝ ČAS PODNIKAT V ČÍNĚ? Česko-asijské fórum 2. března 2009 Filip Kratochvíl

2 Obsah Strana 2 ■ Úvod ■ Příležitosti a výzvy podnikání v Číně ■ Čína a ekonomická krize ■ Doporučení pro podnikání v Číně ■ Shrnutí ■ Přílohy ■ Diskuze

3 Strana 3 ÚVOD

4 Úvod Strana 4 ■ Hlavní cíle prezentace: Pochopit dopady ekonomické krize na Čínu Sdílet zkušeností ostatních českých firem v Číně Poskytnout praktické rady jak dělat businss v Číně Podpořit/odradit(?) účastníky k podnikání v Číně ■ Přednášející: Filip Kratochvíl, výkonný ředitel společnosti China-Europe Business Agency, s.r.o. Filip žije a pracuje čtvrtým rokem v Číně (Beijing, Shenzhen) Filip byl v uplynulých čtyřech letech zodpovědný za přípravu strategie vstupu na čínský trh pro největší finanční skupinu ve střední Evropě, vytvoření obchodního a operačního modelu, založení společnosti a dojednání spolupráce se strategickým partnerem (hodnota spolupráce 100 mil. USD)

5 Příležitosti a výzvy podnikání v Číně Strana 5 PŘÍLEŽITOSTIVÝZVY ■ Největší spotřebitelský trh na světě ■ Rychlý a stabilní růst domácí spotřebitelské i korporátní poptávky ■ Obrovské výrobní kapacity (potenciál) ■ Politická podpora zahraničním investorům a zahraničnímu obchodu ■ Pokračující uvolňování regulace podnikání ■ Rychlý rozvoj vyspělých technologií napříč všemi průmyslovými sektory ■ Relativně levná pracovní síla ■ Rostoucí poptávka po luxusních, drahých a kvalitních výrobcích a značkách ■ ‘Evropský’ je asociován s vysokou kvalitou ■ Významné ekonomické, sociální, geografické a kulturní rozdíly mezi čínskými regiony (China ≠ jeden homogenní trh) ■ Regulatorní rámec ještě plně nepokrývá všechny podnikatelské záměry a situace („šedé zóny”) ■ Právní vymahatelnost ■ Odlišné obchodní a vyjednávací zvyklosti v porovnání s Evropou ■ Administrativní náročnost založení společnosti ■ Jazyková bariéra Převažují ve vašem oboru při podnikání v Číně atraktivní příležitosti nebo náročné výzvy? Vaše rozhodnutí o podnikání v Číně závisí na vašem zhodnocení příležitostí a výzev a schopnosti je umět správně uchopit. Zdroj: CEBA

6 Strana 6 ČÍNA A EKONOMICKÁ KRIZE

7 Skutečný dopad krize na čínské podnikatelské prostředí Strana 7 Jaký bude skutečný, praktický dopad na firmy podnikající v Číně s ohledem na globální ekonomickou krizi, která na Čínu rovněž doléhá? FAKTADOPAD NA BUSINESS ■ “Čína má před sebou nejtežší rok v této dekádě” (China Daily, 2.února 2009) ■ Růst HDP v posledním čtvrtletí 2008 klesnul na 6.4% na meziročním srovnání. Roční míra růstu HDP za rok 2008 je odhadována na 9%. ■ Celkový zisk firem rostl v 2008 jen o 4.9% na meziročním srovnání (listopad) ■ Růst importů u klesl v posl. čtvrtletí 2008 na 8.8%. Export rostl jen o 4.3% na meziročním srovnání. ■ Bankovní zápůjční úroková sazba klesla o 189bb ve druhém pololetí 2008 ■ Ceny hlavních komodit klesly o 30-40% a ceny nemovitostí o 10-30% ve druhém pololetí 2008 ■ 5% z celkových 130 mil. migrujících pracovníků se vrátilo do svých provincií v posled. čtvrtletí 2008 ■ Celkový objem spotřeby vzrostl v roce 2008 o 21.6% ■ Státní a lokální pobídky pro zahraniční investory zůstanou zachovány ■ Nižší náklady na vstup na trh díky snížení cen (např. pokles nájmu nemovitostí) ■ Realitní trh je přehřátý (nabídka v nekterých městech výrazně převyšuje poptávku). Stavebnictví a související realitní služby zaznamenávají pokles. ■ Nižší výrobní náklady s ohledem na klesající ceny komodit ■ Snížená zápůjční úroková sazba zlevňuje peníze (náklady na kapitál) ■ Nižší investiční náklady na případné fůze a akvizice ■ Relativně snadnější nábor zaměstnanců (vyšší dostupnost lidkých zdrojů) Zdroj: Čínský národní statistický úřad, čínská oficiální média, CEBA

8 Co můžeme očekávat v krátko- a střednědobém horizontu? Strana 8 KRÁTKODOBÉ EFEKTY (6-12 m.) STŘEDNĚDOBÉ EFEKTY (1-2 roky) Zdroj: CEBA Globální krize a její dopady na čínskou ekonomiku spolu s opatřeními centrální vlády mají několik hlavních krátkodobých a střednědobých efektů Čínská ekonomika je zasažená globální krizí a bude se v krátkodobém horizontu potýkat s ekonomickými problémy, ale ve střednědobém horizontu se začne zotavovat a poté bude pokračovat v robustním růstu. ■ Růst čínské ekonomiky bude více záviset na domácí poptávce než doposud ■ Vyšší sociální výdaje zvýší důvěru spotřebitelů a podpoří růst domácí spotřeby ■ Čína si udrží svou roli „světového výrobního centra“ ■ Míra mezinárodního obchodu se vrátí k původním hodnotám a poté dále poroste ■ Export budou více tvořit „high-tech“ a „high-value“ produkty ■ Finanční sektor dále poroste, regulace zesílí ■ Míra růstu exportu klesne ■ Další exportně orientované SME společnosti budou mít existenční potíže ■ Nezaměstnanost v agrárních regionech poroste ■ Vládní protikrizová opatření zastaví největší pokles ekonomiky a pomohou nastartovat mírné zlepšení v polovině roku 2009

9 Čína aktivně bojuje s krizí Strana 9 ■ Centrální čínská vláda podpočí domácí ekonomiku balíčkem opatření v celkové hodnotě převyšující 4 biliony yuanů (přímé i nepřímé výdaje) v následujících dvou letech. Hlavním cílem výdajů je podpora investičních a infrastrukturálních projektů, ale také sociální výdaje pro zachování sociální stability. ■ V lednu 2009 byl vládou schválen konkrétní plán přímých státních výdajů v celkové hodnotě 130 miliard yuanů (19 miliard USD). Další plány budou následovat. ■ V oblasti monetární politiky snížila centrální banka razantně standardní roční zápůjční úrokovou sazbu z 7.83% na 5.94% ve druhém pololetí 2008 ■ K podpoře realitního trhu snížila vláda „prioritní hypoteční sazbu“ pro nákup první nemovitosti. Pro nákup druhé nemovitosti snížila daň z převodu nemovitosti. ■ Vláda uvolní dalších 280 miliard yuanů na podporu výstavby „sociálního bydlení“ a podporu sociálně slabých vrstev v západních regionech. ■ Vláda bude iniciovat restrukturalizaci automobilového, hutního a ocelářského průmyslu a dalších sektorů ■ Další výdaje budou směřovat do podpory vědy a výzkumu a technologií s vysokou přidanou hodnotou Balíček opatření centrální vlády pro stimulaci čínské ekonomiky Zdroj: Národní komise pro rozvoj a reformy, China Daily, CEBA

10 Strana 10 DOPORUČENÍ PRO PODNIKÁNÍ V ČÍNĚ

11 Zdroj: CEBA Začněte doma! Strana 11 Neexistuje vzorový plán nebo kuchařka jak v Číně úspěšně podnikat. Každý případ/projekt vyžaduje unikátní přístup a začátek téměř „od nuly“. Příprava vstupu na čínský trh musí začít v centrále společnosti a mít náležitou míru podpory top managementu. Běžné chyby Top management nemá jasnou vizi co chce v Číně dosáhnout a dostatek trpělivosti pro delší trvání projektu Následky Nedostatečná vůle dotáhnout věci do konce Překročené náklady Frustrace týmu Doporučení Investujte do formulování solidní a jasné vize Zajistěte dostatečnou podporu top managementu Vize a ztotožnění Cíle a strategie Kontrola Plán Investice Zdroje Cíle jsou někdy nerealistické a strategie není správně navázána na jejich splnění Viz výše Vytvořte realistické cíle a očekávání Vytvořte solidní, ale flexibilní strategii Top management je často příliš zaměstnán problémy domácího trhu a neřídí důsledně „implementaci v Číně“ Frustrace „čínského týmu“ Výsledky jsou odlišné od původního plánu Překročené náklady Zajistěte, aby byl vývoj v Číně na pravidelné agendě top mgmtu Nastavte pravidelnou a intenzivní komunikaci Plánování na centrále dostatečně nereflektuje „čínskou realitu“ Činnosti se výrazně zpožďují Překročené náklady Osvojte si dostatečnou znalost místního trhu než začnete připravovat plán Plán by měl být flexibilní Investiční rozpočet je připraven bez znalosti místního trhu a nemá dostatečnou flexibilitu Skutečné náklady výrazně převyšují původní rozpočet Osvojte si dostatečnou znalost místního trhu než začnete připravovat plán Plánujte s rezervou Implementační tým nemá potřebně schopnosti (znalost čínského jazyka nestačí) Podcenění náboru zaměstnanců Nedostatek „tahu na bránu“ Vysoká fluktuace zaměstnanců Překročené náklady Investujte do správných lidí se správnými schopnostmi Pečlivě připravte a řiďte nábor

12 Správný obchodní model je klíčový faktor úspěchu Strana 12 Proč je obchodní model tak důležitý? Váš obchodní cíl v Číně může být dosažen mnoha způsoby. Během přípravy strategie vstupu na čínský trh budete muset zvolit a správně nastavit váš obchodní model. Buďte kreativní. Zvažte všechny potenciální faktory: právní status, související legislativa, nákladovost a ziskovost, atd. Potřebujete upravit váš stávající obchodní model nebo připravit zcela nový? V Číně, stejně jako všude jinde na světě, vyžadují různé obchodní modely různé právní formy a řídí se jinou legislativou. Např. vaše podníkání může vyžadovat formu s.r.o. (Ltd.). Ale musí být Ltd v Číně JV* nebo může být WFOE**? Která forma je méně nákladná? A která je více flexibilnější s ohledem na vaše činnosti? Zdroj: CEBA Poznámka: *) joint venture **) wholly foreign-owned enterprise 1.Nejprve se vždy snažte implementovat váš existující obchodní model, pokud je to možné 2.Pokud ne, přizpůsobte ho 3.Když ani to není možné, hledejte kreativní řešení. Vybudujte dobré vztahy s regulátorem a místní vládou a kontinuálně s nimi verifikujte váš model PŘÍKLADY OBCHODNÍCH MODELŮ A) Chci do Číny prodávat své prodkty B) Hledám v Číně dodavatele C) Chci v Číně vybudovat výrobu B2B produkty můžete dodávat do Číny jako evropská entita, bez nutnosti mít tam registrovanou firmu. Nicméně, čínské firmy raději upřednostní dodavatele registrovaného v Číně pro pocit jistoty. Reprezentační kancelář (Rep.Office) může stačit a je to relativně levné řešení, ale Rep. Office nemůže v Číně fakturovat (mít příjem). V případě, že prodáváte častěji např. průmyslové komponenty Ltd. JV je pro prodej vhodná s ohledem na vztahy se svými odběrateli. Pro prodej spotřebitelských výrobků – se ani nepokoušejte vstupovat na čínský trh… :) Velice pravěpodobně nepotřebujete zakládat v Číně právní entitu, pokud pro Vás nejsou objem a hodnota dodávek strategicky významné. Nicméně, pro dlouhodobé obchody a lepší kontrolu nad kvalitou je Rep Office nebo malé Ltd. vhodné Rep Office není možný. WFOE umožní lepží kontrolu nad celým podnikem, ale nepomůže vybudování vztahů. JV partner může zajistit potenciální klienty a dobré vztahy na místní úřady, ale může s ním být komplikovaný systém řízení...

13 Speciální ekonomické zóny – dobrá platforma na začátek Strana 13 ■ Čínské ekonomické zóny se začaly vytvářet před třiceti lety (1978) v souvislosti s novými ekonomickými reformami ■ Hlavním smyslem zón bylo stát se “inkubátory” a vyzkoušet nové ekonomické a obchodní principy, jako např.: umožnění zahraničních investic v Číně, rozvoj mezinárodně a obchodně orientované ekonomiky, podpora čínskému exportu, umožnění dovozu nových technologií, vyzkoušení nových obchodních modelů a legislativy, atd. ■ Dnes je v Číně více než 32 ekonomických a technologických zón na státní úrovni, 15 zón volného obchodu, 53 nových a high-tech průmyslových a rozvojových zón ■ Nejvýznamnější SEZ: Shanghai-Pudong, Shenzhen, Tianjin, Zhuhai, Shantou, Xiamen, Hainan, atd. ■ Samotní čínští představitelé definovali SEZ jako: oblasti s „příznivou regulací” a „potřebným právním rámcem“, což znamená: a) jednodušší státní regulace než v jiných městech, b) dostatečná právní vymahatelnost. Obě tyto podmínky jsou v Číně klíčové pro efektivní fungování businessu. ■ Podniky v SEZ mohou benefitovat ze speciálních investičních pobídek různých forem: daňové, celní, podpora v oblasti nemovitostí pro účely podnikání, snížené sazby a poplatky, garance, přímé i nepřímé finanční pobídky a funding, atd. ■ SEZ jsou “centrálními uzly” pro pohyb výrobků a služeb (námořní a pozemní přeprav). Infrastruktura v regionech u SEZ je obvykle velmi rozvinutá. ■ Naše zkušenost: myšlení (mindset) obchodníků a úředníků v SEZ je více podnikatelsky orientované CO JE “SPECIÁLNÍ EKONOMICKÁ ZÓNA” (SEZ)? VÝHODY SEZ Zdroj: CEBA

14 TEDA - Tianjin Economic-Technological Development Area Strana 14 TIANJIN - ZÁKLADNÍ INFORMACE Tianjin je jedna ze čtyř čínských municipalit pod přímou správou centrální vlády Tianjin je vzdálený 120 km od Beijingu a je třetí největší “powerhouse” za Deltou Perlové řeky a Deltou Yang-tze Celkem 4.299 zahraničních firem ze 74 zemí bylo zaregistrováno v TEDA na konci roku 2006 PŘ. MEZINÁRODNÍCH SPOEČNOSTÍ SE SÍDLEM V TEDA 59 firem z Fortune 500 má v Tianjinu pobočku Tianjin Beijing OBCHODNÍ POBÍDKY A BENEFITY Finanční podpora 10 mil. yuanů firmám, které založí v TEDA centrálu s registr. kapitálem > 100 mil. yuanů Dotace 1.000 yuanů na 1m2 kancel. ploch pro centrálu společnosti nebo 30% ročního nájmu (3 roky) Úleva (0%) na dani z obratu (2 roky), 50% (další 3 roky) Dotace 20% úrokové sazby pro financování velkoskladů Zrychlení odpisů u transportních zařízení 15%ní odpočet ze základu pro daň z příjmu v případě koupi/výstavby nemovitosti Atd. 27 národních R&D center 15 technologických center 40 multinárodních R&D ctr. 9 high-tech inkubátorů, atd.. Zdroj: CEBA

15 Státní podpora zahraničním investorům v Číně Strana 15 ■ Ačkoliv Čína změnila v roce 2008 daňovou politiku s ohledem na přímé zahraniční investice (již žádné zvýhodnění na základě národnosti či regionu), pobídky jsou nadále poskytovány s ohledem na podporované obory (high-tech, technologie šetrné k životnímu prostředí, apod.). Zvýhodnění, které je stále platné, je pro zahraniční kapitál, směřující do západních regionů země. ■ Politika pobídek přímým zahraničním investicím se posunula od podpory exportně orientovaných projektů k podpoře investic podporující domácí spotřebu ■ Příklady pobídek v oblasti ochrany životního prostředí (waste-to-energy): –Některá města zrušila poplatek za právo k užívání pozemku/nemovitosti –Úleva na dovozním clu pro nákup technologií spaloven z Evropy a Japonska –Úleva na dani z obratu (business tax) = 5% –Úleva na dani z přidané hodnoty = 7% –Úleva na dani z příjmu = 25% –Dotace 0,25 yuanu / kWh na standardní sazbu za dodávku elektrické energie –Domácí banky nabízejí úvěry v oblasti investic do technologií k ochraně životního prostředí s úrokovou mírou nižší o 10% pod standardní sazbou Zdroj: CEBA

16 Strana 16 SHRNUTÍ

17 Ano, je spravný čas! Strana 17 Růst čínské ekonomiky se v roce 2009 zpomalí, ale míra jeho růstu bude stále vysoká (~8.3%) OČKÁVANÁ SITUACE NA TRHU DOPADY NA BUSINESS Inflace klesne až na 0-1% Reálné mzdy letos neporostou Centrální banka stlačila zápůjční úrokovou sazbu výrazně dolů Čína má velký nevyužitý pontenciál v domácí spotřebitelské poptávce Státní pobídky a benefity pro zahraniční investory zůstanou Dobrá zpráva pro investory, výrobce a obchodníky – čínská ekonomika a trh se dramaticky nepropadnou Náklady na vstupy/zdroje letos neporostou, ale spíše budou klesat Náklady na pracovní sílu zůstanou letos nízké a tedy atraktivní Cena kapitálu se snížila (“půjčování peněz na investice je levnější”) Relativní stabilita čínského trhu a rostoucí domácí poptávka jsou atraktivními faktory pro zklamané zahraniční investory a výrobce Zahraniční investoři mohou dále využívat investiční pobídky Tržní příležitosti v Číně zůstanou atraktivní * navzdory globální krizi Zdroj: CEBA Poznámka: *) v porovnání s jinými trhy a ekonomikami

18 Strana 18 PŘÍLOHY

19 Čína – základní ekonomické ukazatele Strana 19 Parametr2005200620072008 (odhad) 2009 (odhad) Růst HDP(%)10.411.111.49.08.3 Inflace1.81.54.85.90.7 Nezaměstnanost4.24.14.04.24.5 Přebytek zahraničního obchodu (mld. USD)102.0177.4262.2295.5336.1 Zahraniční investice (mld. USD)72.469.574.892.481.3 Investice do stálých aktiv (mld. yuanů)8,87711,00013,72417,22921,364 Domácí spotřeba (mld. yuanů)6,7187,6418,92110,84812,258 Průměrná roční mzda (yuanů)18,20020,85623,88028,22630,767 Minimální měsíční mzda, Shenzhen* (yuanů)610690810850900 Zdroj: Čínský národní statistický úřad, Čínská akademie sociálních věd Díky stimulačnímu balíčku čínské vlády ve výši 4 bilióny yuanů, by mělo HDP v tomto roce růst tempem 8-9%, investice do stálých aktiv budou hlavním motorem růstu. Míra inflace se v tomto roce výrazně sníží, což bude mít spolu s mírně rostoucí nezaměsntnaností vliv na relativně nízké náklady na pracovní sílu. *) Pozn.: Každé město stanovuje minimální mzdu nezávisle. Shenzhen má nejvyšší minimální mzdu v Číně.

20 Korporátní daně v Číně – obecný přehled Strana 20 Daň z obratu (Business Tax) ■ Daň z obratu služeb, prodej majetku, převod nehmotných aktiv; ■ 3% na přepravu, výstavbu, telekomunikace, kulturní podniky ■ 5% na finanční služby, prodej majetku, převod nehmotných aktiv, další služby ■ 5-20% na zábavní průmysl Spotřební daň (Consumption Tax) ■ Daň na výrobu a dovoz některého spotřebního zboží ■ 25-45% na tabákové výrobky ■ 5-20% na alkohol ■ 30% na kosmetiku ■ 5-10% na šperky ■ 1-40% na automobily ■ 0.8-1.0 yuanů / litr paliva (benzín a nafta) Zdroj: Čínský státní daňový úřad, čínský celní úřad Daň z přidaného hodnoty (Value Added Tax) ■ Daň na prodej produktů ■ 17% na základní zboží ■ 13% na potraviny, zemědělské produkty, voda, teplo, plyn, knihy, atd. Clo (Tariff) ■ Daň na dovoz a vývoz ■ Snížená sazba (0-10%) na dovoz nerostných surovin ■ Zvýšená sazba (10-25%) na dovoz spotřebního zboží ■ 0% na vývoz většiny konečných produktů Daň z příjmu (Income Tax) ■ Daň z příjmu korporací ■ 25% pro obecné korporace ■ 15% pro státem certifikované hi-tech společnosti Jiné daně (Other Taxes) ■ Daň zhodnocení půdy: 30-60% pro výnos z převodu půdy ■ Daň z nerostných surovin: 0.5-30 yuanů za tunu nerostných surovin, jako je surová ropa, uhlí, těžba, atd. ■ Městská rozvojová daň: 5-7% na celkovou daňovou výši DPH, spotřební daň a daň z obratu společností ve městech

21 Cla v Číně – obecný přehled (vybrané položky) Strana 21 KOMODITA% Surová ropa0 Průmyslové oleje6 Železná ruda0 Plasty6.5 Ocel2-10 Měď2 Motory25 Sojové boby3 Dřevo0 Celulóza0 Kaučuk20 CLO NA DOVOZ KOMODITA%POZNÁMKA Zařízení na zpracování dat013-17% DPH na hi-tech výrobky Oblečení0 Textil011% DPH Ocel0-40Vysoká sazba na speciální ocel Mobilní telefony0Až 17% DPH na některé výrobky Obuv0 Nábytek0 Integrované obvody0Až 17% DPH na některé výrobky Plastové výrobky0 Tašky0 Průmyslové oleje0 CLO NA VÝVOZ Následující tabulky ukazují cla na dovoz a vývoz vybraných komodit. Přehled by měl dát pouze indikativní obrázek o výši cel. Zdroj: Čínský celní úřad

22 Zahraniční obchod – obecný přehled (vybrané položky) Strana 22 KOMODITA HODNOTA (mld.USD ) Zařízení na zpracování dat135.0 Oblečení119.8 Textil65.4 Ocel63.4 Mobilní telefony56.5 Obuv29.7 Nábytek26.9 Integrované obvody24.3 Plastové vyrobky15.8 Tašky13.9 VÝVOZ V 2007 Následující tabulky ukazují celkový objem dovozu a vývozu vybraných položek. Přehled by měl dát pouze indikativní obrázek o celkových objemech zahraničního obchodu. Zdroj: Čínský celní úřad KOMODITA HODNOTA (mld. USD) Surová ropa129.3 Železná ruda60.5 Plasty34.1 Průmyslové oleje30.0 Ocel23.4 Sojové boby21.8 Měď19.2 Motory15.2 Rostlinný olej9.0 Letadla8.8 DOVOZ V 2007

23 Využití externí pomoci vám může ušetřit náklady Strana 23 - Je vysoce profesionální společnost specializující se na poskytování poradenských služeb, obchod a praktickou asistenci evropským a čínským firmám, které chtějí podnikat v Číně, respektive v Evropě - Zastoupení a kanceláře v Evropě (Praha) a Číně (Beijing) - Profesionální tým analytiků a právníků CHINA-EUROPE BUSINESS AGENCY ■ Výrobce skla - Analýza vhodných regionů pro založení malovýroby s ohledem na pobídky lokální vlády ■ Deisgnerská firma - Založení právní entity a registrace firmy, nábor zaměstnanců ■ IT firma - Likvidace JV společnosti, finanční analýza ■ Největší čínský výrobce elektroniky - Rozvoj distribučních kanálů ve střední Evropě ■ Výrobce chemie - Forenzní šetření v čínské dceřinné firmě ■ Stavební firmy - Vyhledání strategického investora - Vyhledání a dojednání obchodu s čínským dodavatelem hliníkových profilů ■ Obchodní společnost s uhlím - Obchod s uhlím ■ Společnost z oblasti potravinářství - Obchod s potravinářskými přístroji ■ Atd. PŘÍKLADY NAŠICH PROJEKTŮ - Strategie vstupu na trh a související analýzy - Analýzy potenciálních obchodních partnerů - Strategie spolupráce a implementace - Asistence při obchodních jednáních - Právní poradenství, M&A, JV, založení společnosti - Logistika a administrativní pomoc - Obchod SLUŽBY www.china-eu-business.com filip@china-eu-business.com +420 733 518 747 +86 138 1093 6328 KONTAKT


Stáhnout ppt "JE SPRÁVNÝ ČAS PODNIKAT V ČÍNĚ? Česko-asijské fórum 2. března 2009 Filip Kratochvíl."

Podobné prezentace


Reklamy Google