Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie 500 milionů obyvatel – 27 zemí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie 500 milionů obyvatel – 27 zemí"— Transkript prezentace:

1 Evropská unie 500 milionů obyvatel – 27 zemí
Členské státy Evropské unie Kandidátské země

2 Zakladatelé Plán na zajištění trvalého míru a prosperity…
Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet

3 Symboly EU Evropská hymna Evropská vlajka Den Evropy, 9. května
Motto: Jednotná v rozmanitosti

4 23 úředních jazyků

5 Rozšíření: z šesti na 27 zemí
1952 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007

6 Rozšíření, které spojilo rozdělenou Evropu
41989 Pád Berlínské zdi a konec komunismu Hospodářská pomoc EU - program Phare 41992 Stanovena kritéria pro členství v EU: • demokratický systém a právní stát • fungující tržní ekonomika • schopnost provádět předpisy EU 41998 Začínají formální jednání o rozšíření 42002 Rozšíření schváleno na summitu v Kodani 42004 Deset nových členů EU: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko Členy EU se stávají Bulharsko a Rumunsko 42007 © Reuders Kandidátské země Chorvatsko, Island, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Turecko

7 1987 Jednotný evropský akt: Jednotný trh 1999 Amsterodamská smlouva
Demokratická spolupráce států EU stojí na právních základech - smlouvách 1958 Římské smlouvy: Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) 1952 Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli 1987 Jednotný evropský akt: Jednotný trh 2009 Lisabonská smlouva 1993 Smlouva o Evropské unii (Maastricht) 2003 Niceská smlouva 1999 Amsterodamská smlouva

8 Lisabonská smlouva – Evropa v 21. století
Evropská unie díky této smlouvě bude … lépe fungovat Zavádí jednodušší postupy, stálou funkci předsedy Evropské rady atd. demokratičtější Posiluje úlohu Evropského parlamentu a parlamentů členských států, občanské iniciativy, Listiny základních práv atd. transparentější Ujasňuje, kdo za co zodpovídá, umožňuje veřejnosti lepší přístup k dokumentům a jednáním atd. vystupovat Zavádí funkci vysokého představitele pro navenek společnou zahraniční politiku atd. jednotněji bezpečnější Otevírá nové možnosti, jak bojovat se změnou klimatu a s terorismem, jak zabezpečit dodávky energie atd.

9 Transparentní unie, která slouží občanům
Internetové stránky Evropské unie europa.eu Jeden a půl milionu dokumentů přístupných veřejnosti Kontaktní středisko Europe Direct Odpovědi na vaše otázky Informační místa Europe Direct Přes 400 v celé EU Dokumenty Evropské unie Přístup k interním dokumentům na požádání Evropský veřejný ochránce práv Vyřizuje stížnosti na administrativu EU Nikoforos Diamandouros, Evropský veřejný ochránce práv

10 Obyvatelstvo EU v porovnání s některými zeměmi světa
Počet obyvatel v milionech (údaje z roku 2009) 1339 500 307 128 142 EU Čína Japonsko Rusko USA

11 Celková rozloha EU v porovnání s některými zeměmi světa
Rozloha v tis. km² 16 889 9327 9159 4234 365 EU Čína Japonsko Rusko USA

12 Jak bohatá je EU v porovnání s ostatními zeměmi?
38 700 27 800 25 100 12 508 9819 12 200 4 400 3 329 1 326 468 EU Čína Japonsko Rusko USA EU Čína Japonsko Rusko USA Výkonnost hospodářství: HDP v miliardách eur (údaje za rok 2008) Bohatství na osobu: HDP na osobu podle standardu kupní síly (údaje za rok 2008)

13 Jak velké jsou země EU? Rozloha v tis. km² 544 506 410 357 313 305 295
244 230 131 111 93 92 83 77 68 63 62 49 43 43 34 30 20 9 3 0,3 Francie Polsko Finsko Itálie Španělsko Německo Řecko Lotyšsko Dánsko Bulharsko Maďarsko Irsko Slovensko Nizozemsko Belgie Malta Švédsko Rumunsko Rakousko Litva Estonsko Slovinsko Kypr Lucembursko Portugalsko Česká republika Spojené království

14 Kolik mají země EU obyvatel?
Počet obyvatel v milionech (údaje za rok 2009) 500 milionů celkem 82,1 64,4 61,6 60,1 45,8 38,1 21,5 16,5 11,3 10,8 10,6 10,5 10,0 9,3 8,4 7,6 5,5 5,4 5,3 4,5 3,3 2,3 2,0 1,3 0,8 0,5 0,4 Itálie Francie Polsko Finsko Německo Španělsko Švédsko Nizozemsko Řecko Dánsko Lotyšsko Maďarsko Bulharsko Slovensko Irsko Malta Rumunsko Portugalsko Rakousko Litva Slovinsko Estonsko Kypr Lucembursko Belgie Česká republika Spojené království

15 HDP na obyvatele v jednotlivých zemích EU
HDP na obyvatele podle standardu kupní síly (údaje za rok 2008) Uveden index, přičemž průměr zemí EU 27 = 100 271 137 135 123 122 118 117 116 115 114 107 103 101 100 95 94 91 80 76 76 72 68 63 61 58 56 46 40 Irsko Malta Švédsko Dánsko Finsko Belgie Francie Itálie EU-27 Kypr Řecko Slovensko Litva Polsko Lotyšsko Lucembursko Nizozemsko Rakousko Španělsko Slovinsko Portugalsko Estonsko Maďarsko Rumunsko Bulharsko Spojené království Německo Česká republika

16 Jak EU utrácí své peníze?
Celkový rozpočet EU na rok 2011: 141,9 miliard euro = 1,13 % hrubého národního důchodu Občané, svoboda, bezpečnost a spravedlnost 1 % Úlohy EU na mezinárodním poli, včetně rozvojové pomoci 6 % Jiné výdaje, administrativa 6 % Přírodní zdroje: zemědělství, životní prostředí 41 % Udržitelný růst: pracovní místa, konkurenceschopnost, regionální rozvoj 46 %

17 Změna klimatu– výzva pro celý svět
V rámci boje proti globálnímu oteplování se vedoucí představitelé EU v roce 2007 zavázali… 4 do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo o 30 %, připojí-li se ostatní rozvinuté země) 4 do roku 2020 zvýšit energetickou účinnost o 20 % 4 do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 20% (větrné, solární a vodní elektrárny a energie z biomasy)

18 Současné zdroje energie
Paliva používaná v EU v roce 2008, podíl na celku Podíl paliv dovážených ze zemí mimo EU v roce 2008 100 % 84 % plyn 25 % ropa 36 % 60 % 54 % 45 % jaderný materiál 13 % uhlí 18 % obnovitelné zdroje 8 % 0 % uhlí ropa plyn uran obnovitelné zdroje všechny typy paliv

19 Pracovní místa a růst Problémy Řešení
4Demografie: Evropané žijí déle a mají méně dětí 4Globalizace: evropská ekonomika čelí konkurenci zemí z jiných částí světa 4Změna klimatu: je třeba snížit emise skleníkových plynů Řešení Vedoucí představitelé států EU se proto dohodli na společné strategii zaměřené na 4podporu výzkumu a inovací 4dynamičtější podnikatelské prostředí 4investice do lidí 4ekologičtější hospodářství

20 Výzkum a investice do společnosti založené na znalostech
Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2006 (v procentech HDP) 3,4 % 3,0 % 2,6 % 1,8 % 1,3 % EU Cíl EU Čína Japonsko USA

21 Solidarita v praxi - evropská politika soudržnosti
V období bude vynaloženo 347 miliard euro do infrastruktury, podniků, životního prostředí a na školení pracovníků. Prostředky jsou směřovány do chudších regionů a ekonomicky slabším občanům. 4 Regionální fond 4 Sociální fond 4 Fond soudržnosti Cíl „Konvergence“: regiony s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru EU. Na plnění tohoto cíle jde 81,5 % prostředků. Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“.

22 Euro – měna Evropanů Eurem lze platit kdekoli v tzv. eurozóně.
4Mince mají na jedné straně národní symboly, druhá strana je společná celé EU. 4Bankovky nemají národní stranu. Země EU, kde se eurem platí Země EU, kde se eurem neplatí

23 Boj s inflací Přínos Evropské hospodářské a měnové unie: stabilní ceny
Průměrná roční inflace v 15 zemích EU, kde v roce 2008 platilo euro.

24 Jednotný trh a svoboda volby
Jednotný trh přinesl: významné snížení cen mnoha výrobků a služeb, včetně přístupu na internet a letenek, 40procentní pokles cen telefonních hovorů v letech , 2,8 milionu nových pracovních míst. Volný pohyb ve 4 oblastech 4 zboží 4 služby 4 lidé 4 kapitál © Getty Images

25 Svoboda pohybu „Schengen“ členskými státy EU ze všech členských zemí
4 zrušeny policejní a celní kontroly na většině hranic mezi členskými státy EU 4 kontroly posíleny na vnějších hranicích EU 4 lepší spolupráce policejních složek jednotlivých států 4 lze volně nakupovat a dovážet zboží pro osobní potřebu ze všech členských zemí © Corbis

26 Studium v zahraničí Díky podpoře z programů EU bylo více než dvěma milionům mladých lidí umožněno studovat v jiných evropských zemích nebo se tam věnovat osobnímu rozvoji. 4 Comenius: školní vzdělávání 4 Erasmus: vysokoškolské vzdělávání 4 Leonardo da Vinci: odborné vzdělávání 4 Grundtvig: vzdělávání dospělých 4 Mládež v akci: dobrovolná práce a neformální vzdělávání © Getty Images

27 Zdravější život a životní prostředí
Před znečištěním životního prostředí neutečeme. Je třeba proti němu bojovat společně. Díky společným krokům členských států EU máme 4 čistší vodu na koupalištích 4 mnohem méně kyselých dešťů 4 bezolovnatý benzín 4 možnost, jak se zdarma a bezpečně zbavit dosloužilé elektroniky 4 přísná pravidla bezpečnosti potravin v celém výrobním procesu 4 větší podíl ekologického a na kvalitu zaměřeného zemědělství 4 účinnější varování na cigaretách 4 registraci a kontrolu všech chemických látek (REACH) © Van Parys Media

28 Svoboda, bezpečnost a spravedlnost v EU
4 Charta základních práv 4 Společný boj proti terorismu 4 Mezinárodní spolupráce policejních a soudních útvarů 4 Koordinovaná azylová a imigrační politika 4 Spolupráce v oblasti občanského práva © European Union Police Mission

29 EU bojuje za mír a napomáhá ostatním k prosperitě
4 Pravidla světového obchodu 4 Společná zahraniční a bezpečnostní politika 4 Rozvojová a humanitární pomoc EU vede mírové operace a pomáhá znovu budovat společnost v zemích zničených válkami, jako je například Bosna a Hercegovina.

30 EU - vedoucí hráč v oblasti obchodu
Podíl na světovém obchodu se zbožím (2007) Podíl na světovém obchodu v oblasti služeb (2007) EU 17 % EU 28,5 % Ostatní 40,6 % Ostatní 53,2 % USA 14,5 % Japonsko 5,8 % USA 18,2 % Čína 9,5 % Čína 5,9 % Japonsko 6,8 %

31 EU ve světě poskytuje nejvíce rozvojové pomoci
EU poskytuje 60 % veškeré rozvojové pomoci 93€ 53€ 44€ EU Japonsko USA Oficiální rozvojová pomoc na občana (údaje za rok 2007)

32 Tři hlavní orgány Evropský parlament - hlas občanů Jerzy Buzek
předseda Evropského parlamentu Rada ministrů - hlas členských států Herman Van Rompuy předseda Evropské rady Evropská komise - prosazování společných zájmů José Manuel Barroso předseda Evropské komise

33 Instituce EU Evropská rada (summit) Evropský parlament Rada ministrů
(Rada Evropské unie) Evropská komise Soudní dvůr Účetní dvůr Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská investiční banka Agentury Evropská centrální banka

34 Jak vznikají právní předpisy EU
Občané, zájmové skupiny, experti: diskuze, konzultace Komise: formální návrh Parlament a Rada ministrů: společné rozhodnutí Vnitrostátní nebo místní orgány: provádění Komise a Soudní dvůr: kontrola provádění

35 Evropský parlament – hlas občanů
4 Společně s Radou ministrů schvaluje předpisy EU a rozpočet 4 Demokratický dohled nad veškerou činností EU Počet poslanců volených v jednotlivých zemích (leden 2010) Belgie 22 Irsko 12 Malta 5 Řecko 22 Bulharsko 17 Itálie 72 Německo 99 Slovensko 13 Česká republika 22 Kypr 6 Nizozemsko 25 Slovinsko 7 Dánsko 13 Litva 12 Polsko 50 Spojené království 72 Estonsko 6 Lotyšsko 8 Portugalsko 22 Španělsko 50 Finsko 13 Lucembursko 6 Rakousko 17 Švédsko 18 Francie 72 Maďarsko 22 Rumunsko 33 celkem 736

36 Evropské politické strany
Obsazení křesel v Evropském parlamentu podle jednotlivých politických seskupení (údaje z ledna 2010) Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 84 Evropská lidová strana (Křesťanští demokraté) a Evropští demokraté 265 Zelení / Evropská svobodná aliance 55 Sociální demokraté 184 Evropští konzervativci a reformisté 54 Nezávislost / Demokracie 32 Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice 35 Celkem : 736 Nezařazení poslanci 27

37 Rada ministrů – hlas členských států
4z každého členského státu jeden ministr 4předsednictví rotuje každých šest měsíců 4spolu s Parlamentem schvaluje předpisy a rozpočet 4řídí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku

38 Počet hlasů v Radě ministrů za jednotlivé země
Německo, Francie, Itálie a Spojené království 29 Španělsko a Polsko 27 Rumunsko 14 Nizozemsko 13 Belgie, Česká republika, Řecko, Maďarsko a Portugalsko 12 Rakousko, Bulharsko a Švédsko 10 Dánsko, Irsko, Litva, Slovensko a Finsko 7 Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko a Slovinsko 4 Malta 3 Celkem: 345 Ke mnohým rozhodnutím je zapotřebí „kvalifikovaná většina“ tj. 255 hlasů a většina členských států Od roku 2014: 55 % členských států s 65 % populace

39 4 prezident: Herman Van Rompuy
Summit Evropské rady Summit vedoucích představitelů všech členských států EU 4koná se nejméně čtyřikrát za rok 4určuje celkové směřování politiky EU 4 prezident: Herman Van Rompuy

40 Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
A high representative for foreign affairs and security Catherine Ashton Dvojí funkce: předsedá zasedání Rady pro zahraniční záležitosti a je místopředsedkyní Evropské komise Řídí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Představitelka Evropské služby pro vnější činnost

41 Evropská komise – prosazování společných zájmů
27 nezávislých členů (z každého členského státu jeden) 4navrhuje nové předpisy 4je orgánem výkonné moci 4je strážcem smluv, na kterých EU stojí 4zastupuje EU na mezinárodních scéně

42 Soudní dvůr – prosazování práva
27 nezávislých soudců (z každé členské země EU jeden) 4rozhoduje o výkladu právních předpisů EU 4dohlíží na to, aby byly předpisy EU ve všech členských státech používány stejně

43 Účetní dvůr – kontrola výdajů
27 nezávislých členů 4kontroluje, zda jsou prostředky EU používány řádně 4je oprávněn provádět audit osob a organizací, které prostředky EU využívají

44 Evropská centrální banka – fungování eura
4zajišťuje stabilitu cen 4kontroluje množství peněz v oběhu a rozhoduje o úrokových sazbách 4pracuje nezávisle na vládách členských států Jean-Claude Trichet prezident Evropské centrální banky

45 Evropský hospodářský a sociální výbor - hlas občanské společnosti
344 členů 4zastupuje odbory, zaměstnavatele, zemědělce, spotřebitele atd. 4má poradní funkci při tvorbě nových předpisů a politik EU 4podporuje zapojování občanské společnosti do řešení záležitostí EU

46 Výbor regionů – hlas místní správy
344 členů 4zastupuje města a regiony 4má poradní funkci při tvorbě nových předpisů a politik EU 4podporuje zapojování místní správy do řešení záležitostí EU

47 Ostatní instituce EU: okolo 10 000 zaměstnanců
Úředníci EU Komise zaměstnává okolo stálých úředníků a dočasných nebo smluvních pracovníků Ostatní instituce EU: okolo zaměstnanců 4stálí úředníci 4vybráni v otevřených výběrových řízeních 4ze všech členských států EU 4zákonem stanovené mzdy 4správa EU stojí každého občana 15 € za rok


Stáhnout ppt "Evropská unie 500 milionů obyvatel – 27 zemí"

Podobné prezentace


Reklamy Google