Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie 500 milionů obyvatel – 27 zemí Členské státy Evropské unie Kandidátské země.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie 500 milionů obyvatel – 27 zemí Členské státy Evropské unie Kandidátské země."— Transkript prezentace:

1 Evropská unie 500 milionů obyvatel – 27 zemí Členské státy Evropské unie Kandidátské země

2 Zakladatelé Plán na zajištění trvalého míru a prosperity… Konrad Adenauer Robert Schuman Winston Churchill Alcide De Gasperi Jean Monnet

3 Symboly EU Evropská vlajka Evropská hymna Den Evropy, 9. května Motto: Jednotná v rozmanitosti

4 23 úředních jazyků

5 Rozšíření: z šesti na 27 zemí 19521973 1981 1986 1990199520042007

6 Rozšíření, které spojilo rozdělenou Evropu Pád Berlínské zdi a konec komunismu Hospodářská pomoc EU - program Phare Stanovena kritéria pro členství v EU: demokratický systém a právní stát fungující tržní ekonomika schopnost provádět předpisy EU Začínají formální jednání o rozšíření Rozšíření schváleno na summitu v Kodani Deset nových členů EU: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko  1989  1992  1998  2002  2004  2007 Členy EU se stávají Bulharsko a Rumunsko Kandidátské země Chorvatsko, Island, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Turecko © Reuders

7 Demokratická spolupráce států EU stojí na právních základech - smlouvách 1952 Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli 1958 Římské smlouvy: Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) 1987 Jednotný evropský akt: Jednotný trh 1993 Smlouva o Evropské unii (Maastricht) 1999 Amsterodamská smlouva 2003 Niceská smlouva 2009 Lisabonská smlouva

8 Lisabonská smlouva – Evropa v 21. století Evropská unie díky této smlouvě bude … lépe fungovatZavádí jednodušší postupy, stálou funkci předsedy Evropské rady atd. demokratičtější Posiluje úlohu Evropského parlamentu a parlamentů členských států, občanské iniciativy, Listiny základních práv atd. transparentějšíUjasňuje, kdo za co zodpovídá, umožňuje veřejnosti lepší přístup k dokumentům a jednáním atd. vystupovat Zavádí funkci vysokého představitele pro navenek společnou zahraniční politiku atd. jednotněji bezpečnějšíOtevírá nové možnosti, jak bojovat se změnou klimatu a s terorismem, jak zabezpečit dodávky energie atd.

9 Transparentní unie, která slouží občanům Internetové stránky Evropské unie europa.eu Jeden a půl milionu dokumentů přístupných veřejnosti Kontaktní středisko Europe Direct Odpovědi na vaše otázky 00 800 6 7 8 9 10 11 Informační místa Europe Direct Přes 400 v celé EU Dokumenty Evropské unie Přístup k interním dokumentům na požádání Evropský veřejný ochránce práv Vyřizuje stížnosti na administrativu EU Nikoforos Diamandouros, Evropský veřejný ochránce práv

10 Obyvatelstvo EU v porovnání s některými zeměmi světa Počet obyvatel v milionech (údaje z roku 2009) 500 1339 128 142 307 EU ČínaJaponsko RuskoUSA

11 Celková rozloha EU v porovnání s některými zeměmi světa Rozloha v tis. km² EUČína Japonsko RuskoUSA 16 889 9327 9159 4234 365

12 Jak bohatá je EU v porovnání s ostatními zeměmi? EU ČínaJaponskoRuskoUSA EU ČínaJaponsko Rusko USA 12 508 1 326 3 329 468 9819 25 100 4 400 27 800 12 200 38 700 Výkonnost hospodářství: HDP v miliardách eur (údaje za rok 2008) Bohatství na osobu: HDP na osobu podle standardu kupní síly (údaje za rok 2008)

13 Jak velké jsou země EU? Rozloha v tis. km² Francie Španělsko Švédsko Německo Polsko Finsko Itálie Spojené království Rumunsko Řecko Bulharsko Maďarsko Portugalsko Rakousko Česká republika Irsko Litva Lotyšsko Slovensko Estonsko Dánsko Nizozemsko Belgie Slovinsko Kypr Lucembursko Malta 544 506 410 357 313305 295 244230 131 111 939283 776863624943 3430 20 9 3 0,3

14 Kolik mají země EU obyvatel? Počet obyvatel v milionech (údaje za rok 2009) 500 milionů celkem 82,1 64,4 61,6 60,1 45,8 38,1 21,5 16,5 11,3 10,8 10,6 10,510,0 9,38,4 7,6 5,55,4 5,3 4,5 3,3 2,3 2,0 1,30,80,50,4 Francie Španělsko Švédsko Polsko Finsko Itálie Spojené království Rumunsko Řecko Bulharsko Maďarsko Belgie Rakousko Česká republika Irsko Litva Lotyšsko Slovensko Estonsko Dánsko Nizozemsko Portugalsko Slovinsko Kypr Lucembursko Malta Německo

15 HDP na obyvatele v jednotlivých zemích EU HDP na obyvatele podle standardu kupní síly (údaje za rok 2008) Uveden index, přičemž průměr zemí EU 27 = 100 271 137 135 123 122 118 117 116 115 114 107 103 101 100 9595 94 91 80 7676 7676 72 6868 63 61 5858 5656 46 40 Lucembursko Irsko Nizozemsko Rakousko Švédsko Dánsko Spojené království Německo Finsko Belgie Francie ŠpanělskoItálie EU-27KyprŘecko Slovinsko Česká republika Malta Portugalsko Slovensko EstonskoMaďarsko Litva Polsko Lotyšsko RumunskoBulharsko

16 Jak EU utrácí své peníze? Celkový rozpočet EU na rok 2011: 141,9 miliard euro = 1,13 % hrubého národního důchodu Občané, svoboda, bezpečnost a spravedlnost 1 % Jiné výdaje, administrativa 6 % Udržitelný růst: pracovní místa, konkurenceschopnost, regionální rozvoj 46 % Úlohy EU na mezinárodním poli, včetně rozvojové pomoci 6 % Přírodní zdroje: zemědělství, životní prostředí 41 %

17 Změna klimatu– výzva pro celý svět V rámci boje proti globálnímu oteplování se vedoucí představitelé EU v roce 2007 zavázali…  do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo o 30 %, připojí-li se ostatní rozvinuté země)  do roku 2020 zvýšit energetickou účinnost o 20 %  do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 20% (větrné, solární a vodní elektrárny a energie z biomasy)

18 Současné zdroje energie Paliva používaná v EU v roce 2008, podíl na celku Podíl paliv dovážených ze zemí mimo EU v roce 2008 ropa 36 % plyn 25 % jaderný materiál 13 % uhlí 18 % obnovitelné zdroje 8 % 45 % 84 % 60 % 100 % 54 % ropauhlíplynuran obnovitelné zdroje všechny typy paliv 0 %0 %

19 Pracovní místa a růst Problémy  Demografie: Evropané žijí déle a mají méně dětí  Globalizace: evropská ekonomika čelí konkurenci zemí z jiných částí světa  Změna klimatu: je třeba snížit emise skleníkových plynů Řešení Vedoucí představitelé států EU se proto dohodli na společné strategii zaměřené na  podporu výzkumu a inovací  dynamičtější podnikatelské prostředí  i nvestice do lidí  ekologičtější hospodářství

20 Výzkum a investice do společnosti založené na znalostech Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2006 (v procentech HDP) 1,8 %1,8 % 3,0 %3,0 % 1,3 %1,3 % 2,6 %2,6 % 3,4 % EUCíl EU Čína Japonsko USA

21 Solidarita v praxi - evropská politika soudržnosti V období 2007-2013 bude vynaloženo 347 miliard euro do infrastruktury, podniků, životního prostředí a na školení pracovníků. Prostředky jsou směřovány do chudších regionů a ekonomicky slabším občanům.  Regionální fond  Sociální fond  Fond soudržnosti Cíl „Konvergence“: regiony s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru EU. Na plnění tohoto cíle jde 81,5 % prostředků. Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“.

22 Euro – měna Evropanů Země EU, kde se eurem platí Země EU, kde se eurem neplatí Eurem lze platit kdekoli v tzv. eurozóně.  Mince mají na jedné straně národní symboly, druhá strana je společná celé EU.  Bankovky nemají národní stranu.

23 Boj s inflací Přínos Evropské hospodářské a měnové unie: stabilní ceny Průměrná roční inflace v 15 zemích EU, kde v roce 2008 platilo euro.

24 Jednotný trh a svoboda volby Jednotný trh přinesl:  významné snížení cen mnoha výrobků a služeb, včetně přístupu na internet a letenek,  40procentní pokles cen telefonních hovorů v letech 2000-2006,  2,8 milionu nových pracovních míst. Volný pohyb ve 4 oblastech  zboží  služby  lidé  kapitál © Getty Images

25 Svoboda pohybu „Schengen“  zrušeny policejní a celní kontroly na většině hranic mezi členskými státy EU  kontroly posíleny na vnějších hranicích EU  lepší spolupráce policejních složek jednotlivých států  lze volně nakupovat a dovážet zboží pro osobní potřebu ze všech členských zemí © Corbis

26 Studium v zahraničí Díky podpoře z programů EU bylo více než dvěma milionům mladých lidí umožněno studovat v jiných evropských zemích nebo se tam věnovat osobnímu rozvoji.  Comenius: školní vzdělávání  Erasmus: vysokoškolské vzdělávání  Leonardo da Vinci: odborné vzdělávání  Grundtvig: vzdělávání dospělých  Mládež v akci: dobrovolná práce a neformální vzdělávání © Getty Images

27 Zdravější život a životní prostředí Před znečištěním životního prostředí neutečeme. Je třeba proti němu bojovat společně. Díky společným krokům členských států EU máme  čistší vodu na koupalištích  mnohem méně kyselých dešťů  bezolovnatý benzín  možnost, jak se zdarma a bezpečně zbavit dosloužilé elektroniky  přísná pravidla bezpečnosti potravin v celém výrobním procesu  větší podíl ekologického a na kvalitu zaměřeného zemědělství  účinnější varování na cigaretách  registraci a kontrolu všech chemických látek (REACH) © Van Parys Media

28 Svoboda, bezpečnost a spravedlnost v EU  Charta základních práv  Společný boj proti terorismu  Mezinárodní spolupráce policejních a soudních útvarů  Koordinovaná azylová a imigrační politika  Spolupráce v oblasti občanského práva © European Union Police Mission

29 EU bojuje za mír a napomáhá ostatním k prosperitě  Pravidla světového obchodu  Společná zahraniční a bezpečnostní politika  Rozvojová a humanitární pomoc EU vede mírové operace a pomáhá znovu budovat společnost v zemích zničených válkami, jako je například Bosna a Hercegovina.

30 EU - vedoucí hráč v oblasti obchodu Podíl na světovém obchodu se zbožím (2007) Podíl na světovém obchodu v oblasti služeb (2007) Ostatní 53,2 % EU 17 % USA 14,5 % Japonsko 5,8 % Čína 9,5 % Ostatní 40,6 % EU 28,5 % USA 18,2 % Japonsko 6,8 % Čína 5,9 %

31 EU ve světě poskytuje nejvíce rozvojové pomoci Oficiální rozvojová pomoc na občana (údaje za rok 2007) 93€ 44€ 53€ EU Japonsko USA EU poskytuje 60 % veškeré rozvojové pomoci

32 Tři hlavní orgány Evropský parlament - hlas občanů Jerzy Buzek předseda Evropského parlamentu Rada ministrů - hlas členských států Herman Van Rompuy předseda Evropské rady Evropská komise - prosazování společných zájmů José Manuel Barroso předseda Evropské komise

33 Evropský parlament Instituce EU Soudní dvůr Účetní dvůr Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Rada ministrů (Rada Evropské unie) Evropská komise Evropská investiční bankaEvropská centrální banka Agentury Evropská rada (summit)

34 Jak vznikají právní předpisy EU Občané, zájmové skupiny, experti: diskuze, konzultace Komise: formální návrh Parlament a Rada ministrů: společné rozhodnutí Komise a Soudní dvůr: kontrola provádění Vnitrostátní nebo místní orgány: provádění

35 Švédsko Evropský parlament – hlas občanů 6 12 7272 22 1212 Maďarsko Lucembursko 8 Lotyšsko Litva 6 Kypr Itálie Irsko 72 Francie 1313 Finsko 6Estonsko 13 Dánsko 22 Česká republika 17Bulharsko 22 Belgie  Společně s Radou ministrů schvaluje předpisy EU a rozpočet  Demokratický dohled nad veškerou činností EU celkem 736 18 50Španělsko 72 Spojené království 7 Slovinsko 13Slovensko 22 Řecko 33 Rumunsko 17Rakousko 22 Portugalsko 50Polsko 25 Nizozemsko 99 Německo 5Malta Počet poslanců volených v jednotlivých zemích (leden 2010)

36 Zelení / Evropská svobodná aliance 55 Evropští konzervativci a reformisté 54 Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 84 Evropská lidová strana (Křesťanští demokraté) a Evropští demokraté 265 Nezařazení poslanci 27 Celkem : 736 Sociální demokraté 184 Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice 35 Nezávislost / Demokracie 32 Obsazení křesel v Evropském parlamentu podle jednotlivých politických seskupení (údaje z ledna 2010) Evropské politické strany

37 Rada ministrů – hlas členských států  z každého členského státu jeden ministr  předsednictví rotuje každých šest měsíců  spolu s Parlamentem schvaluje předpisy a rozpočet  řídí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku

38 Počet hlasů v Radě ministrů za jednotlivé země 345Celkem: 3Malta 4Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko a Slovinsko 7Dánsko, Irsko, Litva, Slovensko a Finsko 10Rakousko, Bulharsko a Švédsko 12 Belgie, Česká republika, Řecko, Maďarsko a Portugalsko 13Nizozemsko 14 Rumunsko 27Španělsko a Polsko 29Německo, Francie, Itálie a Spojené království Ke mnohým rozhodnutím je zapotřebí „kvalifikovaná většina“ tj. 255 hlasů a většina členských států Od roku 2014: 55 % členských států s 65 % populace

39 Summit Evropské rady Summit vedoucích představitelů všech členských států EU  koná se nejméně čtyřikrát za rok  určuje celkové směřování politiky EU  prezident: Herman Van Rompuy

40 Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku A high representative for foreign affairs and security Catherine Ashton Dvojí funkce: předsedá zasedání Rady pro zahraniční záležitosti a je místopředsedkyní Evropské komise Řídí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Představitelka Evropské služby pro vnější činnost

41 Evropská komise – prosazování společných zájmů 27 nezávislých členů (z každého členského státu jeden)  navrhuje nové předpisy  je orgánem výkonné moci  je strážcem smluv, na kterých EU stojí  zastupuje EU na mezinárodních scéně

42 Soudní dvůr – prosazování práva 27 nezávislých soudců (z každé členské země EU jeden)  rozhoduje o výkladu právních předpisů EU  dohlíží na to, aby byly předpisy EU ve všech členských státech používány stejně

43 Účetní dvůr – kontrola výdajů 27 nezávislých členů  kontroluje, zda jsou prostředky EU používány řádně  je oprávněn provádět audit osob a organizací, které prostředky EU využívají

44  zajišťuje stabilitu cen  kontroluje množství peněz v oběhu a rozhoduje o úrokových sazbách  pracuje nezávisle na vládách členských států Evropská centrální banka – fungování eura Jean-Claude Trichet prezident Evropské centrální banky

45 Evropský hospodářský a sociální výbor - hlas občanské společnosti  344 členů  zastupuje odbory, zaměstnavatele, zemědělce, spotřebitele atd.  má poradní funkci při tvorbě nových předpisů a politik EU  podporuje zapojování občanské společnosti do řešení záležitostí EU

46 Výbor regionů – hlas místní správy  344 členů  zastupuje města a regiony  má poradní funkci při tvorbě nových předpisů a politik EU  podporuje zapojování místní správy do řešení záležitostí EU

47 Úředníci EU Komise zaměstnává okolo 23 000 stálých úředníků a 11 000 dočasných nebo smluvních pracovníků Ostatní instituce EU: okolo 10 000 zaměstnanců  stálí úředníci  vybráni v otevřených výběrových řízeních  ze všech členských států EU  zákonem stanovené mzdy  správa EU stojí každého občana 15 € za rok


Stáhnout ppt "Evropská unie 500 milionů obyvatel – 27 zemí Členské státy Evropské unie Kandidátské země."

Podobné prezentace


Reklamy Google