Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika smrti a umírání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika smrti a umírání"— Transkript prezentace:

1 Problematika smrti a umírání
psychologie v sociální péči

2 Problematika smrti a umírání
Doprovázení na konci života starý člověk myslí na smrt dlouho před tím, než nastane snaží se sžít s touto myšlenkou okolí často nemá chuť o smrti mluvit doprovázet neznamená jednat, ale přizpůsobit se, počítat s nepředvídatelným pomáhat znamená: doprovázet, být s někým vzít ho za ruku, ale nechat se vést, dát si ukazovat cestu dát druhému možnost, aby se vyjádřil (přítomnost druhého + doprovázení = platí i v krizových situacích)

3 Problematika smrti a umírání
Naslouchání když nasloucháme, musíme umět i pozorovat (vzhled, chování) nejčastější otázky, které si doprovázející klade: Co říci člověku, který je u konce svého života? Co odpovědět člověku, který mluví o své smrti? dobře vnímat neverbální komunikaci – postoje, chování, výraz, slzy mlčení – nejde o prázdné nepříjemné ticho (často je to ticho plné očekávání, kdy se člověk ptá, zda dokáže unést to, co by vám rád svěřil) používat spíše symbolickou řeč (nepojmenovávat choulostivé věci, např. smrt-odchod,dlouhá cesta)

4 Problematika smrti a umírání
Při doprovázení je třeba se vyvarovat: příliš rychle nemocného ubezpečovat moralizovat – slova typu: „Nedramatizujte to“, „Seberte se“ radíme, vymýšlíme řešení uklidňujeme příliš ukvapeně, nepoznáme, že se nemocný chce vyplakat vyhýbáme se – „Nemluvme o tom“ utíkáme k práci, místo abychom si k nemocnému sedli a naslouchali mu

5 Problematika smrti a umírání
Vítězná medicína technická, specializovaná zaměřená na zápas, na boj s nemocí smrt je nepřítel, smrt je prohra nemocnice, LDN, aj. problematika eutanazie Paliativní medicína útěšná, zmírňující, laskavá smrt jako součást života hospic

6 Problematika smrti a umírání
Paliativní péče a doprovázení v naší společnosti je smrt odmítána, je chápána jako prohra nepochopení smrti a její odmítání → eutanázie, náruživá léčba (oživování za každou cenu), opuštění paliativní péče – když už nemoc nelze vyléčit, snaha zajistit blaho nemocnému a jeho blízkým 3 pilíře: filozofický – smrt je součást života etický – bezpodmínečná úcta k člověku jako k jedinečné a komplexní bytosti praktická péče o fyzické pohodlí a psychologická podpora, naslouchání

7 Problematika smrti a umírání
Velká Británie – vznik paliativní péče, 1960 – hospicovské hnutí Hospic = útulek, útočiště, cílem není léčit, ale minimalizovat bolest a strach, doprovázení nemocného i jeho rodiny paliativní péče garantuje: že nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí bude respektovat jeho důstojnost v posledních chvílích nezůstane osamocen zohledňuje tělesné, psychické, sociální, duchovní potřeby pacienta pomáhá příbuzným těžce nemocného a umírajícího zajistit blaho nemocného a jeho blízkých

8 Problematika smrti a umírání
Potřeby lidí na konci života Fyziologické spánek – nebudit příliš brzy, večer mohou mít potíže usnout jídlo a pití – nenutit jíst ani pít vylučování – často strach ze zácpy, nebo z pomočování pohyb – pomáhat hýbat se i nepohyblivým pacientům dýchání – větrat, polohy, ve kterých se mu dobře dýchá dotek – doteky, pohlazení, polibky mírnit utrpení – v 95% lze bolest utišit (3 stupně bolesti, dle WHO, mírná bolest – acylpyrin, paralen, nepříjemná bolest – kodein, silná bolest – opiáty, morfium)

9 Problematika smrti a umírání
Potřeby lidí na konci života Ostatní potřeby potřeba bezpečí – jistota, že se o ně někdo postará afektivní potřeby – potřeba mít někoho rád, být milován potřeba sebeúcty – možnost rozhodovat sám za sebe seberealizace – potřeba plánovat, projevy přání a tužeb (např. sepsat závěť), potřeba být užitečný estetické potřeby – být obklopen krásnými věcmi duchovní potřeby – souvisí se smyslem života, potřeba usmířit se s blízkými lidmi

10 Problematika smrti a umírání
Fáze smíření se smrtí – dle E.Kubler-Rossové šok – popření skutečnosti a izolace agrese a hněv – brání se, bojuje, revoltuje smlouvání – přijetí reality smrti, ale pokouší se získat čas smlouváním deprese a smutek – potřebuje, aby s ním někdo byl přijetí, smíření – potřeba klidu, pokoje, nemocný je vyrovnaný, přijímá svůj osud

11 Problematika smrti a umírání
Doprovázení rodiny v období smutku zmírnit období, kdy se rodina připravuje na smrt nemocného období smutku – po smrti nemocného – silné emoce šok a odmítání reality – důležitý je pohřeb pocit viny – že neudělali, neřekli vše co chtěli popírání skutečnosti – pozůstalí se ujišťují, že by mrtvý žil, kdyby se chovali jinak hněv a agrese vůči ošetřujícím – nemohou se smířit se ztrátou, hněv i na mrtvého, že je opustil smutek, deprese (→ nemělo by trvat déle než 2-3 měsíce, pak už se jedná o patologické projevy)

12 Problematika smrti a umírání
Charta práv umírajícího Mám právo na to, aby se se mnou až do smrti zacházelo jako s lidskou bytostí. Mám právo na naději a nezáleží na tom, zda se mění moje životní perspektiva. Mám právo vyjádřit svoje pocity a emoce týkající se smrti. Mám právo podílet se na rozhodnutích týkajících se mé osoby.


Stáhnout ppt "Problematika smrti a umírání"

Podobné prezentace


Reklamy Google