Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eposy v národních jazycích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eposy v národních jazycích"— Transkript prezentace:

1 Eposy v národních jazycích

2 Jedná se o eposy psané jazyky jednotlivých národů
Oslavují hrdinské činy hrdinů, cení se čest, udatnost Pohádkové motivy Vznik na základě pohanských pověstí, postupem času pronikala církevní ideologie Většinou nejstarší národní písemné památky Epika > lyrika, psáno ve verších

3 Beowulf (anglie) Nejvýznamnější staroanglické dílo
Děj se odehrává ve Švédsku a Dánsku 5. a 6. století V první části hl. hrdina Beowulf odjíždí do Dánská na pomoc králi Hrótgarovi, jehož lid sužuje netvor Grendel. Grendela porazí, později i jeho matku díky kouzelnému meči Hruntingu Druhá část líčí Beowulfa jako starého krále, čelícího dalšímu netvorovi, ohnivému drakovi, který pustoší jeho zemi. Beowulf (hrdinně) padne v boji s ním.

4 Píseň o rolandovi (FRANCIE)
Cca 11. stol. Královský (karolinský) cyklus, o Karlu Velikém a jeho družině K.V. na tažení do Španělska, kde bojuje proti Maurům. Chce vyjednávat s posledním nedobytým územím – Zaragozou. Je však zrazen vlastním mužem, a zadní voj jeho vojska vedený Rolandem je přepaden ze zálohy. Roland statečně bojuje proti přesile, proti níž nemá šanci vyhrát, ale rytířská čest mu brání přivolat posily. Nakonec je přivolá, kouzelným rohem Olifantem, načež umírá – praskne mu cévka. Posily dorazí, Mauři jsou poraženi Znaky křesťanství Křesťan – statečný, čestný Muslim – podlý, zbabělý

5 Píseň o cidovi (španělsko)
Cca pol. 12. stol., nejstarší Rytíř Cid, je vyhnán krále ze země a musí odejít bez rodiny V cizině se proslaví hrdinnými boji proti Maurům, vyslouží si povolení aby mohl být se svou rodinou. Cid provdá své dcery šlechticům, ti však závidí Cidovi a nakonec dcery skoro zabijí. Ten rozlícen je porazí v boji a navždy zapudí. Dcery se znovu provdají za šlechetné španělské prince a vše dobře dopadne. „Co jsem vám udělal infanti, carriónští bratři? Ať žertem nebo vážně, kdy jsem vás slovem zranil? Hned to zde napravím, dá-li sněm dobrozdání. Proč látku mého srdce jste mi tak rozsápali. Dal jsem vám svoje dcery, když jste se domů brali, s velkými poctami a též s bohatstvím značným. Když jste mé dcery nechtěli, vy dva prašiví zrádci , proč jste je nenechali v domovské Valencii. Proč jste … Jestli mi neodpovíte, ať sněm se o tom radí!“

6 Píseň o nibelunzích (německo)
13. stol Dvě části, ve vztahu příčina x následek Siegfried postupně získává tři kouzelné předměty. Jedním z nich je i poklad bájných Nibelungů. Poté Siegfried přijíždí na burgundský královský dvůr, kde si svými činy vyslouží ruku královské dcery Kriemhildy. Zároveň pomůže získat královi nevěstu - islandskou princeznu. Později se však obě ženy znepřátelí a Siegfried je zabit. Jeho vrah posléze získává i poklad Nibelungů. Ve druhé části je zachycena Kriemhidina pomsta. Burgundové (Siegfiedův vrah byl z tohoto rodu) jsou vylákáni na hrad hunského krále Attily, kde jsou postupně pobiti. Nakonec umírá i Kriemhilda. Poklad už nikdo nikdy nenalezl.

7 Slovo o pluku igorově (RUSKO)
Konec 12. stol. neúspěšná výprava novgorodsko-severského knížete Igora Svjatoslaviče proti kočovným Kumánům roku 1185. Spekuluje se o pravosti spisu Neexistuje původní rukopis Hebraismy ( 16. století ), bohemismy Preromantické znaky

8 Byliny (rusko) Zapisovány od 12. do 18. stol
Příběhy ruských bohatýrů ( Ilja Muromec, Dobryňa Nikitič, Aljoša Popovič ) Rozděleno do historických cyklů: Vladimír I. a jeho bohatýři Bohatýři moskevští, novgorodští Povstání Stěnky Razina Petr Veliký Zejm. o převzetí křesťanství, boji za nezávislost, spory mezi jednotlivými hrdiny.

9 Středověká literatura
Pád západořímské říše r. 476 Byzantská říše Francká říše -> Sv. říše římská Vliv křesťanství Západní vzdělanost (latina) Východní (byzantská, řečtina) trojstavovské rozdělení společnosti Karolinská renesance – opisy antických děl Centrum vzdělanosti - kláštery

10 Náboženská latinská literatura
Bible = základní text Nový Zákon – vyprávění o životě a činech Ježíše 4 evangelia – Matouš, Marek, Jan, Lukáš Ježíš = Mesiáš (spasitel), ztělesnění křesťanských ideálů Epištoly – listy apoštolů věřícím Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) – poslední soud, konec světa Apokryfy – „neoficiální“ církevní texty Legendy o svatých – Acta Martyrum Lyrické písně a modlitby

11 Světská literatura Hrdinské národní eposy (Beowulf, atd.)
Rytířský dvorský epos S nástupem Byzance, feudalismus, křesťanství Rytíř sloužící a bojující za dámu Příběhy o králi Artuši – rytíři kulatého stolu hledající Svatý Grál – Ježíšův kalich z poslední večeře Alexandreis – inspirace Alexandrem Velikým Dvorská lyrika Platonická láska Trubadůři, minesingři Pastorela ( milostná píseň pastýřů ), Epistola ( básnický list ), Alba ( jitřní píseň)

12 Staroslověnská literatura
863. Velká Morava – Konstantin a Metoděj Staroslověnština = umělý jazyk, hlaholice balkánská nářečí Středisko = Sázavský klášter, zejm. 10. stol. Překlady bible a liturgických textů Proglas – veršovaná předmluva Nového Zákona Život Metodějův, Konstantinův Kyjevské listy Paterik (knihy otců) – příběhy o mniších, už jen překlady Legenda o sv. Václavu, sv. Ludmile Postupně vytlačena latinou

13


Stáhnout ppt "Eposy v národních jazycích"

Podobné prezentace


Reklamy Google