Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Jedná se o eposy psané jazyky jednotlivých národů  Oslavují hrdinské činy hrdinů, cení se čest, udatnost  Pohádkové motivy  Vznik na základě pohanských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Jedná se o eposy psané jazyky jednotlivých národů  Oslavují hrdinské činy hrdinů, cení se čest, udatnost  Pohádkové motivy  Vznik na základě pohanských."— Transkript prezentace:

1

2  Jedná se o eposy psané jazyky jednotlivých národů  Oslavují hrdinské činy hrdinů, cení se čest, udatnost  Pohádkové motivy  Vznik na základě pohanských pověstí, postupem času pronikala církevní ideologie  Většinou nejstarší národní písemné památky  Epika > lyrika, psáno ve verších

3  Nejvýznamnější staroanglické dílo  Děj se odehrává ve Švédsku a Dánsku 5. a 6. století  V první části hl. hrdina Beowulf odjíždí do Dánská na pomoc králi Hrótgarovi, jehož lid sužuje netvor Grendel. Grendela porazí, později i jeho matku díky kouzelnému meči Hruntingu  Druhá část líčí Beowulfa jako starého krále, čelícího dalšímu netvorovi, ohnivému drakovi, který pustoší jeho zemi. Beowulf (hrdinně) padne v boji s ním.

4  Cca 11. stol.  Královský (karolinský) cyklus, o Karlu Velikém a jeho družině  K.V. na tažení do Španělska, kde bojuje proti Maurům.  Chce vyjednávat s posledním nedobytým územím – Zaragozou. Je však zrazen vlastním mužem, a zadní voj jeho vojska vedený Rolandem je přepaden ze zálohy.  Roland statečně bojuje proti přesile, proti níž nemá šanci vyhrát, ale rytířská čest mu brání přivolat posily. Nakonec je přivolá, kouzelným rohem Olifantem, načež umírá – praskne mu cévka.  Posily dorazí, Mauři jsou poraženi  Znaky křesťanství  Křesťan – statečný, čestný  Muslim – podlý, zbabělý

5  Cca pol. 12. stol., nejstarší  Rytíř Cid, je vyhnán krále ze země a musí odejít bez rodiny  V cizině se proslaví hrdinnými boji proti Maurům, vyslouží si povolení aby mohl být se svou rodinou. Cid provdá své dcery šlechticům, ti však závidí Cidovi a nakonec dcery skoro zabijí. Ten rozlícen je porazí v boji a navždy zapudí. Dcery se znovu provdají za šlechetné španělské prince a vše dobře dopadne.  „Co jsem vám udělal infanti, carriónští bratři? Ať žertem nebo vážně, kdy jsem vás slovem zranil? Hned to zde napravím, dá-li sněm dobrozdání. Proč látku mého srdce jste mi tak rozsápali. Dal jsem vám svoje dcery, když jste se domů brali, s velkými poctami a též s bohatstvím značným. Když jste mé dcery nechtěli, vy dva prašiví zrádci, proč jste je nenechali v domovské Valencii. Proč jste … Jestli mi neodpovíte, ať sněm se o tom radí!“

6  13. stol  Dvě části, ve vztahu příčina x následek  Siegfried postupně získává tři kouzelné předměty. Jedním z nich je i poklad bájných Nibelungů. Poté Siegfried přijíždí na burgundský královský dvůr, kde si svými činy vyslouží ruku královské dcery Kriemhildy. Zároveň pomůže získat královi nevěstu - islandskou princeznu. Později se však obě ženy znepřátelí a Siegfried je zabit. Jeho vrah posléze získává i poklad Nibelungů. Ve druhé části je zachycena Kriemhidina pomsta. Burgundové (Siegfiedův vrah byl z tohoto rodu) jsou vylákáni na hrad hunského krále Attily, kde jsou postupně pobiti. Nakonec umírá i Kriemhilda. Poklad už nikdo nikdy nenalezl.

7  Konec 12. stol.  neúspěšná výprava novgorodsko-severského knížete Igora Svjatoslaviče proti kočovným Kumánům roku 1185.  Spekuluje se o pravosti spisu  Neexistuje původní rukopis  Hebraismy ( 16. století ), bohemismy  Preromantické znaky

8  Zapisovány od 12. do 18. stol  Příběhy ruských bohatýrů ( Ilja Muromec, Dobryňa Nikitič, Aljoša Popovič )  Rozděleno do historických cyklů:  Vladimír I. a jeho bohatýři  Bohatýři moskevští, novgorodští  Povstání Stěnky Razina  Petr Veliký  Zejm. o převzetí křesťanství, boji za nezávislost, spory mezi jednotlivými hrdiny.

9  Pád západořímské říše r. 476  Byzantská říše  Francká říše -> Sv. říše římská  Vliv křesťanství  Západní vzdělanost (latina)  Východní (byzantská, řečtina)  trojstavovské rozdělení společnosti  Karolinská renesance – opisy antických děl  Centrum vzdělanosti - kláštery

10  Bible = základní text  Nový Zákon – vyprávění o životě a činech Ježíše  4 evangelia – Matouš, Marek, Jan, Lukáš  Ježíš = Mesiáš (spasitel), ztělesnění křesťanských ideálů  Epištoly – listy apoštolů věřícím  Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) – poslední soud, konec světa  Apokryfy – „neoficiální“ církevní texty  Legendy o svatých – Acta Martyrum  Lyrické písně a modlitby

11  Hrdinské národní eposy (Beowulf, atd.)  Rytířský dvorský epos  S nástupem Byzance, feudalismus, křesťanství  Rytíř sloužící a bojující za dámu  Příběhy o králi Artuši – rytíři kulatého stolu hledající Svatý Grál – Ježíšův kalich z poslední večeře  Alexandreis – inspirace Alexandrem Velikým  Dvorská lyrika  Platonická láska  Trubadůři, minesingři  Pastorela ( milostná píseň pastýřů ), Epistola ( básnický list ), Alba ( jitřní píseň)

12  863. Velká Morava – Konstantin a Metoděj  Staroslověnština = umělý jazyk, hlaholice balkánská nářečí  Středisko = Sázavský klášter, zejm. 10. stol.  Překlady bible a liturgických textů  Proglas – veršovaná předmluva Nového Zákona  Život Metodějův, Konstantinův  Kyjevské listy  Paterik (knihy otců) – příběhy o mniších, už jen překlady  Legenda o sv. Václavu, sv. Ludmile  Postupně vytlačena latinou

13


Stáhnout ppt " Jedná se o eposy psané jazyky jednotlivých národů  Oslavují hrdinské činy hrdinů, cení se čest, udatnost  Pohádkové motivy  Vznik na základě pohanských."

Podobné prezentace


Reklamy Google