Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Výchozí údaje pro navrhování technolog. postupů - projekty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Výchozí údaje pro navrhování technolog. postupů - projekty"— Transkript prezentace:

1 2. Výchozí údaje pro navrhování technolog. postupů - projekty
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zdeněk Kužela Název prezentace (DUMu): 2. Výchozí údaje pro navrhování technolog. postupů - projekty Název sady: Technická příprava výroby (TPV) Ročník: 2. – 4. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedený autor, není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 VÝCHOZÍ ÚDAJE A ZÁKLADNÍ POJMY TP
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Anotace VÝCHOZÍ ÚDAJE A ZÁKLADNÍ POJMY TP Jedná se o vysvětlení pojmů, odborných výrazů a názvosloví technologických postupů. Finálním výsledkem TP je přesného určení detailního popisu jednotlivých operací, úseků, úkonů a pohybů všech činností nezbytně nutných ke zhotovení výrobku. Vypracování TP si vyžaduje přesného dodržení všech zvyklostí, předpisů a norem.

3 Výchozí údaje pro navrhování TP:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Pojmy Výchozí údaje pro navrhování TP: 1. Výkresová dokumentace, samostatný výkres součásti, výkres podsestavy a finální sestavy 2. Technické podmínky 3. Plán projektu výroby, etapy projektu 4. Montážní schémata projektu 5. Kusovníky, materiálové listy (Pokračuje se schodek po schodku až se dosáhne finálního vrcholu.)

4 Výkresová dokumentace:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Výkresová dokumentace: Detailně vyjadřuje a zobrazuje nejen tvarové i rozměrové přesnosti součásti výrobku, ale taky: druh a jakost materiálu polotovaru způsoby výroby a zpracování toleranční řetězové hodnoty způsoby tepelného zpracování strukturu součásti – drsnost povrchu povrchovou ochranu součásti podsestavu, sestavu

5 Technické podmínky výrobku:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Technické podmínky výrobku: Jsou zpracovány jako dokument, který úplně přesně a názorně popisuje všechny nezbytné kroky technického zpracování předmětného výrobku a musí mj. taky obsahovat: požadavky na předmětný výrobek periodické a opakované ověřování výrobku označování výrobku, symboly, série výrobku registrační číslo, zkušební značky akreditované zkoušky výrobku (zbraní) certifikace výrobku (zbraní) způsob znehodnocování (likvidace zbraní)

6 Technické podmínky výrobku musí mj. taky uvádět: pevnostní poměry
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Technické podmínky výrobku musí mj. taky uvádět: pevnostní poměry způsoby a druhy zkoušek hmotnost výrobku způsob užívání, ovladatelnost životnost poruchovost (% poruchovosti) odolnost povětrnostním podmínkám záruka výrobku, popř. pozáruční servis reference aj.

7 Plán projektu výroby, etapy projektu
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Plán projektu výroby, etapy projektu Typická struktura projektu s fázemi: Nápad Zběžný pohled Bližší pohled Proveď! Vyzkoušej! Používej!

8 Důležité tři etapy projektu:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Důležité tři etapy projektu: 1. START – velký důraz na úvodní etapy projektu 2. PRŮBĚH – zabudovat obchodní případ do firemního plánu ihned, jakmile bude projekt formálně schválen 3. KONEC – formálně uzavřít projekt, aby se vybudoval most do budoucnosti s využitím zkušeností a zajištění hladkého předání Upozornění: Nikdy není vhodné do programu zabudovat velkou míru rizika již na začátku tím, že se propojí věci, které propojeny být nemusí!

9 Plán projektu výroby, etapy projektu:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Plán projektu výroby, etapy projektu: Projekt je jedinečný, unikátní soubor činností, vyznačující se: omezenými zdroji a časem neopakovatelností dočasností (má svůj začátek i konec) prvky neurčitosti a rizika odlišuje se od rutinních činností obsahem i cílovým zaměřením všechny zdroje (lidské, materiální a finanční) jsou řízeny k dosažení cíle projektu

10 􀀹 předběžné prozkoumání 􀀹 detailní prozkoumání 􀀹 vývoj a testování
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Etapy projektu Fáze projektu – přirozený úsek projektu na nejvyšší úrovni jeho dekompozice, typické etapy projektu jsou: 􀀹 návrh projektu 􀀹 předběžné prozkoumání 􀀹 detailní prozkoumání 􀀹 vývoj a testování 􀀹 zkušební fáze 􀀹 uvolnění produktu 􀀹 poprojektové přezkoumání

11 Analýza problému v projektech
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Analýza problému v projektech Příčina a výsledek analýzy důvodů neúspěchu projektů změn ukazuje dva základní důvody: a).Nedostatek jasné strategie. Příčinou může být: - neadekvátní priority a kritéria při rozhodování - chybí propojení strategie a podnikatelského plánu - rozhodnutí nejsou v souladu se strategií - projekty nejsou propojeny se strategií nebo mezi sebou - zaměření je na krátkodobé záležitosti - jsou nastartovány špatné projekty

12 Analýza problému v projektech
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Analýza problému v projektech b).Nedostatek racionálního způsobu řízení potřebných změn, chybí firemní projektový rámec. Příčinou může být: - chybí disciplína k naplňování jakéhokoli rámce nebo procesu - funkce mají nekompatibilní projekty, rámce a procesy - nedostatek efektivního a otevřeného řízení zdrojů - neadekvátní informace pro rozhodování - nastartování příliš mnoho projektů,projekty selhávají - zdroje jsou příliš nadsazené

13 Všeobecně použitelný projekt umožňuje:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. P O J M Y P R O J E K T U Všeobecně použitelný projekt umožňuje: zvýšit efektivitu komerčních projektů zvýšit efektivitu (a někdy je dokonce jedinným efektivním nástrojem) neziskové, státní a veřejné sféry snížit náklady při zachování kvality a rozsahu výstupů projektu významně snížit celkovou dobu trvání projektu snížit obecně předimenzované zdroje projektu při zachování kvality výstupu řídit projekty tak, aby směřovaly k naplňování dlouhodobých priorit a strategií

14 Všeobecně použitelný projekt umožňuje:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Všeobecně použitelný projekt umožňuje: Řídit velké množství projektů tak, aby nedocházelo např. k přetížení zdrojů (Někteří členové projektových týmů pracují současně na několika projektech. Nekoordinované řízení více projektů vyvolá konflikt priorit. Dodržovat harmonogram, aby nedocházelo ke zpoždění jednotlivých etap projektu. Uřídit projekt tak, aby bylo dosaženo hlavně cílů projektu, nejen jeho výstupů!

15 Zásady úspěšného projektu
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Zásady úspěšného projektu Dbát, aby projekty byly řízeny na základě užitku podporující strategii. Používat stejný, jednoduchý a dobře definovaný rámec projektu, s fázemi projektu za všech okolností. Během projektu opakovaně ověřovat komerční, operační a technickou životaschopnost projektu během jeho životního cyklu. Začlenit zájmové skupiny do projektu, aby bylo porozuměno současným i budoucím potřebám. Nutnost dosáhnout excellenci v technikách a řízení v celé organizaci.

16 Příklad projektového plánu
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Příklad projektového plánu

17 Grafické znázornění projektu
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Grafické znázornění projektu Projekt se skládá z definovaného rozsahu (činností), které mají být realizovány za dohodnutý čas a za schválené náklady. Tyto faktory musí být kombinovány tak, aby byl projekt životaschopný a dosáhl očekávaných výsledků. Je-li jeden z faktorů mimo oblast životaschopnosti projektu, musí být zbylé dva změněny tak, aby byl projekt opět v daných mezích. Není-li to možné, projekt by měl být zastaven!

18 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Brány projektu Brány jsou rozhodovacím milníkem (milník je obecně činnost s nulovou délkou trvání, typické zprávy, rozhodovací procesy, …) před každou fází. Nejsou-li splněny určité kritéria podle stanovených pravidel, neměla by být zahájena následující fáze.

19 Montážní schémata výrobku
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Montážní schémata výrobku Zobrazuje jednotlivé součásti a podsestavy v souhrn úplné finální sestavy výrobku v jeden celek při dodržení stanovených pravidel.

20 Montážní schémata výrobku
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Montážní schémata výrobku Uvádí podrobnou evidenci a vazby jednotlivých součástí, jejich připravenost a průběh k finální montáži. Jsou v souladu s technologickými postupy, státní i podnikovou normou a všemi předpisy daného subjektu. Kusovníky a materiálové listy Uvádí základní informaci o materiálu polotovaru: druh materiálu, popř. barvu celkový počet, popř. dávka měrnou hustotu, tepelnou či el. vodivost modul pružnosti, pevnostní poměry, tvrdost,houž. součinitel tření, korozivzdornost aj.

21 Co vyjadřuje výkresová dokumentace?
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Kontrolní otázky: Co vyjadřuje výkresová dokumentace? Vysvětli pojem technických podmínek. Jaké jsou tři důležité etapy projektu? Co všechno všeobecně použitelný projekt umožňuje? K čemu je důležitý? Popiš montážní schéma finálního výrobku. Vysvětli důležitost kusovníků.

22 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Závěr - dotazy Dotazy Pokud Vám bylo něco nejasné, nebo jste něčemu z tématu nepochopili, tak prosím právě nyní máte pro dotazy prostor a zeptejte se.


Stáhnout ppt "2. Výchozí údaje pro navrhování technolog. postupů - projekty"

Podobné prezentace


Reklamy Google