Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zdeněk Kužela Název prezentace (DUMu): 2. Výchozí údaje pro navrhování technolog. postupů - projekty Název sady:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zdeněk Kužela Název prezentace (DUMu): 2. Výchozí údaje pro navrhování technolog. postupů - projekty Název sady:"— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zdeněk Kužela Název prezentace (DUMu): 2. Výchozí údaje pro navrhování technolog. postupů - projekty Název sady: Technická příprava výroby (TPV) Ročník: 2. – 4. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 1.6.2012 – 30.6.2013 Uvedený autor, není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 2  VÝCHOZÍ ÚDAJE A ZÁKLADNÍ POJMY TP Jedná se o vysvětlení pojmů, odborných výrazů a názvosloví technologických postupů. Finálním výsledkem TP je přesného určení detailního popisu jednotlivých operací, úseků, úkonů a pohybů všech činností nezbytně nutných ke zhotovení výrobku. Vypracování TP si vyžaduje přesného dodržení všech zvyklostí, předpisů a norem.

3 3 Výchozí údaje pro navrhování TP: 1. Výkresová dokumentace, samostatný výkres součásti, výkres podsestavy a finální sestavy 2. Technické podmínky 3. Plán projektu výroby, etapy projektu 4. Montážní schémata projektu 5. Kusovníky, materiálové listy (Pokračuje se schodek po schodku až se dosáhne finálního vrcholu.)

4 4 Výkresová dokumentace: Detailně vyjadřuje a zobrazuje nejen tvarové i rozměrové přesnosti součásti výrobku, ale taky: - druh a jakost materiálu polotovaru - způsoby výroby a zpracování - toleranční řetězové hodnoty - způsoby tepelného zpracování - strukturu součásti – drsnost povrchu - povrchovou ochranu součásti - podsestavu, sestavu

5 5 Technické podmínky výrobku: Jsou zpracovány jako dokument, který úplně přesně a názorně popisuje všechny nezbytné kroky technického zpracování předmětného výrobku a musí mj. taky obsahovat: - požadavky na předmětný výrobek - periodické a opakované ověřování výrobku - označování výrobku, symboly, série výrobku - registrační číslo, zkušební značky - akreditované zkoušky výrobku (zbraní) - certifikace výrobku (zbraní) - způsob znehodnocování (likvidace zbraní)

6 6 Technické podmínky výrobku musí mj. taky uvádět: - pevnostní poměry - způsoby a druhy zkoušek - hmotnost výrobku - způsob užívání, ovladatelnost - životnost - poruchovost (% poruchovosti) - odolnost povětrnostním podmínkám - záruka výrobku, popř. pozáruční servis - reference aj.

7 7 Plán projektu výroby, etapy projektu Typická struktura projektu s fázemi:  Nápad  Zběžný pohled  Bližší pohled  Proveď!  Vyzkoušej!  Používej!

8 8 Důležité tři etapy projektu: 1. START – velký důraz na úvodní etapy projektu 2. PRŮBĚH – zabudovat obchodní případ do firemního plánu ihned, jakmile bude projekt formálně schválen 3. KONEC – formálně uzavřít projekt, aby se vybudoval most do budoucnosti s využitím zkušeností a zajištění hladkého předání Upozornění: Nikdy není vhodné do programu zabudovat velkou míru rizika již na začátku tím, že se propojí věci, které propojeny být nemusí!

9 9 Plán projektu výroby, etapy projektu: Projekt je jedinečný, unikátní soubor činností, vyznačující se:  omezenými zdroji a časem  neopakovatelností  dočasností (má svůj začátek i konec)  prvky neurčitosti a rizika  odlišuje se od rutinních činností obsahem i cílovým zaměřením  všechny zdroje (lidské, materiální a finanční) jsou řízeny k dosažení cíle projektu

10 10 Etapy projektu  Fáze projektu – přirozený úsek projektu na nejvyšší úrovni jeho dekompozice, typické etapy projektu jsou: návrh projektu předběžné prozkoumání detailní prozkoumání vývoj a testování zkušební fáze uvolnění produktu poprojektové přezkoumání

11 11 Analýza problému v projektech Příčina a výsledek analýzy důvodů neúspěchu projektů změn ukazuje dva základní důvody: a).Nedostatek jasné strategie. Příčinou může být: - neadekvátní priority a kritéria při rozhodování - chybí propojení strategie a podnikatelského plánu - rozhodnutí nejsou v souladu se strategií - projekty nejsou propojeny se strategií nebo mezi sebou - zaměření je na krátkodobé záležitosti - jsou nastartovány špatné projekty

12 12 Analýza problému v projektech b).Nedostatek racionálního způsobu řízení potřebných změn, chybí firemní projektový rámec. Příčinou může být: - chybí disciplína k naplňování jakéhokoli rámce nebo procesu - funkce mají nekompatibilní projekty, rámce a procesy - nedostatek efektivního a otevřeného řízení zdrojů - neadekvátní informace pro rozhodování - nastartování příliš mnoho projektů,projekty selhávají - zdroje jsou příliš nadsazené

13 Všeobecně použitelný projekt umožňuje:  zvýšit efektivitu komerčních projektů  zvýšit efektivitu (a někdy je dokonce jedinným efektivním nástrojem) neziskové, státní a veřejné sféry  snížit náklady při zachování kvality a rozsahu výstupů projektu  významně snížit celkovou dobu trvání projektu  snížit obecně předimenzované zdroje projektu při zachování kvality výstupu  řídit projekty tak, aby směřovaly k naplňování dlouhodobých priorit a strategií 13

14 14 Všeobecně použitelný projekt umožňuje:  Řídit velké množství projektů tak, aby nedocházelo např. k přetížení zdrojů (Někteří členové projektových týmů pracují současně na několika projektech.  Nekoordinované řízení více projektů vyvolá konflikt priorit.  Dodržovat harmonogram, aby nedocházelo ke zpoždění jednotlivých etap projektu.  Uřídit projekt tak, aby bylo dosaženo hlavně cílů projektu, nejen jeho výstupů!

15 15 Zásady úspěšného projektu  Dbát, aby projekty byly řízeny na základě užitku podporující strategii.  Používat stejný, jednoduchý a dobře definovaný rámec projektu, s fázemi projektu za všech okolností.  Během projektu opakovaně ověřovat komerční, operační a technickou životaschopnost projektu během jeho životního cyklu.  Začlenit zájmové skupiny do projektu, aby bylo porozuměno současným i budoucím potřebám.  Nutnost dosáhnout excellenci v technikách a řízení v celé organizaci.

16 16 Příklad projektového plánu

17 17 Grafické znázornění projektu Projekt se skládá z definovaného rozsahu (činností), které mají být realizovány za dohodnutý čas a za schválené náklady. Tyto faktory musí být kombinovány tak, aby byl projekt životaschopný a dosáhl očekávaných výsledků. Je-li jeden z faktorů mimo oblast životaschopnosti projektu, musí být zbylé dva změněny tak, aby byl projekt opět v daných mezích. Není-li to možné, projekt by měl být zastaven!

18 18 Brány projektu Brány jsou rozhodovacím milníkem (milník je obecně činnost s nulovou délkou trvání, typické zprávy, rozhodovací procesy, …) před každou fází. Nejsou-li splněny určité kritéria podle stanovených pravidel, neměla by být zahájena následující fáze.

19 19 Montážní schémata výrobku Zobrazuje jednotlivé součásti a podsestavy v souhrn úplné finální sestavy výrobku v jeden celek při dodržení stanovených pravidel.

20 20 Montážní schémata výrobku Uvádí podrobnou evidenci a vazby jednotlivých součástí, jejich připravenost a průběh k finální montáži. Jsou v souladu s technologickými postupy, státní i podnikovou normou a všemi předpisy daného subjektu. Kusovníky a materiálové listy Uvádí základní informaci o materiálu polotovaru: - druh materiálu, popř. barvu - celkový počet, popř. dávka - měrnou hustotu, tepelnou či el. vodivost - modul pružnosti, pevnostní poměry, tvrdost,houž. - součinitel tření, korozivzdornost aj.

21 21 Kontrolní otázky: 1. Co vyjadřuje výkresová dokumentace? 2. Vysvětli pojem technických podmínek. 3. Jaké jsou tři důležité etapy projektu? 4. Co všechno všeobecně použitelný projekt umožňuje? K čemu je důležitý? 5. Popiš montážní schéma finálního výrobku. 6. Vysvětli důležitost kusovníků.

22 Dotazy Pokud Vám bylo něco nejasné, nebo jste něčemu z tématu nepochopili, tak prosím právě nyní máte pro dotazy prostor a zeptejte se. 22


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zdeněk Kužela Název prezentace (DUMu): 2. Výchozí údaje pro navrhování technolog. postupů - projekty Název sady:"

Podobné prezentace


Reklamy Google