Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LUCIE TRLIFAJOVÁ, MKC PRAHA EVROPSKÁ MIGRAČNÍ POLITIKA Nebezpečí i příležitost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LUCIE TRLIFAJOVÁ, MKC PRAHA EVROPSKÁ MIGRAČNÍ POLITIKA Nebezpečí i příležitost."— Transkript prezentace:

1 LUCIE TRLIFAJOVÁ, MKC PRAHA EVROPSKÁ MIGRAČNÍ POLITIKA Nebezpečí i příležitost

2 Základní premisy  Migrace jako přirozený proces  Migraci nelze zastavit, je otázkou nakolik a jakými způsoby ji lze regulovat  Migrace jako proces ovlivněný situací v cílové zemi i v zemi původu  Migrace jako příležitost pro evropskou/českou společnost  Vhodné a transparentní nastavení migrační a integrační politiky a rovných práv migrantů jako nezbytný základ pro prevenci negativních sociálních jevů  Migranti jako aktivní aktéři v procesu migrace a integrace

3 Migrační politika EU  Externí dimenze  Azyl  Regulace legální migrace  Prevence neregulérní migrace  Interní dimenze  Integrace  Vnitřní trh EU  Antidiskriminace  Maastrichtská dohoda 1992  Tampere 1999 – 2004  Směrnice o sloučení rodiny, trvalý pobyt, studium  Základ společného evropského azylového systému  Srovnatelná, ale ne rovná práva migrantů  Kontext 11. září, sekuritizace  Haag 2005 – 2009  FRONTEX, druhá fáze evropského azylový systém  Nízká úspěšnost implementace  Stockholmský program 2009 Externí a interní dimenzeUtváření migrační politiky EU

4 Stockholm 2009 - 2014  Vznik v kontextu ekonomické krize  Odklon od harmonizace migračních legislativ – hledání praktických řešení (mezivládní dohody, spolupráce mezi státy), metody „soft law“ EU jako platforma pro dialog  Monitoring pracovního trhu, přednost zaměstnancům ze zemí EU  Řešení situace neregulérních migrantů především prostřednictvím dobrovolných návratů a readmise  Důraz na propojení s dalšími oblastmi politiky EU (zahraničí, obchod, zaměstnanost, vzdělání, zdravotnictví)  Důraz na vztah a spolupráci s třetími zeměmi  Změna ve schvalovacím procesu migrační legislativy (Lisabonská dohoda)

5 Pracovní migrace  Po roce 2000 – návrat tématu pracovní migrace  Demografická situace v EU, konkurenceschopnost (lisabonská strategie) x situace v zemi původu  Kvalifikovaná migrace  Modré karty  Studenti, vědečtí pracovníci (směrnice EU z roku 2004 a 2005)  Migrace na nekvalifikované pozice  Single Permit Directive (prosinec 2011),  Ke schválení - sezónní zaměstnanci, vnitropodnikové transfery  Migrace občanů EU  ČR jako destinace pro migraci z jiných zemí EU Je možné, aby vznikl systém (pracovní) migrace, který zohledňuje odlišné požadavky jednotlivých států EU?

6 Regulace vstupu - azyl a kontrola neregulérní migrace  Bezpečnostní x humanitární aspekt, kriminalizace neregulérní migrace „pevnost Evropa“  Azylová politika  Dublin I. a II., definice země odpovědné za rozhodnutí  Common European Asylum Systém  Kontrola hranic EU  FRONTEX - důraz na kontrolu před ochranou práv, kontrola nad jeho fungování  Informační systémy a databáze – EURODAC, Visa Information System, Schnegen Information System I  Regularizace Snižuje zvýšená kontrola (neregulérní) migraci nebo jen mění její směr a cesty?

7 Global Approach to Migration  Kontext - aktuální téma propojení migrace a rozvoje  Remitance, cirkulární migrace, brain drain, diaspora aj.  Cíle:  improving the organisation of legal migration and facilitated mobility  preventing and reducing irregular migration in an efficient, yet humane way  strengthening the synergies between migration and development.  Migrace jako součást zahraniční politiky EU (i. e. přesahuje Stockholmský program)  Case-by-case approach  Readmise a vízová liberalizace  European mobility partnership (Kapverdy, Moldavsko, Gruzie)  Kritika - vize a rétorika x realita Nabízí – a může nabízet - EU nabízet třetím zemí proklamované rovné partnerství?

8 Integrace I  EU jako tvůrce standartů (identifikace pozitivních příkladů, monitoring a komparace)  Common Basic Principles for immigrant integration policy (2004) a Common Agenda for Integration (2005) jako základní rámec pro debaty o integrační politice  European agenda for the integration of non-EU migrants (návrh červen 2011)  Developing and implementing integration policies falls within the competence and responsibility of the Member States.  Active involvement of local and regional authorities and stakeholders  Managing integration is a shared responsibility requiring engagement from both the receiving society and migrants  Integration policies should be based on the needs of Member States and of individual migrants rather than specific reasons for migration, taking into consideration the situation of both men and women.  Integration policies should be supported by measures to combat discrimination and social exclusion, promote intercultural dialogue while avoiding building parallel communities  Financial support from the EU should be ensured in the form of tailored financial instruments Co je integrace? Jak ji definovat? Kdy je migrant integrovaný?

9 CBP 1. Integration is a dynamic, two-way process of mutual accommodation by all immigrants and residents of Member States. 2. Integration implies respect for the basic values of the European Union. 3. Employment is a key part of the integration process and is central to the participation of immigrants, to the contributions immigrants make to the host society, and to making such contributions visible. 4. Basic knowledge of the host society's language, history, and institutions is indispensable to integration; enabling immigrants to acquire this basic knowledge is essential to successful integration. 5. Efforts in education are critical to preparing immigrants, and particularly their descendants, to be more successful and more active participants in society. 6. Access for immigrants to institutions, as well as to public and private goods and services, on a basis equal to national citizens and in a non-discriminatory way is a critical foundation for better integration. 7. Frequent interaction between immigrants and Member State citizens is a fundamental mechanism for integration. Shared forums, inter-cultural dialogue, education about immigrants and immigrant cultures, and stimulating living conditions in urban environments enhance the interactions between immigrants and Member State citizens. 8. The practice of diverse cultures and religions is guaranteed under the Charter of Fundamental Rights and must be safeguarded, unless practices conflict with other inviolable European r ights or with national law. 9. The participation of immigrants in the democratic process and in the formulation of integration policies and measures, especially at the local level, supports their integration. 10. Mainstreaming integration policies and measures in all relevant policy portfolios and levels of government and public services is an important consideration in public-policy formation and implementation. 11. Developing clear goals, indicators and evaluation mechanisms are necessary to adjust policy, evaluate progress on integration and to make the exchange of information more effective.

10 Integrace II  Soft methods  Integration Forum, Integration Handbook  European Integration Fund (Integrační centra)  Europaen website on Integration  Benchmarking (MIPEX – rovné příležitosti jako základ integrace)  Výzvy  Politika x implementace na (lokální) úrovni  Odlišná situace (a pojetí integrace) u jednotlivých států  Integrační požadavky jako „filtr“ pro vstup do země/udělení pobytu (jazykové zkoušky apod.)  Inspirativní pro Česko  Občanská a politická participace migrantů  Přístup k občanství  Vzdělávání migrantů Důraz na zajištění rovných práv a jasný pravidel

11 Závěrem  Pozitivně stanovené obecné cíle migrační a integrační politiky, nicméně omezené možnosti jejich realizace a implementace  Výzvy  Důraz na bezpečnostní aspekty migrace po 11. září – hrozba přílišného důrazu na bezpečnostní aspekty migrace (azyl, kontrola hranic, apod)  Omezený způsob ovlivnění transpozice a implementace jednotlivých opatření na národní a lokální úrovni – omezená možnost zajištění ochrany a rovných práv migrantů (integrační požadavky, apod)  Růst xenofobních a antiimigračních nálad v Evropě v kontextu ekonomické krize, migrace jako téma národních politik – hrozba upřednostnění restriktivních politik na úkor dlouhodobých opatření  Legislativa jako výsledek konsensu jednotlivých členských státu, - přijímání minimalistických versí opatření, která nemusí mít potřebný efekt (rovná práva migrantů apod)  Deteritorializace migrace a přenášení odpovědnosti na třetí země (readmise apod.)

12 Literatura a odkazy  Migraceonline.cz http://www.migraceonline.cz/  European website on integration - http://ec.europa.eu/ewsi/en/- http://ec.europa.eu/ewsi/en/  European comission – DG Home affaires, asylum and immigration policies http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/intro/policies_intro_en.htm  MIPEX http://www.mipex.eu/  Migration Policy Group (MPG), IMISCOE Research Network, International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)

13 Děkuji za pozornost Lucie Trlifajová, visawatch@mkc.czvisawatch@mkc.cz MKC Praha www.migraceonline.cz www.mkc.cz


Stáhnout ppt "LUCIE TRLIFAJOVÁ, MKC PRAHA EVROPSKÁ MIGRAČNÍ POLITIKA Nebezpečí i příležitost."

Podobné prezentace


Reklamy Google