Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií"— Transkript prezentace:

1 Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií
Aneb: chceme, aby svět fungoval jako obří tepelné čerpadlo? XXV. Seminář energetiků hotel Jelenovská ledna 2015

2 Obsah Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled
Poptávka po elektřině a zemním plynu specifika elektřiny a zemního plynu na čem závisí poptávka po elektřině? elektřina a blahobyt výhled pro ČR Nové technologie a poptávka po elektřině Nové technologie a poptávka po plynu Shrnutí EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

3 Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií
Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled

4 Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled
Svět – dlouhodobý vývoj HDP (meziroční růst) průměrně 4,7 % průměrně 4,9 % průměrně 4,0 % průměrně 2,1 % Dluhová krize Ropná krize Velká recese Zdroj: World Bank EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

5 Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled
Svět – dlouhodobý vývoj spotřeby elektřiny (meziroční růst) průměrně 7,5 % průměrně 6,0 % průměrně 5,5 % průměrně 1,7 % Zdroj: World Bank EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

6 Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled
Svět – dlouhodobý vývoj HDP a spotřeby elektřiny (meziroční růst) Zdroj: World Bank EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

7 Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled
EU – dlouhodobý vývoj HDP a spotřeby elektřiny (meziroční růst) Zdroj: World Bank EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

8 Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled
Svět – dlouhodobý vývoj spotřeby zemního plynu (meziroční růst) Plyn: průměrně 3,5 % HDP: průměrně 3,3 % Zdroj: BP, WorldBank EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

9 Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled
Výroba oceli – srovnání (rok 1995 = 100 %) Svět bez Číny: +26 % Svět : +119 % EU27: -13 % Indie: +269 % Čína: +762 % Zdroj: World Steel Association EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

10 Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií
Poptávka po elektřině a zemním plynu

11 Poptávka po elektřině a zemním plynu
Poptávka po elektřině a plynu elektřina a zemní plyn jsou výrazně odlišná energetická média: Poptávka po elektřině a zemním plynu Charakteristika média Elektřina Zemní plyn charakter jen médium (nutnost využití primárních zdrojů) přímo primární zdroj (výhoda v tepelně náročných procesech) potřebnost 100 % ekonomicky aktivních činností podstatná část všech ostatních činností pouze v tepelně náročných procesech substituovatelnost prakticky nulová relativně vysoká navyšuje se s růstem účinnosti tepelných procesů vztah k HDP velmi silná, přímá, téměř lineární vazba výrazná vazba, ale více stupňů volnosti vztah k dosahování úspor téměř každá ušetřená kWh znamená investiční náklady; investiční náklady indukují novou spotřebu elektřiny platí podobně jako u elektřiny, ale ne tak přímo; některé úspory neindukují spotřebu zemního plynu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

12 Poptávka po elektřině a zemním plynu
Na čem závisí poptávka po elektřině? provedena statistická analýza pro 28 států na úseku cca 20 let zvolena hladina významnosti 0,05 (95 % pravděpodobnost existence závislosti) Poptávka po elektřině a zemním plynu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

13 Poptávka po elektřině a zemním plynu
Elektřina a blahobyt ekonomové v obecně-ekonomických úvahách navrhují tuto identitu: Blahobyt = Produkt + Přírůstek Volného Času Zlepšení Životního Prostředí po revizi sociology by mohla identita vypadat třeba takto: Blahobyt = Užitek z Ekonomického Produktu + Užitek z Ekonomicky Neproduktivních Činností (UENČ) a budeme-li smělí, druhý sčítanec můžeme rozložit třeba takto: UENČ = Interpersonální Spokojenost + Intrapersonální Spokojenost + Spokojenost s „Životním“ Prostředím Poptávka po elektřině a zemním plynu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

14 Poptávka po elektřině a zemním plynu
Elektřina a blahobyt rozvoj využití energií a speciálně elektřiny umožnily navyšovat míru blahobytu blahobyt roste skrze navyšování materiálního konzumu a snižování fyzické náročnosti jeho dosahování Poptávka po elektřině a zemním plynu Blahobyt Užitek z ekonomického produktu Interpersonální a Intrapersonální spokojenost Spokojenost s životním prostředím velmi dobře kvantifikovatelné těžko kvantifikovatelné částečně kvantifikovatelné pomocí tzv. externalit měřeno a přímo obsaženo v HDP neměřitelné, a to ani náhradní metodou bylo by možné měřit a zahrnout do bilance blahobytu kladný vliv na poptávku po elektřině nejednoznačný a nevýznamný vliv na poptávku po elektřině záporný vliv na tvorbu ekonomického produktu a poptávku po elektřině EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

15 Poptávka po elektřině a zemním plynu
Úspory a spotřeba elektřiny pokud nejsou úspory energie ekonomicky zdůvodnitelné (výhodné), nejsou ani ekologicky zdůvodnitelné (výhodné)!!! příklad vlivu úspor elektřiny na spotřebu elektřiny při zachování ekonomické přidané hodnoty (bez dotací a jiných deformací): Poptávka po elektřině a zemním plynu ekonomicky produktivní činnost a záměr uspořit elektřinu určitá přidaná hodnota, EEN a tím i spotřeba elektřiny 1. investice do úspor, kdy NPV < 0 2. investice do úspor, kdy NPV = 0 3. investice do úspor, kdy NPV > 0 navýšil jsem investice, neušetřil však tolik na provoz. nákladech navýšil jsem investice, ale stejně ušetřil na provozních nákladech navýšil jsem investice, a více ušetřil na provozních nákladech musím navýšit objem produkce (výdaje i příjmy se zvýší) objem produkce zůstává (výdaje i příjmy zůstanou stejné) mohu snížit objem produkce (výdaje i příjmy mohou klesnout) každá Kč představuje elektřinu (skrze EEN) EEN je vyšší pro průmyslové výrobky a nebo obecně v rozvojových zemích navýším spotřebu elektřiny spotřeba zůstane zachována snížím spotřebu elektřiny EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

16 Poptávka po elektřině a zemním plynu
Výhled spotřeby elektřiny a plynu pro ČR Poptávka po elektřině a zemním plynu Poptávka Elektřina (včetně elektromobilů) Zemní plyn (včetně CNG) hlavní tradiční vlivy úroveň a struktura HDP počet obyvatel úroveň a struktura HDP počet obyvatel míra využití pro výrobu tepla hlavní prorůstové nové vlivy využití v dopravě (elektromobily) potenciální substituce za fosilní paliva náhrada tříděného HU teplárenství, výroba elektřiny, MKO využití v dopravě jako CNG hlavní protirůstové nové vlivy úsporná opatření (pro síťově dodávanou elektřinu i lokální výroba ve FVE, MKO) úsporná opatření tlak na snižování dovozní závislosti tlak na vytěsnění fosilních paliv úspory energie mezi roky 2013 a 2040 domácnosti: 1,7 až 0,7 % ročně výroba: pokles EEN 1,9 % až 1,5 % ročně domácnosti: 2,0 až 0,7 % ročně výroba: pokles PEN 2,7 až 1,8 % ročně nárůst poptávky do roku 2040 o 14 % (nižší ekonom. a demograf. růst) až o 47 % (vyšší ekonom. a demograf. růst) o 46 % (nízké využití v nových oblastech) až o 109 % (vysoké využití v nových oblast.) EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

17 Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií
Nové technologie a poptávka po elektřině Lokální výroba ve FVE a MKO Elektromobily

18 Nové technologie a poptávka po elektřině
Lokální (decentrální) výroba ve FVE a MKO vychází ze strategie SEK a z koncepcí EU důsledky: především: pokud projde nynější návrh a nebude měřeno (jen oznamována instalace), pak přestane existovat čistá bilance výroba- spotřeba se všemi dalšími důsledky cca 5,8 TWh elektřiny (10 % nynější spotřeby) může vypadnout z bilance navýší se soběstačnost ČR v dodávkách primární energie (pro FVE) sníží se objemy síťově dodávané elektřiny (pokud má být distribuce v pořádku, budou proporcionálně navýšeny měrné náklady za distribuci a přenos) sníží se objemy obchodované energie (o peníze přijdou obchodníci) negativní vliv na požadavky regulace soustavy (navýšení nákladů na PpS) Nové technologie a poptávka po elektřině EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

19 Nové technologie a poptávka po elektřině
Lokální (decentrální) výroba ve FVE a MKO potenciální dopady do tržeb (cen) a objemů síťově dodávané elektřiny: Nové technologie a poptávka po elektřině EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

20 Nové technologie a poptávka po elektřině
Elektromobily potenciálně jen pro sektor M1 (při 100 % výskytu) cca 13 TWh; všechna vozidla pak asi 28 TWh (při 100 % výskytu) důsledky: růst spotřeby – vyšší tržby, vyšší objemy obchodované elektřiny vyšší nároky na koordinaci a periodizaci spotřeby (nabíjení) Nové technologie a poptávka po elektřině EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

21 Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií
Nové technologie a poptávka po plynu Lokální výroba v MKO CNG v dopravě

22 Nové technologie a poptávka po plynu
Lokální (decentrální) výroba v MKO potenciálně až na 30 % odběrných míst elektřiny (60 % odběrných míst plynu) potenciál až 5,8 TWh zemního plynu (3,4 % celkové spotřeby plynu) důsledky: pořád jde o fosilní palivo; navýšení dovozní závislosti jistá příležitost pro zemní plyn mírně vyšší tržby a vyšší celková ekonomie tranzitu a přepravy Nové technologie a poptávka po plynu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

23 Nové technologie a poptávka po plynu
CNG v dopravě potenciálně jen pro sektor M1 cca 61 TWh ročně (při 100 % výskytu, předpokládaný vyšší roční nájezd vozidel na CNG); všechna vozidla pak asi 95 TWh ročně (při 100 % výskytu) důsledky: pořád jde o fosilní palivo; zachování dovozní závislosti výrazná příležitost pro zemní plyn vyšší tržby a vyšší celková ekonomie tranzitu a přepravy Nové technologie a poptávka po plynu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

24 Zemní plyn – přírůstky roční spotřeby od roku 2013 střední varianta
Shrnutí Elektřina – přírůstky roční spotřeby od roku střední varianta Zemní plyn – přírůstky roční spotřeby od roku střední varianta

25 Nad rámec běžných úvah, bude mít na poptávku po síťově dodávané elektřině výrazný vliv:
rozvoj decentrální výroby – pokles; 2040: až -4,2 TWh roční spotřeby rozvoj elektromobility – navýšení; 2040: až +3,4 TWh roční spotřeby Nad rámec běžných úvah, bude mít na poptávku po zemním plynu vliv: rozvoj využití plynu v MKO – navýšení; 2040: až +1,3 TWh roční spotřeby rozvoj využití v CNG – navýšení; 2040: až +14 TWh roční spotřeby Spotřeba elektřiny a částečně i zemního plynu: na světové úrovni mimořádně silně koreluje s mírou dosahovaného ekonomického růstu (nejvíce ze všech hromadně distribuovaných energií) k navyšování ekonomicky měřitelného blahobytu budeme potřebovat navyšovat spotřebu elektřiny a pravděpodobně i plynu (nikoliv nutně veškeré primární energie), Současná podoba státních statistik spotřeby energií (a tím i úspor) je nevyhovující – zkresluje výsledky (nezahrnuje dovoz energie prostřednictvím dovozu energeticky náročného zboží). Shrnutí EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

26 Malá metafora k úsporám na závěr...
Zatím to vypadá, že svět pod dikcí EU funguje jako obří lednička (tepelné čerpadlo)… … za cenu ochlazování EU ohřívá celek. Malá metafora k úsporám na závěr... EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy

27 Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií
Děkuji za pozornost. Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D. a kolektiv sekce provozu a rozvoje ES Zpracováno s využitím podkladů: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu (2014, zpracováno pro OTE, a. s.) Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií


Stáhnout ppt "Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií"

Podobné prezentace


Reklamy Google