Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií Aneb: chceme, aby svět fungoval jako obří tepelné čerpadlo? XXV. Seminář energetiků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií Aneb: chceme, aby svět fungoval jako obří tepelné čerpadlo? XXV. Seminář energetiků."— Transkript prezentace:

1 Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií Aneb: chceme, aby svět fungoval jako obří tepelné čerpadlo? XXV. Seminář energetiků hotel Jelenovská 21.-23. ledna 2015

2 Obsah 1.Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled 2.Poptávka po elektřině a zemním plynu  specifika elektřiny a zemního plynu  na čem závisí poptávka po elektřině?  elektřina a blahobyt  výhled pro ČR 3.Nové technologie a poptávka po elektřině 4.Nové technologie a poptávka po plynu 5.Shrnutí EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy2

3 Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií

4 Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy4 Svět – dlouhodobý vývoj HDP (meziroční růst) průměrně 4,7 % průměrně 4,0 % průměrně 4,9 % průměrně 2,1 % Zdroj: World Bank Ropná krize Velká recese Dluhová krize

5 Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy5 Svět – dlouhodobý vývoj spotřeby elektřiny (meziroční růst) průměrně 7,5 % průměrně 5,5 % průměrně 6,0 % průměrně 1,7 % Zdroj: World Bank

6 Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy6 Svět – dlouhodobý vývoj HDP a spotřeby elektřiny (meziroční růst) Zdroj: World Bank

7 Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy7 EU – dlouhodobý vývoj HDP a spotřeby elektřiny (meziroční růst) Zdroj: World Bank

8 Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy8 Svět – dlouhodobý vývoj spotřeby zemního plynu (meziroční růst) HDP: průměrně 3,3 % Plyn: průměrně 3,5 % Zdroj: BP, WorldBank

9 Spotřeba elektřiny a plynu – globální pohled EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy9 Výroba oceli – srovnání (rok 1995 = 100 %) Svět bez Číny: +26 % EU27: -13 % Zdroj: World Steel Association Indie: +269 % Čína: +762 % Svět : +119 %

10 Poptávka po elektřině a zemním plynu Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií

11 Poptávka po elektřině a plynu  elektřina a zemní plyn jsou výrazně odlišná energetická média: Poptávka po elektřině a zemním plynu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy11 Charakteristika média ElektřinaZemní plyn charakter jen médium (nutnost využití primárních zdrojů) přímo primární zdroj (výhoda v tepelně náročných procesech) potřebnost 100 % ekonomicky aktivních činností podstatná část všech ostatních činností pouze v tepelně náročných procesech substituovatelnostprakticky nulová relativně vysoká navyšuje se s růstem účinnosti tepelných procesů vztah k HDPvelmi silná, přímá, téměř lineární vazbavýrazná vazba, ale více stupňů volnosti vztah k dosahování úspor téměř každá ušetřená kWh znamená investiční náklady; investiční náklady indukují novou spotřebu elektřiny platí podobně jako u elektřiny, ale ne tak přímo; některé úspory neindukují spotřebu zemního plynu

12 Na čem závisí poptávka po elektřině?  provedena statistická analýza pro 28 států na úseku cca 20 let  zvolena hladina významnosti 0,05 (95 % pravděpodobnost existence závislosti) Poptávka po elektřině a zemním plynu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy12

13 Elektřina a blahobyt  ekonomové v obecně-ekonomických úvahách navrhují tuto identitu: Blahobyt = Produkt + Přírůstek Volného Času + Zlepšení Životního Prostředí  po revizi sociology by mohla identita vypadat třeba takto: Blahobyt = Užitek z Ekonomického Produktu + Užitek z Ekonomicky Neproduktivních Činností (UENČ)  a budeme-li smělí, druhý sčítanec můžeme rozložit třeba takto: UENČ = Interpersonální Spokojenost + Intrapersonální Spokojenost + Spokojenost s „Životním“ Prostředím Poptávka po elektřině a zemním plynu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy13

14 Elektřina a blahobyt  rozvoj využití energií a speciálně elektřiny umožnily navyšovat míru blahobytu  blahobyt roste skrze navyšování materiálního konzumu a snižování fyzické náročnosti jeho dosahování Poptávka po elektřině a zemním plynu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy14 Blahobyt Užitek z ekonomického produktu Interpersonální a Intrapersonální spokojenost Spokojenost s životním prostředím velmi dobře kvantifikovatelnétěžko kvantifikovatelné částečně kvantifikovatelné pomocí tzv. externalit měřeno a přímo obsaženo v HDP neměřitelné, a to ani náhradní metodou bylo by možné měřit a zahrnout do bilance blahobytu kladný vliv na poptávku po elektřině nejednoznačný a nevýznamný vliv na poptávku po elektřině záporný vliv na tvorbu ekonomického produktu a poptávku po elektřině

15 Úspory a spotřeba elektřiny  pokud nejsou úspory energie ekonomicky zdůvodnitelné (výhodné), nejsou ani ekologicky zdůvodnitelné (výhodné)!!!  příklad vlivu úspor elektřiny na spotřebu elektřiny při zachování ekonomické přidané hodnoty (bez dotací a jiných deformací): Poptávka po elektřině a zemním plynu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy15 ekonomicky produktivní činnost a záměr uspořit elektřinu určitá přidaná hodnota, EEN a tím i spotřeba elektřiny 2. investice do úspor, kdy NPV = 0 1. investice do úspor, kdy NPV < 0 spotřeba zůstane zachována navýšil jsem investice, ale stejně ušetřil na provozních nákladech objem produkce zůstává (výdaje i příjmy zůstanou stejné) navýším spotřebu elektřiny navýšil jsem investice, neušetřil však tolik na provoz. nákladech musím navýšit objem produkce (výdaje i příjmy se zvýší) 3. investice do úspor, kdy NPV > 0 snížím spotřebu elektřiny navýšil jsem investice, a více ušetřil na provozních nákladech mohu snížit objem produkce (výdaje i příjmy mohou klesnout) každá Kč představuje elektřinu (skrze EEN) EEN je vyšší pro průmyslové výrobky a nebo obecně v rozvojových zemích

16 Výhled spotřeby elektřiny a plynu pro ČR Poptávka po elektřině a zemním plynu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy16 Poptávka Elektřina (včetně elektromobilů)Zemní plyn (včetně CNG) hlavní tradiční vlivy úroveň a struktura HDP počet obyvatel úroveň a struktura HDP počet obyvatel míra využití pro výrobu tepla hlavní prorůstové nové vlivy využití v dopravě (elektromobily) potenciální substituce za fosilní paliva náhrada tříděného HU teplárenství, výroba elektřiny, MKO využití v dopravě jako CNG hlavní protirůstové nové vlivy úsporná opatření (pro síťově dodávanou elektřinu i lokální výroba ve FVE, MKO) úsporná opatření tlak na snižování dovozní závislosti tlak na vytěsnění fosilních paliv úspory energie mezi roky 2013 a 2040 domácnosti: 1,7 až 0,7 % ročně výroba: pokles EEN 1,9 % až 1,5 % ročně domácnosti: 2,0 až 0,7 % ročně výroba: pokles PEN 2,7 až 1,8 % ročně nárůst poptávky do roku 2040 o 14 % (nižší ekonom. a demograf. růst) až o 47 % (vyšší ekonom. a demograf. růst) o 46 % (nízké využití v nových oblastech) až o 109 % (vysoké využití v nových oblast.)

17 Nové technologie a poptávka po elektřině Lokální výroba ve FVE a MKO Elektromobily Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií

18 Lokální (decentrální) výroba ve FVE a MKO  vychází ze strategie SEK a z koncepcí EU  důsledky: –především: pokud projde nynější návrh a nebude měřeno (jen oznamována instalace), pak přestane existovat čistá bilance výroba- spotřeba se všemi dalšími důsledky –cca 5,8 TWh elektřiny (10 % nynější spotřeby) může vypadnout z bilance –navýší se soběstačnost ČR v dodávkách primární energie (pro FVE) –sníží se objemy síťově dodávané elektřiny (pokud má být distribuce v pořádku, budou proporcionálně navýšeny měrné náklady za distribuci a přenos) –sníží se objemy obchodované energie (o peníze přijdou obchodníci) –negativní vliv na požadavky regulace soustavy (navýšení nákladů na PpS) Nové technologie a poptávka po elektřině EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy18

19 Lokální (decentrální) výroba ve FVE a MKO  potenciální dopady do tržeb (cen) a objemů síťově dodávané elektřiny: Nové technologie a poptávka po elektřině EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy19

20 Elektromobily  potenciálně jen pro sektor M1 (při 100 % výskytu) cca 13 TWh; všechna vozidla pak asi 28 TWh (při 100 % výskytu)  důsledky: –růst spotřeby – vyšší tržby, vyšší objemy obchodované elektřiny –vyšší nároky na koordinaci a periodizaci spotřeby (nabíjení) Nové technologie a poptávka po elektřině EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy20

21 Nové technologie a poptávka po plynu Lokální výroba v MKO CNG v dopravě Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií

22 Lokální (decentrální) výroba v MKO  potenciálně až na 30 % odběrných míst elektřiny (60 % odběrných míst plynu)  potenciál až 5,8 TWh zemního plynu (3,4 % celkové spotřeby plynu)  důsledky: –pořád jde o fosilní palivo; navýšení dovozní závislosti –jistá příležitost pro zemní plyn –mírně vyšší tržby a vyšší celková ekonomie tranzitu a přepravy Nové technologie a poptávka po plynu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy22

23 CNG v dopravě  potenciálně jen pro sektor M1 cca 61 TWh ročně (při 100 % výskytu, předpokládaný vyšší roční nájezd vozidel na CNG); všechna vozidla pak asi 95 TWh ročně (při 100 % výskytu)  důsledky: –pořád jde o fosilní palivo; zachování dovozní závislosti –výrazná příležitost pro zemní plyn –vyšší tržby a vyšší celková ekonomie tranzitu a přepravy Nové technologie a poptávka po plynu EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy23

24 Shrnutí 24 Elektřina – přírůstky roční spotřeby od roku 2013 střední varianta Zemní plyn – přírůstky roční spotřeby od roku 2013 střední varianta

25 1. Nad rámec běžných úvah, bude mít na poptávku po síťově dodávané elektřině výrazný vliv:  rozvoj decentrální výroby – pokles; 2040: až -4,2 TWh roční spotřeby  rozvoj elektromobility – navýšení; 2040: až +3,4 TWh roční spotřeby 2. Nad rámec běžných úvah, bude mít na poptávku po zemním plynu vliv:  rozvoj využití plynu v MKO – navýšení; 2040: až +1,3 TWh roční spotřeby  rozvoj využití v CNG – navýšení; 2040: až +14 TWh roční spotřeby 3. Spotřeba elektřiny a částečně i zemního plynu:  na světové úrovni mimořádně silně koreluje s mírou dosahovaného ekonomického růstu (nejvíce ze všech hromadně distribuovaných energií)  k navyšování ekonomicky měřitelného blahobytu budeme potřebovat navyšovat spotřebu elektřiny a pravděpodobně i plynu (nikoliv nutně veškeré primární energie),  Současná podoba státních statistik spotřeby energií (a tím i úspor) je nevyhovující – zkresluje výsledky (nezahrnuje dovoz energie prostřednictvím dovozu energeticky náročného zboží). Shrnutí EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy25

26 Zatím to vypadá, že svět pod dikcí EU funguje jako obří lednička (tepelné čerpadlo)… … za cenu ochlazování EU ohřívá celek. Malá metafora k úsporám na závěr... EGÚ Brno, a. s. │ Sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy26

27 Děkuji za pozornost. Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D. a kolektiv sekce provozu a rozvoje ES michal.macenauer@egubrno.cz Zpracováno s využitím podkladů: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu (2014, zpracováno pro OTE, a. s.) Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií


Stáhnout ppt "Predikce vývoje spotřeby elektřiny a plynu a vliv nových technologií Aneb: chceme, aby svět fungoval jako obří tepelné čerpadlo? XXV. Seminář energetiků."

Podobné prezentace


Reklamy Google